برچسب: تحت نظر دکتر بودن به انگلیسی

  • تحت نظر دکتر بودن به انگلیسی

    با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید @chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید @chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام در سایت چی میگن صد ها نفر به شما در ترجمه جملات یا اصطلاحات فارسی به انگلیسی و ترجمه فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی […]

  • تحت نظر دکتر به انگلیسی

    با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید @chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام با زبان دانان ایران زمین آشنا شوید @chiMigan ارتباط با ادمین های چی میگن در تلگرام در سایت چی میگن صد ها نفر به شما در ترجمه جملات یا اصطلاحات فارسی به انگلیسی و ترجمه فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی […]

  • تحت نظارت به انگلیسی

    1 Law:: be under / state or condition of being under surveillance, control, supervision, superintendence, check, regulation, observation, care, stewardship, scrutiny; wardship فرهنگ تشریحی – کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه Tools About Stay in touch این وبسایت جهت ارائه تجربه بهتر و بارگذاری سریعتر از کوکی استفاده می‌کند. (بیشتر بخوانید) دیکشنری تخصصی ترجمیک، به کمک […]