نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه

نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه
نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه

مطابق قاعده کلی حاکم بر حقوق خانواده در ایران، زن حق این را ندارد که بدون رضایت و همراهی مرد طلاق بگیرد مگر اینکه برای طلاق دلایل محصور و مشخص قانونی داشته باشد.نگاه قضات همیشه به احراز حق طلاق از طرف زن سختگیرانه و توام با انکار است مگر اینکه دلایل نه گانه طلاق به  درخواست زن موجود باشد.در هر حال به همه این دلایل و به جهت پیچیدگی موضوع توصیه کلی ما این است که زوجه قبل از تقدیم دادخواست طلاق حتماً با یک وکیل در مورد موضوع مشورت نموده و دادخواست خود را بدون نقص ثبت کند.

اطلاع از مراحل رسیدگی به درخواست طلاق زن

 

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه 267 دادگاه خانواده تهران

نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه

با سلام

احتراما اینجانب مسعود محمدی به وکالت از خانم زهرا …. خواهان پرونده کلاسه …. با خواسته طلاق به درخواست زوجه با وقت رسیدگی مورخ 8/10/99 ساعت 11 مراتب زیر را به استحضار می رسانم :

1- موکل و خوانده محترم بموجب سند ازدواج پیوست دادخواست در تاریخ 96/11/25 با یکدیگر ازدواج نمودند. ولی متاسفانه از همان تاریخ ازدواج تاکنون بدلیل اختلافات شدید فی مابین زوجین و خانواده ایشان تاکنون زندگی مشترک را آغاز ننموده اند و هیچ رابطه زناشویی با یکدیگر نداشته اند به گونه ای که زوجه پس از گذشت سه سال از ازدواج هم چنان باکره می باشد.

2- منشاء اختلافات زوجین فوت برادر زوج در اثر تصادف مقارن با ازدواج موکل و خوانده و بدقدمی و نحوست به موکل از همان زمان از سوی زوج و خانواده اش برچسب زده می شود.و تصمیم زوج برای عدم تشکیل خانواده و زندگی مشترک با موکل از همانجا شکل می گیرد و تاکنون تنها مانع زوج برای عدم اقدام به طلاق ، پرداخت مهریه زوجه می باشد.

3- در پی تشدید اختلافات زوجین به جهت عدم تمایل به زندگی و اختلافات شدید که با یکدیگر پیدا می کنند اقدام به طرح دعاوی متعدد علیه یکدیگر می نمایند به گونه ای که تمامی دعاوی خانوادگی قابل تصور و قابل طرح توسط زوجین علیه یکدیگر طرح می گردد. که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد : دعوای مطالبه مهریه – ترک انفاق – منع اشتغال زوجه – مطالبه استرداد مال (طلا) – اعسار – ازدواج مجدد – تمکین – طلاق – حکم جلب زوجه از سوی زوج بابت وام ازدواج

4- موکل با عنایت به دریافت نیمی از مهریه به جهت دوشیزگی حاضر به بذل مبلغ ده میلیون تومان در قبال طلاق است.

5- دلیل طلاق موکل همانگونه که در شرح دادخواست ذکر شده است کراهت و تنفر شدید از زوج و استناد به مقررات طلاق خلع (ماده 1146 قانون مدنی) به جهت جدایی طولانی و سابقه اختلافات و دعاوی شدید بین زوجین و خانواده ایشان می باشد. اگرچه صرف اصرار به عدم طلاق زوجه با وجود کراهت شدید و عدم تمایل هر دو طرف نسبت به ادامه زندگی مشترک و نیز طرح دعاوی متعدد فی مابیت که بیشتر انها توسط خود زوج مطابق ماده 1130 قانون مدنی و تبصره آن می باشد .

6- موکل در طول یکسال گذشته سه بار اقدام به طرح دعوای طلاق نموذه است و نیز از سابقه اختلافات و دعاوی زوجین که بیش از ده دعوا با موضوعات گوناگون بوده است (پیوست لایحه) بخوبی احراز می شود که امکان اصلاح رابطه زوجین وجود ندارد و دوام این ازدواج جز فناشدن جوانی و پاکی زوجین حاصلی نخواهد داشت . و به نظر می رسد که امتناع زوج از طلاق صرفا به جهت پرداخت بخشی از مهریه می باشد تا با فشار آوردن به زوجه و گرو کشی از او را وادار نماید ان بخش از مهریه را که دریافت نموده مسترد دارد و گرنه از متن پیام های ارسالی زوج به موکل و تهدید و توهین هایی که از سوی زوج نسبت به موکل صورت گرفته است ، تنفر زوج و عدم تمایل وی نیز به خوبی واضح و مبرهن می باشد.

7- از آنجایی که در جای جای قانون مدنی از جمله مواد 1146 ، 1133 ، 1130 ، 1137 ، قانون مدنی و نیز قاعده لاضرر استحقاق زوجه به امکان تقاضای طلاق استنباط می شود و به حکم قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسس هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اصرار به غیرقرار دهد در حالی که زوج با تحت فشار قراردادن زوجه و سواستفاده از حق خود در طلاق زوجه با تحت فشار قرار دادن زوجه برای عودت آن بخش مهریه که دریافت نموده است و عدم تمایل زوج را به خوبی می توان از اقدامات و دعاوی حقوقی که علیه زوجه طرح نموده استنباط نمود تا آنجا که برای مبلغی در حدود صدهزار تومان بابت اقساط معوق وام ازدواج ، دو بار حکم جلب زوجه را گرفته است و نیز نسبت به اخذ اجازه ازدواج مجدد اقدام نموده است.

8- با عنایت به شدت کراهت زوجه و روابط فی مابین زوجه و با توجه به نظر فقهای بزرگ امامیه از جمله شیخ طوسی ، حلبی ، و ابن حمزه طوسی در صورتی که کراهت زوجه از زوج شدید باشد موجب وجوب خلع می گردد و دیگر در اختیار زوج قرار ندارد و در صورت امتناع زوج از قبول بذل و طلاق زوجه ، و قاعده الحاکم ولی الممتنع ، قاضی ولی زوج در مطلقه نمودن زوجه می گردد. و در فرض شدت کراهت زوجه ، وجوب طلاق خلع ثابت مس شود چرا که بنا به قاعده لزوم دفع منکر در صورتی که زنی از شوهرش کراهت شدید داشته باشد ، بعید است که به میل خود تمکین نماید ، بنابراین کراهت شدید زوجه غالبا به نشوز و عصیان وی منتهی می شود (همانگونه که در خصوص موکل و خوانده محترم نیز چنیناتفاقی پیش آمده است) بلکه ممکن است زوج برای واداشتن زوجه به تمکین و اعمال فشار بر وی ، نسبت به حقوق او بی اعتنایی کند و عملا به نشوز متقابل منتهی شود ( طوسی ، بی تا ، ج 2 ، ص 246 ، طباطبایی ، 1417 ه ج 2 ص 234 ) و از آنجا که راه دیگری جز انحلال نکاح برای رفع منکر وجود ندارد طلاق بر زوج واجب خواهد بود. از آنجا که منشا کراهت زوجه رفتار تنفرآمیز زوج می باشد تا جایی که بنا به اظهار موکل ، زوجه تا حد مرگ از زوج متنفر می باشد و حتی حاضر است تا آخر عمر بدون شوهر جدا زندگی کند تا اینکه با وی زندگی مشترک را آغاز نماید ، هم چنین به موجب قاعده نفی حرج در اسلام ، از آنجا که حرج به معانی حرج جسمی و مالی و روحی بکار رفته است و در قرآن کریم نیز از تنگی دل به حرج تعبیر نموده و در آیه دوم سوره مبارکه اعراف فرمود : نباید در سینه تو تنگی باشد : ” … فلا یکن فی صدرک حرج …”  . در نتیجه ، حرج شامل مشقت های روحی نیز می شود و دلیلی ندارد که صرفا به مشقت های جسمی معنی شود . بلکه بعضی در تفاوت میان عسر و حرج گفته اند : عسر به مشقت عارض بر جسم انسان اطلاق می شود ، ولی حرج روحی است و به مشقتی گفته می شود که بر روان انسان عارض می شود ( نراقی 1417 ه ص 61 ) از سوی دیگر با فرض شدت کراهت زوجه اگر وی مجبور به حفظ رابطه زناشویی باشد ، دوام زوجیت مشقت آفرین خواهد شد ، مشقتی که عادتا غیر قابل تحمل است . در این صور به اقتضای ادله نفی حرج ، زوج به طلاق ، مکلف خواهد شد. در صورت عدم رضایت زوج به طلاق دادگاه از باب ولایتی که بر ممتنع دارد ، راسا به طلاق زوجه اقدام خواهد کرد. ماده 1130 قانون مدنی یکی از موارد طلاق اجباری را ذکر کرده و مقرر داشته است : ” در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وی می تواند به حاکم شرع مراحعه و تقاضای طلاق کند ، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود ” در تبصره این قانون مصادیق شایع عسر و حرج ذکر گردیده است. اگر زوج به وظلیف زوجیت عمل نکند عمل او نشوز محسوب می شود و نشوز سبب مستقلی برای طلاق است ، خواه به حرج زوجه منتهی شود یا چنین پیامدی نداشته باشد . در مقابل حرج زوجه نیز سبب مستقلی برای طلاق است اعم از این که منشا آن نشوز زوج یا رفتارهای غیر ارادی او باشد . این مطلب با فتوای بعضی فقهای معاصر هماهنگ است. در همین خصوص پاسخ بعضی فقها عینا نقل می شود.” در صورتی که ثابت شود ادامه زندگی برای زن همراه با عسر و حرج شدید است حاکم شرع می تواند طلاق خلعی مزبور را انجام دهد اگرچه شوهر راضی نباشد. بنابراین اگر کراهت زوجه به درجه ای باشد که دوام زوجیت را برای وی حرجی نماید ، وی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

9- در خصوص مستند قانونی علاوه بر ماده 1146 قانون مدنی ، یکی از موارد مشروعیت طلاق اجباری ، عسر و حرج زوجه است که ماده 1130 قانون مدنی متعرض آن شده است. و کراهت شدید زوجهمی تواند از مصادیق عسر و حرج مذکور در ماده 1130 قانون مدنی محسوب گردد.زیرا تعریف این قانون از عسر و حرج مطلق است و شامل جرح جسمی و روحی می شود اعم از این که منشا حرج روحی کراهت شدید زوجه باشد یا عاملی دیگر.

مصادیق مذکور در این قانون حصری نیست. موید این برداشت بخش اخیر تبصره فوق است که بیان می دارد : موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید. بنابراین اگر کراهت زوجه از زوج شدید باشد به نحوی که دوام زوجیت را برای او حرجی نماید مورد از مصادیق عسر و حرج محسوب می شود و اجبار زوجه به طلاق وجاهت پیدا می کند .اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 7/989 مورخ 25/2/1375 در مورد حرج ناشی از نفرت شدید زوجه بیان داشته است :” کراهت زوجه به تنهایی موجب عسر و حرج برای طلاق نیست مگر نفرت به حدی باشد که ادامه زوجیت برای زوجه میسر نباشد. “

 

راه های تماس وارتباط با وکیل برای طلاق به درخواست زن

راه های پیدا کردن وکیل خوب برای طلاق و دعاوی خانواده

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی در سال 1383 با حضور و مشارکت جمعی از وکلای جوان تاسیس گردید. این دفتر از بدو تاسیس با هدف قراردادن پیگیری مستمر پرونده ها و با در نظر داشتن دستمزد منصفانه و اصرار به حصول نتیجه به نفع موکل و با امتناع از قبول پرونده های موهوم و پرونده هایی که حقی برای متقاضی متصور نیست، فعالیت خود را آغاز نمود.اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب ……

 

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه……. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ……….

با عرض سلام و ادب، احتراماً اینجانب ……. در خصوص دادخواست زوجه محترمه سرکار خانم ………دایر بر طلاق به استناد عسر و حرج، که وقت رسیدگی آن به تاریخ ….. ساعت …. .. میباشد، بدین وسیله دفاعیات خویش را به شرح ذیل به استحضار میرسانم،

 زوجه محترمه ……… به دلالت سند نکاحیه شماره ۴۹۲۸۵۰ در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۴در دفتررسمی ازدواج شماره ۱ سلسله در عقد نکاح دائم اینجانب رحیم بگی عالم میباشد و طی  حدود این ۶ سال زندگی مشترک  بنده با تمام وجودم از هیچ تلاشی جهت رفاه حال زوجه عزیزم دریغ ننموده اما متاسفانه مشارالیه با توجه به کمی سن تحت تاثیر ظاهر زندگی دیگران و صحبت های سایرین قرار گرفته و بنده را در شوک فرو بردند. همانطوریکه مستحضر هستید طبق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی مبنی بر حسن معاشرت زوجین که از لوازم حسن معاشرت مذکور، سکونت مشترک و رعایت تمایل جنسی همسر و وفاداری میباشد که بنده از هیچکدام موارد فوق الذکر کمبودی در حد توانم نگذاشته و با تمام تلاشم در صدد این بودم که علاوه بر تمام نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت خانواده حتی هزینه هایی مازاد همچون مسافرت های زیارتی و سیاحتی به دفعات و مکرراً  به کربلا و مشهد و متحمل شدن تمامی هزینه های سفر همچون هتل و بلیط هواپیما و دیگر هزینه ها همچون رفتن به رستوران های عدیده و غیرذالک که البته و یقیناً وظیفه شرعی و قانونی بنده بوده است و همچنین همانطوریکه کاملا واقف میباشد وفق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی از جمله آثار ریاست شوهر بر خانواده چنین میباشد که اقامتگاه زن همان منزل شوهر باشد و نیز پرداخت هزینه های زندگی، توجهاً به خانه دار بودن زوجه محترمه و عدم در آمد مالی مستقل، همگی بر عهده اینجانب بوده و مضافاً اینکه زوجه ملزم به تمکین میباشد اما متاسفانه  زوجه هر بار بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع می ورزند و چندین بار پیش آمده علی رغم میل قلبی بنده یک هفته و یک ماه منزل مادرش می ماندند و خانه نمی آمدند لیکن بنده به دلیل احترام گذاردن به علایق ایشان تا حد امکان دم نمیزدم. النهایه زوجه محترمه سرکارخانم …….در تاریخ ……. به طور رسمی از منزل مشترک متارکه نمودند و علی رغم پی گیری های بنده از بازگشت به منزل مشترک استنکاف مینمایند.

نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه

ریاست محترم دادگاه رسیدگی کننده: مستنداً به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق(طلاق به دست کسی است که عقد به دست اوست) و مضافاً بر اینکه به دلیل دوست داشتن عمیق زوجه و زندگی ام هیچگونه وکالتی در طلاق به زوجه محترمه داده نشده لهذا حالیه ایشان به استناد عسر و حرج درخواست طلاق مطرح نمودند که فی الواقع و یقیناً فلسفه وضع عسر و حرج چنین نمیباشد که بانوان این ماده را دستاویزی جهت طلاق و از هم گسیختگی بنیان خانواده قرار دهند. با مداقه در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی درمی یابیم که اگر هم حتی عسر و حرج مذکور در دادگاه ثابت شود دادگاه (میتواند) اقدام به اصدار حکم طلاق نماید و بلکه برای قاضی محترم تکلیف و اجبار نمیباشد و موکداً در تبصره ماده فوق مرقوم گردیده عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه سازد و تحمل ان مشکل باشد. حال با توجه به تفسیر مضیق قوانین و عدم مجوز جهت گسترده نمودن مواد قانونی، پرواضح است که منظور مقنن از وضع عسر و حرج مشقتی ست که بنیان خانه و خانواده را از هم گسیخته باشد نه سوء تفاهمات و اختلاف عقاید جزئی .

متاسفانه زوجه محترمه در دادخواست تقدیمی عنوان داشته بد رفتاری وپرخاشگری مکرر، با مداقه در سابقه زندگی مشترک فی مابین، پر واضح است که بنده از هیچ تلاشی جهت رفاه و آسایش زوجه عزیزم دریغ نکرده و در حد توانم و حتی فراتر از توان خویش اسباب و لوازم آسایش و رفاه زوجه محترمه را مهیا نمودم و همواره تمامی تلاشم بر حسن معاشرت نسبت به همسر عزیزم بوده.

 ریاست محترم دادگاه رسیدگی کننده: به فرض اثبات ادعای بی اساس مشارالیه سرکار خانم …. مستندا به  بند ۴ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که اظهار میدارد: ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. همانطوریکه  نوع نگارش این سطر و درج شرایط و موارد عدیده برای استناد به ماده فوق الاشاره ، نشان از سختگیری مقنن جهت اقدام برای طلاق به استناد عسر و حرج را دارد چراکه ماده مذکوراشعار میدارد ضرب و شتم یا سوء رفتار مستمر زوج.  فی الواقع درج واژه (مستمر) و واژه (عرفا ) و ( به وضعیت زوجه ) همگی نشان از این دارد که هر رفتاری موجبی جهت پذیرش درخواست طلاق از جانب زوجه به استناد عسر و حرج نخواهد شد بلکه باید از نظر عرف سوءرفتار مستمر و دائمی باشد و تاکیداً نه هر سوء رفتار مستمری،  بلکه سو، رفتار مستمر عرفی با توجه به وضعیت زوجه معیار و ملاک میباشد.

حالیه از محضر دادگاه محترم تقاضامندم در اجرای ماده ۲۴۸ و ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار تحقیق محلی و معاینه محل صادر نماید تا مودایی جهت اثبات مدعای اینجانب باشد چراکه کاملا برای دادگاه محترم نیز واضح و مبرهن گردد که بنده هیچ نیتی جز خوشبخت نمودن زوجه نداشته و ندارم و اختلافات جزئی زن و شوهری نمیتواند مصداقی از عسر وحرج باشد.

ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده: زوجه محترمه سرکار خانم لیلا ملکی موضوع محکومیت قطعی بنده به جرم کلاهبرداری را اظهار نمودند و به این استناد خواهان اثبات عسر و حرج خویش میباشند درحالیکه اولاً : با تعاریف قانون مجازات اسلامی متاسفانه در کمال ناباوری، در سال۹۶ مصداق بزه کلاهبرداری به اینجانب منتسب گردید که  بنا بر مسائلی که به وجود آمد در مخمصه ای ناگهانی به دور از هر گونه قصد مجرمانه و خدای نکرده تضرر به دیگران، ( با نقشه قبلی عده ای از خویشاوندان زوجه که متاسفانه خصومت دیرینه ای با خانواده بنده دارند) وارد مهلکه ای شدم که خودم هم برایم باور پذیر نبود و متاسفانه به دلیل عدم آگاهی از موضوعات حقوقی قادر به  اثبات بی گناهی ام نشدم و النهایه منجر به محکومیت و اجرای مجازات که علاوه بر رد مال و رضایت شکات، حدود ۸ ماه حبس تعزیری نیز بوده است. همانطوریکه مستحضر میباشید مجازات کلاهبرداری ۱ تا ۷ سال میباشد اما دادگاه کیفری رسیدگی کننده با عنایت به بی گناهی بنده در پرونده فوق الاشاره به کمتر از حداقل حکم صادر نمود که نشان از اثبات عدم سوء قصد مجرمانه اینجانب….. در پرونده فوق الوصف برای دادگاه و همچنین فقدان هرگونه سابقه ای کیفری برای بنده میباشد. حالیه مقام محترم ریسیدگی کننده سوال بنده از هر انسان متعارفی این است که آیا زندگی زناشویی این گونه است که اگر هر یک از زوجین  در تنگنا و مخمصه ای دچار شدند طرف دیگر که میتواند حامی و پشتیبان شخص مخاطب خویش باشد باید طلاق بگیرد و معشوقه را تنها بگذارد؟؟ آیا بنای زندگی مشترک این است؟؟

و مضافاً اینکه همانطوریکه مقام محترم اشراف کامل و دقیق بر قوانین دارید، محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء مجازات باید در اثر ارتکاب جرمی باشد که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد که تشخیص این امر نیز با توجه به وضعیت و موقعیت زوجه و عرف و سایر موازین با دادگاه محترم میباشد. 

ادعای واهی و بی اساس دیگر که واقعا بنده را به فکر فرو برد این بود که زوجه محترمه اعلام نموده بنده وسایل و اسباب زندگی را به فروش رساندم!! متاسفانه هدف از ادعای واهی موصوف  صرفاً لج و لجبازی میباشد چراکه تمامی اسباب و اثاثیه زندگی مشترک که جهیزیه خود شخص بنده بوده در منزل مشترک آماده و مهیای حضور زوجه محترمه سرکار خانم لیلا ملکی میباشد لهذا جهت اثبات ادعای خود از محضر دادگاه محترم تقاضای قرار ارجاع امر به کارشناسی را دارم و مضافاً اینکه آماده تعرفه گواهان جهت ارائه شهادت نزد دادگاه محترم میباشم چرا که ادعای زوجه کذب محض میباشد.

دادگاه محترم شعبه …..: به فرض محال حتی اگر ادعای زوجه محمول بر صحت نیز فرض گردد خدمت این مقام محترم معروض میدارم تمام وسایلی که ایشان ادعا دارند را بنده خود خریداری نموده و وسایلی بوده در که تحت مالکیت اینجانب رحیم بگی عالم میباشد و توجها به اصول و قواعد حقوقی، هر یک از زوجین که جهیزیه را خریداری نموده مالک محسوب گردیده و طرف دیگر صرفاً اذن در تصرف و انتفاع از وسایل را دارد. و مستنداً به قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم اینجانب مالک اثاث البیت میباشم.

 حالیه مستنداً به مراتب معنونه و تاکیداً به دفاعیات مطروحه  اگر به فرض محال عسرو حرج زوجه محترمه نزد قاضی محترم نیز محرز گردد طبق اصول حقوقی و با مداقه در نظریه دکترین حقوق درمییابیم که باید سببی که زن را به عسر و حرج دچار کرده است در هنگام مراجعه زن به دادگاه برای طلاق موجود باشد و فی الواقع زن برای رهایی از آن متوسل به طلاق از جانب دادگاه شده باشد نه برای جبران ضرر گذشته.  این در حالیست که به طور مثال در استناد ایشان برای محکومیت به زندان  که در سال …… بوده مبنای عسر و حرج منتفی گردیده چرا که حدود …… سال از این موضوع سپری شده است.

حالیه با عنایت به مطالب ذکر شده و  موکداً به فلسفه عقد نکاح و حفظ و تداوم بنیان خانواده و توجهاً به علاقه شدید بنده به همسر عزیزم سرکار خانم …….. و نظر به اینکه این مقام محترم رسیدگی کننده شعبه ……به طور دقیق اشراف کامل بر قوانین دارند، از محضر دادگاه محترم عاجزانه و مخلصانه  تقاضا دارم به استناد اختلافات جزئی  و سوء تفاهمات به وجود آمده در طول زندگی زناشویی که متاسفانه زوجه محترمه نامش را عسر و حرج نهاده حکم مقتضی صادر نمایید.  

با تشکر

………..

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب – ابتدای کارگر جنوبی – کوچه رشتچی – پلاک 14 – طبقه اول – واحد 3.

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران: آمل – روبروی افتاب 60 – مجتمع تجاری محسنی – طبقه اول – واحد 102.

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

 


مرجع تخصصی لایحه

ازدواج پیمان مقدسی است که باعث تشکیل خانواده می‌شود. خانواده اولین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی است که فرد در آن زندگی می‌کند. گاهی ممکن است زوجین نتوانند این نهاد مقدس را حفظ کنند و به هر طریقی از یکدیگر جدا شوند. طلاق راه پایان دادن به زندگی مشترک است. فقه و قانون اختیار طلاق را به شوهر داده‌اند. او می‌تواند هر زمان که بخواهد همسر خود را طلاق دهد. اگر شوهر تصمیم به طلاق دادن همسر خود داشته باشد؛ باید با مراجعه به دادگاه و تنظیم نمونه لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوج تقاضای خود را مطرح کند. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارک، دستور مناسب را صادر خواهد کرد. این لایحه یکی از انواع لایحه دفاعیه طلاق است.

به موجب اختیاری که فقه و قانون در رابطه با طلاق به شوهر داده‌اند؛ او می‌تواند هر زمان که بخواهد و با هر علتی، حتی غیرموجه، همسر خود را طلاق دهد. اگر خانم برای طلاق رضایت نداشته باشد، باز هم شوهر می‌تواند مطابق قانون او را طلاق دهد، اما زمان طلاق طولانی می‌شود.

اگر شما قصد دارید همسر خود را طلاق دهید، لازم است ابتدا با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، دادخواست خود را ثبت کنید. سپس هزینه دادرسی را پرداخت کنید. در این حالت، بعد از این‌ که زمان جلسه دادرسی شما را معین کنند و به شما ابلاغ شود، باید به دادگاه مراجعه کنید و نمونه لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوج را به دادگاه ارائه دهید. اگر در حین جلسات دادرسی، همسر شما هم به طلاق رضایت بدهد، می‌توانید با توافق از هم جدا شوید. توجه داشته باشید که شما موظف هستید تمام حقوق مالی همسر خود را به او بپردازید.

در صورتی‌ که علت طلاق شما، فریب در ازدواج باشد، می‌توانید مهریه او را نپردازید. البته می‌توانید با خانم توافق کنید. مثلا؛ می‌توانید مهریه او را پرداخت نکنید یا مبلغی کمتر از مبلغ مهریه پرداخت کنید. اگر شما توانایی پرداخت مهریه خانم را به ‌صورت کامل و یکجا ندارید، می‌توانید تقاضای اعسار خود را در دادگاه مطرح کنید. در صورتی‌ که اعسار شما برای دادگاه تایید شود، پرداخت مهریه خانم، برای شما اقساطی خواهد شد.

نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه

زمانی ‌که درخواست طلاق از طرف شوهر باشد، طلاق رجعی محسوب می‌شود. یعنی شما می‌توانید بعد از طلاق در زمان عِده‌ خانم، به او رجوع کنید. در این شرایط، دیگر نیازی به اجرای صیغه عقد نیست. شما می‌توانید با همسر خود، مجددا زندگی کنید. در این حالت، رجوع شما به زندگی مشترک به اراده شما صورت می‌گیرد و خانم این اختیار را ندارد که از رجوع شما جلوگیری کند. البته در ایام عده طلاق رجعی، شما موظف به پرداخت و تامین نفقه همسر خود هستید. شما باید حداکثر تا یک ماه پس از مدتی که به خانم رجوع کرده‌اید، این‌موضوع را ثبت کنید. زیرا ثبت نکردن رجوع از طلاق، موجب مجازات شما می‌شود.

شرط تنصیف دارایی به این معنی است که تا نصف اموالی که بعد از ازدواج به دست آورده‌اید، به همسر شما برسد. عبارت تا نصف اموال، یعنی از ۱ درصد تا ۵۰ درصد اموال، با توجه به شرایط شما و به ‌نظر دادگاه، به خانم تعلق می‌گیرد. در صورتی ‌که شما با مراجعه به دادگاه و تنظیم نمونه لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوج ، از دادگاه تقاضا کنید که همسر خود را طلاق دهید، باید به این شرط عمل کنید.

البته این ‌موضوع به امضای شما در زمان اجرای عقد ازدواج و رفتار همسر در زمینه تمکین از شما، بستگی دارد. اگر در زمان عقد نکاح این شرط را امضا نکرده باشید، شرط تنصیف دارایی منتفی است. در صورتی ‌که پس ‌از تقاضای شما برای طلاق، خانم لیست اموال شما را به دادگاه ارائه دهد، شما موظف هستید که به دستور دادگاه عمل کنید. یعنی تا نصف اموال خود را به خانم بپردازید.

نکته‌ای که لازم است در این ‌رابطه بدانید، این است که رعایت شرط تنصیف اموال و دریافت آن، فقط با ثبت طلاق ممکن است. یعنی اگر دادگاه گواهی عدم امکان سازش را برای شما صادر کند، ولی شما از طلاق همسر خود منصرف شوید، در این حالت، نیاز نیست که تا نصف اموال خود را به خانم بدهید. زیرا این ‌موضوع فقط با ثبت طلاق عملی می‌شود.

اولین نکته‌ای که لازم است بدانید؛ این است که می‌توانید برای طلاق دادن همسر خود، وکیل بگیرید. زمانی‌ که شما به وکیل، وکالت می‌دهید، دیگر نیازی به حضور شما در جلسات دادرسی نیست. حتی صیغه طلاق هم بدون حضور شما اجرا می‌شود. شما موظف به پرداخت مهریه همسرتان هستید. حتی اگر علت طلاق شما ناسازگاری و یا ارتباط نامشروع همسرتان با آقای دیگری باشد، باید مهریه او را بپردازید.

برای حضانت فرزندان نیز در دادگاه تعیین تکلیف می‌شود. مطابق قانون تا سن هفت ‌سالگی حضانت فرزندان با مادر است. بعد از هفت‌ سالگی، حضانت فرزندان با پدر خواهد بود. در صورتی ‌که زوجین در این رابطه اختلاف داشته باشند، دادگاه تصمیم مناسب را اخذ می‌کند.

زمانی‌ که شما در دوران عقد با مراجعه به دادگاه و تقدیم نمونه لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوج ، تقاضای طلاق می‌کنید، موظف به پرداخت نصف مهریه خانم هستید. البته اگر با او رابطه زناشویی داشته‌اید، باید مهریه خانم را به‌ طور کامل بپردازید. چنانچه همسر خود را در دوران عقد طلاق بدهید، اجازه رجوع به او را ندارید. در مورد شرط تنصیف اموال هم که در ابتدای این متن به آن اشاره شد، در این‌ حالت صدق نمی‌کند. زیرا شرط تنصیف اموال مربوط به زمانی است که زوجین مدت‌ها با هم ‌زندگی مشترک داشته باشند و در این مدت، زوج اموالی را به دست آورده باشد.

همانطور که می‌دانید تیم حقوقی رکلا مرجع تخصصی تنظیم لایحه است. شما می‌توانید درخواست تنظیم لایحه ثبت کنید. ضمن آنکه می‌توانید درخواست مشاوره حقوقی تلفنی بدهید تا با شما تماس بگیریم.

شعبه تهران: انتهای یادگار امام جنوب – سی متری جی – نبش شاه محمدی – تالار مجلل کاخ – طبقه هفتم

شعبه شیراز: خیابان حسینی، مجتمع تجاری نارنج، طبقه دوم


09913700121

خِشت اول و شالوده روابط کاری و اقتصادی، اتحاد است و اتحاد با لایحه مراقبت می‌شود.

ماموریت ما ارائه خدمات حقوقیِ با صرفه در حوزه لایحه ها و هدف ما پایان دادن به معاملات و توافقات شفاهی است. هیچ همکاری و معامله‌ای مستحق بی لایحه ای نیست. ما همیشه در دسترس شما خواهیم بود تا در سریعترین زمان ممکن، حقوقی‌ترین تصمیم ممکن را در روابط کاری خود اتخاذ کنید.


تمامی حقوق برای احتراماً محفوظ است. 1400

021-86095462

9:00 تا 18:00

اطلاع از دلایل و موارد 9 گانه طلاق به درخواست زن

 

نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی خانواده تهران

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات حضرتعالی

احتراما در خصوص پرونده کلاسه …. موضوع طلاق به درخواست زوجه جهت تشحیذ ذهن مقام محترم دادگاه اشاره به نکات ذیل لازم و ضروری می باشد

1- موکل به موجب سند نکاحیه شماره … مورخ 15/4/94 تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره 12 تهران به عقد دائم آقای سیدحسن …. در آمده است ولی متأسفانه از بدو زوجیت خوانده با رفتارهای سوء و نابهنجار خود موکل را کراراً مورد آزار و اذیت قرار داده و بارها اقدام به ضرب و شتم موکل در اماکن عمومی، منزل پدری موکل و . . . نموده است. و با رها کردن موکل از زمان زوجیت هیچگونه اقدامی در جهت تشکیل زندگی مشترک و پرداخت نفقه به موکل ننموده است که در راستای اثبات این امر شهودی هستند که حاضر به ادای شهادت در محضر محترم دادگاه می باشند.

2- حسب اظهارات موکل خوانده هیچگونه تمایلی به داشتن رابطه زناشویی با موکل ندارد و از داشتن رابطه زناشویی با موکل هیچ لذتی نمی برد و به گفته خوانده موکل همسر ایده آل وی نبوده و تمایل به ایجاد رابطه جنسی گروهی دارد با این اظهار که من در روابط جنسی با یک نفر لذتی نمیبرم و از موکل خواسته روابط جنسی گروهی و چندنفره داشته باشند.

3- نکته دیگر آنکه خوانده با موکل رابطه جنسی خشن داشته و  وی را تحت فشار قرار داده و  با توهین و تهدید حین رابطه از موکل خواسته تا به پدرش فحاشی نماید که با امتناع موکل از این خواسته، خوانده وی را  مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت (حین رابطه زناشویی) قرار داده است.

4- خوانده با ارسال پیامک به یکی از دوستان نزدیک موکل به وی پیشنهاد داشتن رابطه نامشروع داده که ایشان حاضر به ادای شهادت در محضر دادگاه می باشند.

حال با عنایت به موارد مذکور در فوق وعدم تمایل موکل به ادامه زوجیت بدلیل سوء رفتارهای مکرر زوج و ترک انفاق و رها کردن موکل به مدت دوسال و داشتن خواسته های نامشروع (از زمان وقوع عقد) در جهت اثبات عسر و حرج زوجه صدور قرار استماع شهادت شهود و نهایتاً صدور حکم بر طلاق وفق مقررات مورد استدعا می باشد.

 

تماس و مشاوره با وکیل برای طلاق به درخواست زن -زوجه

 

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.

موسسه حقوقی دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است. اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب …..

لایحه دفاعیه زوج، شرایط طلاق، عسر و حرج زوجه، لایحه دفاعیه زوج، لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه، نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه

طلاق عبارت از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از طرف زوج و یا نماینده قانونی وی.

طبق ماده 1133 قانون مدنی در کشور ما، مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید.

نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه

تبصره : زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 و 1129 و1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

موارد جواز رجوع زن به دادگاه برای طلاق عبارت است از:

عسر و حرج در دوران عقد

طلاق غایب مفقودالاثر

نمونه دادخواست طلاق به دلیل ترک نفقه

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره (۱۳۸۱/۴/۲۹) – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

مصادیق عسر و حرج بسیار زیاد است و موارد یاد شده در قانون حصری نیست و ممکن است زوجه با توجه به شرایط و موقعیت اجتماعی خود در مواردی غیر از امور یاد شده ادعای عسر و حرج داشته باشد. که بازم قابل طرح و رسیدگی در دادگاه می باشد.

لایحه عبارت از نوشته مکتوبی که فرد در جریان دادرسی و تا پیش از اعلام ختم دادرسی برای ایراد نکات و مستندات و اعتراض به دلایل طرف مقابل به دادگاه تقدیم می نماید. فرق لایحه و دادخواست این است که دادخواست در شروع جریان رسیدگی  است و از طرف خواهان به دادگاه تقدیم می شود. به عبارت دیگر با ارائه دادخواست به دادگاه،  جریان رسیدگی آغاز می شود. اما لایحه را هر دو طرف دعوا می توانند ارائه دهند.

نکاتی که در متن لایحه تقدیمی به دادگاه درج می گردد در جریان رسیدگی بسیار حائز اهمیت است و می تواند جریان رسیدگی را تغییر دهد. و یا فرد را از بی حق بودن به محق بودن تغییر دهد.

لایحه ازدواج بدون اذن پدر در دادگاه 

نحوه تنظیم لایحه و ثبت آن به صورت آنلاین

همان گونه که بیان گردید زوجه در مواردی که طبق قانون معین شده، می تواند برای درخواست طلاق به دادگاه مراجعه نماید و درصورتی که دلایلش برای طلاق موجه باشد، دادگاه زوج را اجبار به طلاق می نماید و در صورتی که باز هم از طلاق دادن زوجه استنکاف نماید، دادگاه زوجه را از طرف زوج مطلقه می کند. دلایل موجه برای درخواست طلاق از طرف زوجه اشاره شد.

در مرحله بعدی که زن درخواست طلاق می دهد و دادخواست طلاق به اطلاع زوج می رسد، زوج یا نماینده قانونی او ( وکیل)، باید در دادگاه حضور بهم رساند و در صورتی که شرایط حضور در دادگاه برایش موجود باشد می تواند لایحه بنویسد و به دادگاه تقدیم نماید.

لایحه ای که زوج برای ارائه در دادگاه تنظیم می نماید باید متناسب با درخواست و مستندات زوجه برای طلاق باشد، بنابراین در صورتی که زوجه برای درخواست طلاق خود اعتیاد زوج را مطرح کرده باشد، زوج در لایحه ی تقدیمی و در صورتی که ادعای مطرح شده از طرف زوجه را صحیح نداند، می تواند عدم صحت ادعای زوجه را بهمراه مستنداتی که دال بر عدم اعتیادش است را ارائه نماید.

و یا در صورتی که زوجه طلاق به دلیل عسر و حرج را مطرح نماید، بسته به اینکه عسر و حرج زوجه از چه جهت باشد، لایحه تقدیمی زوج متفاوت می باشد، مثلا اگر زوجه عسر و حرج را به دلیل سوء رفتار و یا بیماری زوج را مطرح نماید، زوج در لایحه خود می تواند از آوردن شهود برای دادگاه برای عدم سوء رفتار سخن بگوید و یا مدارک پزشکی دال بر سلامت پزشکی را ارائه دهد و یا عدم مسری بودن و شدید بودن بیماری به نحوی که موجب عسر و حرج زوجه گردد را بیان نماید.

به هر ترتیب نوشتن لایحه و تقدیم آن به دادگاه پیچیدگی و ظرافت خاص خود را دارد و تنها فردی می تواند از پس آن بربیاید که به روال دادگاه و امور موجه برای ارائه به دادگاه آگاهی و اشراف کامل داشته باشد.

تیم حقوقی دارالوکیل در این زمینه می تواند برای انتخاب بهترین وکیل به شما مشاوره دهد و شما را یاری نماید.

جهت انتخاب وکیل و مشاوره در زمینه نوشتن لایحه و دادخواست و دیگر امور حقوقی با ما تماس بگیرید

۰۹۱۲۶۹۸۱۵۱۰-۰۹۱۹۳۴۶۰۳۳۸-۰۵۱۳۶۰۳۸۷۴۳

لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه


سامانه بهزیستی طلاق 

عنوان: شرایط درخواست طلاق زوجه به دلیل اعتیاد زوج

پیام: صرف اقرار زوج به اعتیاد در گذشته، منجر به تحقق شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق نمی باشد و در صورت عدم اعتیاد وی در زمان طرح دعوا، وجود اعتیاد مضر به زندگی خانوادگی ثابت نمی گردد.

خواهان و.ن. فرزند ع. به‌طرفیت خوانده م.خ. فرزند ح. دادخواست به خواسته صدور حکم طلاق جهت اجرای صیغه طلاق تسلیم دادگاه نموده است و در قسمتی از اظهارات خود بیان داشته به موجب تصویر سند نکاحیه پیوستی، زوجه به عقد دائمی زوج درآمده است و بنا به دلایل اینکه زوج اعتیاد به مواد مخدر دارد، برای چهار سال اول زندگی اعتیاد داشته است، سوء رفتار دارد، فحاشی و توهین می‌کند، دست به زدن دارد؛ ادامه زندگی مشترک زوجین میسر نمی‌باشد.

زوجه حاضر است 28 عدد سکه از مهر خود را در قبال طلاق بذل کند، الباقی مهر را در آینده مطالبه خواهد کرد. در مورد جهاز در آینده مطالبه خواهد کرد. در مورد نفقه معوقه ادعائی ندارد. اجرت‌المثل ایام زوجیت را در آینده مطالبه خواهد کرد و حضانت طفل مشترک به زوج واگذار می‌شود. نفقه فرزند بعهده زوج می‌باشد.

نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه

حق ملاقات، هفته ای 48 ساعت آخر هفته، برای زوجه محفوظ باشد. زوجه حملی ندارد. زوج در مقام دفاع بیان می‌کند: قبلاً اعتیاد به مواد مخدر داشته‌ام، ترک کرده ام. فحاشی و توهین نکرده‌ام. همسرم شب‌ها دیر به خانه می‌آید و با تلفن همراه پیامک بازی می‌کند. کار خانه را انجام نمی‌دهد و قول و تعهد می‌دهم برای همسرم هر کاری که می‌خواهد، انجام بدهم.

دادگاه با التفات به محتویات پرونده و رسیدگی به عمل آمده، ملاحظه اظهارات شاهدان طرفین دعوی که حکایت بروز اختلاف فیمابین زوجین، بخصوص شاهد معرفی شده از سوی زوج که بیان کرده است:

بارها اقدام به وساطت در رفع اختلاف زوجین کرده است و ملاحظه نظریه داوران تعیین شده و عدم توفیق در رفع اختلاف فی‌ما‌بین زوجین، خواسته خواهان را با دلایل ابرازی مقرون به صحت تلقی و مستنداً به ماده 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 از قانون مدنی و ماده 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 32 و 33 از قانون حمایت خانواده مذکور، حکم طلاق را جهت اجرای صیغه طلاق خلع با رعایت سایر مقررات شرعی و قانونی در یکی از دفاتر رسمی طلاق را صادر و اعلام می‌نماید.

ضمناً مدت اعتبار این گواهی ظرف شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی و یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی می‌باشد و در صورت امتناع زوج در اجرای صیغه طلاق، سردفتر طلاق نمایندگی در اجرای طلاق خواهد داشت. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود و ظرف بیست روز در موعد قانونی قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور می‌باشد.

رئیس شعبه 255 دادگاه عمومی خانواده تهران – اشجعی

جهت اطلاع از آرای حقوقی در زمینه طلاق به درخواست زوجه کلیک نمایید.

زوج در پرونده پیش رو در دادگاه حضور یافته و ایرادات خود را بیان نموده، اما در صورتی که نخواهد یا نتواند خودش یا وکیلش در دادگاه حضور بهم رساند، می تواند لایحه دفاعیه خودش را بدین ترتیب به دادگاه تقدیم نماید:

اینجانب……(مشخصات خوانده)…… اعتراض خود را به دادنامه شماره……..  مستنداً به بندهای «الف» و«ب» و«ج» و«ه» مــادۀ ۳۴۸قانون آیین دادرسی مدنی  بنابر دلــــایل مشروحه  ذیل به استحــــضار می رساند:

1- برابر مــــواد ۱۱۳۰و۱۱۳۳ قانون مدنی زن تنــــها در موارد عسروحـــرج ویا طبق شروط ضمن عقد نـــــکاح می تواند در دادگـاه تقاضای طلاق را مطرح نماید. چـــرا که حق طلاق براساس مــواد قانونی یاد شده با زوج می باشد. در پرونده پیش رو شرطی از شروظ ضمن عقد نکاح از طرف زوج زیرپا گذاشته نشده است.

2- طبق بند 2 ماده 1130 قانون مدنی، زوجه باید اعتیاد همسرش را در دادگاه اثبات نماید. اما همسر بنده در این زمینه صرف ادعا را داشته و آن را اثبات ننموده .

بنابراین ادعای زوجه مبنی بر اعتیاد اینجانب صحت نداشته، چرا که اینجانب به موجب اقرار خودم ،قبلا مدتی کوتاه مواد مخدر استعمال می نمودم اما در حال حاضر در سلامتی کامل به سر میبرم و اعتیاد به هیچ گونه موادی از جمله موارد مخدر و روان گردان و… ندارم. گواهی سلامت از اعتیاد بهمراه تایید پزشک نیز به لایحه پیوست شده است.

3-ادعای زوجه بر فحاشی و توهین و دست به زن داشتن نیز صحت نداشته، چرا که اینجانب جانب عدالت و خوش رفتاری را در برخورد با همسرم رعایت نموده ام و در رابطه با نحوه رفتار با اطرافیان هم شهودی آماده حضور در دادگاه می باشند…


لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه

در مورد رای صادر شده از دادگاه بدوی فرد تجدیدنظر خواهی نموده و نتیجه بدست آمده به قرار زیر است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ش. به‌طرفیت خانم و.ن. با وکالت آقای ح.خ. نسبت به دادنامه شماره 769 مورخه 1393/05/18 صادره از شعبه 255 دادگاه خانواده تهران، که به موجب آن با تقاضای تجدیدنظرخوانده حکم طلاق خلع صادر شده است؛ با توجه به محتویات پرونده، بنظر دادگاه اعتراض وارد است.

بدلیل اینکه زوجه چه در پرونده و چه در جلسه دادگاه مورخه 1393/09/18 اعلام کرده‌است که از زندگی با زوج تنفر و کراهت شدید دارم و حاضر به ادامه زندگی نیستم و دلیل محکمه‌پسندی بر ادعای خود که علت این کراهت را توجیه نماید، ارائه نکرده.

در رابطه با اعتیاد زوج نیز برابر اقرار خود زوجه در جلسه 1393/09/18 سالها قبل مدتی از مواد استفاده کرد، ولی سالهای زیادی ترک کرده و دیگر استفاده نکرده و نمی‌کند.

پس شرط ضمن عقد بنظر دادگاه محقق نشده، چون اعتیاد مضری در کار نیست. در رابطه با سوء رفتار زوج هم، دلیل و مدرکی ارائه نکرده است و از طرفی با وجود تنفر و کراهت شدید، حاضر به بذل حقوق مالی خود و توافق با زوج نشد و لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق آ.د.م. ضمن نقض دادنامه مارالذکر، حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره پس از ابلاغ، بمدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.رئیس و مستشار شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طبق مطالب بیان شده، نوشتن لایحه برای دفاع از خود در دادگاه ظرافت خاصی دارد و کلمات و مستندات و قواعد فقهی بکار رفته در آن در رای و نظر دادگاه موثر خواهد بود. بنابراین حتی در صورتی که فرد تمایل به استفاده از تخصص وکیل در این زمینه را نداشته باشد، باید از مشاوره های حقوقی وقت مشاوره بگیرد و درمورد مطالبی که باید در لایحه بنویسد و چگونگی بیان آن اطلاع کسب نماید.

جهت مشاوره با مشاورین متخصص در زمینه حقوق خانواده و انتخاب بهترین وکیل با ما تماس بگیرید.

۰۹۱۲۶۹۸۱۵۱۰-۰۹۱۹۳۴۶۰۳۳۸-۰۵۱۳۶۰۳۸۷۴۳

30 دی 1400 | قانون کار

  وکیل کارگر چه وظایفی دارد و چگونه عمل می کند؟ بهترین وکیل کارگر چه کسی است؟   قانون کار روابط میان کارگر و کارفرما و حفظ حقوق کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. به علاوه جامعه کارگری بخش بزرگی از جوامع هر کشور، از جمله جامعه ما را تشکیل می دهد. کارگران معمولا از…

30 دی 1400 | کیفری

صلاحیت شورا در دعاوی کیفری «صلاحیت» عبارت است از توانایی، شایستگی، تکلیف و الزامی که قانون به یک مرجع قضایی جهت رسیدگی به یک دعوای کیفری اعطا می‌کند قواعد صلاحیت مربوط به نظم عمومی بوده مقررات مربوط به آن در جهت اعمال صحیح عدالت قضایی وصل شده‌است و توافق برخلاف آن…

30 دی 1400 | کیفری

بایگانی شدن پرونده   بایگانی شدن پرونده تاسیس جدیدی است که قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ در جهت اصلاح و باز اجتماعی کردن متهمان و نیز قضا زدایی ابداع کرده‌است درباره این‌که قرار بایگانی شدن پرونده چیست؟ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر می‌دارد که: «در جرایم تعزیری…

29 دی 1400 | حقوقی, خانواده, کیفری

جرم رابطه نامشروع زمانی محقق می شود که زن و مردی بدون علقه ازدواج، با یکدیگر ارتباطی خارج از رابطه جنسی داشته باشند. جرم رابطه نامشروع به دلیل اینکه جرمی عمومی می باشد، بدون شکایت هم قابلیت پیگیری دارد. رابطه نامشروع با اجبار / اکراه اکراه ، که در عرف به اجبار شناخته…

29 دی 1400 | بیمه تصادفات, کیفری

وکیل قوانین راهنمایی رانندگی چگونه عمل می کند؟ در این مطلب به طور مختصر ابتدا از اهمیت قوانین راهنمایی و رانندگی سخن می گوییم و سپس به بررسی مهم ترین قوانین در این زمینه می پردازیم و جهت انتخاب وکیل مناسب شما را راهنمایی می نماییم. اهمیت قوانین راهنمایی و رانندگی…

29 دی 1400 | حقوقی

آشنایی با خدمات بنیاد شهید تعریف شهادت در متون اسلامی گوناگون به‌معنای کشته شدن در راه الله است. در اسلام شهید به کسی گفته می‌شود که جان خود را در راه خدا فدا کند. طبق احکام اسلام کسی که به شهادت رسیده نیاز به غسل و کفن ندارد. بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمانی دولتی…

28 دی 1400 | املاک, حقوقی

تملک اراضی عمومی دولت و شهرداری‌ها قوانینی که در حال حاضر در ارتباط با تملک املاک اراضی عمومی ابنیه و مستحدثات مورد نیاز شهرداری‌ها اعتبار دارند عمدتاً عبارت‌اند از: قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی عمومی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰؛ همچنین، لایحه قانونی نحوه…

28 دی 1400 | وکالت

وکیل ارزان قیمت در مشهد، برای انتخاب وکبل ارزان در مشهد چه کنیم؟ وکالت در قانون مدنی وکالت یکی از عقود مندرج در قانون مدنی است وکالت در لغت به‌معنای واگذار کردن اعتماد و تکیه کردن است طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به‌موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای…

28 دی 1400 | خانواده, مهریه

مهریه عند الاستطاعه چیست؟ و چگونه مطالبه می‌شود؟ مهریه نشانه صداقت و صمیمیت مرد نسبت‌به همسرش می‌باشد و سنتی پسندیده که پیامبر اکرم صلوات‌الله‌علیه و آله و سلم نیز به آن عمل می‌کرده است آنچه که در هنگام عقد به عنوان بدهی و دین بر گردن زوج قرار می‌گیرد تا به‌محض مطالبه…

28 دی 1400 | حقوقی, خانواده

 تصنیف اموال زوج درطلاق چگونه است؟  تصنیف اموال زوج درطلاق یکی از شروطی است که در سند ازدواج به‌عنوان یکی از شروط ضمن العقد تعیین‌شده است و بسیاری از مردان به‌طور آگاهانه یا بدون اطلاع از آن اقدام به امضای آن حین عقد می‌کنند که با این شرط مرد موظف می‌شود در…

توسط سمیرا حسینی | 30 دی 1400

  وکیل کارگر چه وظایفی دارد و چگونه عمل می کند؟ بهترین وکیل کارگر چه کسی است؟   قانون کار روابط…

توسط زهرا بحرالعلوم طباطبایی | 30 دی 1400

صلاحیت شورا در دعاوی کیفری «صلاحیت» عبارت است از توانایی، شایستگی، تکلیف و الزامی که قانون به یک…

توسط زهرا بحرالعلوم طباطبایی | 30 دی 1400

بایگانی شدن پرونده   بایگانی شدن پرونده تاسیس جدیدی است که قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ در جهت اصلاح و…

توسط آرزو عسگری | 29 دی 1400

جرم رابطه نامشروع زمانی محقق می شود که زن و مردی بدون علقه ازدواج، با یکدیگر ارتباطی خارج از رابطه…

توسط سمیرا حسینی | 29 دی 1400

وکیل قوانین راهنمایی رانندگی چگونه عمل می کند؟ در این مطلب به طور مختصر ابتدا از اهمیت قوانین…

توسط آرزو عسگری | 29 دی 1400

آشنایی با خدمات بنیاد شهید تعریف شهادت در متون اسلامی گوناگون به‌معنای کشته شدن در راه الله است….

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

ارسال دیدگاه

darolvakil@

989193460338+

989126981510+

مشهد ، بلوار وکیل آباد23 ، ساختمان شفاء ، طبقه دوم

تهران ،خیابان هفت تیر، خیابان بهار خ سلیمان خاطر،  پلاک ۳۷ طبقه ۵

info@darovakil.com

کلیه حقوق مادی و معنوی برای مجموعه دارالوکیل محفوظ است. /  بهینه سازی وپشتیبانی وب سایت: کج آرت

نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه که در زیر درج می گردد جهت اعتراض به رای یا حکم طلاق و در پاسخ به دادخواست طلاق از طرف زوجه توسط وکیل تنظیم گردیده است.

بدیهی است استفاده از نمونه لایحه و دفاعیه در تمام دعاوی طلاقی که از طرف زوجه مطرح می گردد فارع از اینکه شرایط موضوعی و مستندات دعوی چیست،به هیچ وجه توصیه نمی گردد.و بهتر است در هر مورد از مشورت وکیل بهره برد.

بسمه تعالـــی

ریاست محـــترم دادگاههای تجدید نظر استان تهران

با اهداء ســلام احتراماً اینجانب “مســعود فریدنی”با تقدیم یکبرگ وکــــالتنامه دارای تمبر مـــــالیاتی ضمن معــرفی خویش به عنوان وکیل آقـــــــای …بدین وسیله مـــــراتب اعتراض خـــــــــویش را به دادنامه شماره…. صادره ازشعبه ۲۷۱دادگـاه خانواده تهران مستنداً به بندهای «الف» و«ب» و«ج» و«ه» مــادۀ ۳۴۸قانون آیین دادرسی  مدنی

نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه

بنابر دلــــایل مشروحه  ذیل به استحــــضار می رساند:

۱- برابر مــــواد ۱۱۳۰و۱۱۳۳ قانون مدنی زن تنــــها در موارد عسروحـــرج ویا طبق شروط ضمن عقد نـــــکاح می تواند در دادگـاه تقاضای طلاق را مطرح نماید. چـــرا که حق طلاق براساس اصول مسلم فقهی ومــواد قانونی یاد شده با زوج می باشد.

ولی دردادنامه معترض عنه وهمــچنین حکم غیابی صادره ، نه تنهــــا موارد عسر وحـرج احـراز نشده بلکه استنباط دادگـــاه بدوی درکیفیت احـرازموارد عسروحرج با منطوق مـادۀ ۱۱۳۰قانون مدنی همخوانی ندارد.که دلایل آن ذیلاً تبیین می گردد:

۱-۱ مستند اصلی دادگــــاه بدوی درتأیید دادنامه غیابی وصدور گـــواهی عـــدم امکان سازش “شهادت شهــود” می باشد. چون غیبت ۸ مــاهه مورد ادعای تجدید نظرخــوانده وهمچنین اعتیاد مــوکل به مـــــواد مخدر به استناد گواهی گـــواهان  “ثابت” تشخیص داده شده است. درحـــالی که طی واخـــواهی نسبت به دادنامه غیابی به اســتناد مادۀ ۲۳۴قـــانون آیین دادرسی مـدنی شهـــود مورد”جــرح”قـرار گرفته اند .دادگــاه بدوی با وجــود قرابت نسبی فی مابین گـــواهان وتجدید نظرخوانده ،مودای شهادت آنان را مستند صدورگــواهی عــــــدم امکان سازش قرار داده است درحــالی که این تسامح وساده انگـــاری درخصوص بقاء یا فروپاشی کــانون خانواده قابل اغماض نمی باشد. به استحضار می رساند آقای …. شوهر خاله تجدیدنظر خــوانده، آقــای … دایی تجدیدنظر خــوانده وآقـــــای … نوه عمه تجدیدنظرخــــــوانده می باشند همچنین مــوکل اساساً آقــــای …. را نمی شناسد ومشخص نیست مشارالیه چگونه اعتیاد مـــــوکل را  تشخیص وتأیید نموده است !بنابراین به استناد مــادۀ فوق الذکــر درحال حاضر که موارد جرح بردادگــاه تجدید نظر محرز ومسلم شده است ، نقض دادنامه مورد اعتراض  تقاضا ست.

۲-۱ مستفاد ازبند۲مــاده ۱۱۳۰قانون مدنی زوجه در صورتی می تواند به استناد اعتیاد زوج تقاضای طلاق نماید کــه اولاً ثابت نماید که همسرش به یکی از مــوادمخدر یا به مشروبات الکلی اعتیاد دارد ثانیاً اثبات نماید کــــــــه نتوانسته است در مدتی که پزشک معالج تعیین وتشخیص می دهـــد مشارالیه را از استعمال ومصرف مــواد مخدر ومشروبات الکلی باز دارد. بنابراین به

صرف استنـــاد به شهادت شهود که دارای جهات متعدده جــرح می باشند نمی تواند مستمسکی برای احــراز اعتیاد موکل باشد. واقعیت نیز حکایت از خلاف مــــودای گواهی گواهــــان دارد.

۲-دادگـــاه بدوی ضمن دادنامه صادره آورده است که دلیلی دال براینکه مــوکل درمدت ۸ مــاه که زوجه مــدعی بوده که وی زندگی مشترک را ترک نموده ،ارائه ننموده است . درحــــــالی که به شرح دادخــواست واخواهی ودرستون دلایل به ادلــــه

متعددی ازجمله استماع شهادت شهود وارجاع امــر به کارشناس جهت تشخیص اعتیاد مــورد ادعای تجدیدنظرخوانده استناد

گــریده است. بنابراین دادگــــاه بدوی به دلایل ابرازی مــوکل توجهی ننموده است وبراساس مـــــــــــواد ۱۹۹و۱۹۴قانون آیین دادرسی مــدنی دادگـــاه به منظور رعایت اصل  تناظر واصل بی طرفی بایستی دلایل فوق را مورد رسیدگی قـــــرار می داد تا صحت وسقم ادعــای تجدیدنظر خــوانده را به طور یقینی احـراز نماید نه آنکه از روی  ظن وگمان وبراساس شهادت مردود ومشکوک گواهان تعرفه شده تجدیدنظر خــوانده جواز متارکه وجــدایی تجدیدنظر خوانده را صادرنماید. درحــــال حاضر تقاضای استماع شهادت شهود به منظور اثبات آنکه موکل درمدت ۸مــاه غیبت مورد ادعای تجدیدنظر خــــــــــــوانده به تناوب به محل سکونت مشارالیه مراجعه می نموده، تحت تمناست.همچنین درخصوص اعتیاد ادعـــایی تجدیدنظر خوانده ، ارجـــــاع امر به کارشناس را تقـــاضا دارم .

۳-تجدیدنظرخــوانده و وکیل محـترم ایشان ضمن دادخواست بدوی به پروندۀ کیفری به اتهام «ترک انفاق» اشاره نموده اند

ودرستون دلایل اشــاره ای به حکم قطعـــی مبنی برمحکومیت مــــــــــوکل به پرداخت نفقه نشده است همــچنین در دادخواست (ستون دلایل ) اشاره ای به اعتیاد مورد ادعـــــای ایشان نشده است درحــالی که به صراحت مــادۀ ۵۱قانون آیین دادرسی مدنی (بند۶) خــواهان بایستی دردادخواست و در ردیف دلایل، مدارک وادله خود را مــرقوم ومـکتوب دارد بنابراین صرف نظر ازنقض شکلی دادخواست مماشات دادگـــاه بدوی درترتیب اثردادن به دلایلی که به شرح فوق بدانها استناد نگـــردیده خـــــــلاف موازین ومقررات آیین دادرسی مدنی وبه معنای تحصیل دلیل برای تجدیدنظر خوانده می باشد.

۴-وکــیل تجدیدنظر خوانده درجلسه مورخ ۶/۸/۸۸ وبه شــرح محـــــتویات پرونده مدارکی ارائه نموده که ازآن جمله دادنامه ای غیابی است . درحــــــــالی که بنابر اصول دادرسی خواهان بایستی تمامی دلایل راضمن دادخواست ذکــر نماید واین موضوع دربند ۶مــادۀ ۵۱قانون آیین دادرسی مــدنی مــورد تصریح قانونگذار قـرارگرفته است. مضافاً اینکه برابر مادۀ۱۱۲۹ استنکاف مــوکل از دادن نفقه وعــدم امکان اجــراء حکم محکمه بایستی دردادخواست اثبات گـــردد.

۵- برخلاف آنچه که در دادخواست واظهارات وکـــــیل محترم تجدیدنظر خـــوانده آمده است موکل اینجانب هیچ گاه نسبت به خــانواده خـــویش لاقید وبی اهمیت نبوده است وصدور دادنامه بدوی مبنی برتجویز طـــــــلاق همسر ایشان ضربه روحی مهلکی به وی وارد آورده است.  ناگفته پیداست چنین شخصی هیچ گـــــــــــــــاه نمی توانسته مـــــــــــــرتکب اعمالی گردد که تجدیدنظرخـــــوانده ووکیل ایشان مدعی آن شده اند.

۶- باعنایت به این مـــراتب ونظر به آنکه ازتوجه به محتویات پرونده ودفاعیات طرفین «عسروحـــرج» زوجــــــه احراز نمی گـــردد ودادنامه معترض عنه ودادنامه غیابی صادره فاقــد مبنای حقوقی وبدون توجه به مـــــــــــوازین شرعی ومقررات قانونی تنظیم گردیده اند وچون اصولاً حــق طلاق با مـرد می باشد وحــق طلاق زن استثنایی براصل می باشدودر مــوارد شک  بایستی به اصل رجوع نمود بنابرقاعــده مسلم فقهی «الطلاق بید من اخــذ بالساق»نقص دادنامه مخدوش مـــورد اعتراض تحت استـــدعاست.

به پیوست فتوکپی دادنامه معترض عنه ودادنامه غیابی تقدیم می گردد./      

 با تقدیم احترام/مسعود فریدنی/ به وکالت ازآقای ….

بیشتر بدانید:نمونه لایحه طلاق به درخواست زوجه به استناد عسر و حرج

شما می توانید از سراسر کشور جهت تنظیم لایحه دفاعیه در دعوی طلاق خواه از طرف زوج باشد یا زوجه،با شماره تلفن ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷ تماس بگیرید.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

لطفاً در موقع استفاده از مطالب سایت،حتماً نام نویسنده و نشانی مطلب را درج نمایید.

این مطلب در خصوص نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه تدوین گردیده است.       

دیدگاه

Name *

Email *

مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

به پایگاه اینترنتی دفتر وکالت مرتضی سردار شهرکی خوش آمدید

سامانه خدمات الکترونیک قضایی عدل ایران 
سامانه احراز هویت ثنا
سامانه مرکز وکلا قوه قضائیه 
پایگاه اطلاع
قوه قضائیه 
دیوان عدالت اداری 
هفته نامه حامی عدالت 
دادستانی کل کشور
دیوان عالی کشور
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
سامانه جامع کاراموزان وکالت مرکز وکلا قوه قضائیه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرتضی سردار شهرکی می باشد | طراحی سایت در کرمان | فروغ گستر

امروز با بررسی موضوع لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه با شما همراهیم.

لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه توسط وکیل و فرد آشنا به مسائل حقوقی نوشته می شود تا از این طریق بتوان از تمام حق و حقوقی که زوجه داشته دفاع کرده و آنها را بررسی می کنند.

در ادامه مقاله به سوالاتی که ذهن شما را نیز درگیر می کند پاسخ می دهیم.

طلاق از جانب زن چگونه انجام می شود؟

شرایطی که در قانون برای طلاق زوجه تعیین شده کدامند؟

نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه

لایحه دفاعیه چیست؟

نکات مهم در تنظیم کردن لایحه دفاعیه طلاق چیست؟

مراحل انجام دادن لایحه دفاعیه از طرف زوجه برای طلاق به چه صورت است؟

طلاق از طرف زوجه در دوران عقد چگونه انجام می شود؟

مراحل طلاق از طرف زوجه کدامند؟

 

 

زنانی که ترجیح می دهند طلاق بگیرند از چند طریق این کار برای آنها امکانپذیر است. در مواردی هم مرد و هم زن به صورت توافقی تصمیم به طلاق می گیرند و با مراجعه به دادگاه این کار را انجام می دهند. در موارد دیگر زن با توجه به قانون موجود در مواردی خاص که اجازه طلاق گرفتن را دارد اقدام به  این کار می کند.

اگر در هنگام عقد و در سند عقدنامه قید شود که حق طلاق با زن است زوجه به راحتی می تواند در مواردی که می خواهد طلاق بگیرد.

زن در شرایط خاصی می تواند درخواست طلاق بدهد و طلاق بگیرد، این شرایط تنها از طریق این موارد امکانپذیر است در غیر اینصورت پروسه طلاق برای زن طول کشیده و به سختی امکانپذیر است. اما با دارا بودن این موارد اگر در دادگاه ثابت شود که علت طلاق چیست و زندگی با مرد برای او تا چه حدی غیر قابل تحمل است و دادگاه اطلاعات ارائه شده را بررسی کند و به این نتیجه دست یابد به راحتی بدون اینکه مرد رضایت خود را برای طلاق اعلام کند می تواند طلاق بگیرد.

طبق قانون در خیلی موارد زندگی کردن زوجه با مرد به دلایل زیادی امکانپذیر نیست و دادگاه می تواند با در نظر گرفتن این موارد طلاق را انجام دهد.

به این مواردی که در عقد نامه نیز قید می شود شروط ضمن عقد می گویند و  اگر رعایت نشود از مصادیق عسر و حرج است. عسر و حرج را به معنی هر گونه وضعیت سختی می دانند که در زندگی زوجه دریافت کند و باور کند که ادامه زندگی برای او مشکل و همراه با مشقت است.

عواملی وجود دارد که جزء عوامل مهم عسر و حرج هستند، عوامل طبیعی جزء این عوامل هستند. همچنین عوامل خارجی نیز وجود دارند. نوع آخر عواملی چون عوامل شخصی هستند.

عوامل طبیعی را چون مواردی می دانند که احتمال اینکه جسم و روح را تغییر دهد در آن زیاد است و به عنوان شرایطی قرار می گیرد که در زمان عقد می توان آن را در نظر گرفت.

اگر مرد عقیم باشد یا اینکه به هر طریقی مانع بارداری همسرش شود و حق مادر شدن را از زوجه سلب کند و دلیلی منطقی برای این زمینه نداشته باشد زوجه به آسانی می تواند بر اساس این دلایل اقدام کند. رابطه ای که به عنوان رابطه زناشویی غیرمتعارف نیز شناخته شود به عنوان عوامل طلاق شناخته شده است.

عوامل خارجی را مواردی چون حبس به مدت طولانی در زندان و.. می دانند.

در کل شرایطی را برای طلاق از طرف زوجه در نظر گرفته اند که شامل این موارد به قرار زیر هستند:

اگر مرد نفقه زن را به مدت شش ماه و بیشتر ندهد زوجه می تواند درخواست طلاق دهد.

در صورتی که زوجه به دلیل بدرفتاری مرد و سوء معاشرت مجبور شود طلاق بگیرد می تواند این کار را انجام دهد.

مردانی که بیماری مسری دارند و  درمانی برای این بیماری وجود ندارد در  قانون به عنوان مواردی شناخته شده است که زن می تواند درخواست طلاق داده و به این طریق سلامتی خود را از دست ندهد.

مردانی که بیماری های شدید روانی دارند و  به عبارتی دیوانه هستند درخواست طلاق به زن داده می شود.

اگر مرد کاری داشته باشد که آبروی زن به خطر بیفتد او می تواند درخواست طلاق بدهد.

در مواردی که مرد در زندان باشد و  این مدت محکومیت حدود پنج سال یا بیشتر  باشد قانون به زن این امکان را می دهد که طلاق بگیرد.

مواردی که مرد به اعتیاد مبتلا باشد و با این کار زندگی خود و زن را به خطر بندازد و از این طریق زندگی خود را مختل کند و نتواند شغلی داشته باشد نیز مورد توجه است.

اگر مرد زن را بدون هیچ گونه دلیل به مدت ۶ ماه رها کند و خبری از زن نگیرد و در این مدت زوجه به هیچ عنوان از همسر خود اطلاعی نداشته باشد که در چه جایی می باشد از مصادیق عسر و حرج به شمار می آید .

در مواردی که مرد بدون اجازه گرفتن از زن خود ازدواج مجددی داشته باشد زن می تواند درخواست طلاق دهد.

معمولا در دادگاه لایحه استفاده های زیادی دارد. لایحه نوشتارهایی است که از طرف فردی که مدعی است یا وکیل فرد مدعی به دادگاه و مقام قضایی داده می شود.

لایحه را یک نوع تنظیمی می دانند که وکیل به هر صورتی در قالب کلماتی که حقوقی هستند برای دفاع از موکل خود آن را می نویسد. در لایحه وکیل می تواند تمام آن دانسته های خود را که از علم حقوق دارد در سطرهای مورد نظر بیان می کند و از طریق همین لایحه به راحتی از حق موکل خود دفاع کرده و دادگاه را قانع کند.

لایحه نویسی را یک فن می دانند که تنها افراد حقوقی در این زمینه آموزش های لازم را برای نوشتن آن دیده اند و غیر از این افراد شاید هر کسی نتواند تجربه کافی داشته باشد.

وکیلی که می خواهد از موکل خود دفاع کند این لایحه را بر اساس موردی که فرد موکل مدنظر دارد انجام می دهد مثلا زنی که می خواهد درخواست طلاق دهد، از طرف وکیل این لایحه تنظیم می شود و به دادگاه ارائه می دهد.

لایحه را در مقام دفاع کردن از موکل تنظیم می کنند و درخواستی لازم را بیان کرد که در آن زن شکایت خود را به مراجع تنظیم کند.

در حال حاضر استفاده از لایحه را برای تکمیل کردن فرم دادخواست فرد موکل می دانند.

لایحه دفاعیه هم می تواند بیان کننده یک دادخواست کامل باشد یا اینکه در مورد یک شکایت باشد و در مواردی نیز به عنوان درخواستی از مقام قضاوت ارائه می شود.

 

استفاده کردن از وکیل و فرد آشنا به مسائل حقوقی می تواند در خیلی موارد به زن کمک کند که نتیجه دلخواه خود را از شکایت و دادخواستش بگیرد. در خیلی مواقع این مشکل پیش آمده که تخصص کافی در ارتباط با تنظیم کردن لایحه صورت نگرفته و از واژگانی که کاملا تخصصی باشند استفاده نشده است و در این مورد پرونده به جای آنکه نتیجه لازم را دریافت کند حتی با آنکه حقیقت داشته به نتیجه ای عکس دست می یابد.

نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه

در خیلی موارد لازم است لایحه دفاعیه ای که تنظیم می شود کوتاه باشد چون در خیلی موارد دفاعیه ای که به صورت خیلی طولانی نوشته شود به آن توجهی نمی شود.

دفاعیه ای که تنظیم می شود به صورت تایپ شده انجام شود و در صورتی که به صورت دست نویس باشد احتمال اینکه قاضی به درستی نتواند نکات مهم را دریافت کند و دست خط را متوجه شود زیاد است و از این مورد به حقوق فرد کاملا رسیدگی نمی شود.

بهتر است در لایحه دفاعیه طلاقی که از طرف زوجه ارائه می شود در ابتدا خلاصه ای از مطلب که در مورد طلاق است بیان شود سپس نکاتی که مهم هستند توسط وکیل گنجانده شود.

لایحه دفاعیه باید طوری تنظیم شود که سه قسمت داشته باشد و هر سه قسمت که از رکن های مهم هستند در آن قرار بگیرد. در لایحه دفاعیه طلاق از طرف زن لازم است که هم مقدمه ای از دادخواست بیان شود، هم خلاصه ای از موضوع بیان شود و در نهایت نتیجه ای  که مد نظر است را بیان کنند و از این لحاظ بتوان هر نوع مطلب حقوقی لازم در زمینه طلاق که به زن مربوط می شود را در آن قرار داد و مطالب حقوقی به صورت دست نوشته شوند. صحیح تنظیم شدن لایحه دفاعیه طلاق می تواند زن را از خطر اینکه محکوم شود نجات دهد .

در لایحه نویسی توجه به این نکات اهمیت دارد که هم قلم شیوایی در آن به کار برده شود و به درستی تنظیم شود، تسلط کافی بر دانش حقوقی لازم است. اگر موضوع مورد نظر در پرونده پیچیدگی هایی داشته باشد بهتر است از فرد آگاه استفاده شود. در این مورد باید به وکیلی که پرونده را بر عهده می گیرد توجه شود که  ایشان تا بحال از طریق دادگاه چه مراحلی را طی کرده اند و تجربه خود وکیل در این زمینه مهم است که لایحه ای که نوشته و تنظیم کرده بر اساس دادخواست زوجه موکل در چه زمانی ثبت آن را انجام دهد و…

زنی که قصد طلاق از همسر خود را دارد یا اینکه به این مسأله فکر کرده است و به هر صورتی مصمم است باید در حضور یک وکیل دعاوی خود را مطرح و دادخواست خود را بیان کند. بعد از اینکه با وکیل مطرح کرد مدارک را به وکیل تحویل داده و تمام دلایلی را که برای طلاق دارد که اگر جزء مواردی باشد که قانون این حق را به زن داده راحت تر می تواند بیان کند و وکیل با توجه به شرایط لازم به این کار اقدام می کند.

اگر زنی بخواهد در دوران عقد از همسر خود طلاق بگیرد این کار برای او خیلی مشکل است چون اگر زندگی در دوران عقد هنوز شروع نشده باشد زن نمی تواند از دلایلی که در قانون لازمه طلاق از طرف زوجه شناخته شده است ارائه دهد و اگر مرد مخالف طلاق باشد کار او نیز مشکل تر می شود.

در این موارد اتفاق می افتد که زوجه بیان می کند که مرد یکی از شروط ضمن عقد را ندارد در این زمینه دفاع از حق خود را می توادن مد نظر داشته باشد.

در موردی که طلاق از جانب زن باشد در مورد اینکه مهریه را چکار بکند دادگاه تصمیم می گیرد اما در مواردی که زن از شروط مورد نظر یعنی شروط ضمن عقد اطلاع داشته باشد و از طریق آن اقدام کند کارش برای مهریه راحت تر هست.

زن می تواند در صورتی که با همسر خود بر سر مسأله طلاق توافق ندارند و می خواهد که از همسر خود جدا شود دادخواست طلاق را از طرف زوجه به دادگاه خانواده ارائه دهد، انجام این کار هم در دادگاه شهری که خود ساکن است امکانپذیر است و هم در دادگاهی که همسرش اقامت دارد.

مراحل طلاق از جانب زوجه مانند تمام پرونده های طلاق دیگر سه مرحله دارد. در مرحله اول دادگاه بدوی و اول حکم مورد نظر را صادر می کند. اگر مرد یا زن به هر صورتی به این حکم اعتراض داشته باشند یا اینکه به هر صورتی فکر کنند که به ضرر آنها است در بیست روز زمانی که برای این مسأله قرار داده شده است نسبت به حکم دادگاه درخواست تجدید نظر کنند.

بعد از این مرحله پرونده را به دادگاه تجدید نظر استان می فرستند و حکم مورد نظر صادر می شود. اگر طرفین هر کدام به این حکم نیز اعتراض داشته باشند تا بیست روز می توانند درخواست دهند در غیر اینصورت حکم به پرونده دیوان عالی کشور فرستاده می شود.

طبق قانون رسمی آیین دادرسی مدنی هر طلاقی که در حال رخ دادن باشد لازم است که اگر طرفین اعتراضی صادر کردند زمانی طی شود اول اینکه مراجعه به دادگاه بدوی انجام می شود. سپس دادگاه تجدیدنظر رخ می دهد و در نهایت دیوان عالی کشور رأی را صادر می کند

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

نام شما

شماره تماس شما

گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

ارتباط با وکیل

موسسه حقوقی نواندیشان
حق گستر فرداد

موسسه حقوقی نواندیشان
حق گستر فرداد

reply_all
نوشته شده توسط
haqgostar
در تاریخ
۲۴ بهمن ۱۳۹۸
۲۴ بهمن ۱۳۹۸

نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه

با تشکر و احترام

مطالب مشابه

مؤسسه حقوقی نواندیشان حق گستر فرداد با در اختیار داشتن بهترین وکلای متخصص در امور حقوقی و کیفری و خانواده و سایر دعاوی و پرونده های قضایی همواره در کنار شما در جهت دستیابی به نتیجه مطلوب در پرونده ها خواهد بود.
می توانید سؤالات حقوقی و کیفری خود را از طریق مشاوره تلفنی یا مشاوره آنلاین یا از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام از ما بپرسید.

0915

3020508

تماس برای مشاوره


15:00
21:00

شنبه تا چهارشنبه

تمامی حقوق متعلق به حق گستر بوده و کپی برداری از مطالب سایت صرفا برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع می‌باشد.

نمونه لایحه دفاعیه خوانده/جلسه اول رسیدگی/ طلاق بعلت نقض شرط ضمن عقد نکاح

 

 

موضوع : نمونه لایحه دفاعیه طلاق بعلت نقض شرط ضمن عقد نکاح

نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه

 

ریاست محترم دادگاه  عمومی حقوقی ………………شعبه

سلام عليكم –  با احترام و با جواز محصله از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بوکالت ازناحیه خوانده دعوی آقای/خانم…………………… در برابر دعوی خواهان آقای/ خانم ……..

 

بخواسته:  : اذن طلاق بعلت نقض شرط ضمن عقد نکاح

بتاریخ رسیدگی……………. ساعت… موضوع کلاسه…………… خاطر عالی را مستحضر می دارد خواسته معنونه در وضعیت مطروحه واجد الف) نواقص ب) ایرادات شکلی بوده و قبل از ورود به ماهیت دعوی، سنجش قضائی و تعیین تکلیف بر وفق مواد ۵۱ و ۸۴ ق.آ.د.م. درخواست می گردد.

مقدمتا شرح خلاصه ما وقع و آنچه خواهان در متن دادخواست خود تصریح نموده عينا منعکس و در ادامه به دفاع ماهوی  خواهم پرداخت:

 

در ماهیت:

اولا: موکل منکر ازدواج مجدد با خانم… بوده و ارتباط خود را با فرد یاد شده صرفا یک رابطه کاملا کاری عنوان مینماید؛ هرچند استشهادیه ارائه شده از سوی خواهان محترم به ارتباط و رفت و آمد موکل با خانم یادشده دلالت دارد؛ ولی صراحت در ازدواج با  وی را ندارد؛ ضمن اینکه استشهادیه دیگر ارائه شده از سوی موکل در تقابل با استشهادیه ابرازی خواهان حکایت از عدم ازدواج با وی و صرفا ارتباط کاری دارد.

ثانيا: ازدواج باخانم…. (صرف نظر از اینکه تنها مدرک دراین باره اقرارنامه خانم یادشده است) عقد موقت بوده که زمان آن نیز سپری شده است و از محدوده بند ۱۲ خارج است؛ زیرا ظهور واژه عقد موقت منصرف از ازدواج دائم است و هنگام به کارگیری این الفاظ در بند ۱۲ (شروط ضمن العقد) زوجین همان مفهومی را که در عرف متداول است درک و قصد می نمایند و در عرف واژه ازدواج ظهور در ازدواج دائم دارد و به کسی که به طور موقت اقدام به ازدواج منقطع نماید نمی گویند ازدواج کرده و زندگی جدید تشکیل داده است و لذا آثار ازدواج دائم از قبیل نفقه و حق القسم و… بر آن مترتب نمیباشد.

بنائا به مراتب معنونه در فوق:

خواسته زوجه بعنوان خواهان متضمن اذن طلاق، موجه و قانونی نمی باشد. صدور حکم بر بطلان دعوی مورد استدعاست.

 

باتشکروتجدیداحترام

وکیل خوانده

 

 

 

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه شما *

نام

ایمیل

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه شما *

نام

ایمیل

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

داپکده : سامانه هوشمند خدمات حقوقی در کشور میباشد که میتوانید تمامی امور حقوقی خود از مشاوره تا انجام امور وکالتی خود ر به وکلای ین مجموعه واگذار کنید.

نی نی سایت

نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه
نمونه لایحه دفاعیه طلاق از طرف زوجه

Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *