نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوج

نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوج
نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوج

لایحه دفاعیه زوج، شرایط طلاق، عسر و حرج زوجه، لایحه دفاعیه زوج، لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه، نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه

طلاق عبارت از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از طرف زوج و یا نماینده قانونی وی.

طبق ماده 1133 قانون مدنی در کشور ما، مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید.نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوج

تبصره : زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 و 1129 و1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

موارد جواز رجوع زن به دادگاه برای طلاق عبارت است از:

عسر و حرج در دوران عقد

طلاق غایب مفقودالاثر

نمونه دادخواست طلاق به دلیل ترک نفقه

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره (۱۳۸۱/۴/۲۹) – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

مصادیق عسر و حرج بسیار زیاد است و موارد یاد شده در قانون حصری نیست و ممکن است زوجه با توجه به شرایط و موقعیت اجتماعی خود در مواردی غیر از امور یاد شده ادعای عسر و حرج داشته باشد. که بازم قابل طرح و رسیدگی در دادگاه می باشد.

لایحه عبارت از نوشته مکتوبی که فرد در جریان دادرسی و تا پیش از اعلام ختم دادرسی برای ایراد نکات و مستندات و اعتراض به دلایل طرف مقابل به دادگاه تقدیم می نماید. فرق لایحه و دادخواست این است که دادخواست در شروع جریان رسیدگی  است و از طرف خواهان به دادگاه تقدیم می شود. به عبارت دیگر با ارائه دادخواست به دادگاه،  جریان رسیدگی آغاز می شود. اما لایحه را هر دو طرف دعوا می توانند ارائه دهند.

نکاتی که در متن لایحه تقدیمی به دادگاه درج می گردد در جریان رسیدگی بسیار حائز اهمیت است و می تواند جریان رسیدگی را تغییر دهد. و یا فرد را از بی حق بودن به محق بودن تغییر دهد.

لایحه ازدواج بدون اذن پدر در دادگاه 

نحوه تنظیم لایحه و ثبت آن به صورت آنلاین

همان گونه که بیان گردید زوجه در مواردی که طبق قانون معین شده، می تواند برای درخواست طلاق به دادگاه مراجعه نماید و درصورتی که دلایلش برای طلاق موجه باشد، دادگاه زوج را اجبار به طلاق می نماید و در صورتی که باز هم از طلاق دادن زوجه استنکاف نماید، دادگاه زوجه را از طرف زوج مطلقه می کند. دلایل موجه برای درخواست طلاق از طرف زوجه اشاره شد.

در مرحله بعدی که زن درخواست طلاق می دهد و دادخواست طلاق به اطلاع زوج می رسد، زوج یا نماینده قانونی او ( وکیل)، باید در دادگاه حضور بهم رساند و در صورتی که شرایط حضور در دادگاه برایش موجود باشد می تواند لایحه بنویسد و به دادگاه تقدیم نماید.

لایحه ای که زوج برای ارائه در دادگاه تنظیم می نماید باید متناسب با درخواست و مستندات زوجه برای طلاق باشد، بنابراین در صورتی که زوجه برای درخواست طلاق خود اعتیاد زوج را مطرح کرده باشد، زوج در لایحه ی تقدیمی و در صورتی که ادعای مطرح شده از طرف زوجه را صحیح نداند، می تواند عدم صحت ادعای زوجه را بهمراه مستنداتی که دال بر عدم اعتیادش است را ارائه نماید.

و یا در صورتی که زوجه طلاق به دلیل عسر و حرج را مطرح نماید، بسته به اینکه عسر و حرج زوجه از چه جهت باشد، لایحه تقدیمی زوج متفاوت می باشد، مثلا اگر زوجه عسر و حرج را به دلیل سوء رفتار و یا بیماری زوج را مطرح نماید، زوج در لایحه خود می تواند از آوردن شهود برای دادگاه برای عدم سوء رفتار سخن بگوید و یا مدارک پزشکی دال بر سلامت پزشکی را ارائه دهد و یا عدم مسری بودن و شدید بودن بیماری به نحوی که موجب عسر و حرج زوجه گردد را بیان نماید.

به هر ترتیب نوشتن لایحه و تقدیم آن به دادگاه پیچیدگی و ظرافت خاص خود را دارد و تنها فردی می تواند از پس آن بربیاید که به روال دادگاه و امور موجه برای ارائه به دادگاه آگاهی و اشراف کامل داشته باشد.

تیم حقوقی دارالوکیل در این زمینه می تواند برای انتخاب بهترین وکیل به شما مشاوره دهد و شما را یاری نماید.

جهت انتخاب وکیل و مشاوره در زمینه نوشتن لایحه و دادخواست و دیگر امور حقوقی با ما تماس بگیرید

۰۹۱۲۶۹۸۱۵۱۰-۰۹۱۹۳۴۶۰۳۳۸-۰۵۱۳۶۰۳۸۷۴۳

لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه


سامانه بهزیستی طلاق 

عنوان: شرایط درخواست طلاق زوجه به دلیل اعتیاد زوج

پیام: صرف اقرار زوج به اعتیاد در گذشته، منجر به تحقق شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق نمی باشد و در صورت عدم اعتیاد وی در زمان طرح دعوا، وجود اعتیاد مضر به زندگی خانوادگی ثابت نمی گردد.

خواهان و.ن. فرزند ع. به‌طرفیت خوانده م.خ. فرزند ح. دادخواست به خواسته صدور حکم طلاق جهت اجرای صیغه طلاق تسلیم دادگاه نموده است و در قسمتی از اظهارات خود بیان داشته به موجب تصویر سند نکاحیه پیوستی، زوجه به عقد دائمی زوج درآمده است و بنا به دلایل اینکه زوج اعتیاد به مواد مخدر دارد، برای چهار سال اول زندگی اعتیاد داشته است، سوء رفتار دارد، فحاشی و توهین می‌کند، دست به زدن دارد؛ ادامه زندگی مشترک زوجین میسر نمی‌باشد.

زوجه حاضر است 28 عدد سکه از مهر خود را در قبال طلاق بذل کند، الباقی مهر را در آینده مطالبه خواهد کرد. در مورد جهاز در آینده مطالبه خواهد کرد. در مورد نفقه معوقه ادعائی ندارد. اجرت‌المثل ایام زوجیت را در آینده مطالبه خواهد کرد و حضانت طفل مشترک به زوج واگذار می‌شود. نفقه فرزند بعهده زوج می‌باشد.نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوج

حق ملاقات، هفته ای 48 ساعت آخر هفته، برای زوجه محفوظ باشد. زوجه حملی ندارد. زوج در مقام دفاع بیان می‌کند: قبلاً اعتیاد به مواد مخدر داشته‌ام، ترک کرده ام. فحاشی و توهین نکرده‌ام. همسرم شب‌ها دیر به خانه می‌آید و با تلفن همراه پیامک بازی می‌کند. کار خانه را انجام نمی‌دهد و قول و تعهد می‌دهم برای همسرم هر کاری که می‌خواهد، انجام بدهم.

دادگاه با التفات به محتویات پرونده و رسیدگی به عمل آمده، ملاحظه اظهارات شاهدان طرفین دعوی که حکایت بروز اختلاف فیمابین زوجین، بخصوص شاهد معرفی شده از سوی زوج که بیان کرده است:

بارها اقدام به وساطت در رفع اختلاف زوجین کرده است و ملاحظه نظریه داوران تعیین شده و عدم توفیق در رفع اختلاف فی‌ما‌بین زوجین، خواسته خواهان را با دلایل ابرازی مقرون به صحت تلقی و مستنداً به ماده 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 از قانون مدنی و ماده 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 32 و 33 از قانون حمایت خانواده مذکور، حکم طلاق را جهت اجرای صیغه طلاق خلع با رعایت سایر مقررات شرعی و قانونی در یکی از دفاتر رسمی طلاق را صادر و اعلام می‌نماید.

ضمناً مدت اعتبار این گواهی ظرف شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی و یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی می‌باشد و در صورت امتناع زوج در اجرای صیغه طلاق، سردفتر طلاق نمایندگی در اجرای طلاق خواهد داشت. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود و ظرف بیست روز در موعد قانونی قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور می‌باشد.

رئیس شعبه 255 دادگاه عمومی خانواده تهران – اشجعی

جهت اطلاع از آرای حقوقی در زمینه طلاق به درخواست زوجه کلیک نمایید.

زوج در پرونده پیش رو در دادگاه حضور یافته و ایرادات خود را بیان نموده، اما در صورتی که نخواهد یا نتواند خودش یا وکیلش در دادگاه حضور بهم رساند، می تواند لایحه دفاعیه خودش را بدین ترتیب به دادگاه تقدیم نماید:

اینجانب……(مشخصات خوانده)…… اعتراض خود را به دادنامه شماره……..  مستنداً به بندهای «الف» و«ب» و«ج» و«ه» مــادۀ ۳۴۸قانون آیین دادرسی مدنی  بنابر دلــــایل مشروحه  ذیل به استحــــضار می رساند:

1- برابر مــــواد ۱۱۳۰و۱۱۳۳ قانون مدنی زن تنــــها در موارد عسروحـــرج ویا طبق شروط ضمن عقد نـــــکاح می تواند در دادگـاه تقاضای طلاق را مطرح نماید. چـــرا که حق طلاق براساس مــواد قانونی یاد شده با زوج می باشد. در پرونده پیش رو شرطی از شروظ ضمن عقد نکاح از طرف زوج زیرپا گذاشته نشده است.

2- طبق بند 2 ماده 1130 قانون مدنی، زوجه باید اعتیاد همسرش را در دادگاه اثبات نماید. اما همسر بنده در این زمینه صرف ادعا را داشته و آن را اثبات ننموده .

بنابراین ادعای زوجه مبنی بر اعتیاد اینجانب صحت نداشته، چرا که اینجانب به موجب اقرار خودم ،قبلا مدتی کوتاه مواد مخدر استعمال می نمودم اما در حال حاضر در سلامتی کامل به سر میبرم و اعتیاد به هیچ گونه موادی از جمله موارد مخدر و روان گردان و… ندارم. گواهی سلامت از اعتیاد بهمراه تایید پزشک نیز به لایحه پیوست شده است.

3-ادعای زوجه بر فحاشی و توهین و دست به زن داشتن نیز صحت نداشته، چرا که اینجانب جانب عدالت و خوش رفتاری را در برخورد با همسرم رعایت نموده ام و در رابطه با نحوه رفتار با اطرافیان هم شهودی آماده حضور در دادگاه می باشند…


لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه

در مورد رای صادر شده از دادگاه بدوی فرد تجدیدنظر خواهی نموده و نتیجه بدست آمده به قرار زیر است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ش. به‌طرفیت خانم و.ن. با وکالت آقای ح.خ. نسبت به دادنامه شماره 769 مورخه 1393/05/18 صادره از شعبه 255 دادگاه خانواده تهران، که به موجب آن با تقاضای تجدیدنظرخوانده حکم طلاق خلع صادر شده است؛ با توجه به محتویات پرونده، بنظر دادگاه اعتراض وارد است.

بدلیل اینکه زوجه چه در پرونده و چه در جلسه دادگاه مورخه 1393/09/18 اعلام کرده‌است که از زندگی با زوج تنفر و کراهت شدید دارم و حاضر به ادامه زندگی نیستم و دلیل محکمه‌پسندی بر ادعای خود که علت این کراهت را توجیه نماید، ارائه نکرده.

در رابطه با اعتیاد زوج نیز برابر اقرار خود زوجه در جلسه 1393/09/18 سالها قبل مدتی از مواد استفاده کرد، ولی سالهای زیادی ترک کرده و دیگر استفاده نکرده و نمی‌کند.

پس شرط ضمن عقد بنظر دادگاه محقق نشده، چون اعتیاد مضری در کار نیست. در رابطه با سوء رفتار زوج هم، دلیل و مدرکی ارائه نکرده است و از طرفی با وجود تنفر و کراهت شدید، حاضر به بذل حقوق مالی خود و توافق با زوج نشد و لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق آ.د.م. ضمن نقض دادنامه مارالذکر، حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره پس از ابلاغ، بمدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.رئیس و مستشار شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طبق مطالب بیان شده، نوشتن لایحه برای دفاع از خود در دادگاه ظرافت خاصی دارد و کلمات و مستندات و قواعد فقهی بکار رفته در آن در رای و نظر دادگاه موثر خواهد بود. بنابراین حتی در صورتی که فرد تمایل به استفاده از تخصص وکیل در این زمینه را نداشته باشد، باید از مشاوره های حقوقی وقت مشاوره بگیرد و درمورد مطالبی که باید در لایحه بنویسد و چگونگی بیان آن اطلاع کسب نماید.

جهت مشاوره با مشاورین متخصص در زمینه حقوق خانواده و انتخاب بهترین وکیل با ما تماس بگیرید.

۰۹۱۲۶۹۸۱۵۱۰-۰۹۱۹۳۴۶۰۳۳۸-۰۵۱۳۶۰۳۸۷۴۳

30 دی 1400 | قانون کار

  وکیل کارگر چه وظایفی دارد و چگونه عمل می کند؟ بهترین وکیل کارگر چه کسی است؟   قانون کار روابط میان کارگر و کارفرما و حفظ حقوق کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. به علاوه جامعه کارگری بخش بزرگی از جوامع هر کشور، از جمله جامعه ما را تشکیل می دهد. کارگران معمولا از…

30 دی 1400 | کیفری

صلاحیت شورا در دعاوی کیفری «صلاحیت» عبارت است از توانایی، شایستگی، تکلیف و الزامی که قانون به یک مرجع قضایی جهت رسیدگی به یک دعوای کیفری اعطا می‌کند قواعد صلاحیت مربوط به نظم عمومی بوده مقررات مربوط به آن در جهت اعمال صحیح عدالت قضایی وصل شده‌است و توافق برخلاف آن…

30 دی 1400 | کیفری

بایگانی شدن پرونده   بایگانی شدن پرونده تاسیس جدیدی است که قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ در جهت اصلاح و باز اجتماعی کردن متهمان و نیز قضا زدایی ابداع کرده‌است درباره این‌که قرار بایگانی شدن پرونده چیست؟ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر می‌دارد که: «در جرایم تعزیری…

29 دی 1400 | حقوقی, خانواده, کیفری

جرم رابطه نامشروع زمانی محقق می شود که زن و مردی بدون علقه ازدواج، با یکدیگر ارتباطی خارج از رابطه جنسی داشته باشند. جرم رابطه نامشروع به دلیل اینکه جرمی عمومی می باشد، بدون شکایت هم قابلیت پیگیری دارد. رابطه نامشروع با اجبار / اکراه اکراه ، که در عرف به اجبار شناخته…

29 دی 1400 | بیمه تصادفات, کیفری

وکیل قوانین راهنمایی رانندگی چگونه عمل می کند؟ در این مطلب به طور مختصر ابتدا از اهمیت قوانین راهنمایی و رانندگی سخن می گوییم و سپس به بررسی مهم ترین قوانین در این زمینه می پردازیم و جهت انتخاب وکیل مناسب شما را راهنمایی می نماییم. اهمیت قوانین راهنمایی و رانندگی…

29 دی 1400 | حقوقی

آشنایی با خدمات بنیاد شهید تعریف شهادت در متون اسلامی گوناگون به‌معنای کشته شدن در راه الله است. در اسلام شهید به کسی گفته می‌شود که جان خود را در راه خدا فدا کند. طبق احکام اسلام کسی که به شهادت رسیده نیاز به غسل و کفن ندارد. بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمانی دولتی…

28 دی 1400 | املاک, حقوقی

تملک اراضی عمومی دولت و شهرداری‌ها قوانینی که در حال حاضر در ارتباط با تملک املاک اراضی عمومی ابنیه و مستحدثات مورد نیاز شهرداری‌ها اعتبار دارند عمدتاً عبارت‌اند از: قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی عمومی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰؛ همچنین، لایحه قانونی نحوه…

28 دی 1400 | وکالت

وکیل ارزان قیمت در مشهد، برای انتخاب وکبل ارزان در مشهد چه کنیم؟ وکالت در قانون مدنی وکالت یکی از عقود مندرج در قانون مدنی است وکالت در لغت به‌معنای واگذار کردن اعتماد و تکیه کردن است طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به‌موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای…

28 دی 1400 | خانواده, مهریه

مهریه عند الاستطاعه چیست؟ و چگونه مطالبه می‌شود؟ مهریه نشانه صداقت و صمیمیت مرد نسبت‌به همسرش می‌باشد و سنتی پسندیده که پیامبر اکرم صلوات‌الله‌علیه و آله و سلم نیز به آن عمل می‌کرده است آنچه که در هنگام عقد به عنوان بدهی و دین بر گردن زوج قرار می‌گیرد تا به‌محض مطالبه…

28 دی 1400 | حقوقی, خانواده

 تصنیف اموال زوج درطلاق چگونه است؟  تصنیف اموال زوج درطلاق یکی از شروطی است که در سند ازدواج به‌عنوان یکی از شروط ضمن العقد تعیین‌شده است و بسیاری از مردان به‌طور آگاهانه یا بدون اطلاع از آن اقدام به امضای آن حین عقد می‌کنند که با این شرط مرد موظف می‌شود در…

توسط سمیرا حسینی | 30 دی 1400

  وکیل کارگر چه وظایفی دارد و چگونه عمل می کند؟ بهترین وکیل کارگر چه کسی است؟   قانون کار روابط…

توسط زهرا بحرالعلوم طباطبایی | 30 دی 1400

صلاحیت شورا در دعاوی کیفری «صلاحیت» عبارت است از توانایی، شایستگی، تکلیف و الزامی که قانون به یک…

توسط زهرا بحرالعلوم طباطبایی | 30 دی 1400

بایگانی شدن پرونده   بایگانی شدن پرونده تاسیس جدیدی است که قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ در جهت اصلاح و…

توسط آرزو عسگری | 29 دی 1400

جرم رابطه نامشروع زمانی محقق می شود که زن و مردی بدون علقه ازدواج، با یکدیگر ارتباطی خارج از رابطه…

توسط سمیرا حسینی | 29 دی 1400

وکیل قوانین راهنمایی رانندگی چگونه عمل می کند؟ در این مطلب به طور مختصر ابتدا از اهمیت قوانین…

توسط آرزو عسگری | 29 دی 1400

آشنایی با خدمات بنیاد شهید تعریف شهادت در متون اسلامی گوناگون به‌معنای کشته شدن در راه الله است….

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

ارسال دیدگاه

darolvakil@

989193460338+

989126981510+

مشهد ، بلوار وکیل آباد23 ، ساختمان شفاء ، طبقه دوم

تهران ،خیابان هفت تیر، خیابان بهار خ سلیمان خاطر،  پلاک ۳۷ طبقه ۵

info@darovakil.com

کلیه حقوق مادی و معنوی برای مجموعه دارالوکیل محفوظ است. /  بهینه سازی وپشتیبانی وب سایت: کج آرت

نمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج

با نمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج همراهتان هستیم.

در اکثر موارد طرح دادخواست طلاق به درخواست شوهر، خانم ها و یا بعضا وکلای آنها می پندارند که از پیش محکوم این دعوی هستند.

لذا بدون توجه به وقایع پیش آمده بدون طرح دفاع مناسب گوی و میدان را به دست حریف می دهند، و اکثر محاکم نیز در یک فایل از پیش تهیه شده با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی کار خود را راحت می کنند. بدون اینکه به رسالت دادرس توجه نمایند دعوی را از سر خود باز می کنند.

به هر روی در این مقاله سعی کردیم طرحی نو به عنوان نمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج را به شما مخاطبان ارایه نماییم.نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوج

دفاع را بر اساس استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین داخلی، استوار نمودیم.

بهترین راهکار دفاع در برابر طلاق از ناحیه زوج چیست؟
نمونه لایحه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج
راه حل جلوگیری از صدور حکم طلاق چیست؟
برای جستجوی بهترین وکیل پرونده طلاق در تهران چه باید کرد؟
در لایحه دفاعیه پرونده طلاق به درخواست زوج ذکر چه نکاتی ضرورت دارد؟

ریاست محترم  شعبه ——دادگاه خانواده مجتمع قضایی     تهران

با سلام و اهدای تحیات احتراما اینجانب ————— با تقدیم وکالتنامه شماره ——-ضمن معرفی خویش به سمت وکیل خانم فاطمه —- (خوانده) در خصوص کلاسه پرونده شماره ——-که وقت رسیدگی آن برای یوم جاری ———مورخه ———مقرر گردیده است، دفاعیات را از طرف موکله به شرح ذیل معروض می دارم.

خواهان آقای محمدحسین —– و موکله در  تاریخ 06/04/1398 پیمان زناشویی خویش را بنا نهادند،مع الاسف موکله که دختری (باکره) جوان و دانشجو است با دیدن ابلاغیه دادخواست خواهان محترم به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش، دچار آسیب روحی شدید ناشی از این اقدام گردیده است و هنوز در بحط  و حیرت و ناباوری است و دائما در بیانات خود از زوج گله مند است که چرا علیرغم علاقه شدید و انس و الفتی که به وی دارد یکباره آنهم با گذشت کمتر از یکسال و اندی از وقوع عقد، چنین اقدامی کرده است.

شایان ذکر است که زوجین در حال تدارک مقدمات جشن ازدواج بوده اند که زوج  به طرز عجیبی تغییر رفتار داده است و بیکباره موکله را که نوعروسی در آستانه رفتن به خانه بخت است (و در تکاپوی تهیه جهیزیه…بوده  است) بدون هیچ دلیلی در نظر دوستان و آشنایان و مطلعین  با ننگ شرافتی ناشی از طرح دعوی طلاق مواجه ساخته است.

هرچند که رخ دادن سوتفاهم در میان زوجین آنهم در بدو ازدواج امری اجتناب ناپذیر و بدیهی است لیکن هیچ فرد متعارفی نمی پذیرد که یکی از زوجین بدون هیچ دلیل محکمه پسندی بخواهد با سو استفاده ازظرفیت های قانونی طرف دیگر را با آسیب شدید روحی ، مالی و شرافتی مواجه سازد.

صرفنظر از صحت و سقم خواسته خواهان محترم، با صدور گواهی عدم امکان سازش در این محکمه، زوجه با ضرر حیثیتی روبرو خواهد شد و آنکه از این رهگذر دعوی باطل و عجولانه، متضرر زیان های جبران ناپذیر می گردد قطعا و یقیننا زوجه خواهد بود، لذا از قاضی محترم و مشاورین گرانقدر دادگاه خانواده کمال تدقیق و مساعدت در پیشگیری از گستتن بنیان یک خانواده  نوپا را استدعا دارم.

دفاعیه نمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج

1-باعنایت به شرح ماوقع، علیرغم عادت رویه قضایی در مراجعه خودکار به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و پذیرش محض درخواست طلاق از سوی زوج و علیرغم اطلاق ظاهری روایات در این خصوص (بویژه روایت اطلاق بید من اخذ بالساق)، دستکم در شرایط فوق الاشعار  اعمال حق طلاق زوج بلحاظ عواقب سنگین آن برای موکله عادلانه و شرعی نخواهد بود. و صدور آن مصداق بارز استفاده ی سوء از حق است.

همانگونه که مستحضرید از دیگر سو، مقررات حاکم بر طلاق، پتانسیل و تاب آوری کافی در انسداد باب سوء استفاده زوج از حق طلاق را بنا به مبانی آتی الذکر دارد و بنظر امکان آن میسر است که مقام محترم قضایی در راستای کشف حقیقت از پاشیدن مبانی خانواده ای جلوگیری نماید.

بدواً پیش از ورود به دفاع ماهوی از دادگاه محترم راستی آزمایی ادعای خواهان  را در قالب برگزاری یک جلسه رسیدگی، استماع اظهارات  دو تن از مطلعین تعرفه شده از ناحیه موکله به نام های (—————————-)را استدعا دارم.

حقوق بشر خواهان حق برابر برای زوجین است

۱-بموجب ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر «۱-…در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شهر در کلیه امور مربوط به زوجیت دارای حق مساوی می باشند»؛

۲-به موجب بند ۲ ماده ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به موجب قانون «اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» که در زمره مقررات الزام آور داخلی بوده و با ملاحظه عدم وجود دلیلی بر خروج کلی یا جزئی از آن؛ «دولت های طرف این میثاق تدابیر مقتضی بمنظور تساوی حقوق و مسئولیت های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد»

مع الوصف چه از حیث نفس وجود چنین مقرره ای و لزوم جمع میان مقررات (مواد فوق و نیز اصل ۴۰ قانون اساسی از یکسو؛ و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در سوی دیگر)، چه از حیث برتری ذاتی دو مقرره اخیرالذکر بر هر مقرره دیگری بواسطه مبنای ابتکار عمل تقنین چنین مقرراتی و نیز اهمیت موضوع مقررات مذکور، بنظر بستر تفسیر مقررات در راستای مبنای مد نظر فراهم است؛

۳-بموجب بخشی از مقدمه قانون اساسی:

«… زنان … استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود…». با این وصف این محمل وجود دارد که مقررات فعلی حوزه طلاق، در مقایسه با قانون مربوطه پیش از آن (بموجب ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد؛ … ۳-عدم تمکین زن از شوهر، ۴-سوء رفتار یا سوء معاشرت هر یک از زوجین …، ۵-ابتلای هر یک از زوجین به امراض، … ۶-جنون …، …») اگر از حیث تجدید اقتدار محض زوج در اعمال حق طلاق، پیشرفته تر نبوده دستکم چندان پایین تر نباشد؛

۴-به موجب بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی

«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است به تامین امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» و یا این وصف در مقام مراعات اصل تساوی افراد در برابر قانون و با وجودی که به شرح آتی و قبل، بنظر محمل آن وجود دارد و تحمیل مساوات به حقوق زن و مرد در انحلال رابطه زوجیت منطبق با قانون اساسی است؛

۵-به موجب اصل ۱۰ قانون اساسی

«از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات در جهت پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی باشد» و مع الوصف تفسیر مقررات عادی در راستای همسانسازی حقوق زوجین در انحلال رابطه زوجیت همسو با قانون اساسی است؛

۶-با عنایت به اینکه در مناسبات انسانی هیچ حق مطلق، محض و نامحدودی وجود ندارد فلذا در اصطکاک حق طلاق زوج با تمامیت عرضی و عاطفی زوجه (و حتی حق اولاد)، استدعا دارم رای به تحدید حق طلاق زوج داده شود .

۷-همانگونه که مستحضرید:

بموجب اصل ۴۰ قانون اساسی

«هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر از تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و البته صدق «سوء استفاده» از حق دارای سه ملاک است:

1-یکی وجود عمد و سوء نیت در اعمال حق،

2-دوم ملاک مندرج در ماده ۱۳۲ قانون مدنی یعنی حقی که اجرایش مستلزم رفع حاجت یا دفع ضرر نبوده و اما به دیگری ضرر بزند

3- و آخری بی توجهی و بی مبالاتی نسبت به عواقب سنگین اجرای حق در عین عدم جلب نفع قابل توجه می باشد،

و درخصوص مورد دعوی حاضر هر سه ضابطه  بر موضوع پرونده صدق می کند چون حسب وقایع فوق الذکر اجرای حق طلاق از سوی زوج عواقب آسیب زننده ای برای موکله  دارد. و البته عدم اعمال آن حسب قرائن برای زوج قابل تحمل است.

(از جمله رابطه زوجیت طرفین به مدت بیش از 18 ماه دوام داشته و گسست چنین رابطه ای، ولو رابطه مذکور در این اواخر رابطه متزلزلی شده، اما لطمه هیجانی سنگینی به موکله  وارد می کند، همچنین زوجه نوعروس است و کم سن و سال بوده و با وجود اینکه هم اکنون باکره است، شرایط سنی وقوع طلاق جنبه ای سنگین از آسیب حیثیتی به وی در نزد اطرافیان وارد می کند،)

8- همانگونه که مستحضرید رابطه زوجیت در شروع، عقد بوده و با تراضی دو اراده شکل گرفت. در جریان و تداوم رابطه زوجیت بطور نسبی مساوات برقرار شد.

(از جمله از طریق تقابل تمکین و انفاق؛ تقسیم حضانت بر اولاد بین زوجین؛ حق زوجه بر نصف اموال؛ حق بر مهریه؛ حق حبس در وصول مهریه؛ تکلیف زوجین بر حسن معاشرت و غیره)

فلذا بنظر با آزاد گذاشتن مطلق زوج در طلاق در عین تحدید زوجه در طلاق، برخلاف تعادل درونی عقد نکاح، روند ناصوابی صورت می پذیرد.

9- همانگونه که آن عالیمقام واقفند:

نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوج

در صورت عدم برقراری محض اختیار برای دادگاه در بازرسی حق طلاق در این صورت وصف قضایی طلاق خالی از فایده می شود چون وجود ارکان عمومی جهت اجرای حق طلاق (قصد انشا و احراز رابطه زوجیت) از سوی سردفتر و جاری کننده صیغه طلاق نیز مقدور بوده و لزومی به مداخله دادگاه نیست فلذا بنظر مداخله دادگاه در تحدید اختیار زوج به عنوان نهاد توزیع کننده نظم عمومی امری موجه می باشد.

10-طلاق از مصادیق ایقاع بوده و بموجب ماده ۹۷۵ قانون مدنی محدود و مقید به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و حتی در ایقاع، وجه اولویت وجود چون ایقاع ذاتاً ابراز تحمیل اراده به دیگری و نوعی پذیرش ولایت است (دکتر کاتوزیان، ایقاع، شماره های ۷۸ و ۷۹).

درخصوص مورد هیچ تفسیری از اخلاق حسنه (در معنای مرتبه والای اخلاقی که صرف بی اخلاقی را نپذیرفته بلکه مروج نوعی از اخلاق برتر است) نمی پذیرد که زوج به‌منظور نیل به فوایدی که بطور متعارف وی را در موقعیت چندان برتری قرار نمی‌دهد ایقاعی انجام دهد که عواقب سنگین نامطبوع دارد؛

۱1-در فقه اسلامی نیز مبنای اقناع آوری یافت می شود. از جمله در حدیث «سمره بن جندب» علیرغم اهمیت حق مالکیت در فقه اسلامی و پذیرش اصل تسلیط اما بواسطه اعمال نابجای حق که به حد بی محابایی در استفاده از آن می رسد حق اتمام یافته تلقی و زائل می شود؛

12-زوجه علاقمند به همسر خویش است و تمایل دارد تا کدورت ها برطرف شود. و زوجیت ایشان دوام یابد مع الوصف تا کنونی موکله دیناری از حقوق مالی نکاح(مهریه، نفقه و …)را دریافت نکرده است و به هیچ وجه رضایتی بر وقوع طلاق ندارد.

بنا علی هذا با عنایت به اینکه بنظر خواسته خواهان دست‌کم در چارچوب شرایط حاضر قابل قبول نبوده، لذا به استناد مواد ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، (ملاک)مادتین ۱۳۲ و ۹۷۵ قانون مدنی و اصول ۱۰ و ۴۰ قانون اساسی، صدور حکم به بطلان دعوای مشارالیه و ارشاد زوجین به مشاوره خانواده و پیشگیری از وقوع  طلاق را محضر مبارکتان استدعا دارم.

با تجدید احترام

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

کارشناس

۲۵ خرداد ۱۴۰۰

حقوق و تکالیف زوجهطلاقطلاق توافقی

دفاع در برابر طلاقدفاع در پرونده طلاقدفاع در جلسه طلاقدفاع در دادگاه طلاقدفاع زوج در طلاقدفاع مرد در دادگاه طلاقنحوه دفاع در دادگاه طلاقنمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت ۳۴۱۵۳ با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت محمدرضا مهرى تأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.

نمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج

با نمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج همراهتان هستیم.

در اکثر موارد طرح دادخواست طلاق به درخواست شوهر، خانم ها و یا بعضا وکلای آنها می پندارند که از پیش محکوم این دعوی هستند.

لذا بدون توجه به وقایع پیش آمده بدون طرح دفاع مناسب گوی و میدان را به دست حریف می دهند، و اکثر محاکم نیز در یک فایل از پیش تهیه شده با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی کار خود را راحت می کنند. بدون اینکه به رسالت دادرس توجه نمایند دعوی را از سر خود باز می کنند.

به هر روی در این مقاله سعی کردیم طرحی نو به عنوان نمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج را به شما مخاطبان ارایه نماییم.نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوج

دفاع را بر اساس استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین داخلی، استوار نمودیم.

بهترین راهکار دفاع در برابر طلاق از ناحیه زوج چیست؟
نمونه لایحه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج
راه حل جلوگیری از صدور حکم طلاق چیست؟
برای جستجوی بهترین وکیل پرونده طلاق در تهران چه باید کرد؟
در لایحه دفاعیه پرونده طلاق به درخواست زوج ذکر چه نکاتی ضرورت دارد؟

ریاست محترم  شعبه ——دادگاه خانواده مجتمع قضایی     تهران

با سلام و اهدای تحیات احتراما اینجانب ————— با تقدیم وکالتنامه شماره ——-ضمن معرفی خویش به سمت وکیل خانم فاطمه —- (خوانده) در خصوص کلاسه پرونده شماره ——-که وقت رسیدگی آن برای یوم جاری ———مورخه ———مقرر گردیده است، دفاعیات را از طرف موکله به شرح ذیل معروض می دارم.

خواهان آقای محمدحسین —– و موکله در  تاریخ 06/04/1398 پیمان زناشویی خویش را بنا نهادند،مع الاسف موکله که دختری (باکره) جوان و دانشجو است با دیدن ابلاغیه دادخواست خواهان محترم به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش، دچار آسیب روحی شدید ناشی از این اقدام گردیده است و هنوز در بحط  و حیرت و ناباوری است و دائما در بیانات خود از زوج گله مند است که چرا علیرغم علاقه شدید و انس و الفتی که به وی دارد یکباره آنهم با گذشت کمتر از یکسال و اندی از وقوع عقد، چنین اقدامی کرده است.

شایان ذکر است که زوجین در حال تدارک مقدمات جشن ازدواج بوده اند که زوج  به طرز عجیبی تغییر رفتار داده است و بیکباره موکله را که نوعروسی در آستانه رفتن به خانه بخت است (و در تکاپوی تهیه جهیزیه…بوده  است) بدون هیچ دلیلی در نظر دوستان و آشنایان و مطلعین  با ننگ شرافتی ناشی از طرح دعوی طلاق مواجه ساخته است.

هرچند که رخ دادن سوتفاهم در میان زوجین آنهم در بدو ازدواج امری اجتناب ناپذیر و بدیهی است لیکن هیچ فرد متعارفی نمی پذیرد که یکی از زوجین بدون هیچ دلیل محکمه پسندی بخواهد با سو استفاده ازظرفیت های قانونی طرف دیگر را با آسیب شدید روحی ، مالی و شرافتی مواجه سازد.

صرفنظر از صحت و سقم خواسته خواهان محترم، با صدور گواهی عدم امکان سازش در این محکمه، زوجه با ضرر حیثیتی روبرو خواهد شد و آنکه از این رهگذر دعوی باطل و عجولانه، متضرر زیان های جبران ناپذیر می گردد قطعا و یقیننا زوجه خواهد بود، لذا از قاضی محترم و مشاورین گرانقدر دادگاه خانواده کمال تدقیق و مساعدت در پیشگیری از گستتن بنیان یک خانواده  نوپا را استدعا دارم.

دفاعیه نمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج

1-باعنایت به شرح ماوقع، علیرغم عادت رویه قضایی در مراجعه خودکار به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و پذیرش محض درخواست طلاق از سوی زوج و علیرغم اطلاق ظاهری روایات در این خصوص (بویژه روایت اطلاق بید من اخذ بالساق)، دستکم در شرایط فوق الاشعار  اعمال حق طلاق زوج بلحاظ عواقب سنگین آن برای موکله عادلانه و شرعی نخواهد بود. و صدور آن مصداق بارز استفاده ی سوء از حق است.

همانگونه که مستحضرید از دیگر سو، مقررات حاکم بر طلاق، پتانسیل و تاب آوری کافی در انسداد باب سوء استفاده زوج از حق طلاق را بنا به مبانی آتی الذکر دارد و بنظر امکان آن میسر است که مقام محترم قضایی در راستای کشف حقیقت از پاشیدن مبانی خانواده ای جلوگیری نماید.

بدواً پیش از ورود به دفاع ماهوی از دادگاه محترم راستی آزمایی ادعای خواهان  را در قالب برگزاری یک جلسه رسیدگی، استماع اظهارات  دو تن از مطلعین تعرفه شده از ناحیه موکله به نام های (—————————-)را استدعا دارم.

حقوق بشر خواهان حق برابر برای زوجین است

۱-بموجب ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر «۱-…در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شهر در کلیه امور مربوط به زوجیت دارای حق مساوی می باشند»؛

۲-به موجب بند ۲ ماده ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به موجب قانون «اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» که در زمره مقررات الزام آور داخلی بوده و با ملاحظه عدم وجود دلیلی بر خروج کلی یا جزئی از آن؛ «دولت های طرف این میثاق تدابیر مقتضی بمنظور تساوی حقوق و مسئولیت های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد»

مع الوصف چه از حیث نفس وجود چنین مقرره ای و لزوم جمع میان مقررات (مواد فوق و نیز اصل ۴۰ قانون اساسی از یکسو؛ و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در سوی دیگر)، چه از حیث برتری ذاتی دو مقرره اخیرالذکر بر هر مقرره دیگری بواسطه مبنای ابتکار عمل تقنین چنین مقرراتی و نیز اهمیت موضوع مقررات مذکور، بنظر بستر تفسیر مقررات در راستای مبنای مد نظر فراهم است؛

۳-بموجب بخشی از مقدمه قانون اساسی:

«… زنان … استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود…». با این وصف این محمل وجود دارد که مقررات فعلی حوزه طلاق، در مقایسه با قانون مربوطه پیش از آن (بموجب ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد؛ … ۳-عدم تمکین زن از شوهر، ۴-سوء رفتار یا سوء معاشرت هر یک از زوجین …، ۵-ابتلای هر یک از زوجین به امراض، … ۶-جنون …، …») اگر از حیث تجدید اقتدار محض زوج در اعمال حق طلاق، پیشرفته تر نبوده دستکم چندان پایین تر نباشد؛

۴-به موجب بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی

«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است به تامین امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» و یا این وصف در مقام مراعات اصل تساوی افراد در برابر قانون و با وجودی که به شرح آتی و قبل، بنظر محمل آن وجود دارد و تحمیل مساوات به حقوق زن و مرد در انحلال رابطه زوجیت منطبق با قانون اساسی است؛

۵-به موجب اصل ۱۰ قانون اساسی

«از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات در جهت پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی باشد» و مع الوصف تفسیر مقررات عادی در راستای همسانسازی حقوق زوجین در انحلال رابطه زوجیت همسو با قانون اساسی است؛

۶-با عنایت به اینکه در مناسبات انسانی هیچ حق مطلق، محض و نامحدودی وجود ندارد فلذا در اصطکاک حق طلاق زوج با تمامیت عرضی و عاطفی زوجه (و حتی حق اولاد)، استدعا دارم رای به تحدید حق طلاق زوج داده شود .

۷-همانگونه که مستحضرید:

بموجب اصل ۴۰ قانون اساسی

«هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر از تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و البته صدق «سوء استفاده» از حق دارای سه ملاک است:

1-یکی وجود عمد و سوء نیت در اعمال حق،

2-دوم ملاک مندرج در ماده ۱۳۲ قانون مدنی یعنی حقی که اجرایش مستلزم رفع حاجت یا دفع ضرر نبوده و اما به دیگری ضرر بزند

3- و آخری بی توجهی و بی مبالاتی نسبت به عواقب سنگین اجرای حق در عین عدم جلب نفع قابل توجه می باشد،

و درخصوص مورد دعوی حاضر هر سه ضابطه  بر موضوع پرونده صدق می کند چون حسب وقایع فوق الذکر اجرای حق طلاق از سوی زوج عواقب آسیب زننده ای برای موکله  دارد. و البته عدم اعمال آن حسب قرائن برای زوج قابل تحمل است.

(از جمله رابطه زوجیت طرفین به مدت بیش از 18 ماه دوام داشته و گسست چنین رابطه ای، ولو رابطه مذکور در این اواخر رابطه متزلزلی شده، اما لطمه هیجانی سنگینی به موکله  وارد می کند، همچنین زوجه نوعروس است و کم سن و سال بوده و با وجود اینکه هم اکنون باکره است، شرایط سنی وقوع طلاق جنبه ای سنگین از آسیب حیثیتی به وی در نزد اطرافیان وارد می کند،)

8- همانگونه که مستحضرید رابطه زوجیت در شروع، عقد بوده و با تراضی دو اراده شکل گرفت. در جریان و تداوم رابطه زوجیت بطور نسبی مساوات برقرار شد.

(از جمله از طریق تقابل تمکین و انفاق؛ تقسیم حضانت بر اولاد بین زوجین؛ حق زوجه بر نصف اموال؛ حق بر مهریه؛ حق حبس در وصول مهریه؛ تکلیف زوجین بر حسن معاشرت و غیره)

فلذا بنظر با آزاد گذاشتن مطلق زوج در طلاق در عین تحدید زوجه در طلاق، برخلاف تعادل درونی عقد نکاح، روند ناصوابی صورت می پذیرد.

9- همانگونه که آن عالیمقام واقفند:

نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوج

در صورت عدم برقراری محض اختیار برای دادگاه در بازرسی حق طلاق در این صورت وصف قضایی طلاق خالی از فایده می شود چون وجود ارکان عمومی جهت اجرای حق طلاق (قصد انشا و احراز رابطه زوجیت) از سوی سردفتر و جاری کننده صیغه طلاق نیز مقدور بوده و لزومی به مداخله دادگاه نیست فلذا بنظر مداخله دادگاه در تحدید اختیار زوج به عنوان نهاد توزیع کننده نظم عمومی امری موجه می باشد.

10-طلاق از مصادیق ایقاع بوده و بموجب ماده ۹۷۵ قانون مدنی محدود و مقید به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و حتی در ایقاع، وجه اولویت وجود چون ایقاع ذاتاً ابراز تحمیل اراده به دیگری و نوعی پذیرش ولایت است (دکتر کاتوزیان، ایقاع، شماره های ۷۸ و ۷۹).

درخصوص مورد هیچ تفسیری از اخلاق حسنه (در معنای مرتبه والای اخلاقی که صرف بی اخلاقی را نپذیرفته بلکه مروج نوعی از اخلاق برتر است) نمی پذیرد که زوج به‌منظور نیل به فوایدی که بطور متعارف وی را در موقعیت چندان برتری قرار نمی‌دهد ایقاعی انجام دهد که عواقب سنگین نامطبوع دارد؛

۱1-در فقه اسلامی نیز مبنای اقناع آوری یافت می شود. از جمله در حدیث «سمره بن جندب» علیرغم اهمیت حق مالکیت در فقه اسلامی و پذیرش اصل تسلیط اما بواسطه اعمال نابجای حق که به حد بی محابایی در استفاده از آن می رسد حق اتمام یافته تلقی و زائل می شود؛

12-زوجه علاقمند به همسر خویش است و تمایل دارد تا کدورت ها برطرف شود. و زوجیت ایشان دوام یابد مع الوصف تا کنونی موکله دیناری از حقوق مالی نکاح(مهریه، نفقه و …)را دریافت نکرده است و به هیچ وجه رضایتی بر وقوع طلاق ندارد.

بنا علی هذا با عنایت به اینکه بنظر خواسته خواهان دست‌کم در چارچوب شرایط حاضر قابل قبول نبوده، لذا به استناد مواد ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، (ملاک)مادتین ۱۳۲ و ۹۷۵ قانون مدنی و اصول ۱۰ و ۴۰ قانون اساسی، صدور حکم به بطلان دعوای مشارالیه و ارشاد زوجین به مشاوره خانواده و پیشگیری از وقوع  طلاق را محضر مبارکتان استدعا دارم.

با تجدید احترام

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

کارشناس

۲۵ خرداد ۱۴۰۰

حقوق و تکالیف زوجهطلاقطلاق توافقی

دفاع در برابر طلاقدفاع در پرونده طلاقدفاع در جلسه طلاقدفاع در دادگاه طلاقدفاع زوج در طلاقدفاع مرد در دادگاه طلاقنحوه دفاع در دادگاه طلاقنمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت ۳۴۱۵۳ با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت محمدرضا مهرى تأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.

نمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج

با نمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج همراهتان هستیم.

در اکثر موارد طرح دادخواست طلاق به درخواست شوهر، خانم ها و یا بعضا وکلای آنها می پندارند که از پیش محکوم این دعوی هستند.

لذا بدون توجه به وقایع پیش آمده بدون طرح دفاع مناسب گوی و میدان را به دست حریف می دهند، و اکثر محاکم نیز در یک فایل از پیش تهیه شده با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی کار خود را راحت می کنند. بدون اینکه به رسالت دادرس توجه نمایند دعوی را از سر خود باز می کنند.

به هر روی در این مقاله سعی کردیم طرحی نو به عنوان نمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج را به شما مخاطبان ارایه نماییم.نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوج

دفاع را بر اساس استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین داخلی، استوار نمودیم.

بهترین راهکار دفاع در برابر طلاق از ناحیه زوج چیست؟
نمونه لایحه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج
راه حل جلوگیری از صدور حکم طلاق چیست؟
برای جستجوی بهترین وکیل پرونده طلاق در تهران چه باید کرد؟
در لایحه دفاعیه پرونده طلاق به درخواست زوج ذکر چه نکاتی ضرورت دارد؟

ریاست محترم  شعبه ——دادگاه خانواده مجتمع قضایی     تهران

با سلام و اهدای تحیات احتراما اینجانب ————— با تقدیم وکالتنامه شماره ——-ضمن معرفی خویش به سمت وکیل خانم فاطمه —- (خوانده) در خصوص کلاسه پرونده شماره ——-که وقت رسیدگی آن برای یوم جاری ———مورخه ———مقرر گردیده است، دفاعیات را از طرف موکله به شرح ذیل معروض می دارم.

خواهان آقای محمدحسین —– و موکله در  تاریخ 06/04/1398 پیمان زناشویی خویش را بنا نهادند،مع الاسف موکله که دختری (باکره) جوان و دانشجو است با دیدن ابلاغیه دادخواست خواهان محترم به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش، دچار آسیب روحی شدید ناشی از این اقدام گردیده است و هنوز در بحط  و حیرت و ناباوری است و دائما در بیانات خود از زوج گله مند است که چرا علیرغم علاقه شدید و انس و الفتی که به وی دارد یکباره آنهم با گذشت کمتر از یکسال و اندی از وقوع عقد، چنین اقدامی کرده است.

شایان ذکر است که زوجین در حال تدارک مقدمات جشن ازدواج بوده اند که زوج  به طرز عجیبی تغییر رفتار داده است و بیکباره موکله را که نوعروسی در آستانه رفتن به خانه بخت است (و در تکاپوی تهیه جهیزیه…بوده  است) بدون هیچ دلیلی در نظر دوستان و آشنایان و مطلعین  با ننگ شرافتی ناشی از طرح دعوی طلاق مواجه ساخته است.

هرچند که رخ دادن سوتفاهم در میان زوجین آنهم در بدو ازدواج امری اجتناب ناپذیر و بدیهی است لیکن هیچ فرد متعارفی نمی پذیرد که یکی از زوجین بدون هیچ دلیل محکمه پسندی بخواهد با سو استفاده ازظرفیت های قانونی طرف دیگر را با آسیب شدید روحی ، مالی و شرافتی مواجه سازد.

صرفنظر از صحت و سقم خواسته خواهان محترم، با صدور گواهی عدم امکان سازش در این محکمه، زوجه با ضرر حیثیتی روبرو خواهد شد و آنکه از این رهگذر دعوی باطل و عجولانه، متضرر زیان های جبران ناپذیر می گردد قطعا و یقیننا زوجه خواهد بود، لذا از قاضی محترم و مشاورین گرانقدر دادگاه خانواده کمال تدقیق و مساعدت در پیشگیری از گستتن بنیان یک خانواده  نوپا را استدعا دارم.

دفاعیه نمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج

1-باعنایت به شرح ماوقع، علیرغم عادت رویه قضایی در مراجعه خودکار به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و پذیرش محض درخواست طلاق از سوی زوج و علیرغم اطلاق ظاهری روایات در این خصوص (بویژه روایت اطلاق بید من اخذ بالساق)، دستکم در شرایط فوق الاشعار  اعمال حق طلاق زوج بلحاظ عواقب سنگین آن برای موکله عادلانه و شرعی نخواهد بود. و صدور آن مصداق بارز استفاده ی سوء از حق است.

همانگونه که مستحضرید از دیگر سو، مقررات حاکم بر طلاق، پتانسیل و تاب آوری کافی در انسداد باب سوء استفاده زوج از حق طلاق را بنا به مبانی آتی الذکر دارد و بنظر امکان آن میسر است که مقام محترم قضایی در راستای کشف حقیقت از پاشیدن مبانی خانواده ای جلوگیری نماید.

بدواً پیش از ورود به دفاع ماهوی از دادگاه محترم راستی آزمایی ادعای خواهان  را در قالب برگزاری یک جلسه رسیدگی، استماع اظهارات  دو تن از مطلعین تعرفه شده از ناحیه موکله به نام های (—————————-)را استدعا دارم.

حقوق بشر خواهان حق برابر برای زوجین است

۱-بموجب ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر «۱-…در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شهر در کلیه امور مربوط به زوجیت دارای حق مساوی می باشند»؛

۲-به موجب بند ۲ ماده ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به موجب قانون «اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» که در زمره مقررات الزام آور داخلی بوده و با ملاحظه عدم وجود دلیلی بر خروج کلی یا جزئی از آن؛ «دولت های طرف این میثاق تدابیر مقتضی بمنظور تساوی حقوق و مسئولیت های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد»

مع الوصف چه از حیث نفس وجود چنین مقرره ای و لزوم جمع میان مقررات (مواد فوق و نیز اصل ۴۰ قانون اساسی از یکسو؛ و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در سوی دیگر)، چه از حیث برتری ذاتی دو مقرره اخیرالذکر بر هر مقرره دیگری بواسطه مبنای ابتکار عمل تقنین چنین مقرراتی و نیز اهمیت موضوع مقررات مذکور، بنظر بستر تفسیر مقررات در راستای مبنای مد نظر فراهم است؛

۳-بموجب بخشی از مقدمه قانون اساسی:

«… زنان … استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود…». با این وصف این محمل وجود دارد که مقررات فعلی حوزه طلاق، در مقایسه با قانون مربوطه پیش از آن (بموجب ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد؛ … ۳-عدم تمکین زن از شوهر، ۴-سوء رفتار یا سوء معاشرت هر یک از زوجین …، ۵-ابتلای هر یک از زوجین به امراض، … ۶-جنون …، …») اگر از حیث تجدید اقتدار محض زوج در اعمال حق طلاق، پیشرفته تر نبوده دستکم چندان پایین تر نباشد؛

۴-به موجب بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی

«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است به تامین امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» و یا این وصف در مقام مراعات اصل تساوی افراد در برابر قانون و با وجودی که به شرح آتی و قبل، بنظر محمل آن وجود دارد و تحمیل مساوات به حقوق زن و مرد در انحلال رابطه زوجیت منطبق با قانون اساسی است؛

۵-به موجب اصل ۱۰ قانون اساسی

«از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات در جهت پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی باشد» و مع الوصف تفسیر مقررات عادی در راستای همسانسازی حقوق زوجین در انحلال رابطه زوجیت همسو با قانون اساسی است؛

۶-با عنایت به اینکه در مناسبات انسانی هیچ حق مطلق، محض و نامحدودی وجود ندارد فلذا در اصطکاک حق طلاق زوج با تمامیت عرضی و عاطفی زوجه (و حتی حق اولاد)، استدعا دارم رای به تحدید حق طلاق زوج داده شود .

۷-همانگونه که مستحضرید:

بموجب اصل ۴۰ قانون اساسی

«هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر از تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و البته صدق «سوء استفاده» از حق دارای سه ملاک است:

1-یکی وجود عمد و سوء نیت در اعمال حق،

2-دوم ملاک مندرج در ماده ۱۳۲ قانون مدنی یعنی حقی که اجرایش مستلزم رفع حاجت یا دفع ضرر نبوده و اما به دیگری ضرر بزند

3- و آخری بی توجهی و بی مبالاتی نسبت به عواقب سنگین اجرای حق در عین عدم جلب نفع قابل توجه می باشد،

و درخصوص مورد دعوی حاضر هر سه ضابطه  بر موضوع پرونده صدق می کند چون حسب وقایع فوق الذکر اجرای حق طلاق از سوی زوج عواقب آسیب زننده ای برای موکله  دارد. و البته عدم اعمال آن حسب قرائن برای زوج قابل تحمل است.

(از جمله رابطه زوجیت طرفین به مدت بیش از 18 ماه دوام داشته و گسست چنین رابطه ای، ولو رابطه مذکور در این اواخر رابطه متزلزلی شده، اما لطمه هیجانی سنگینی به موکله  وارد می کند، همچنین زوجه نوعروس است و کم سن و سال بوده و با وجود اینکه هم اکنون باکره است، شرایط سنی وقوع طلاق جنبه ای سنگین از آسیب حیثیتی به وی در نزد اطرافیان وارد می کند،)

8- همانگونه که مستحضرید رابطه زوجیت در شروع، عقد بوده و با تراضی دو اراده شکل گرفت. در جریان و تداوم رابطه زوجیت بطور نسبی مساوات برقرار شد.

(از جمله از طریق تقابل تمکین و انفاق؛ تقسیم حضانت بر اولاد بین زوجین؛ حق زوجه بر نصف اموال؛ حق بر مهریه؛ حق حبس در وصول مهریه؛ تکلیف زوجین بر حسن معاشرت و غیره)

فلذا بنظر با آزاد گذاشتن مطلق زوج در طلاق در عین تحدید زوجه در طلاق، برخلاف تعادل درونی عقد نکاح، روند ناصوابی صورت می پذیرد.

9- همانگونه که آن عالیمقام واقفند:

نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوج

در صورت عدم برقراری محض اختیار برای دادگاه در بازرسی حق طلاق در این صورت وصف قضایی طلاق خالی از فایده می شود چون وجود ارکان عمومی جهت اجرای حق طلاق (قصد انشا و احراز رابطه زوجیت) از سوی سردفتر و جاری کننده صیغه طلاق نیز مقدور بوده و لزومی به مداخله دادگاه نیست فلذا بنظر مداخله دادگاه در تحدید اختیار زوج به عنوان نهاد توزیع کننده نظم عمومی امری موجه می باشد.

10-طلاق از مصادیق ایقاع بوده و بموجب ماده ۹۷۵ قانون مدنی محدود و مقید به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و حتی در ایقاع، وجه اولویت وجود چون ایقاع ذاتاً ابراز تحمیل اراده به دیگری و نوعی پذیرش ولایت است (دکتر کاتوزیان، ایقاع، شماره های ۷۸ و ۷۹).

درخصوص مورد هیچ تفسیری از اخلاق حسنه (در معنای مرتبه والای اخلاقی که صرف بی اخلاقی را نپذیرفته بلکه مروج نوعی از اخلاق برتر است) نمی پذیرد که زوج به‌منظور نیل به فوایدی که بطور متعارف وی را در موقعیت چندان برتری قرار نمی‌دهد ایقاعی انجام دهد که عواقب سنگین نامطبوع دارد؛

۱1-در فقه اسلامی نیز مبنای اقناع آوری یافت می شود. از جمله در حدیث «سمره بن جندب» علیرغم اهمیت حق مالکیت در فقه اسلامی و پذیرش اصل تسلیط اما بواسطه اعمال نابجای حق که به حد بی محابایی در استفاده از آن می رسد حق اتمام یافته تلقی و زائل می شود؛

12-زوجه علاقمند به همسر خویش است و تمایل دارد تا کدورت ها برطرف شود. و زوجیت ایشان دوام یابد مع الوصف تا کنونی موکله دیناری از حقوق مالی نکاح(مهریه، نفقه و …)را دریافت نکرده است و به هیچ وجه رضایتی بر وقوع طلاق ندارد.

بنا علی هذا با عنایت به اینکه بنظر خواسته خواهان دست‌کم در چارچوب شرایط حاضر قابل قبول نبوده، لذا به استناد مواد ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، (ملاک)مادتین ۱۳۲ و ۹۷۵ قانون مدنی و اصول ۱۰ و ۴۰ قانون اساسی، صدور حکم به بطلان دعوای مشارالیه و ارشاد زوجین به مشاوره خانواده و پیشگیری از وقوع  طلاق را محضر مبارکتان استدعا دارم.

با تجدید احترام

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

کارشناس

۲۵ خرداد ۱۴۰۰

حقوق و تکالیف زوجهطلاقطلاق توافقی

دفاع در برابر طلاقدفاع در پرونده طلاقدفاع در جلسه طلاقدفاع در دادگاه طلاقدفاع زوج در طلاقدفاع مرد در دادگاه طلاقنحوه دفاع در دادگاه طلاقنمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت ۳۴۱۵۳ با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت محمدرضا مهرى تأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.


مرجع تخصصی لایحه

ازدواج پیمان مقدسی است که باعث تشکیل خانواده می‌شود. خانواده اولین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی است که فرد در آن زندگی می‌کند. گاهی ممکن است زوجین نتوانند این نهاد مقدس را حفظ کنند و به هر طریقی از یکدیگر جدا شوند. طلاق راه پایان دادن به زندگی مشترک است. فقه و قانون اختیار طلاق را به شوهر داده‌اند. او می‌تواند هر زمان که بخواهد همسر خود را طلاق دهد. اگر شوهر تصمیم به طلاق دادن همسر خود داشته باشد؛ باید با مراجعه به دادگاه و تنظیم نمونه لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوج تقاضای خود را مطرح کند. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارک، دستور مناسب را صادر خواهد کرد. این لایحه یکی از انواع لایحه دفاعیه طلاق است.

به موجب اختیاری که فقه و قانون در رابطه با طلاق به شوهر داده‌اند؛ او می‌تواند هر زمان که بخواهد و با هر علتی، حتی غیرموجه، همسر خود را طلاق دهد. اگر خانم برای طلاق رضایت نداشته باشد، باز هم شوهر می‌تواند مطابق قانون او را طلاق دهد، اما زمان طلاق طولانی می‌شود.

اگر شما قصد دارید همسر خود را طلاق دهید، لازم است ابتدا با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، دادخواست خود را ثبت کنید. سپس هزینه دادرسی را پرداخت کنید. در این حالت، بعد از این‌ که زمان جلسه دادرسی شما را معین کنند و به شما ابلاغ شود، باید به دادگاه مراجعه کنید و نمونه لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوج را به دادگاه ارائه دهید. اگر در حین جلسات دادرسی، همسر شما هم به طلاق رضایت بدهد، می‌توانید با توافق از هم جدا شوید. توجه داشته باشید که شما موظف هستید تمام حقوق مالی همسر خود را به او بپردازید.

در صورتی‌ که علت طلاق شما، فریب در ازدواج باشد، می‌توانید مهریه او را نپردازید. البته می‌توانید با خانم توافق کنید. مثلا؛ می‌توانید مهریه او را پرداخت نکنید یا مبلغی کمتر از مبلغ مهریه پرداخت کنید. اگر شما توانایی پرداخت مهریه خانم را به ‌صورت کامل و یکجا ندارید، می‌توانید تقاضای اعسار خود را در دادگاه مطرح کنید. در صورتی‌ که اعسار شما برای دادگاه تایید شود، پرداخت مهریه خانم، برای شما اقساطی خواهد شد.نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوج

زمانی ‌که درخواست طلاق از طرف شوهر باشد، طلاق رجعی محسوب می‌شود. یعنی شما می‌توانید بعد از طلاق در زمان عِده‌ خانم، به او رجوع کنید. در این شرایط، دیگر نیازی به اجرای صیغه عقد نیست. شما می‌توانید با همسر خود، مجددا زندگی کنید. در این حالت، رجوع شما به زندگی مشترک به اراده شما صورت می‌گیرد و خانم این اختیار را ندارد که از رجوع شما جلوگیری کند. البته در ایام عده طلاق رجعی، شما موظف به پرداخت و تامین نفقه همسر خود هستید. شما باید حداکثر تا یک ماه پس از مدتی که به خانم رجوع کرده‌اید، این‌موضوع را ثبت کنید. زیرا ثبت نکردن رجوع از طلاق، موجب مجازات شما می‌شود.

شرط تنصیف دارایی به این معنی است که تا نصف اموالی که بعد از ازدواج به دست آورده‌اید، به همسر شما برسد. عبارت تا نصف اموال، یعنی از ۱ درصد تا ۵۰ درصد اموال، با توجه به شرایط شما و به ‌نظر دادگاه، به خانم تعلق می‌گیرد. در صورتی ‌که شما با مراجعه به دادگاه و تنظیم نمونه لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوج ، از دادگاه تقاضا کنید که همسر خود را طلاق دهید، باید به این شرط عمل کنید.

البته این ‌موضوع به امضای شما در زمان اجرای عقد ازدواج و رفتار همسر در زمینه تمکین از شما، بستگی دارد. اگر در زمان عقد نکاح این شرط را امضا نکرده باشید، شرط تنصیف دارایی منتفی است. در صورتی ‌که پس ‌از تقاضای شما برای طلاق، خانم لیست اموال شما را به دادگاه ارائه دهد، شما موظف هستید که به دستور دادگاه عمل کنید. یعنی تا نصف اموال خود را به خانم بپردازید.

نکته‌ای که لازم است در این ‌رابطه بدانید، این است که رعایت شرط تنصیف اموال و دریافت آن، فقط با ثبت طلاق ممکن است. یعنی اگر دادگاه گواهی عدم امکان سازش را برای شما صادر کند، ولی شما از طلاق همسر خود منصرف شوید، در این حالت، نیاز نیست که تا نصف اموال خود را به خانم بدهید. زیرا این ‌موضوع فقط با ثبت طلاق عملی می‌شود.

اولین نکته‌ای که لازم است بدانید؛ این است که می‌توانید برای طلاق دادن همسر خود، وکیل بگیرید. زمانی‌ که شما به وکیل، وکالت می‌دهید، دیگر نیازی به حضور شما در جلسات دادرسی نیست. حتی صیغه طلاق هم بدون حضور شما اجرا می‌شود. شما موظف به پرداخت مهریه همسرتان هستید. حتی اگر علت طلاق شما ناسازگاری و یا ارتباط نامشروع همسرتان با آقای دیگری باشد، باید مهریه او را بپردازید.

برای حضانت فرزندان نیز در دادگاه تعیین تکلیف می‌شود. مطابق قانون تا سن هفت ‌سالگی حضانت فرزندان با مادر است. بعد از هفت‌ سالگی، حضانت فرزندان با پدر خواهد بود. در صورتی ‌که زوجین در این رابطه اختلاف داشته باشند، دادگاه تصمیم مناسب را اخذ می‌کند.

زمانی‌ که شما در دوران عقد با مراجعه به دادگاه و تقدیم نمونه لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوج ، تقاضای طلاق می‌کنید، موظف به پرداخت نصف مهریه خانم هستید. البته اگر با او رابطه زناشویی داشته‌اید، باید مهریه خانم را به‌ طور کامل بپردازید. چنانچه همسر خود را در دوران عقد طلاق بدهید، اجازه رجوع به او را ندارید. در مورد شرط تنصیف اموال هم که در ابتدای این متن به آن اشاره شد، در این‌ حالت صدق نمی‌کند. زیرا شرط تنصیف اموال مربوط به زمانی است که زوجین مدت‌ها با هم ‌زندگی مشترک داشته باشند و در این مدت، زوج اموالی را به دست آورده باشد.

همانطور که می‌دانید تیم حقوقی رکلا مرجع تخصصی تنظیم لایحه است. شما می‌توانید درخواست تنظیم لایحه ثبت کنید. ضمن آنکه می‌توانید درخواست مشاوره حقوقی تلفنی بدهید تا با شما تماس بگیریم.

شعبه تهران: انتهای یادگار امام جنوب – سی متری جی – نبش شاه محمدی – تالار مجلل کاخ – طبقه هفتم

شعبه شیراز: خیابان حسینی، مجتمع تجاری نارنج، طبقه دوم


09913700121

خِشت اول و شالوده روابط کاری و اقتصادی، اتحاد است و اتحاد با لایحه مراقبت می‌شود.

ماموریت ما ارائه خدمات حقوقیِ با صرفه در حوزه لایحه ها و هدف ما پایان دادن به معاملات و توافقات شفاهی است. هیچ همکاری و معامله‌ای مستحق بی لایحه ای نیست. ما همیشه در دسترس شما خواهیم بود تا در سریعترین زمان ممکن، حقوقی‌ترین تصمیم ممکن را در روابط کاری خود اتخاذ کنید.


تمامی حقوق برای احتراماً محفوظ است. 1400

نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه که در زیر درج می گردد جهت اعتراض به رای یا حکم طلاق و در پاسخ به دادخواست طلاق از طرف زوجه توسط وکیل تنظیم گردیده است.

بدیهی است استفاده از نمونه لایحه و دفاعیه در تمام دعاوی طلاقی که از طرف زوجه مطرح می گردد فارع از اینکه شرایط موضوعی و مستندات دعوی چیست،به هیچ وجه توصیه نمی گردد.و بهتر است در هر مورد از مشورت وکیل بهره برد.

بسمه تعالـــی

ریاست محـــترم دادگاههای تجدید نظر استان تهران

با اهداء ســلام احتراماً اینجانب “مســعود فریدنی”با تقدیم یکبرگ وکــــالتنامه دارای تمبر مـــــالیاتی ضمن معــرفی خویش به عنوان وکیل آقـــــــای …بدین وسیله مـــــراتب اعتراض خـــــــــویش را به دادنامه شماره…. صادره ازشعبه ۲۷۱دادگـاه خانواده تهران مستنداً به بندهای «الف» و«ب» و«ج» و«ه» مــادۀ ۳۴۸قانون آیین دادرسی  مدنینمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوج

بنابر دلــــایل مشروحه  ذیل به استحــــضار می رساند:

۱- برابر مــــواد ۱۱۳۰و۱۱۳۳ قانون مدنی زن تنــــها در موارد عسروحـــرج ویا طبق شروط ضمن عقد نـــــکاح می تواند در دادگـاه تقاضای طلاق را مطرح نماید. چـــرا که حق طلاق براساس اصول مسلم فقهی ومــواد قانونی یاد شده با زوج می باشد.

ولی دردادنامه معترض عنه وهمــچنین حکم غیابی صادره ، نه تنهــــا موارد عسر وحـرج احـراز نشده بلکه استنباط دادگـــاه بدوی درکیفیت احـرازموارد عسروحرج با منطوق مـادۀ ۱۱۳۰قانون مدنی همخوانی ندارد.که دلایل آن ذیلاً تبیین می گردد:

۱-۱ مستند اصلی دادگــــاه بدوی درتأیید دادنامه غیابی وصدور گـــواهی عـــدم امکان سازش “شهادت شهــود” می باشد. چون غیبت ۸ مــاهه مورد ادعای تجدید نظرخــوانده وهمچنین اعتیاد مــوکل به مـــــواد مخدر به استناد گواهی گـــواهان  “ثابت” تشخیص داده شده است. درحـــالی که طی واخـــواهی نسبت به دادنامه غیابی به اســتناد مادۀ ۲۳۴قـــانون آیین دادرسی مـدنی شهـــود مورد”جــرح”قـرار گرفته اند .دادگــاه بدوی با وجــود قرابت نسبی فی مابین گـــواهان وتجدید نظرخوانده ،مودای شهادت آنان را مستند صدورگــواهی عــــــدم امکان سازش قرار داده است درحــالی که این تسامح وساده انگـــاری درخصوص بقاء یا فروپاشی کــانون خانواده قابل اغماض نمی باشد. به استحضار می رساند آقای …. شوهر خاله تجدیدنظر خــوانده، آقــای … دایی تجدیدنظر خــوانده وآقـــــای … نوه عمه تجدیدنظرخــــــوانده می باشند همچنین مــوکل اساساً آقــــای …. را نمی شناسد ومشخص نیست مشارالیه چگونه اعتیاد مـــــوکل را  تشخیص وتأیید نموده است !بنابراین به استناد مــادۀ فوق الذکــر درحال حاضر که موارد جرح بردادگــاه تجدید نظر محرز ومسلم شده است ، نقض دادنامه مورد اعتراض  تقاضا ست.

۲-۱ مستفاد ازبند۲مــاده ۱۱۳۰قانون مدنی زوجه در صورتی می تواند به استناد اعتیاد زوج تقاضای طلاق نماید کــه اولاً ثابت نماید که همسرش به یکی از مــوادمخدر یا به مشروبات الکلی اعتیاد دارد ثانیاً اثبات نماید کــــــــه نتوانسته است در مدتی که پزشک معالج تعیین وتشخیص می دهـــد مشارالیه را از استعمال ومصرف مــواد مخدر ومشروبات الکلی باز دارد. بنابراین به

صرف استنـــاد به شهادت شهود که دارای جهات متعدده جــرح می باشند نمی تواند مستمسکی برای احــراز اعتیاد موکل باشد. واقعیت نیز حکایت از خلاف مــــودای گواهی گواهــــان دارد.

۲-دادگـــاه بدوی ضمن دادنامه صادره آورده است که دلیلی دال براینکه مــوکل درمدت ۸ مــاه که زوجه مــدعی بوده که وی زندگی مشترک را ترک نموده ،ارائه ننموده است . درحــــــالی که به شرح دادخــواست واخواهی ودرستون دلایل به ادلــــه

متعددی ازجمله استماع شهادت شهود وارجاع امــر به کارشناس جهت تشخیص اعتیاد مــورد ادعای تجدیدنظرخوانده استناد

گــریده است. بنابراین دادگــــاه بدوی به دلایل ابرازی مــوکل توجهی ننموده است وبراساس مـــــــــــواد ۱۹۹و۱۹۴قانون آیین دادرسی مــدنی دادگـــاه به منظور رعایت اصل  تناظر واصل بی طرفی بایستی دلایل فوق را مورد رسیدگی قـــــرار می داد تا صحت وسقم ادعــای تجدیدنظر خــوانده را به طور یقینی احـراز نماید نه آنکه از روی  ظن وگمان وبراساس شهادت مردود ومشکوک گواهان تعرفه شده تجدیدنظر خــوانده جواز متارکه وجــدایی تجدیدنظر خوانده را صادرنماید. درحــــال حاضر تقاضای استماع شهادت شهود به منظور اثبات آنکه موکل درمدت ۸مــاه غیبت مورد ادعای تجدیدنظر خــــــــــــوانده به تناوب به محل سکونت مشارالیه مراجعه می نموده، تحت تمناست.همچنین درخصوص اعتیاد ادعـــایی تجدیدنظر خوانده ، ارجـــــاع امر به کارشناس را تقـــاضا دارم .

۳-تجدیدنظرخــوانده و وکیل محـترم ایشان ضمن دادخواست بدوی به پروندۀ کیفری به اتهام «ترک انفاق» اشاره نموده اند

ودرستون دلایل اشــاره ای به حکم قطعـــی مبنی برمحکومیت مــــــــــوکل به پرداخت نفقه نشده است همــچنین در دادخواست (ستون دلایل ) اشاره ای به اعتیاد مورد ادعـــــای ایشان نشده است درحــالی که به صراحت مــادۀ ۵۱قانون آیین دادرسی مدنی (بند۶) خــواهان بایستی دردادخواست و در ردیف دلایل، مدارک وادله خود را مــرقوم ومـکتوب دارد بنابراین صرف نظر ازنقض شکلی دادخواست مماشات دادگـــاه بدوی درترتیب اثردادن به دلایلی که به شرح فوق بدانها استناد نگـــردیده خـــــــلاف موازین ومقررات آیین دادرسی مدنی وبه معنای تحصیل دلیل برای تجدیدنظر خوانده می باشد.

۴-وکــیل تجدیدنظر خوانده درجلسه مورخ ۶/۸/۸۸ وبه شــرح محـــــتویات پرونده مدارکی ارائه نموده که ازآن جمله دادنامه ای غیابی است . درحــــــــالی که بنابر اصول دادرسی خواهان بایستی تمامی دلایل راضمن دادخواست ذکــر نماید واین موضوع دربند ۶مــادۀ ۵۱قانون آیین دادرسی مــدنی مــورد تصریح قانونگذار قـرارگرفته است. مضافاً اینکه برابر مادۀ۱۱۲۹ استنکاف مــوکل از دادن نفقه وعــدم امکان اجــراء حکم محکمه بایستی دردادخواست اثبات گـــردد.

۵- برخلاف آنچه که در دادخواست واظهارات وکـــــیل محترم تجدیدنظر خـــوانده آمده است موکل اینجانب هیچ گاه نسبت به خــانواده خـــویش لاقید وبی اهمیت نبوده است وصدور دادنامه بدوی مبنی برتجویز طـــــــلاق همسر ایشان ضربه روحی مهلکی به وی وارد آورده است.  ناگفته پیداست چنین شخصی هیچ گـــــــــــــــاه نمی توانسته مـــــــــــــرتکب اعمالی گردد که تجدیدنظرخـــــوانده ووکیل ایشان مدعی آن شده اند.

۶- باعنایت به این مـــراتب ونظر به آنکه ازتوجه به محتویات پرونده ودفاعیات طرفین «عسروحـــرج» زوجــــــه احراز نمی گـــردد ودادنامه معترض عنه ودادنامه غیابی صادره فاقــد مبنای حقوقی وبدون توجه به مـــــــــــوازین شرعی ومقررات قانونی تنظیم گردیده اند وچون اصولاً حــق طلاق با مـرد می باشد وحــق طلاق زن استثنایی براصل می باشدودر مــوارد شک  بایستی به اصل رجوع نمود بنابرقاعــده مسلم فقهی «الطلاق بید من اخــذ بالساق»نقص دادنامه مخدوش مـــورد اعتراض تحت استـــدعاست.

به پیوست فتوکپی دادنامه معترض عنه ودادنامه غیابی تقدیم می گردد./      

 با تقدیم احترام/مسعود فریدنی/ به وکالت ازآقای ….

بیشتر بدانید:نمونه لایحه طلاق به درخواست زوجه به استناد عسر و حرج

شما می توانید از سراسر کشور جهت تنظیم لایحه دفاعیه در دعوی طلاق خواه از طرف زوج باشد یا زوجه،با شماره تلفن ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷ تماس بگیرید.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

لطفاً در موقع استفاده از مطالب سایت،حتماً نام نویسنده و نشانی مطلب را درج نمایید.

این مطلب در خصوص نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه تدوین گردیده است.       

دیدگاه

Name *

Email *

مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

 

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه……. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ……….

با عرض سلام و ادب، احتراماً اینجانب ……. در خصوص دادخواست زوجه محترمه سرکار خانم ………دایر بر طلاق به استناد عسر و حرج، که وقت رسیدگی آن به تاریخ ….. ساعت …. .. میباشد، بدین وسیله دفاعیات خویش را به شرح ذیل به استحضار میرسانم،

 زوجه محترمه ……… به دلالت سند نکاحیه شماره ۴۹۲۸۵۰ در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۴در دفتررسمی ازدواج شماره ۱ سلسله در عقد نکاح دائم اینجانب رحیم بگی عالم میباشد و طی  حدود این ۶ سال زندگی مشترک  بنده با تمام وجودم از هیچ تلاشی جهت رفاه حال زوجه عزیزم دریغ ننموده اما متاسفانه مشارالیه با توجه به کمی سن تحت تاثیر ظاهر زندگی دیگران و صحبت های سایرین قرار گرفته و بنده را در شوک فرو بردند. همانطوریکه مستحضر هستید طبق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی مبنی بر حسن معاشرت زوجین که از لوازم حسن معاشرت مذکور، سکونت مشترک و رعایت تمایل جنسی همسر و وفاداری میباشد که بنده از هیچکدام موارد فوق الذکر کمبودی در حد توانم نگذاشته و با تمام تلاشم در صدد این بودم که علاوه بر تمام نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت خانواده حتی هزینه هایی مازاد همچون مسافرت های زیارتی و سیاحتی به دفعات و مکرراً  به کربلا و مشهد و متحمل شدن تمامی هزینه های سفر همچون هتل و بلیط هواپیما و دیگر هزینه ها همچون رفتن به رستوران های عدیده و غیرذالک که البته و یقیناً وظیفه شرعی و قانونی بنده بوده است و همچنین همانطوریکه کاملا واقف میباشد وفق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی از جمله آثار ریاست شوهر بر خانواده چنین میباشد که اقامتگاه زن همان منزل شوهر باشد و نیز پرداخت هزینه های زندگی، توجهاً به خانه دار بودن زوجه محترمه و عدم در آمد مالی مستقل، همگی بر عهده اینجانب بوده و مضافاً اینکه زوجه ملزم به تمکین میباشد اما متاسفانه  زوجه هر بار بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع می ورزند و چندین بار پیش آمده علی رغم میل قلبی بنده یک هفته و یک ماه منزل مادرش می ماندند و خانه نمی آمدند لیکن بنده به دلیل احترام گذاردن به علایق ایشان تا حد امکان دم نمیزدم. النهایه زوجه محترمه سرکارخانم …….در تاریخ ……. به طور رسمی از منزل مشترک متارکه نمودند و علی رغم پی گیری های بنده از بازگشت به منزل مشترک استنکاف مینمایند.نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوج

ریاست محترم دادگاه رسیدگی کننده: مستنداً به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق(طلاق به دست کسی است که عقد به دست اوست) و مضافاً بر اینکه به دلیل دوست داشتن عمیق زوجه و زندگی ام هیچگونه وکالتی در طلاق به زوجه محترمه داده نشده لهذا حالیه ایشان به استناد عسر و حرج درخواست طلاق مطرح نمودند که فی الواقع و یقیناً فلسفه وضع عسر و حرج چنین نمیباشد که بانوان این ماده را دستاویزی جهت طلاق و از هم گسیختگی بنیان خانواده قرار دهند. با مداقه در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی درمی یابیم که اگر هم حتی عسر و حرج مذکور در دادگاه ثابت شود دادگاه (میتواند) اقدام به اصدار حکم طلاق نماید و بلکه برای قاضی محترم تکلیف و اجبار نمیباشد و موکداً در تبصره ماده فوق مرقوم گردیده عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه سازد و تحمل ان مشکل باشد. حال با توجه به تفسیر مضیق قوانین و عدم مجوز جهت گسترده نمودن مواد قانونی، پرواضح است که منظور مقنن از وضع عسر و حرج مشقتی ست که بنیان خانه و خانواده را از هم گسیخته باشد نه سوء تفاهمات و اختلاف عقاید جزئی .

متاسفانه زوجه محترمه در دادخواست تقدیمی عنوان داشته بد رفتاری وپرخاشگری مکرر، با مداقه در سابقه زندگی مشترک فی مابین، پر واضح است که بنده از هیچ تلاشی جهت رفاه و آسایش زوجه عزیزم دریغ نکرده و در حد توانم و حتی فراتر از توان خویش اسباب و لوازم آسایش و رفاه زوجه محترمه را مهیا نمودم و همواره تمامی تلاشم بر حسن معاشرت نسبت به همسر عزیزم بوده.

 ریاست محترم دادگاه رسیدگی کننده: به فرض اثبات ادعای بی اساس مشارالیه سرکار خانم …. مستندا به  بند ۴ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که اظهار میدارد: ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. همانطوریکه  نوع نگارش این سطر و درج شرایط و موارد عدیده برای استناد به ماده فوق الاشاره ، نشان از سختگیری مقنن جهت اقدام برای طلاق به استناد عسر و حرج را دارد چراکه ماده مذکوراشعار میدارد ضرب و شتم یا سوء رفتار مستمر زوج.  فی الواقع درج واژه (مستمر) و واژه (عرفا ) و ( به وضعیت زوجه ) همگی نشان از این دارد که هر رفتاری موجبی جهت پذیرش درخواست طلاق از جانب زوجه به استناد عسر و حرج نخواهد شد بلکه باید از نظر عرف سوءرفتار مستمر و دائمی باشد و تاکیداً نه هر سوء رفتار مستمری،  بلکه سو، رفتار مستمر عرفی با توجه به وضعیت زوجه معیار و ملاک میباشد.

حالیه از محضر دادگاه محترم تقاضامندم در اجرای ماده ۲۴۸ و ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار تحقیق محلی و معاینه محل صادر نماید تا مودایی جهت اثبات مدعای اینجانب باشد چراکه کاملا برای دادگاه محترم نیز واضح و مبرهن گردد که بنده هیچ نیتی جز خوشبخت نمودن زوجه نداشته و ندارم و اختلافات جزئی زن و شوهری نمیتواند مصداقی از عسر وحرج باشد.

ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده: زوجه محترمه سرکار خانم لیلا ملکی موضوع محکومیت قطعی بنده به جرم کلاهبرداری را اظهار نمودند و به این استناد خواهان اثبات عسر و حرج خویش میباشند درحالیکه اولاً : با تعاریف قانون مجازات اسلامی متاسفانه در کمال ناباوری، در سال۹۶ مصداق بزه کلاهبرداری به اینجانب منتسب گردید که  بنا بر مسائلی که به وجود آمد در مخمصه ای ناگهانی به دور از هر گونه قصد مجرمانه و خدای نکرده تضرر به دیگران، ( با نقشه قبلی عده ای از خویشاوندان زوجه که متاسفانه خصومت دیرینه ای با خانواده بنده دارند) وارد مهلکه ای شدم که خودم هم برایم باور پذیر نبود و متاسفانه به دلیل عدم آگاهی از موضوعات حقوقی قادر به  اثبات بی گناهی ام نشدم و النهایه منجر به محکومیت و اجرای مجازات که علاوه بر رد مال و رضایت شکات، حدود ۸ ماه حبس تعزیری نیز بوده است. همانطوریکه مستحضر میباشید مجازات کلاهبرداری ۱ تا ۷ سال میباشد اما دادگاه کیفری رسیدگی کننده با عنایت به بی گناهی بنده در پرونده فوق الاشاره به کمتر از حداقل حکم صادر نمود که نشان از اثبات عدم سوء قصد مجرمانه اینجانب….. در پرونده فوق الوصف برای دادگاه و همچنین فقدان هرگونه سابقه ای کیفری برای بنده میباشد. حالیه مقام محترم ریسیدگی کننده سوال بنده از هر انسان متعارفی این است که آیا زندگی زناشویی این گونه است که اگر هر یک از زوجین  در تنگنا و مخمصه ای دچار شدند طرف دیگر که میتواند حامی و پشتیبان شخص مخاطب خویش باشد باید طلاق بگیرد و معشوقه را تنها بگذارد؟؟ آیا بنای زندگی مشترک این است؟؟

و مضافاً اینکه همانطوریکه مقام محترم اشراف کامل و دقیق بر قوانین دارید، محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء مجازات باید در اثر ارتکاب جرمی باشد که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد که تشخیص این امر نیز با توجه به وضعیت و موقعیت زوجه و عرف و سایر موازین با دادگاه محترم میباشد. 

ادعای واهی و بی اساس دیگر که واقعا بنده را به فکر فرو برد این بود که زوجه محترمه اعلام نموده بنده وسایل و اسباب زندگی را به فروش رساندم!! متاسفانه هدف از ادعای واهی موصوف  صرفاً لج و لجبازی میباشد چراکه تمامی اسباب و اثاثیه زندگی مشترک که جهیزیه خود شخص بنده بوده در منزل مشترک آماده و مهیای حضور زوجه محترمه سرکار خانم لیلا ملکی میباشد لهذا جهت اثبات ادعای خود از محضر دادگاه محترم تقاضای قرار ارجاع امر به کارشناسی را دارم و مضافاً اینکه آماده تعرفه گواهان جهت ارائه شهادت نزد دادگاه محترم میباشم چرا که ادعای زوجه کذب محض میباشد.

دادگاه محترم شعبه …..: به فرض محال حتی اگر ادعای زوجه محمول بر صحت نیز فرض گردد خدمت این مقام محترم معروض میدارم تمام وسایلی که ایشان ادعا دارند را بنده خود خریداری نموده و وسایلی بوده در که تحت مالکیت اینجانب رحیم بگی عالم میباشد و توجها به اصول و قواعد حقوقی، هر یک از زوجین که جهیزیه را خریداری نموده مالک محسوب گردیده و طرف دیگر صرفاً اذن در تصرف و انتفاع از وسایل را دارد. و مستنداً به قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم اینجانب مالک اثاث البیت میباشم.

 حالیه مستنداً به مراتب معنونه و تاکیداً به دفاعیات مطروحه  اگر به فرض محال عسرو حرج زوجه محترمه نزد قاضی محترم نیز محرز گردد طبق اصول حقوقی و با مداقه در نظریه دکترین حقوق درمییابیم که باید سببی که زن را به عسر و حرج دچار کرده است در هنگام مراجعه زن به دادگاه برای طلاق موجود باشد و فی الواقع زن برای رهایی از آن متوسل به طلاق از جانب دادگاه شده باشد نه برای جبران ضرر گذشته.  این در حالیست که به طور مثال در استناد ایشان برای محکومیت به زندان  که در سال …… بوده مبنای عسر و حرج منتفی گردیده چرا که حدود …… سال از این موضوع سپری شده است.

حالیه با عنایت به مطالب ذکر شده و  موکداً به فلسفه عقد نکاح و حفظ و تداوم بنیان خانواده و توجهاً به علاقه شدید بنده به همسر عزیزم سرکار خانم …….. و نظر به اینکه این مقام محترم رسیدگی کننده شعبه ……به طور دقیق اشراف کامل بر قوانین دارند، از محضر دادگاه محترم عاجزانه و مخلصانه  تقاضا دارم به استناد اختلافات جزئی  و سوء تفاهمات به وجود آمده در طول زندگی زناشویی که متاسفانه زوجه محترمه نامش را عسر و حرج نهاده حکم مقتضی صادر نمایید.  

با تشکر

………..

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب – ابتدای کارگر جنوبی – کوچه رشتچی – پلاک 14 – طبقه اول – واحد 3.

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران: آمل – روبروی افتاب 60 – مجتمع تجاری محسنی – طبقه اول – واحد 102.

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

 

ریاست محترم شعبه       محاکم عمومی شهرستان

سلام منا و بر کاته علیک
احتراما : در خصوص کلاسه 0000074آن شعبه موضوع وکالت اینجانب از اقا حکمت مبنی بر طلاق توافقی لذا در مقام دفاع از موکل به استحضار میرساند:
1. دفاعیات اینجانب بر اساس دادخواست مضبوط در پرونده مضاف اینکه به جهت اختلافات موجود فی مابین زوجین و عدم امکان سازش فی مابین ایشان زوجین به شرایط ذیل حاضر به طلاق توافقی شده اند

02. مهریه زوجه از قرار یک جلد کلام الله مجید و یک جام اینه و شمعدان به انضمام مبلغ چهارصد ملیون ریال وجه نقد رایج جمهوری اسلامی که زوجه ذمه شوهرش را از کل مهریه بری الذمه نموده است.
03.زوجه اجرت المثل و نحله را به زوج بذل و اینجانب به وکالت از زوج قبول مابذل مینمایم و مقرر شده است که موکل (زوج )ماهیانه مبلغ 500 هزار تومان به عنوان نفقه تا پایان عده به زوجه پرداخت نماید
04. زوجین فرزند مشترک ندارند
05. زوجه مدخوله است و حامله نمیباشد
06. در خصوص جهیزیه زوجه در نزد خودش میباشد
07 هدایای عروسی مسترد شده است
08.اینجانب به وکالت از زوج به زوجه وکالت بلاعز ل با حق توکیل جهت اجرای صیغه طلاق اعطا ء مینمایم
09 اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی از سوی موکل مینمایم که دادنامه طلاق توافقی قطعی صادر شود
10.لذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به ماده واحده اصلاح قوانین و مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند 1 ماده 8 قانون حمایت خانواده و با لحاظ توافقنامه پیوست صدور گواه عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه ی طلاق مورد استدعاست.
وسلام علی المرسلین و عبادالله صالحین
مرتضی سردار شهرکی وکیل پایه یک دادگستری

 

 

نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوج

به پایگاه اینترنتی دفتر وکالت مرتضی سردار شهرکی خوش آمدید

سامانه خدمات الکترونیک قضایی عدل ایران 
سامانه احراز هویت ثنا
سامانه مرکز وکلا قوه قضائیه 
پایگاه اطلاع
قوه قضائیه 
دیوان عدالت اداری 
هفته نامه حامی عدالت 
دادستانی کل کشور
دیوان عالی کشور
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
سامانه جامع کاراموزان وکالت مرکز وکلا قوه قضائیه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرتضی سردار شهرکی می باشد | طراحی سایت در کرمان | فروغ گستر

موسسه حقوقی نواندیشان
حق گستر فرداد

موسسه حقوقی نواندیشان
حق گستر فرداد

reply_all
نوشته شده توسط
haqgostar
در تاریخ
۲۴ بهمن ۱۳۹۸
۲۴ بهمن ۱۳۹۸

نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوج

با تشکر و احترام

مطالب مشابه

مؤسسه حقوقی نواندیشان حق گستر فرداد با در اختیار داشتن بهترین وکلای متخصص در امور حقوقی و کیفری و خانواده و سایر دعاوی و پرونده های قضایی همواره در کنار شما در جهت دستیابی به نتیجه مطلوب در پرونده ها خواهد بود.
می توانید سؤالات حقوقی و کیفری خود را از طریق مشاوره تلفنی یا مشاوره آنلاین یا از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام از ما بپرسید.

0915

3020508

تماس برای مشاوره


15:00
21:00

شنبه تا چهارشنبه

تمامی حقوق متعلق به حق گستر بوده و کپی برداری از مطالب سایت صرفا برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع می‌باشد.

 

اطلاع از مدارک، مراحل و شرایط جدید طلاق توافقی

 

خواهان : پارسا ….. نام پدر : مهران   محل اقامت : تهران.خیابان فرشته …… .نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوج

خوانده : نفیسه ….. نام پدر : احمدرضا   محل اقامت : تهران.لشکرک ….. .

وکیل : مسعود محمدی به شنانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ….. .

تعیین خواسته و بهای آن : صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست مرد

دلایل و منضمات دادخواست :

1- وکالتنامه به شماره ….. مورخ 1395/07/25 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

2- شناسنامه به شماره …. مورخ 1365/05/02

4- سند ازدواج به شماره .. تنظیمی در دفترخانه شماره ….

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند موکل به موجب سند ازدواج شماره …. در تاریخ بیست و پنج مهرماه سال 1395 با خوانده محتذم به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند و مدت 5 سال از زندگی مشترک می گذرد ونیز فاقد فرزند مشترک می باشند.حال توجهاً به اختلافات پیش آمده و ناسازگاری شدید فیما بین عدم امکان ادامه زندگی مشترک، تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعا است.

 

اطلاع از شرایط طلاق به درخواست زوج  – مرد

 

پرونده کلاسه : ………

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۶۹ دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده ۲ (ونک) تهران

تصمیم نهایی شماره : …….

خواهان : آقای پارسا ….. فرزند مهران با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها …. .

خوانده : آقای نفیسه ….. با وکالت آقای ……………….. .

خواسته : صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

گردشکار – بتاريخ (95/۰۹/۳۰) دادگاه ختم رسیدگی را در پرونده شماره بایگانی …..‏ اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید :

درخصوص دعوی زوج پارسا ….. فرزند مهران با وکالت مسعود محمدی بطرفیت خوانده خانم نفیسه …. فرزند احمدرضا با وکالت مع الواسطه ……. بخواسته  صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق که نحوه آن به طلاق توافقی  تفیبریافته است؛ با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اينکه رابطه نکاح دائم بین زوجین موصوف مطابق سند ازدواج شماره …. صادره از دفترخانه شماره …..  تهران محرز بوده و نظر به اينکه طرفین نسبت به طلاق و خاتمه زندگی مشترک توافق داشته و نظر به اینکه مساعی دادگاه و مرکز مشاور خانواده جهت ایجاد تفاهم و سازش برای ادامه زندگی مشترک، موثر واقع نگردیده ؛لذا دادگاه خواسته مذکور را وارد تشخیص ؛ مطابق مواد ۲۴ و ۲۵و ۲۶ و ۲۹ و ۲۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ قانون حمایت خنوده مصوب۱۳۹۱ مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید تا طرفین با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق نسبت به اجراء و ثبت صیغه طلاق اقدام نمایند.نوع طلاق به لحاظ کراهت و بذل مال از طرف زوجه ((بائن – خلع)) است. دادگاه در راستای الزام به ماده 29 قانون فوق الذکر و براساس توافق بعمل آمده از ناحیه طرفین، حقوق و تکالیف زوجین را نسبت به یکدیگر بشرح ذیل برقرار و تعیین می نماید :(مهریه مطابق سند ازدواج (۲۱) سکه است که زوجه یک سکه از مهریه را در قبال طلاق بذل و زوج قبول بذل می نماید.زوجه الباقی مهریه را در قبال هدایای دوران عقد تهاتر نموده و زمان طلاق ۵ سکه به زوج پرداخت می نماید .زوجه نسبت به جهیزیه، نفقه و اجرت المئل ادعایی ندارد) مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطمی یا قطمی شدن رأی است.ارائه گواهی پزشک ذیصلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است مگر آنکه زوجین بر وجود جنین انفاتی نظر داشته باشند. رأی صادره حضوری بوده و با توجه به اینکه طرفین حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی را ساقط نموده اند ؛ قطعی و قابل اجراء محسوب می گردد.

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل با تجربه و متخصص طلاق توافقی

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص و هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری کلیک کنید.

 

موسسه حقوقی دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است. اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب …..

مطالعه نکات مهم طلاق به درخواست مرد – زوج

 

بسمه تعالی

ریاست محترم و مستشاران معزز دادگاه تجدیدنظر استان تهراننمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوج

باسلام

احتراماً ضمن تقدیم یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی، مراتب وکالت خویش را از جانب آقای امیر …. اعلام و همچنین در مقام پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی مراتب را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند ؛

1- علم رغم اظهارات وکیل محترم تجدیدنظرخواه و بنابر اظهارات و بیانات موکل به هیچ وجه امکان ادامه زندگی مشترک وجود ندارد و دلیل اصلی درخواست طلاق توسط زوج (موکل)، وابستگی شدید زوجه به مواد مخدر از جمله حشیش، علف و گل می باشد.

2- زوجین از تاریخ سه آبان سال 1392 به عقد دائم یکدیگر درآمده اند لکن در طول این مدت صرفاً دوسال با هم زندگی مشترک داشته اند و به سبب سوء رفتار شدید زوجه، موکل منزل اجاره ای را که در آن ساکن بوده اند ترک نموده و با تمدید قرارداد اجاره آن را در اختیار زوجه قرارداده است چراکه زوجه بنابر اظهارات موکل علاوه بر وابستگی به مواد مخدر علاقه عجیبی به گربه خویش دارد به نحوی که گربه مزبور را به شخص یا هر امر دیگری ترجیح می دهد و تمام زندگی و عمر خویش را وقف آن نموده است در چنین شرایطی موکل نه تنها نمی توانسته محیط چنین خانه ای را تحمل کند بلکه حتی دیگر رغبتی به ادامه این زندگی به همراه یک حیوان خانگی که تمام حواس زوجه را به خود معطوف داشته ندارد و با این اوصاف اجرت المثلی به زوجه تعلق نخواهد گرفت چرا که امور منزل توسط ایشان انجام نشده است و بر فرض هم که کاری انجام داده باشند تنها در راستای مراقبت و ابراز علاقه به حیوان خانگی خود بوده است فلذا زوجه مستحق دریافت اجرت المثل ایام زوجیت نمی باشند و با عنایت به اینکه مدت زندگی مشترک ایشان نیز بسیار کوتاه بوده است فلذا تعلق نحله نیز منطقی نمی رسد.

3- نکته قابل توجه دیگر نیز آنکه، موکل دارایی و اموالی ندارد که بخواهد نصف آن را (تنصیف اموال) در اختیار زوجه قرار دهد و با عنایت به شرایط زندگی مشترک که بنابر اظهارات موکل در بندهای پیش به عرض رسید، امکان ثروت اندوزی و موفقیت به رغم تجدیدنظر خواه امری است محال و غیرممکن.

فلذا با توجه به مراتب فوق و با استناد به دلایل و مدارک موجود در پرونده بدوی و نظر به اینکه ادعاها و اظهارات تجدیدنظرخواه فاقد مدارک و مستند قانونی است از محضر دادگاه محترم ، تقاضای تأیید دادنامه بدوی مورد استدعاست.

باتشکر و تجدید احترام

وکلای تجدیدنظرخوانده

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل برای طلاق زوج و زوجه

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری متولد سال 1358 است که تحصیلات عالیه خود را در مقاطع کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه تهران به اتمام رسانده است .

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید.

طراحی سایت: ایزی وب

تلفن تماس با وکیل

ساعات کاری دفتر

مطابق ماده 1133 قانون مدنی مرد هر وقت بخواهد میتواند با مراجعه به دادگاه همسر خود را طلاق دهد و اینطور به نظر میرسد که طلاق به درخواست زوج دلیل نمیخواهد، هر چند که از ماده مذکور چنین برنمی آید. در هر حال طلاق به درخواست مرد اصلا کار مشکلی نیست و پس طی تشریفات و تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ،مرد میتواند با مراجعه به دفترخانه طلاق تشریفات راجع به صیغه طلاق را اجرا نماید. با این وجود مرد برای جلوگیری از تحمیل یک مسئولیت حداکثری ضمن درخواست طلاق، مواردی را رعایت کند که مشاوره با وکیل متخصص طلاق را اجتناب ناپذیر مینماید.

 

نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوج

 

1-  مطابق قانون ایران که برگرفته از مقررات فقهی و شرعی است مرد هر وقت بخواهد می تواند همسر خود را طلاق دهد هر چند که در ماده اشاره به شرایط مقرر در قانون شده و به ظاهر تشریفات و شروطی برای درخواست طلاق زن در نظر گرفته شده است اما واقعیت این است که درخواست طلاق مرد یا طلاق به درخواست مرد هیچ قید و شرطی ندارد و عبارت قبلی قانون قبل از اصلاح صورت گرفته در سال 81 صادقانه تر بود که می گفت “مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق بدهد” پس در حال حاضر هم در عمل چنین است که عنان طلاق بی قید و شرط در گرو درخواست مرد است.هرچند که در ادامه صرفاً در جهت توجیه اشاره ای گذرا و مبهمی هم به امکان طلاق به درخواست زن شده است.
2- طلاق به درخواست مرد ماهیتاً طلاق رجعی است یعنی بعد از جریان صیغه طلاق مرد تا سه ماه حق رجوع به طلاق و پشیمانی از آن را دارد.
3- طلاق رجعی در حکم نکاح است یعنی اگر در دوره عده بعد از طلاق رجعی هر یک زوجین فوت کند مقررات ارث برقرار است و در دوران عده مرد موظف به پرداخت نفقه می باشد و …
4- عده در طلاق رجعی و طلاق به درخواست مرد مانند دیگر صور طلاق سه طهر یا سه ماه و ده روز است.
5- راه های دیگری که اراده مرد در طلاق می تواند موثر باشد طلاق های خلع و مبارات است.

مطالعه راه های طلاق به درخواست زن (زوجه)
اطلاع از شرایط طلاق خلع

 

مشاوره و اخذ راهنمایی از وکیل متخصص دعاوی خانواده و ارتباط با ما 

 

مطالعه نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی طلاق به درخواست مرد

 

خواهان : محمد علی …… نام پدر ک ناصر  شغل : مدیر  محل اقامت : تهران.شهرک غرب …… .

خوانده : سپیده ….. نام پدر : غلام  شغل: آزاد   محل اقامت : تهران.خیابان سعادت آباد …. .

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها …… .

تعیین خواسته و بهای آن : صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

دلایل و منضمات دادخواست :

1- سند ازدواج شماره …. مورخ 1386/02/24 دفتر رسمی ازدواج شماره … تهران

2- شناسنامه شماره … مورخ 1356/02/11

3- وکالت نامه به شماره … مورخ 1396/09/19 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

ریاست محترم دادگاه خانواده تهران

با سلام

احتراماً مراتب دادخواهی موکل راب ه شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛

به موجب سند ازدواج شماره …. مورخ 1386/02/24 تنظیمی در دفتر ازدواج شماره ….. حوزه تهران موکل و زوجه به عقد دائم یکدیگر درامده اند که حاصل این ازدواج یک فرزند پسر به نام کاوه 8 ساله می باشد لکن به سبب اختلافات حاصله ادامه زندگی مشترک میسر نمی باشد فلذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از محضر عالی مورد استدعاست.

پرونده کلاسه : ………

مرجع رسیدگی : شعبه 268 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک) تهران

تصمیم نهایی شماره : ……..

خواهان : آقای محمد ……. فرزند ک ناصر  با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ……. .

خوانده : خانم سپیده ….. فرزند : علی به نشانی : تهران.شهرک غرب ……… .

خواسته : صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

در خصوص دادخواست آقای …. فرزند … با وکالت آقای مسعود محمدی  به طرفیت خانم ….. فرزند ….. به خواسته صدور حکم طلاق نظر به اینکه نصایح  و مساعی دادگاه در جهت انصراف زوج از طلاق موثر واقع نشده و زوج همچنان اصرار به امر طلاق دارد زوجه با وصف ابلاغ در دادگاه حضور نیافته و لایحه ارسال نداشته دادگاه حسب آیه شریفه  و ان خفتم شقاق بینمها فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها قرار ارجاع امر زوجین به داوری صادره کرده زوجه داور واجد شرایط خود را با وصف واقعی معرفی نکرده.دادگاه راساً از واحد داوری مجتمع برای زوجه داور تعیین کرده نظریه داوران واصل شده ضمیمه پرونده شده که حکایت از اصرار زوج به امر طلاق دارد.دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت دائم فی ما بین خواهان و خوانده به سبب کپی سند ازدواج مستنداض به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و ماده 1133 قانون مدنی به زوج اجازه می دهد تا با شرایطی که ذیلاً ذکر می شود نسبت به اجرا و ثبت واقعه طلاق اقدام نماید:

1- زوج باید مهریه مندرج در سند نکاحیه را همزمان با اجرای صیغه طلاق در دفترخانه نقداض پرداخت کند.

2- حضانت فرزند با زوج و زوجه حق ملاقات دارد.

3- اجرت المثل و نفقه ایام عده جمعاً به مبلغ 153/000/000 ریال حسب نظر کارشناس تعیین شده که موقع اجرا صیغه طلاق به زوجه پرداخت می گردد.نوع طلاق رجعی رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 268 دادگاه خانواده تهران

 

اطلاع و آگاهی از شرایط، مراحل و مدارک طلاق توافقینمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوج

 

به تاریخ : 10/02/1392               پرونده کلاسه : ……………                شماره دادنامه : ……………

مرجع رسیدگی : شعبه 268 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک)

خواهان : آقای ………

خوانده : خانم ………

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

متن رای دادگاه:

در خصوص دادخواست آقای……. فرزند……با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت……..فرزند……. به خواسته صدور حکم طلاق نظر به اینکه نصایح و مساعی دادگاه در جهت انصراف زوج از طلاق موثر واقع نشده و زوج همچنان اصرار به امر طلاق دارد زوجه با وصف ابلاغ از طریق نشر آگهی در دادگاه حضور نیافته و لایحه ارسال نداشته دادگاه حسب آیه شریفه “و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها” قرار ارجاع امر زوجین به داوری صادر کرد و زوجه داور واجد شرایط خود را با وصف ابلاغ معرفی نکرده دادگاه راساً از واحد داوری مجتمع برای زوجه داور تعیین کرده نظریه داوری واصل شده ضمیمه پرونده شده که حکایت از اصرار زوج به امر طلاق دارد دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت دائم فی ما بین خواهان خوانده به سبب کپی سند مصدق عقدنامه مستندا به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و ماده 1133 قانون مدنی به زوج اجازه می دهد تا با شرایطی که ذیلاً ذکر می شود نسبت به اجرا و ثبت واقعه طلاق اقدام نماید: 

1- زوج باید همزمان با اجرای صیغه طلاق، مهریه زوجه را که در سند نکاحیه درج شده نقداً در دفترخانه به زوجه پرداخت کند. 

2- در مورد سایر حقوق دیگر ناشی از زوجیت چون زوجه در این پرونده مطالبه نکرده دادگاه فعلا مواجه با تکلیف نمی باشد زوجه حسب سند یائسه میباشد نوع طلاق بائن میباشد رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه،سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 اطلاع و آگاهی از نکات مهم دعوا الزام به تمکین زن 

 

1- شرط تنصیف اموال زوج در عقدنامه

2- مدارک، مراحل و شرایط طلاق توافقی

3- دلایل و موارد 9 گانه طلاق به درخواست زن

4- فهرست دعاوی خانوادگی، صلاحیت دادگاه خانواده

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید. 

دفتر وکالت دادگران از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است.اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب …..

 

نی نی سایت

نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوج
نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوج

503 Service Unavailable<br />

503

Service Unavailable

The server is temporarily busy, try again later!

Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *