نمونه لایحه دفاعیه در خصوص طلاق به درخواست زو

نمونه لایحه دفاعیه در خصوص طلاق به درخواست زو
نمونه لایحه دفاعیه در خصوص طلاق به درخواست زو

لایحه دفاعیه زوج، شرایط طلاق، عسر و حرج زوجه، لایحه دفاعیه زوج، لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه، نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه

طلاق عبارت از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از طرف زوج و یا نماینده قانونی وی.

طبق ماده 1133 قانون مدنی در کشور ما، مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید.

نمونه لایحه دفاعیه در خصوص طلاق به درخواست زو

تبصره : زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 و 1129 و1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

موارد جواز رجوع زن به دادگاه برای طلاق عبارت است از:

عسر و حرج در دوران عقد

طلاق غایب مفقودالاثر

نمونه دادخواست طلاق به دلیل ترک نفقه

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره (۱۳۸۱/۴/۲۹) – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

مصادیق عسر و حرج بسیار زیاد است و موارد یاد شده در قانون حصری نیست و ممکن است زوجه با توجه به شرایط و موقعیت اجتماعی خود در مواردی غیر از امور یاد شده ادعای عسر و حرج داشته باشد. که بازم قابل طرح و رسیدگی در دادگاه می باشد.

لایحه عبارت از نوشته مکتوبی که فرد در جریان دادرسی و تا پیش از اعلام ختم دادرسی برای ایراد نکات و مستندات و اعتراض به دلایل طرف مقابل به دادگاه تقدیم می نماید. فرق لایحه و دادخواست این است که دادخواست در شروع جریان رسیدگی  است و از طرف خواهان به دادگاه تقدیم می شود. به عبارت دیگر با ارائه دادخواست به دادگاه،  جریان رسیدگی آغاز می شود. اما لایحه را هر دو طرف دعوا می توانند ارائه دهند.

نکاتی که در متن لایحه تقدیمی به دادگاه درج می گردد در جریان رسیدگی بسیار حائز اهمیت است و می تواند جریان رسیدگی را تغییر دهد. و یا فرد را از بی حق بودن به محق بودن تغییر دهد.

لایحه ازدواج بدون اذن پدر در دادگاه 

نحوه تنظیم لایحه و ثبت آن به صورت آنلاین

همان گونه که بیان گردید زوجه در مواردی که طبق قانون معین شده، می تواند برای درخواست طلاق به دادگاه مراجعه نماید و درصورتی که دلایلش برای طلاق موجه باشد، دادگاه زوج را اجبار به طلاق می نماید و در صورتی که باز هم از طلاق دادن زوجه استنکاف نماید، دادگاه زوجه را از طرف زوج مطلقه می کند. دلایل موجه برای درخواست طلاق از طرف زوجه اشاره شد.

در مرحله بعدی که زن درخواست طلاق می دهد و دادخواست طلاق به اطلاع زوج می رسد، زوج یا نماینده قانونی او ( وکیل)، باید در دادگاه حضور بهم رساند و در صورتی که شرایط حضور در دادگاه برایش موجود باشد می تواند لایحه بنویسد و به دادگاه تقدیم نماید.

لایحه ای که زوج برای ارائه در دادگاه تنظیم می نماید باید متناسب با درخواست و مستندات زوجه برای طلاق باشد، بنابراین در صورتی که زوجه برای درخواست طلاق خود اعتیاد زوج را مطرح کرده باشد، زوج در لایحه ی تقدیمی و در صورتی که ادعای مطرح شده از طرف زوجه را صحیح نداند، می تواند عدم صحت ادعای زوجه را بهمراه مستنداتی که دال بر عدم اعتیادش است را ارائه نماید.

و یا در صورتی که زوجه طلاق به دلیل عسر و حرج را مطرح نماید، بسته به اینکه عسر و حرج زوجه از چه جهت باشد، لایحه تقدیمی زوج متفاوت می باشد، مثلا اگر زوجه عسر و حرج را به دلیل سوء رفتار و یا بیماری زوج را مطرح نماید، زوج در لایحه خود می تواند از آوردن شهود برای دادگاه برای عدم سوء رفتار سخن بگوید و یا مدارک پزشکی دال بر سلامت پزشکی را ارائه دهد و یا عدم مسری بودن و شدید بودن بیماری به نحوی که موجب عسر و حرج زوجه گردد را بیان نماید.

به هر ترتیب نوشتن لایحه و تقدیم آن به دادگاه پیچیدگی و ظرافت خاص خود را دارد و تنها فردی می تواند از پس آن بربیاید که به روال دادگاه و امور موجه برای ارائه به دادگاه آگاهی و اشراف کامل داشته باشد.

تیم حقوقی دارالوکیل در این زمینه می تواند برای انتخاب بهترین وکیل به شما مشاوره دهد و شما را یاری نماید.

جهت انتخاب وکیل و مشاوره در زمینه نوشتن لایحه و دادخواست و دیگر امور حقوقی با ما تماس بگیرید

۰۹۱۲۶۹۸۱۵۱۰-۰۹۱۹۳۴۶۰۳۳۸-۰۵۱۳۶۰۳۸۷۴۳

لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه


سامانه بهزیستی طلاق 

عنوان: شرایط درخواست طلاق زوجه به دلیل اعتیاد زوج

پیام: صرف اقرار زوج به اعتیاد در گذشته، منجر به تحقق شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق نمی باشد و در صورت عدم اعتیاد وی در زمان طرح دعوا، وجود اعتیاد مضر به زندگی خانوادگی ثابت نمی گردد.

خواهان و.ن. فرزند ع. به‌طرفیت خوانده م.خ. فرزند ح. دادخواست به خواسته صدور حکم طلاق جهت اجرای صیغه طلاق تسلیم دادگاه نموده است و در قسمتی از اظهارات خود بیان داشته به موجب تصویر سند نکاحیه پیوستی، زوجه به عقد دائمی زوج درآمده است و بنا به دلایل اینکه زوج اعتیاد به مواد مخدر دارد، برای چهار سال اول زندگی اعتیاد داشته است، سوء رفتار دارد، فحاشی و توهین می‌کند، دست به زدن دارد؛ ادامه زندگی مشترک زوجین میسر نمی‌باشد.

زوجه حاضر است 28 عدد سکه از مهر خود را در قبال طلاق بذل کند، الباقی مهر را در آینده مطالبه خواهد کرد. در مورد جهاز در آینده مطالبه خواهد کرد. در مورد نفقه معوقه ادعائی ندارد. اجرت‌المثل ایام زوجیت را در آینده مطالبه خواهد کرد و حضانت طفل مشترک به زوج واگذار می‌شود. نفقه فرزند بعهده زوج می‌باشد.

نمونه لایحه دفاعیه در خصوص طلاق به درخواست زو

حق ملاقات، هفته ای 48 ساعت آخر هفته، برای زوجه محفوظ باشد. زوجه حملی ندارد. زوج در مقام دفاع بیان می‌کند: قبلاً اعتیاد به مواد مخدر داشته‌ام، ترک کرده ام. فحاشی و توهین نکرده‌ام. همسرم شب‌ها دیر به خانه می‌آید و با تلفن همراه پیامک بازی می‌کند. کار خانه را انجام نمی‌دهد و قول و تعهد می‌دهم برای همسرم هر کاری که می‌خواهد، انجام بدهم.

دادگاه با التفات به محتویات پرونده و رسیدگی به عمل آمده، ملاحظه اظهارات شاهدان طرفین دعوی که حکایت بروز اختلاف فیمابین زوجین، بخصوص شاهد معرفی شده از سوی زوج که بیان کرده است:

بارها اقدام به وساطت در رفع اختلاف زوجین کرده است و ملاحظه نظریه داوران تعیین شده و عدم توفیق در رفع اختلاف فی‌ما‌بین زوجین، خواسته خواهان را با دلایل ابرازی مقرون به صحت تلقی و مستنداً به ماده 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 از قانون مدنی و ماده 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 32 و 33 از قانون حمایت خانواده مذکور، حکم طلاق را جهت اجرای صیغه طلاق خلع با رعایت سایر مقررات شرعی و قانونی در یکی از دفاتر رسمی طلاق را صادر و اعلام می‌نماید.

ضمناً مدت اعتبار این گواهی ظرف شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی و یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی می‌باشد و در صورت امتناع زوج در اجرای صیغه طلاق، سردفتر طلاق نمایندگی در اجرای طلاق خواهد داشت. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود و ظرف بیست روز در موعد قانونی قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور می‌باشد.

رئیس شعبه 255 دادگاه عمومی خانواده تهران – اشجعی

جهت اطلاع از آرای حقوقی در زمینه طلاق به درخواست زوجه کلیک نمایید.

زوج در پرونده پیش رو در دادگاه حضور یافته و ایرادات خود را بیان نموده، اما در صورتی که نخواهد یا نتواند خودش یا وکیلش در دادگاه حضور بهم رساند، می تواند لایحه دفاعیه خودش را بدین ترتیب به دادگاه تقدیم نماید:

اینجانب……(مشخصات خوانده)…… اعتراض خود را به دادنامه شماره……..  مستنداً به بندهای «الف» و«ب» و«ج» و«ه» مــادۀ ۳۴۸قانون آیین دادرسی مدنی  بنابر دلــــایل مشروحه  ذیل به استحــــضار می رساند:

1- برابر مــــواد ۱۱۳۰و۱۱۳۳ قانون مدنی زن تنــــها در موارد عسروحـــرج ویا طبق شروط ضمن عقد نـــــکاح می تواند در دادگـاه تقاضای طلاق را مطرح نماید. چـــرا که حق طلاق براساس مــواد قانونی یاد شده با زوج می باشد. در پرونده پیش رو شرطی از شروظ ضمن عقد نکاح از طرف زوج زیرپا گذاشته نشده است.

2- طبق بند 2 ماده 1130 قانون مدنی، زوجه باید اعتیاد همسرش را در دادگاه اثبات نماید. اما همسر بنده در این زمینه صرف ادعا را داشته و آن را اثبات ننموده .

بنابراین ادعای زوجه مبنی بر اعتیاد اینجانب صحت نداشته، چرا که اینجانب به موجب اقرار خودم ،قبلا مدتی کوتاه مواد مخدر استعمال می نمودم اما در حال حاضر در سلامتی کامل به سر میبرم و اعتیاد به هیچ گونه موادی از جمله موارد مخدر و روان گردان و… ندارم. گواهی سلامت از اعتیاد بهمراه تایید پزشک نیز به لایحه پیوست شده است.

3-ادعای زوجه بر فحاشی و توهین و دست به زن داشتن نیز صحت نداشته، چرا که اینجانب جانب عدالت و خوش رفتاری را در برخورد با همسرم رعایت نموده ام و در رابطه با نحوه رفتار با اطرافیان هم شهودی آماده حضور در دادگاه می باشند…


لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه

در مورد رای صادر شده از دادگاه بدوی فرد تجدیدنظر خواهی نموده و نتیجه بدست آمده به قرار زیر است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ش. به‌طرفیت خانم و.ن. با وکالت آقای ح.خ. نسبت به دادنامه شماره 769 مورخه 1393/05/18 صادره از شعبه 255 دادگاه خانواده تهران، که به موجب آن با تقاضای تجدیدنظرخوانده حکم طلاق خلع صادر شده است؛ با توجه به محتویات پرونده، بنظر دادگاه اعتراض وارد است.

بدلیل اینکه زوجه چه در پرونده و چه در جلسه دادگاه مورخه 1393/09/18 اعلام کرده‌است که از زندگی با زوج تنفر و کراهت شدید دارم و حاضر به ادامه زندگی نیستم و دلیل محکمه‌پسندی بر ادعای خود که علت این کراهت را توجیه نماید، ارائه نکرده.

در رابطه با اعتیاد زوج نیز برابر اقرار خود زوجه در جلسه 1393/09/18 سالها قبل مدتی از مواد استفاده کرد، ولی سالهای زیادی ترک کرده و دیگر استفاده نکرده و نمی‌کند.

پس شرط ضمن عقد بنظر دادگاه محقق نشده، چون اعتیاد مضری در کار نیست. در رابطه با سوء رفتار زوج هم، دلیل و مدرکی ارائه نکرده است و از طرفی با وجود تنفر و کراهت شدید، حاضر به بذل حقوق مالی خود و توافق با زوج نشد و لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق آ.د.م. ضمن نقض دادنامه مارالذکر، حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره پس از ابلاغ، بمدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.رئیس و مستشار شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طبق مطالب بیان شده، نوشتن لایحه برای دفاع از خود در دادگاه ظرافت خاصی دارد و کلمات و مستندات و قواعد فقهی بکار رفته در آن در رای و نظر دادگاه موثر خواهد بود. بنابراین حتی در صورتی که فرد تمایل به استفاده از تخصص وکیل در این زمینه را نداشته باشد، باید از مشاوره های حقوقی وقت مشاوره بگیرد و درمورد مطالبی که باید در لایحه بنویسد و چگونگی بیان آن اطلاع کسب نماید.

جهت مشاوره با مشاورین متخصص در زمینه حقوق خانواده و انتخاب بهترین وکیل با ما تماس بگیرید.

۰۹۱۲۶۹۸۱۵۱۰-۰۹۱۹۳۴۶۰۳۳۸-۰۵۱۳۶۰۳۸۷۴۳

30 دی 1400 | قانون کار

  وکیل کارگر چه وظایفی دارد و چگونه عمل می کند؟ بهترین وکیل کارگر چه کسی است؟   قانون کار روابط میان کارگر و کارفرما و حفظ حقوق کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. به علاوه جامعه کارگری بخش بزرگی از جوامع هر کشور، از جمله جامعه ما را تشکیل می دهد. کارگران معمولا از…

30 دی 1400 | کیفری

صلاحیت شورا در دعاوی کیفری «صلاحیت» عبارت است از توانایی، شایستگی، تکلیف و الزامی که قانون به یک مرجع قضایی جهت رسیدگی به یک دعوای کیفری اعطا می‌کند قواعد صلاحیت مربوط به نظم عمومی بوده مقررات مربوط به آن در جهت اعمال صحیح عدالت قضایی وصل شده‌است و توافق برخلاف آن…

30 دی 1400 | کیفری

بایگانی شدن پرونده   بایگانی شدن پرونده تاسیس جدیدی است که قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ در جهت اصلاح و باز اجتماعی کردن متهمان و نیز قضا زدایی ابداع کرده‌است درباره این‌که قرار بایگانی شدن پرونده چیست؟ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر می‌دارد که: «در جرایم تعزیری…

29 دی 1400 | حقوقی, خانواده, کیفری

جرم رابطه نامشروع زمانی محقق می شود که زن و مردی بدون علقه ازدواج، با یکدیگر ارتباطی خارج از رابطه جنسی داشته باشند. جرم رابطه نامشروع به دلیل اینکه جرمی عمومی می باشد، بدون شکایت هم قابلیت پیگیری دارد. رابطه نامشروع با اجبار / اکراه اکراه ، که در عرف به اجبار شناخته…

29 دی 1400 | بیمه تصادفات, کیفری

وکیل قوانین راهنمایی رانندگی چگونه عمل می کند؟ در این مطلب به طور مختصر ابتدا از اهمیت قوانین راهنمایی و رانندگی سخن می گوییم و سپس به بررسی مهم ترین قوانین در این زمینه می پردازیم و جهت انتخاب وکیل مناسب شما را راهنمایی می نماییم. اهمیت قوانین راهنمایی و رانندگی…

29 دی 1400 | حقوقی

آشنایی با خدمات بنیاد شهید تعریف شهادت در متون اسلامی گوناگون به‌معنای کشته شدن در راه الله است. در اسلام شهید به کسی گفته می‌شود که جان خود را در راه خدا فدا کند. طبق احکام اسلام کسی که به شهادت رسیده نیاز به غسل و کفن ندارد. بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمانی دولتی…

28 دی 1400 | املاک, حقوقی

تملک اراضی عمومی دولت و شهرداری‌ها قوانینی که در حال حاضر در ارتباط با تملک املاک اراضی عمومی ابنیه و مستحدثات مورد نیاز شهرداری‌ها اعتبار دارند عمدتاً عبارت‌اند از: قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی عمومی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰؛ همچنین، لایحه قانونی نحوه…

28 دی 1400 | وکالت

وکیل ارزان قیمت در مشهد، برای انتخاب وکبل ارزان در مشهد چه کنیم؟ وکالت در قانون مدنی وکالت یکی از عقود مندرج در قانون مدنی است وکالت در لغت به‌معنای واگذار کردن اعتماد و تکیه کردن است طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به‌موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای…

28 دی 1400 | خانواده, مهریه

مهریه عند الاستطاعه چیست؟ و چگونه مطالبه می‌شود؟ مهریه نشانه صداقت و صمیمیت مرد نسبت‌به همسرش می‌باشد و سنتی پسندیده که پیامبر اکرم صلوات‌الله‌علیه و آله و سلم نیز به آن عمل می‌کرده است آنچه که در هنگام عقد به عنوان بدهی و دین بر گردن زوج قرار می‌گیرد تا به‌محض مطالبه…

28 دی 1400 | حقوقی, خانواده

 تصنیف اموال زوج درطلاق چگونه است؟  تصنیف اموال زوج درطلاق یکی از شروطی است که در سند ازدواج به‌عنوان یکی از شروط ضمن العقد تعیین‌شده است و بسیاری از مردان به‌طور آگاهانه یا بدون اطلاع از آن اقدام به امضای آن حین عقد می‌کنند که با این شرط مرد موظف می‌شود در…

توسط سمیرا حسینی | 30 دی 1400

  وکیل کارگر چه وظایفی دارد و چگونه عمل می کند؟ بهترین وکیل کارگر چه کسی است؟   قانون کار روابط…

توسط زهرا بحرالعلوم طباطبایی | 30 دی 1400

صلاحیت شورا در دعاوی کیفری «صلاحیت» عبارت است از توانایی، شایستگی، تکلیف و الزامی که قانون به یک…

توسط زهرا بحرالعلوم طباطبایی | 30 دی 1400

بایگانی شدن پرونده   بایگانی شدن پرونده تاسیس جدیدی است که قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ در جهت اصلاح و…

توسط آرزو عسگری | 29 دی 1400

جرم رابطه نامشروع زمانی محقق می شود که زن و مردی بدون علقه ازدواج، با یکدیگر ارتباطی خارج از رابطه…

توسط سمیرا حسینی | 29 دی 1400

وکیل قوانین راهنمایی رانندگی چگونه عمل می کند؟ در این مطلب به طور مختصر ابتدا از اهمیت قوانین…

توسط آرزو عسگری | 29 دی 1400

آشنایی با خدمات بنیاد شهید تعریف شهادت در متون اسلامی گوناگون به‌معنای کشته شدن در راه الله است….

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

ارسال دیدگاه

darolvakil@

989193460338+

989126981510+

مشهد ، بلوار وکیل آباد23 ، ساختمان شفاء ، طبقه دوم

تهران ،خیابان هفت تیر، خیابان بهار خ سلیمان خاطر،  پلاک ۳۷ طبقه ۵

info@darovakil.com

کلیه حقوق مادی و معنوی برای مجموعه دارالوکیل محفوظ است. /  بهینه سازی وپشتیبانی وب سایت: کج آرت


مرجع تخصصی لایحه

ازدواج پیمان مقدسی است که باعث تشکیل خانواده می‌شود. خانواده اولین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی است که فرد در آن زندگی می‌کند. گاهی ممکن است زوجین نتوانند این نهاد مقدس را حفظ کنند و به هر طریقی از یکدیگر جدا شوند. طلاق راه پایان دادن به زندگی مشترک است. فقه و قانون اختیار طلاق را به شوهر داده‌اند. او می‌تواند هر زمان که بخواهد همسر خود را طلاق دهد. اگر شوهر تصمیم به طلاق دادن همسر خود داشته باشد؛ باید با مراجعه به دادگاه و تنظیم نمونه لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوج تقاضای خود را مطرح کند. قاضی بعد از بررسی دلایل و مدارک، دستور مناسب را صادر خواهد کرد. این لایحه یکی از انواع لایحه دفاعیه طلاق است.

به موجب اختیاری که فقه و قانون در رابطه با طلاق به شوهر داده‌اند؛ او می‌تواند هر زمان که بخواهد و با هر علتی، حتی غیرموجه، همسر خود را طلاق دهد. اگر خانم برای طلاق رضایت نداشته باشد، باز هم شوهر می‌تواند مطابق قانون او را طلاق دهد، اما زمان طلاق طولانی می‌شود.

اگر شما قصد دارید همسر خود را طلاق دهید، لازم است ابتدا با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، دادخواست خود را ثبت کنید. سپس هزینه دادرسی را پرداخت کنید. در این حالت، بعد از این‌ که زمان جلسه دادرسی شما را معین کنند و به شما ابلاغ شود، باید به دادگاه مراجعه کنید و نمونه لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوج را به دادگاه ارائه دهید. اگر در حین جلسات دادرسی، همسر شما هم به طلاق رضایت بدهد، می‌توانید با توافق از هم جدا شوید. توجه داشته باشید که شما موظف هستید تمام حقوق مالی همسر خود را به او بپردازید.

در صورتی‌ که علت طلاق شما، فریب در ازدواج باشد، می‌توانید مهریه او را نپردازید. البته می‌توانید با خانم توافق کنید. مثلا؛ می‌توانید مهریه او را پرداخت نکنید یا مبلغی کمتر از مبلغ مهریه پرداخت کنید. اگر شما توانایی پرداخت مهریه خانم را به ‌صورت کامل و یکجا ندارید، می‌توانید تقاضای اعسار خود را در دادگاه مطرح کنید. در صورتی‌ که اعسار شما برای دادگاه تایید شود، پرداخت مهریه خانم، برای شما اقساطی خواهد شد.

نمونه لایحه دفاعیه در خصوص طلاق به درخواست زو

زمانی ‌که درخواست طلاق از طرف شوهر باشد، طلاق رجعی محسوب می‌شود. یعنی شما می‌توانید بعد از طلاق در زمان عِده‌ خانم، به او رجوع کنید. در این شرایط، دیگر نیازی به اجرای صیغه عقد نیست. شما می‌توانید با همسر خود، مجددا زندگی کنید. در این حالت، رجوع شما به زندگی مشترک به اراده شما صورت می‌گیرد و خانم این اختیار را ندارد که از رجوع شما جلوگیری کند. البته در ایام عده طلاق رجعی، شما موظف به پرداخت و تامین نفقه همسر خود هستید. شما باید حداکثر تا یک ماه پس از مدتی که به خانم رجوع کرده‌اید، این‌موضوع را ثبت کنید. زیرا ثبت نکردن رجوع از طلاق، موجب مجازات شما می‌شود.

شرط تنصیف دارایی به این معنی است که تا نصف اموالی که بعد از ازدواج به دست آورده‌اید، به همسر شما برسد. عبارت تا نصف اموال، یعنی از ۱ درصد تا ۵۰ درصد اموال، با توجه به شرایط شما و به ‌نظر دادگاه، به خانم تعلق می‌گیرد. در صورتی ‌که شما با مراجعه به دادگاه و تنظیم نمونه لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوج ، از دادگاه تقاضا کنید که همسر خود را طلاق دهید، باید به این شرط عمل کنید.

البته این ‌موضوع به امضای شما در زمان اجرای عقد ازدواج و رفتار همسر در زمینه تمکین از شما، بستگی دارد. اگر در زمان عقد نکاح این شرط را امضا نکرده باشید، شرط تنصیف دارایی منتفی است. در صورتی ‌که پس ‌از تقاضای شما برای طلاق، خانم لیست اموال شما را به دادگاه ارائه دهد، شما موظف هستید که به دستور دادگاه عمل کنید. یعنی تا نصف اموال خود را به خانم بپردازید.

نکته‌ای که لازم است در این ‌رابطه بدانید، این است که رعایت شرط تنصیف اموال و دریافت آن، فقط با ثبت طلاق ممکن است. یعنی اگر دادگاه گواهی عدم امکان سازش را برای شما صادر کند، ولی شما از طلاق همسر خود منصرف شوید، در این حالت، نیاز نیست که تا نصف اموال خود را به خانم بدهید. زیرا این ‌موضوع فقط با ثبت طلاق عملی می‌شود.

اولین نکته‌ای که لازم است بدانید؛ این است که می‌توانید برای طلاق دادن همسر خود، وکیل بگیرید. زمانی‌ که شما به وکیل، وکالت می‌دهید، دیگر نیازی به حضور شما در جلسات دادرسی نیست. حتی صیغه طلاق هم بدون حضور شما اجرا می‌شود. شما موظف به پرداخت مهریه همسرتان هستید. حتی اگر علت طلاق شما ناسازگاری و یا ارتباط نامشروع همسرتان با آقای دیگری باشد، باید مهریه او را بپردازید.

برای حضانت فرزندان نیز در دادگاه تعیین تکلیف می‌شود. مطابق قانون تا سن هفت ‌سالگی حضانت فرزندان با مادر است. بعد از هفت‌ سالگی، حضانت فرزندان با پدر خواهد بود. در صورتی ‌که زوجین در این رابطه اختلاف داشته باشند، دادگاه تصمیم مناسب را اخذ می‌کند.

زمانی‌ که شما در دوران عقد با مراجعه به دادگاه و تقدیم نمونه لایحه دفاعیه طلاق به درخواست زوج ، تقاضای طلاق می‌کنید، موظف به پرداخت نصف مهریه خانم هستید. البته اگر با او رابطه زناشویی داشته‌اید، باید مهریه خانم را به‌ طور کامل بپردازید. چنانچه همسر خود را در دوران عقد طلاق بدهید، اجازه رجوع به او را ندارید. در مورد شرط تنصیف اموال هم که در ابتدای این متن به آن اشاره شد، در این‌ حالت صدق نمی‌کند. زیرا شرط تنصیف اموال مربوط به زمانی است که زوجین مدت‌ها با هم ‌زندگی مشترک داشته باشند و در این مدت، زوج اموالی را به دست آورده باشد.

همانطور که می‌دانید تیم حقوقی رکلا مرجع تخصصی تنظیم لایحه است. شما می‌توانید درخواست تنظیم لایحه ثبت کنید. ضمن آنکه می‌توانید درخواست مشاوره حقوقی تلفنی بدهید تا با شما تماس بگیریم.

شعبه تهران: انتهای یادگار امام جنوب – سی متری جی – نبش شاه محمدی – تالار مجلل کاخ – طبقه هفتم

شعبه شیراز: خیابان حسینی، مجتمع تجاری نارنج، طبقه دوم


09913700121

خِشت اول و شالوده روابط کاری و اقتصادی، اتحاد است و اتحاد با لایحه مراقبت می‌شود.

ماموریت ما ارائه خدمات حقوقیِ با صرفه در حوزه لایحه ها و هدف ما پایان دادن به معاملات و توافقات شفاهی است. هیچ همکاری و معامله‌ای مستحق بی لایحه ای نیست. ما همیشه در دسترس شما خواهیم بود تا در سریعترین زمان ممکن، حقوقی‌ترین تصمیم ممکن را در روابط کاری خود اتخاذ کنید.


تمامی حقوق برای احتراماً محفوظ است. 1400

نمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج

با نمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج همراهتان هستیم.

در اکثر موارد طرح دادخواست طلاق به درخواست شوهر، خانم ها و یا بعضا وکلای آنها می پندارند که از پیش محکوم این دعوی هستند.

لذا بدون توجه به وقایع پیش آمده بدون طرح دفاع مناسب گوی و میدان را به دست حریف می دهند، و اکثر محاکم نیز در یک فایل از پیش تهیه شده با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی کار خود را راحت می کنند. بدون اینکه به رسالت دادرس توجه نمایند دعوی را از سر خود باز می کنند.

به هر روی در این مقاله سعی کردیم طرحی نو به عنوان نمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج را به شما مخاطبان ارایه نماییم.

نمونه لایحه دفاعیه در خصوص طلاق به درخواست زو

دفاع را بر اساس استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین داخلی، استوار نمودیم.

بهترین راهکار دفاع در برابر طلاق از ناحیه زوج چیست؟
نمونه لایحه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج
راه حل جلوگیری از صدور حکم طلاق چیست؟
برای جستجوی بهترین وکیل پرونده طلاق در تهران چه باید کرد؟
در لایحه دفاعیه پرونده طلاق به درخواست زوج ذکر چه نکاتی ضرورت دارد؟

ریاست محترم  شعبه ——دادگاه خانواده مجتمع قضایی     تهران

با سلام و اهدای تحیات احتراما اینجانب ————— با تقدیم وکالتنامه شماره ——-ضمن معرفی خویش به سمت وکیل خانم فاطمه —- (خوانده) در خصوص کلاسه پرونده شماره ——-که وقت رسیدگی آن برای یوم جاری ———مورخه ———مقرر گردیده است، دفاعیات را از طرف موکله به شرح ذیل معروض می دارم.

خواهان آقای محمدحسین —– و موکله در  تاریخ 06/04/1398 پیمان زناشویی خویش را بنا نهادند،مع الاسف موکله که دختری (باکره) جوان و دانشجو است با دیدن ابلاغیه دادخواست خواهان محترم به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش، دچار آسیب روحی شدید ناشی از این اقدام گردیده است و هنوز در بحط  و حیرت و ناباوری است و دائما در بیانات خود از زوج گله مند است که چرا علیرغم علاقه شدید و انس و الفتی که به وی دارد یکباره آنهم با گذشت کمتر از یکسال و اندی از وقوع عقد، چنین اقدامی کرده است.

شایان ذکر است که زوجین در حال تدارک مقدمات جشن ازدواج بوده اند که زوج  به طرز عجیبی تغییر رفتار داده است و بیکباره موکله را که نوعروسی در آستانه رفتن به خانه بخت است (و در تکاپوی تهیه جهیزیه…بوده  است) بدون هیچ دلیلی در نظر دوستان و آشنایان و مطلعین  با ننگ شرافتی ناشی از طرح دعوی طلاق مواجه ساخته است.

هرچند که رخ دادن سوتفاهم در میان زوجین آنهم در بدو ازدواج امری اجتناب ناپذیر و بدیهی است لیکن هیچ فرد متعارفی نمی پذیرد که یکی از زوجین بدون هیچ دلیل محکمه پسندی بخواهد با سو استفاده ازظرفیت های قانونی طرف دیگر را با آسیب شدید روحی ، مالی و شرافتی مواجه سازد.

صرفنظر از صحت و سقم خواسته خواهان محترم، با صدور گواهی عدم امکان سازش در این محکمه، زوجه با ضرر حیثیتی روبرو خواهد شد و آنکه از این رهگذر دعوی باطل و عجولانه، متضرر زیان های جبران ناپذیر می گردد قطعا و یقیننا زوجه خواهد بود، لذا از قاضی محترم و مشاورین گرانقدر دادگاه خانواده کمال تدقیق و مساعدت در پیشگیری از گستتن بنیان یک خانواده  نوپا را استدعا دارم.

دفاعیه نمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج

1-باعنایت به شرح ماوقع، علیرغم عادت رویه قضایی در مراجعه خودکار به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و پذیرش محض درخواست طلاق از سوی زوج و علیرغم اطلاق ظاهری روایات در این خصوص (بویژه روایت اطلاق بید من اخذ بالساق)، دستکم در شرایط فوق الاشعار  اعمال حق طلاق زوج بلحاظ عواقب سنگین آن برای موکله عادلانه و شرعی نخواهد بود. و صدور آن مصداق بارز استفاده ی سوء از حق است.

همانگونه که مستحضرید از دیگر سو، مقررات حاکم بر طلاق، پتانسیل و تاب آوری کافی در انسداد باب سوء استفاده زوج از حق طلاق را بنا به مبانی آتی الذکر دارد و بنظر امکان آن میسر است که مقام محترم قضایی در راستای کشف حقیقت از پاشیدن مبانی خانواده ای جلوگیری نماید.

بدواً پیش از ورود به دفاع ماهوی از دادگاه محترم راستی آزمایی ادعای خواهان  را در قالب برگزاری یک جلسه رسیدگی، استماع اظهارات  دو تن از مطلعین تعرفه شده از ناحیه موکله به نام های (—————————-)را استدعا دارم.

حقوق بشر خواهان حق برابر برای زوجین است

۱-بموجب ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر «۱-…در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شهر در کلیه امور مربوط به زوجیت دارای حق مساوی می باشند»؛

۲-به موجب بند ۲ ماده ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به موجب قانون «اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» که در زمره مقررات الزام آور داخلی بوده و با ملاحظه عدم وجود دلیلی بر خروج کلی یا جزئی از آن؛ «دولت های طرف این میثاق تدابیر مقتضی بمنظور تساوی حقوق و مسئولیت های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد»

مع الوصف چه از حیث نفس وجود چنین مقرره ای و لزوم جمع میان مقررات (مواد فوق و نیز اصل ۴۰ قانون اساسی از یکسو؛ و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در سوی دیگر)، چه از حیث برتری ذاتی دو مقرره اخیرالذکر بر هر مقرره دیگری بواسطه مبنای ابتکار عمل تقنین چنین مقرراتی و نیز اهمیت موضوع مقررات مذکور، بنظر بستر تفسیر مقررات در راستای مبنای مد نظر فراهم است؛

۳-بموجب بخشی از مقدمه قانون اساسی:

«… زنان … استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود…». با این وصف این محمل وجود دارد که مقررات فعلی حوزه طلاق، در مقایسه با قانون مربوطه پیش از آن (بموجب ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد؛ … ۳-عدم تمکین زن از شوهر، ۴-سوء رفتار یا سوء معاشرت هر یک از زوجین …، ۵-ابتلای هر یک از زوجین به امراض، … ۶-جنون …، …») اگر از حیث تجدید اقتدار محض زوج در اعمال حق طلاق، پیشرفته تر نبوده دستکم چندان پایین تر نباشد؛

۴-به موجب بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی

«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است به تامین امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» و یا این وصف در مقام مراعات اصل تساوی افراد در برابر قانون و با وجودی که به شرح آتی و قبل، بنظر محمل آن وجود دارد و تحمیل مساوات به حقوق زن و مرد در انحلال رابطه زوجیت منطبق با قانون اساسی است؛

۵-به موجب اصل ۱۰ قانون اساسی

«از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات در جهت پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی باشد» و مع الوصف تفسیر مقررات عادی در راستای همسانسازی حقوق زوجین در انحلال رابطه زوجیت همسو با قانون اساسی است؛

۶-با عنایت به اینکه در مناسبات انسانی هیچ حق مطلق، محض و نامحدودی وجود ندارد فلذا در اصطکاک حق طلاق زوج با تمامیت عرضی و عاطفی زوجه (و حتی حق اولاد)، استدعا دارم رای به تحدید حق طلاق زوج داده شود .

۷-همانگونه که مستحضرید:

بموجب اصل ۴۰ قانون اساسی

«هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر از تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و البته صدق «سوء استفاده» از حق دارای سه ملاک است:

1-یکی وجود عمد و سوء نیت در اعمال حق،

2-دوم ملاک مندرج در ماده ۱۳۲ قانون مدنی یعنی حقی که اجرایش مستلزم رفع حاجت یا دفع ضرر نبوده و اما به دیگری ضرر بزند

3- و آخری بی توجهی و بی مبالاتی نسبت به عواقب سنگین اجرای حق در عین عدم جلب نفع قابل توجه می باشد،

و درخصوص مورد دعوی حاضر هر سه ضابطه  بر موضوع پرونده صدق می کند چون حسب وقایع فوق الذکر اجرای حق طلاق از سوی زوج عواقب آسیب زننده ای برای موکله  دارد. و البته عدم اعمال آن حسب قرائن برای زوج قابل تحمل است.

(از جمله رابطه زوجیت طرفین به مدت بیش از 18 ماه دوام داشته و گسست چنین رابطه ای، ولو رابطه مذکور در این اواخر رابطه متزلزلی شده، اما لطمه هیجانی سنگینی به موکله  وارد می کند، همچنین زوجه نوعروس است و کم سن و سال بوده و با وجود اینکه هم اکنون باکره است، شرایط سنی وقوع طلاق جنبه ای سنگین از آسیب حیثیتی به وی در نزد اطرافیان وارد می کند،)

8- همانگونه که مستحضرید رابطه زوجیت در شروع، عقد بوده و با تراضی دو اراده شکل گرفت. در جریان و تداوم رابطه زوجیت بطور نسبی مساوات برقرار شد.

(از جمله از طریق تقابل تمکین و انفاق؛ تقسیم حضانت بر اولاد بین زوجین؛ حق زوجه بر نصف اموال؛ حق بر مهریه؛ حق حبس در وصول مهریه؛ تکلیف زوجین بر حسن معاشرت و غیره)

فلذا بنظر با آزاد گذاشتن مطلق زوج در طلاق در عین تحدید زوجه در طلاق، برخلاف تعادل درونی عقد نکاح، روند ناصوابی صورت می پذیرد.

9- همانگونه که آن عالیمقام واقفند:

نمونه لایحه دفاعیه در خصوص طلاق به درخواست زو

در صورت عدم برقراری محض اختیار برای دادگاه در بازرسی حق طلاق در این صورت وصف قضایی طلاق خالی از فایده می شود چون وجود ارکان عمومی جهت اجرای حق طلاق (قصد انشا و احراز رابطه زوجیت) از سوی سردفتر و جاری کننده صیغه طلاق نیز مقدور بوده و لزومی به مداخله دادگاه نیست فلذا بنظر مداخله دادگاه در تحدید اختیار زوج به عنوان نهاد توزیع کننده نظم عمومی امری موجه می باشد.

10-طلاق از مصادیق ایقاع بوده و بموجب ماده ۹۷۵ قانون مدنی محدود و مقید به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و حتی در ایقاع، وجه اولویت وجود چون ایقاع ذاتاً ابراز تحمیل اراده به دیگری و نوعی پذیرش ولایت است (دکتر کاتوزیان، ایقاع، شماره های ۷۸ و ۷۹).

درخصوص مورد هیچ تفسیری از اخلاق حسنه (در معنای مرتبه والای اخلاقی که صرف بی اخلاقی را نپذیرفته بلکه مروج نوعی از اخلاق برتر است) نمی پذیرد که زوج به‌منظور نیل به فوایدی که بطور متعارف وی را در موقعیت چندان برتری قرار نمی‌دهد ایقاعی انجام دهد که عواقب سنگین نامطبوع دارد؛

۱1-در فقه اسلامی نیز مبنای اقناع آوری یافت می شود. از جمله در حدیث «سمره بن جندب» علیرغم اهمیت حق مالکیت در فقه اسلامی و پذیرش اصل تسلیط اما بواسطه اعمال نابجای حق که به حد بی محابایی در استفاده از آن می رسد حق اتمام یافته تلقی و زائل می شود؛

12-زوجه علاقمند به همسر خویش است و تمایل دارد تا کدورت ها برطرف شود. و زوجیت ایشان دوام یابد مع الوصف تا کنونی موکله دیناری از حقوق مالی نکاح(مهریه، نفقه و …)را دریافت نکرده است و به هیچ وجه رضایتی بر وقوع طلاق ندارد.

بنا علی هذا با عنایت به اینکه بنظر خواسته خواهان دست‌کم در چارچوب شرایط حاضر قابل قبول نبوده، لذا به استناد مواد ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، (ملاک)مادتین ۱۳۲ و ۹۷۵ قانون مدنی و اصول ۱۰ و ۴۰ قانون اساسی، صدور حکم به بطلان دعوای مشارالیه و ارشاد زوجین به مشاوره خانواده و پیشگیری از وقوع  طلاق را محضر مبارکتان استدعا دارم.

با تجدید احترام

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

کارشناس

۲۵ خرداد ۱۴۰۰

حقوق و تکالیف زوجهطلاقطلاق توافقی

دفاع در برابر طلاقدفاع در پرونده طلاقدفاع در جلسه طلاقدفاع در دادگاه طلاقدفاع زوج در طلاقدفاع مرد در دادگاه طلاقنحوه دفاع در دادگاه طلاقنمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت ۳۴۱۵۳ با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت محمدرضا مهرى تأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.

نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه که در زیر درج می گردد جهت اعتراض به رای یا حکم طلاق و در پاسخ به دادخواست طلاق از طرف زوجه توسط وکیل تنظیم گردیده است.

بدیهی است استفاده از نمونه لایحه و دفاعیه در تمام دعاوی طلاقی که از طرف زوجه مطرح می گردد فارع از اینکه شرایط موضوعی و مستندات دعوی چیست،به هیچ وجه توصیه نمی گردد.و بهتر است در هر مورد از مشورت وکیل بهره برد.

بسمه تعالـــی

ریاست محـــترم دادگاههای تجدید نظر استان تهران

با اهداء ســلام احتراماً اینجانب “مســعود فریدنی”با تقدیم یکبرگ وکــــالتنامه دارای تمبر مـــــالیاتی ضمن معــرفی خویش به عنوان وکیل آقـــــــای …بدین وسیله مـــــراتب اعتراض خـــــــــویش را به دادنامه شماره…. صادره ازشعبه ۲۷۱دادگـاه خانواده تهران مستنداً به بندهای «الف» و«ب» و«ج» و«ه» مــادۀ ۳۴۸قانون آیین دادرسی  مدنی

نمونه لایحه دفاعیه در خصوص طلاق به درخواست زو

بنابر دلــــایل مشروحه  ذیل به استحــــضار می رساند:

۱- برابر مــــواد ۱۱۳۰و۱۱۳۳ قانون مدنی زن تنــــها در موارد عسروحـــرج ویا طبق شروط ضمن عقد نـــــکاح می تواند در دادگـاه تقاضای طلاق را مطرح نماید. چـــرا که حق طلاق براساس اصول مسلم فقهی ومــواد قانونی یاد شده با زوج می باشد.

ولی دردادنامه معترض عنه وهمــچنین حکم غیابی صادره ، نه تنهــــا موارد عسر وحـرج احـراز نشده بلکه استنباط دادگـــاه بدوی درکیفیت احـرازموارد عسروحرج با منطوق مـادۀ ۱۱۳۰قانون مدنی همخوانی ندارد.که دلایل آن ذیلاً تبیین می گردد:

۱-۱ مستند اصلی دادگــــاه بدوی درتأیید دادنامه غیابی وصدور گـــواهی عـــدم امکان سازش “شهادت شهــود” می باشد. چون غیبت ۸ مــاهه مورد ادعای تجدید نظرخــوانده وهمچنین اعتیاد مــوکل به مـــــواد مخدر به استناد گواهی گـــواهان  “ثابت” تشخیص داده شده است. درحـــالی که طی واخـــواهی نسبت به دادنامه غیابی به اســتناد مادۀ ۲۳۴قـــانون آیین دادرسی مـدنی شهـــود مورد”جــرح”قـرار گرفته اند .دادگــاه بدوی با وجــود قرابت نسبی فی مابین گـــواهان وتجدید نظرخوانده ،مودای شهادت آنان را مستند صدورگــواهی عــــــدم امکان سازش قرار داده است درحــالی که این تسامح وساده انگـــاری درخصوص بقاء یا فروپاشی کــانون خانواده قابل اغماض نمی باشد. به استحضار می رساند آقای …. شوهر خاله تجدیدنظر خــوانده، آقــای … دایی تجدیدنظر خــوانده وآقـــــای … نوه عمه تجدیدنظرخــــــوانده می باشند همچنین مــوکل اساساً آقــــای …. را نمی شناسد ومشخص نیست مشارالیه چگونه اعتیاد مـــــوکل را  تشخیص وتأیید نموده است !بنابراین به استناد مــادۀ فوق الذکــر درحال حاضر که موارد جرح بردادگــاه تجدید نظر محرز ومسلم شده است ، نقض دادنامه مورد اعتراض  تقاضا ست.

۲-۱ مستفاد ازبند۲مــاده ۱۱۳۰قانون مدنی زوجه در صورتی می تواند به استناد اعتیاد زوج تقاضای طلاق نماید کــه اولاً ثابت نماید که همسرش به یکی از مــوادمخدر یا به مشروبات الکلی اعتیاد دارد ثانیاً اثبات نماید کــــــــه نتوانسته است در مدتی که پزشک معالج تعیین وتشخیص می دهـــد مشارالیه را از استعمال ومصرف مــواد مخدر ومشروبات الکلی باز دارد. بنابراین به

صرف استنـــاد به شهادت شهود که دارای جهات متعدده جــرح می باشند نمی تواند مستمسکی برای احــراز اعتیاد موکل باشد. واقعیت نیز حکایت از خلاف مــــودای گواهی گواهــــان دارد.

۲-دادگـــاه بدوی ضمن دادنامه صادره آورده است که دلیلی دال براینکه مــوکل درمدت ۸ مــاه که زوجه مــدعی بوده که وی زندگی مشترک را ترک نموده ،ارائه ننموده است . درحــــــالی که به شرح دادخــواست واخواهی ودرستون دلایل به ادلــــه

متعددی ازجمله استماع شهادت شهود وارجاع امــر به کارشناس جهت تشخیص اعتیاد مــورد ادعای تجدیدنظرخوانده استناد

گــریده است. بنابراین دادگــــاه بدوی به دلایل ابرازی مــوکل توجهی ننموده است وبراساس مـــــــــــواد ۱۹۹و۱۹۴قانون آیین دادرسی مــدنی دادگـــاه به منظور رعایت اصل  تناظر واصل بی طرفی بایستی دلایل فوق را مورد رسیدگی قـــــرار می داد تا صحت وسقم ادعــای تجدیدنظر خــوانده را به طور یقینی احـراز نماید نه آنکه از روی  ظن وگمان وبراساس شهادت مردود ومشکوک گواهان تعرفه شده تجدیدنظر خــوانده جواز متارکه وجــدایی تجدیدنظر خوانده را صادرنماید. درحــــال حاضر تقاضای استماع شهادت شهود به منظور اثبات آنکه موکل درمدت ۸مــاه غیبت مورد ادعای تجدیدنظر خــــــــــــوانده به تناوب به محل سکونت مشارالیه مراجعه می نموده، تحت تمناست.همچنین درخصوص اعتیاد ادعـــایی تجدیدنظر خوانده ، ارجـــــاع امر به کارشناس را تقـــاضا دارم .

۳-تجدیدنظرخــوانده و وکیل محـترم ایشان ضمن دادخواست بدوی به پروندۀ کیفری به اتهام «ترک انفاق» اشاره نموده اند

ودرستون دلایل اشــاره ای به حکم قطعـــی مبنی برمحکومیت مــــــــــوکل به پرداخت نفقه نشده است همــچنین در دادخواست (ستون دلایل ) اشاره ای به اعتیاد مورد ادعـــــای ایشان نشده است درحــالی که به صراحت مــادۀ ۵۱قانون آیین دادرسی مدنی (بند۶) خــواهان بایستی دردادخواست و در ردیف دلایل، مدارک وادله خود را مــرقوم ومـکتوب دارد بنابراین صرف نظر ازنقض شکلی دادخواست مماشات دادگـــاه بدوی درترتیب اثردادن به دلایلی که به شرح فوق بدانها استناد نگـــردیده خـــــــلاف موازین ومقررات آیین دادرسی مدنی وبه معنای تحصیل دلیل برای تجدیدنظر خوانده می باشد.

۴-وکــیل تجدیدنظر خوانده درجلسه مورخ ۶/۸/۸۸ وبه شــرح محـــــتویات پرونده مدارکی ارائه نموده که ازآن جمله دادنامه ای غیابی است . درحــــــــالی که بنابر اصول دادرسی خواهان بایستی تمامی دلایل راضمن دادخواست ذکــر نماید واین موضوع دربند ۶مــادۀ ۵۱قانون آیین دادرسی مــدنی مــورد تصریح قانونگذار قـرارگرفته است. مضافاً اینکه برابر مادۀ۱۱۲۹ استنکاف مــوکل از دادن نفقه وعــدم امکان اجــراء حکم محکمه بایستی دردادخواست اثبات گـــردد.

۵- برخلاف آنچه که در دادخواست واظهارات وکـــــیل محترم تجدیدنظر خـــوانده آمده است موکل اینجانب هیچ گاه نسبت به خــانواده خـــویش لاقید وبی اهمیت نبوده است وصدور دادنامه بدوی مبنی برتجویز طـــــــلاق همسر ایشان ضربه روحی مهلکی به وی وارد آورده است.  ناگفته پیداست چنین شخصی هیچ گـــــــــــــــاه نمی توانسته مـــــــــــــرتکب اعمالی گردد که تجدیدنظرخـــــوانده ووکیل ایشان مدعی آن شده اند.

۶- باعنایت به این مـــراتب ونظر به آنکه ازتوجه به محتویات پرونده ودفاعیات طرفین «عسروحـــرج» زوجــــــه احراز نمی گـــردد ودادنامه معترض عنه ودادنامه غیابی صادره فاقــد مبنای حقوقی وبدون توجه به مـــــــــــوازین شرعی ومقررات قانونی تنظیم گردیده اند وچون اصولاً حــق طلاق با مـرد می باشد وحــق طلاق زن استثنایی براصل می باشدودر مــوارد شک  بایستی به اصل رجوع نمود بنابرقاعــده مسلم فقهی «الطلاق بید من اخــذ بالساق»نقص دادنامه مخدوش مـــورد اعتراض تحت استـــدعاست.

به پیوست فتوکپی دادنامه معترض عنه ودادنامه غیابی تقدیم می گردد./      

 با تقدیم احترام/مسعود فریدنی/ به وکالت ازآقای ….

بیشتر بدانید:نمونه لایحه طلاق به درخواست زوجه به استناد عسر و حرج

شما می توانید از سراسر کشور جهت تنظیم لایحه دفاعیه در دعوی طلاق خواه از طرف زوج باشد یا زوجه،با شماره تلفن ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷ تماس بگیرید.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

لطفاً در موقع استفاده از مطالب سایت،حتماً نام نویسنده و نشانی مطلب را درج نمایید.

این مطلب در خصوص نمونه لایحه دفاعیه زوج در طلاق به درخواست زوجه تدوین گردیده است.       

دیدگاه

Name *

Email *

مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

 

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه……. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ……….

با عرض سلام و ادب، احتراماً اینجانب ……. در خصوص دادخواست زوجه محترمه سرکار خانم ………دایر بر طلاق به استناد عسر و حرج، که وقت رسیدگی آن به تاریخ ….. ساعت …. .. میباشد، بدین وسیله دفاعیات خویش را به شرح ذیل به استحضار میرسانم،

 زوجه محترمه ……… به دلالت سند نکاحیه شماره ۴۹۲۸۵۰ در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۴در دفتررسمی ازدواج شماره ۱ سلسله در عقد نکاح دائم اینجانب رحیم بگی عالم میباشد و طی  حدود این ۶ سال زندگی مشترک  بنده با تمام وجودم از هیچ تلاشی جهت رفاه حال زوجه عزیزم دریغ ننموده اما متاسفانه مشارالیه با توجه به کمی سن تحت تاثیر ظاهر زندگی دیگران و صحبت های سایرین قرار گرفته و بنده را در شوک فرو بردند. همانطوریکه مستحضر هستید طبق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی مبنی بر حسن معاشرت زوجین که از لوازم حسن معاشرت مذکور، سکونت مشترک و رعایت تمایل جنسی همسر و وفاداری میباشد که بنده از هیچکدام موارد فوق الذکر کمبودی در حد توانم نگذاشته و با تمام تلاشم در صدد این بودم که علاوه بر تمام نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت خانواده حتی هزینه هایی مازاد همچون مسافرت های زیارتی و سیاحتی به دفعات و مکرراً  به کربلا و مشهد و متحمل شدن تمامی هزینه های سفر همچون هتل و بلیط هواپیما و دیگر هزینه ها همچون رفتن به رستوران های عدیده و غیرذالک که البته و یقیناً وظیفه شرعی و قانونی بنده بوده است و همچنین همانطوریکه کاملا واقف میباشد وفق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی از جمله آثار ریاست شوهر بر خانواده چنین میباشد که اقامتگاه زن همان منزل شوهر باشد و نیز پرداخت هزینه های زندگی، توجهاً به خانه دار بودن زوجه محترمه و عدم در آمد مالی مستقل، همگی بر عهده اینجانب بوده و مضافاً اینکه زوجه ملزم به تمکین میباشد اما متاسفانه  زوجه هر بار بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع می ورزند و چندین بار پیش آمده علی رغم میل قلبی بنده یک هفته و یک ماه منزل مادرش می ماندند و خانه نمی آمدند لیکن بنده به دلیل احترام گذاردن به علایق ایشان تا حد امکان دم نمیزدم. النهایه زوجه محترمه سرکارخانم …….در تاریخ ……. به طور رسمی از منزل مشترک متارکه نمودند و علی رغم پی گیری های بنده از بازگشت به منزل مشترک استنکاف مینمایند.

نمونه لایحه دفاعیه در خصوص طلاق به درخواست زو

ریاست محترم دادگاه رسیدگی کننده: مستنداً به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق(طلاق به دست کسی است که عقد به دست اوست) و مضافاً بر اینکه به دلیل دوست داشتن عمیق زوجه و زندگی ام هیچگونه وکالتی در طلاق به زوجه محترمه داده نشده لهذا حالیه ایشان به استناد عسر و حرج درخواست طلاق مطرح نمودند که فی الواقع و یقیناً فلسفه وضع عسر و حرج چنین نمیباشد که بانوان این ماده را دستاویزی جهت طلاق و از هم گسیختگی بنیان خانواده قرار دهند. با مداقه در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی درمی یابیم که اگر هم حتی عسر و حرج مذکور در دادگاه ثابت شود دادگاه (میتواند) اقدام به اصدار حکم طلاق نماید و بلکه برای قاضی محترم تکلیف و اجبار نمیباشد و موکداً در تبصره ماده فوق مرقوم گردیده عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه سازد و تحمل ان مشکل باشد. حال با توجه به تفسیر مضیق قوانین و عدم مجوز جهت گسترده نمودن مواد قانونی، پرواضح است که منظور مقنن از وضع عسر و حرج مشقتی ست که بنیان خانه و خانواده را از هم گسیخته باشد نه سوء تفاهمات و اختلاف عقاید جزئی .

متاسفانه زوجه محترمه در دادخواست تقدیمی عنوان داشته بد رفتاری وپرخاشگری مکرر، با مداقه در سابقه زندگی مشترک فی مابین، پر واضح است که بنده از هیچ تلاشی جهت رفاه و آسایش زوجه عزیزم دریغ نکرده و در حد توانم و حتی فراتر از توان خویش اسباب و لوازم آسایش و رفاه زوجه محترمه را مهیا نمودم و همواره تمامی تلاشم بر حسن معاشرت نسبت به همسر عزیزم بوده.

 ریاست محترم دادگاه رسیدگی کننده: به فرض اثبات ادعای بی اساس مشارالیه سرکار خانم …. مستندا به  بند ۴ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که اظهار میدارد: ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. همانطوریکه  نوع نگارش این سطر و درج شرایط و موارد عدیده برای استناد به ماده فوق الاشاره ، نشان از سختگیری مقنن جهت اقدام برای طلاق به استناد عسر و حرج را دارد چراکه ماده مذکوراشعار میدارد ضرب و شتم یا سوء رفتار مستمر زوج.  فی الواقع درج واژه (مستمر) و واژه (عرفا ) و ( به وضعیت زوجه ) همگی نشان از این دارد که هر رفتاری موجبی جهت پذیرش درخواست طلاق از جانب زوجه به استناد عسر و حرج نخواهد شد بلکه باید از نظر عرف سوءرفتار مستمر و دائمی باشد و تاکیداً نه هر سوء رفتار مستمری،  بلکه سو، رفتار مستمر عرفی با توجه به وضعیت زوجه معیار و ملاک میباشد.

حالیه از محضر دادگاه محترم تقاضامندم در اجرای ماده ۲۴۸ و ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار تحقیق محلی و معاینه محل صادر نماید تا مودایی جهت اثبات مدعای اینجانب باشد چراکه کاملا برای دادگاه محترم نیز واضح و مبرهن گردد که بنده هیچ نیتی جز خوشبخت نمودن زوجه نداشته و ندارم و اختلافات جزئی زن و شوهری نمیتواند مصداقی از عسر وحرج باشد.

ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده: زوجه محترمه سرکار خانم لیلا ملکی موضوع محکومیت قطعی بنده به جرم کلاهبرداری را اظهار نمودند و به این استناد خواهان اثبات عسر و حرج خویش میباشند درحالیکه اولاً : با تعاریف قانون مجازات اسلامی متاسفانه در کمال ناباوری، در سال۹۶ مصداق بزه کلاهبرداری به اینجانب منتسب گردید که  بنا بر مسائلی که به وجود آمد در مخمصه ای ناگهانی به دور از هر گونه قصد مجرمانه و خدای نکرده تضرر به دیگران، ( با نقشه قبلی عده ای از خویشاوندان زوجه که متاسفانه خصومت دیرینه ای با خانواده بنده دارند) وارد مهلکه ای شدم که خودم هم برایم باور پذیر نبود و متاسفانه به دلیل عدم آگاهی از موضوعات حقوقی قادر به  اثبات بی گناهی ام نشدم و النهایه منجر به محکومیت و اجرای مجازات که علاوه بر رد مال و رضایت شکات، حدود ۸ ماه حبس تعزیری نیز بوده است. همانطوریکه مستحضر میباشید مجازات کلاهبرداری ۱ تا ۷ سال میباشد اما دادگاه کیفری رسیدگی کننده با عنایت به بی گناهی بنده در پرونده فوق الاشاره به کمتر از حداقل حکم صادر نمود که نشان از اثبات عدم سوء قصد مجرمانه اینجانب….. در پرونده فوق الوصف برای دادگاه و همچنین فقدان هرگونه سابقه ای کیفری برای بنده میباشد. حالیه مقام محترم ریسیدگی کننده سوال بنده از هر انسان متعارفی این است که آیا زندگی زناشویی این گونه است که اگر هر یک از زوجین  در تنگنا و مخمصه ای دچار شدند طرف دیگر که میتواند حامی و پشتیبان شخص مخاطب خویش باشد باید طلاق بگیرد و معشوقه را تنها بگذارد؟؟ آیا بنای زندگی مشترک این است؟؟

و مضافاً اینکه همانطوریکه مقام محترم اشراف کامل و دقیق بر قوانین دارید، محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء مجازات باید در اثر ارتکاب جرمی باشد که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد که تشخیص این امر نیز با توجه به وضعیت و موقعیت زوجه و عرف و سایر موازین با دادگاه محترم میباشد. 

ادعای واهی و بی اساس دیگر که واقعا بنده را به فکر فرو برد این بود که زوجه محترمه اعلام نموده بنده وسایل و اسباب زندگی را به فروش رساندم!! متاسفانه هدف از ادعای واهی موصوف  صرفاً لج و لجبازی میباشد چراکه تمامی اسباب و اثاثیه زندگی مشترک که جهیزیه خود شخص بنده بوده در منزل مشترک آماده و مهیای حضور زوجه محترمه سرکار خانم لیلا ملکی میباشد لهذا جهت اثبات ادعای خود از محضر دادگاه محترم تقاضای قرار ارجاع امر به کارشناسی را دارم و مضافاً اینکه آماده تعرفه گواهان جهت ارائه شهادت نزد دادگاه محترم میباشم چرا که ادعای زوجه کذب محض میباشد.

دادگاه محترم شعبه …..: به فرض محال حتی اگر ادعای زوجه محمول بر صحت نیز فرض گردد خدمت این مقام محترم معروض میدارم تمام وسایلی که ایشان ادعا دارند را بنده خود خریداری نموده و وسایلی بوده در که تحت مالکیت اینجانب رحیم بگی عالم میباشد و توجها به اصول و قواعد حقوقی، هر یک از زوجین که جهیزیه را خریداری نموده مالک محسوب گردیده و طرف دیگر صرفاً اذن در تصرف و انتفاع از وسایل را دارد. و مستنداً به قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم اینجانب مالک اثاث البیت میباشم.

 حالیه مستنداً به مراتب معنونه و تاکیداً به دفاعیات مطروحه  اگر به فرض محال عسرو حرج زوجه محترمه نزد قاضی محترم نیز محرز گردد طبق اصول حقوقی و با مداقه در نظریه دکترین حقوق درمییابیم که باید سببی که زن را به عسر و حرج دچار کرده است در هنگام مراجعه زن به دادگاه برای طلاق موجود باشد و فی الواقع زن برای رهایی از آن متوسل به طلاق از جانب دادگاه شده باشد نه برای جبران ضرر گذشته.  این در حالیست که به طور مثال در استناد ایشان برای محکومیت به زندان  که در سال …… بوده مبنای عسر و حرج منتفی گردیده چرا که حدود …… سال از این موضوع سپری شده است.

حالیه با عنایت به مطالب ذکر شده و  موکداً به فلسفه عقد نکاح و حفظ و تداوم بنیان خانواده و توجهاً به علاقه شدید بنده به همسر عزیزم سرکار خانم …….. و نظر به اینکه این مقام محترم رسیدگی کننده شعبه ……به طور دقیق اشراف کامل بر قوانین دارند، از محضر دادگاه محترم عاجزانه و مخلصانه  تقاضا دارم به استناد اختلافات جزئی  و سوء تفاهمات به وجود آمده در طول زندگی زناشویی که متاسفانه زوجه محترمه نامش را عسر و حرج نهاده حکم مقتضی صادر نمایید.  

با تشکر

………..

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب – ابتدای کارگر جنوبی – کوچه رشتچی – پلاک 14 – طبقه اول – واحد 3.

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران: آمل – روبروی افتاب 60 – مجتمع تجاری محسنی – طبقه اول – واحد 102.

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

 

به پایگاه اینترنتی دفتر وکالت مرتضی سردار شهرکی خوش آمدید

سامانه خدمات الکترونیک قضایی عدل ایران 
سامانه احراز هویت ثنا
سامانه مرکز وکلا قوه قضائیه 
پایگاه اطلاع
قوه قضائیه 
دیوان عدالت اداری 
هفته نامه حامی عدالت 
دادستانی کل کشور
دیوان عالی کشور
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
سامانه جامع کاراموزان وکالت مرکز وکلا قوه قضائیه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرتضی سردار شهرکی می باشد | طراحی سایت در کرمان | فروغ گستر

مطابق قاعده کلی حاکم بر حقوق خانواده در ایران، زن حق این را ندارد که بدون رضایت و همراهی مرد طلاق بگیرد مگر اینکه برای طلاق دلایل محصور و مشخص قانونی داشته باشد.نگاه قضات همیشه به احراز حق طلاق از طرف زن سختگیرانه و توام با انکار است مگر اینکه دلایل نه گانه طلاق به  درخواست زن موجود باشد.در هر حال به همه این دلایل و به جهت پیچیدگی موضوع توصیه کلی ما این است که زوجه قبل از تقدیم دادخواست طلاق حتماً با یک وکیل در مورد موضوع مشورت نموده و دادخواست خود را بدون نقص ثبت کند.

اطلاع از مراحل رسیدگی به درخواست طلاق زن

 

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه 267 دادگاه خانواده تهران

نمونه لایحه دفاعیه در خصوص طلاق به درخواست زو

با سلام

احتراما اینجانب مسعود محمدی به وکالت از خانم زهرا …. خواهان پرونده کلاسه …. با خواسته طلاق به درخواست زوجه با وقت رسیدگی مورخ 8/10/99 ساعت 11 مراتب زیر را به استحضار می رسانم :

1- موکل و خوانده محترم بموجب سند ازدواج پیوست دادخواست در تاریخ 96/11/25 با یکدیگر ازدواج نمودند. ولی متاسفانه از همان تاریخ ازدواج تاکنون بدلیل اختلافات شدید فی مابین زوجین و خانواده ایشان تاکنون زندگی مشترک را آغاز ننموده اند و هیچ رابطه زناشویی با یکدیگر نداشته اند به گونه ای که زوجه پس از گذشت سه سال از ازدواج هم چنان باکره می باشد.

2- منشاء اختلافات زوجین فوت برادر زوج در اثر تصادف مقارن با ازدواج موکل و خوانده و بدقدمی و نحوست به موکل از همان زمان از سوی زوج و خانواده اش برچسب زده می شود.و تصمیم زوج برای عدم تشکیل خانواده و زندگی مشترک با موکل از همانجا شکل می گیرد و تاکنون تنها مانع زوج برای عدم اقدام به طلاق ، پرداخت مهریه زوجه می باشد.

3- در پی تشدید اختلافات زوجین به جهت عدم تمایل به زندگی و اختلافات شدید که با یکدیگر پیدا می کنند اقدام به طرح دعاوی متعدد علیه یکدیگر می نمایند به گونه ای که تمامی دعاوی خانوادگی قابل تصور و قابل طرح توسط زوجین علیه یکدیگر طرح می گردد. که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد : دعوای مطالبه مهریه – ترک انفاق – منع اشتغال زوجه – مطالبه استرداد مال (طلا) – اعسار – ازدواج مجدد – تمکین – طلاق – حکم جلب زوجه از سوی زوج بابت وام ازدواج

4- موکل با عنایت به دریافت نیمی از مهریه به جهت دوشیزگی حاضر به بذل مبلغ ده میلیون تومان در قبال طلاق است.

5- دلیل طلاق موکل همانگونه که در شرح دادخواست ذکر شده است کراهت و تنفر شدید از زوج و استناد به مقررات طلاق خلع (ماده 1146 قانون مدنی) به جهت جدایی طولانی و سابقه اختلافات و دعاوی شدید بین زوجین و خانواده ایشان می باشد. اگرچه صرف اصرار به عدم طلاق زوجه با وجود کراهت شدید و عدم تمایل هر دو طرف نسبت به ادامه زندگی مشترک و نیز طرح دعاوی متعدد فی مابیت که بیشتر انها توسط خود زوج مطابق ماده 1130 قانون مدنی و تبصره آن می باشد .

6- موکل در طول یکسال گذشته سه بار اقدام به طرح دعوای طلاق نموذه است و نیز از سابقه اختلافات و دعاوی زوجین که بیش از ده دعوا با موضوعات گوناگون بوده است (پیوست لایحه) بخوبی احراز می شود که امکان اصلاح رابطه زوجین وجود ندارد و دوام این ازدواج جز فناشدن جوانی و پاکی زوجین حاصلی نخواهد داشت . و به نظر می رسد که امتناع زوج از طلاق صرفا به جهت پرداخت بخشی از مهریه می باشد تا با فشار آوردن به زوجه و گرو کشی از او را وادار نماید ان بخش از مهریه را که دریافت نموده مسترد دارد و گرنه از متن پیام های ارسالی زوج به موکل و تهدید و توهین هایی که از سوی زوج نسبت به موکل صورت گرفته است ، تنفر زوج و عدم تمایل وی نیز به خوبی واضح و مبرهن می باشد.

7- از آنجایی که در جای جای قانون مدنی از جمله مواد 1146 ، 1133 ، 1130 ، 1137 ، قانون مدنی و نیز قاعده لاضرر استحقاق زوجه به امکان تقاضای طلاق استنباط می شود و به حکم قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسس هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اصرار به غیرقرار دهد در حالی که زوج با تحت فشار قراردادن زوجه و سواستفاده از حق خود در طلاق زوجه با تحت فشار قرار دادن زوجه برای عودت آن بخش مهریه که دریافت نموده است و عدم تمایل زوج را به خوبی می توان از اقدامات و دعاوی حقوقی که علیه زوجه طرح نموده استنباط نمود تا آنجا که برای مبلغی در حدود صدهزار تومان بابت اقساط معوق وام ازدواج ، دو بار حکم جلب زوجه را گرفته است و نیز نسبت به اخذ اجازه ازدواج مجدد اقدام نموده است.

8- با عنایت به شدت کراهت زوجه و روابط فی مابین زوجه و با توجه به نظر فقهای بزرگ امامیه از جمله شیخ طوسی ، حلبی ، و ابن حمزه طوسی در صورتی که کراهت زوجه از زوج شدید باشد موجب وجوب خلع می گردد و دیگر در اختیار زوج قرار ندارد و در صورت امتناع زوج از قبول بذل و طلاق زوجه ، و قاعده الحاکم ولی الممتنع ، قاضی ولی زوج در مطلقه نمودن زوجه می گردد. و در فرض شدت کراهت زوجه ، وجوب طلاق خلع ثابت مس شود چرا که بنا به قاعده لزوم دفع منکر در صورتی که زنی از شوهرش کراهت شدید داشته باشد ، بعید است که به میل خود تمکین نماید ، بنابراین کراهت شدید زوجه غالبا به نشوز و عصیان وی منتهی می شود (همانگونه که در خصوص موکل و خوانده محترم نیز چنیناتفاقی پیش آمده است) بلکه ممکن است زوج برای واداشتن زوجه به تمکین و اعمال فشار بر وی ، نسبت به حقوق او بی اعتنایی کند و عملا به نشوز متقابل منتهی شود ( طوسی ، بی تا ، ج 2 ، ص 246 ، طباطبایی ، 1417 ه ج 2 ص 234 ) و از آنجا که راه دیگری جز انحلال نکاح برای رفع منکر وجود ندارد طلاق بر زوج واجب خواهد بود. از آنجا که منشا کراهت زوجه رفتار تنفرآمیز زوج می باشد تا جایی که بنا به اظهار موکل ، زوجه تا حد مرگ از زوج متنفر می باشد و حتی حاضر است تا آخر عمر بدون شوهر جدا زندگی کند تا اینکه با وی زندگی مشترک را آغاز نماید ، هم چنین به موجب قاعده نفی حرج در اسلام ، از آنجا که حرج به معانی حرج جسمی و مالی و روحی بکار رفته است و در قرآن کریم نیز از تنگی دل به حرج تعبیر نموده و در آیه دوم سوره مبارکه اعراف فرمود : نباید در سینه تو تنگی باشد : ” … فلا یکن فی صدرک حرج …”  . در نتیجه ، حرج شامل مشقت های روحی نیز می شود و دلیلی ندارد که صرفا به مشقت های جسمی معنی شود . بلکه بعضی در تفاوت میان عسر و حرج گفته اند : عسر به مشقت عارض بر جسم انسان اطلاق می شود ، ولی حرج روحی است و به مشقتی گفته می شود که بر روان انسان عارض می شود ( نراقی 1417 ه ص 61 ) از سوی دیگر با فرض شدت کراهت زوجه اگر وی مجبور به حفظ رابطه زناشویی باشد ، دوام زوجیت مشقت آفرین خواهد شد ، مشقتی که عادتا غیر قابل تحمل است . در این صور به اقتضای ادله نفی حرج ، زوج به طلاق ، مکلف خواهد شد. در صورت عدم رضایت زوج به طلاق دادگاه از باب ولایتی که بر ممتنع دارد ، راسا به طلاق زوجه اقدام خواهد کرد. ماده 1130 قانون مدنی یکی از موارد طلاق اجباری را ذکر کرده و مقرر داشته است : ” در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وی می تواند به حاکم شرع مراحعه و تقاضای طلاق کند ، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود ” در تبصره این قانون مصادیق شایع عسر و حرج ذکر گردیده است. اگر زوج به وظلیف زوجیت عمل نکند عمل او نشوز محسوب می شود و نشوز سبب مستقلی برای طلاق است ، خواه به حرج زوجه منتهی شود یا چنین پیامدی نداشته باشد . در مقابل حرج زوجه نیز سبب مستقلی برای طلاق است اعم از این که منشا آن نشوز زوج یا رفتارهای غیر ارادی او باشد . این مطلب با فتوای بعضی فقهای معاصر هماهنگ است. در همین خصوص پاسخ بعضی فقها عینا نقل می شود.” در صورتی که ثابت شود ادامه زندگی برای زن همراه با عسر و حرج شدید است حاکم شرع می تواند طلاق خلعی مزبور را انجام دهد اگرچه شوهر راضی نباشد. بنابراین اگر کراهت زوجه به درجه ای باشد که دوام زوجیت را برای وی حرجی نماید ، وی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

9- در خصوص مستند قانونی علاوه بر ماده 1146 قانون مدنی ، یکی از موارد مشروعیت طلاق اجباری ، عسر و حرج زوجه است که ماده 1130 قانون مدنی متعرض آن شده است. و کراهت شدید زوجهمی تواند از مصادیق عسر و حرج مذکور در ماده 1130 قانون مدنی محسوب گردد.زیرا تعریف این قانون از عسر و حرج مطلق است و شامل جرح جسمی و روحی می شود اعم از این که منشا حرج روحی کراهت شدید زوجه باشد یا عاملی دیگر.

مصادیق مذکور در این قانون حصری نیست. موید این برداشت بخش اخیر تبصره فوق است که بیان می دارد : موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید. بنابراین اگر کراهت زوجه از زوج شدید باشد به نحوی که دوام زوجیت را برای او حرجی نماید مورد از مصادیق عسر و حرج محسوب می شود و اجبار زوجه به طلاق وجاهت پیدا می کند .اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 7/989 مورخ 25/2/1375 در مورد حرج ناشی از نفرت شدید زوجه بیان داشته است :” کراهت زوجه به تنهایی موجب عسر و حرج برای طلاق نیست مگر نفرت به حدی باشد که ادامه زوجیت برای زوجه میسر نباشد. “

 

راه های تماس وارتباط با وکیل برای طلاق به درخواست زن

راه های پیدا کردن وکیل خوب برای طلاق و دعاوی خانواده

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی در سال 1383 با حضور و مشارکت جمعی از وکلای جوان تاسیس گردید. این دفتر از بدو تاسیس با هدف قراردادن پیگیری مستمر پرونده ها و با در نظر داشتن دستمزد منصفانه و اصرار به حصول نتیجه به نفع موکل و با امتناع از قبول پرونده های موهوم و پرونده هایی که حقی برای متقاضی متصور نیست، فعالیت خود را آغاز نمود.اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب ……

موسسه حقوقی نواندیشان
حق گستر فرداد

موسسه حقوقی نواندیشان
حق گستر فرداد

reply_all
نوشته شده توسط
haqgostar
در تاریخ
۲۴ بهمن ۱۳۹۸
۲۴ بهمن ۱۳۹۸

نمونه لایحه دفاعیه در خصوص طلاق به درخواست زو

با تشکر و احترام

مطالب مشابه

مؤسسه حقوقی نواندیشان حق گستر فرداد با در اختیار داشتن بهترین وکلای متخصص در امور حقوقی و کیفری و خانواده و سایر دعاوی و پرونده های قضایی همواره در کنار شما در جهت دستیابی به نتیجه مطلوب در پرونده ها خواهد بود.
می توانید سؤالات حقوقی و کیفری خود را از طریق مشاوره تلفنی یا مشاوره آنلاین یا از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام از ما بپرسید.

0915

3020508

تماس برای مشاوره


15:00
21:00

شنبه تا چهارشنبه

تمامی حقوق متعلق به حق گستر بوده و کپی برداری از مطالب سایت صرفا برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع می‌باشد.

حکم طلاق از جمله احکامی است که در حالت طبیعی در دو مرحله قابل شکایت است (البته اگر حکم غیابی باشد قابل واخواهی نیز هست). مراحل اعتراض و شکایت به حکم طلاق عبارتند از تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر و فرجامخواهی در دیوان غالی کشور.نحوه رسیدگی به طلاق در تمامی مراجع یکسان نیست به طور خلاصه می توان گفت مرحله واخواهی از حکم طلاق عیناً شبیه مرحله بدوی است و مرحله تجدیدنظر صحت دلایل و مدارک و رعایت تشریفات رسیدگی و وجود حق مورد بررسی یا به تعبیر بهتر رسیدگی مجدد قرار می گیرد.مرحله فرجامی هم قاعدتاً فقط رسیدگی مجدد به شکل رسیدگی و رعایت تشریفات است هر چند که در عمل خلاف این هم دیده می شود و حتی سابقه داشته که دیوان اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی بنماید.در ادامه یک نمونه متن لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی از طلاق جهت اطلاع مخاطبان ارائه و تقدیم میگردد و توصیه می شود در صورت تصمیم به تقدیم دادخواست طلاق یا دفاع در مقابل خواسته طلاق و یا حتی تنظیم لایحه دفاعیه برای طلاق حتماً با یک وکیل متخصص دعاوی و امور خانواده مشورت نمایید.

اطلاع از راه های اعتراض و شکایت از رای و حکم طلاق

 

قضات و مستشاران عالی مقام دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

نمونه لایحه دفاعیه در خصوص طلاق به درخواست زو

در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی بموجب دادخواست مورخ 13/10/93 موضوع پرونده کلاسه ….. (بدوی) و درپاسخ به لایحه تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه به عرض می رسانیم :

 

1- همانطور که در دادخواست خواهان آمده از تاریخ عقد (شروع زندگی مشترک) تا زمانیکه زوجین کنار یکدیگر زندگی می کرده اند، زوج به دفعات و بطور مستمر همسر خود را به بهانه های واهی و موهوم مورد فحاشی و تحقیر و توهین قرار می داده است و شدت این اقدامات به حدی بوده که در طول این زمان حدود 9 ساله زندگی مشترک موجب کراهت و تنفر شدید زوجه از زوج گردیده است و موکل راهی جز بخشش کل مهریه و توسل به طلاق خلع پیش روی خود ندیده است مؤید این مطلب شهادت شهود معرفی شده و اظهارات ایشان است با تأکید بر این که برخلاف اعتقاد وکیل تجدیدنظرخواه و اتقاء ایشان جائیکه قانونگذار در مورد تعداد و جنسیت شهود سکوت می نماید تعداد و جنسیت شهود  خصوصیت نداشته و تشخیص اصالت اظهارات ایشان بنظر محکمه است.

 

2- زوج خدمت نظام وظیفه را انجام نداده و به اصطلاح سرباز فراری می باشد و به همین دلیل شغل و درآمد مناسبی ندارد و تقریباً در تمام طول زندگی تأمین هزینه های زندگی مشترک با زوجه بوده است(در این خصوص به شهادت شهود و اقاریر ضمنی تجدید نظرخواه در صورتجلسات بدوی عنایت شود) و البته گاهاً هم پدر زوج کمک های مالی و وجه نقدی جهت گذران زندگی به زوجین می نموده است که این اقدامات برای موکل هیچگاه خوشایند و در خور شأن نبوده است.

 

3- حضور تجدیدنظرخواه در جلسات لهو و لعب خلاف شاًن (شرب خمر و استعمال افراط گونه تریاک) رابطه زوجین را از مسیر اعتدال خارج نموده و زوجه را در عسر و حرج شدیدی قرار داده است.

 

4- زوجین در تاریخ  92/10/23 که به نیت تغییر شهر محل سکونت به تهران مراجعت نموده و آپارتمانی را در نشانی تهران ….. اجاره می نمایند که چون پول پیش توسط زوجه پرداخت می شده است اجاره نامه بنام ایشان تنظیم گردیده و مطابق صورتجلسه مددکار (مطابق دستور دادگاه بدوی) در جلسه انعقاد اجاره نامه زوج حضور داشته ولی پس از اجاره منزل و آوردن قسمتی از اسباب منزل و پس ازگذشت کمتر از یکماه زوج منزل مشترک را ترک کرده و به منزل پدری خود در اهواز مراجعت می نماید (نشانی مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواه) که با عنایت به این مسئله و با توجه به اینکه زوجین به اتفاق آپارتمان مذکور را در تهران اجاره کرده اند کسیکه منزل مشترک را ترک نموده شخص آقای زوج است.

ریاست محترم و مستشاران گرامی با عنایت به تمامی مراتب ذکر شده و همانطور که مورد تأکید قرار گرفت موکل هیچ انتظار و امیدی به وصول هیچیک از حقوق مالی خود ندارد و به گفته خود تمامی مهریه و تمامی نفقه گذشته و دوران عده و اجرات المثل و سایر حقوق مالی را در قبال طلاق و رهایی خویش از قید زوجیت جناب آقای مصطفی ….. بذل نموده و هیچ علاقه ای به ادامه زندگی مشترک با شخصی که نه شغل مناسبی دارد و نه دغدغه معیشت خانواده خود را دارد و نه از سلامت اجتماعی و اخلاقی برخوردار است و نه به الزمات شریعت و محرمات اهمیت می دهد،ندارد و به گفته خود (موکل) حتی اگر لازم باشد سالها با این وضعیت زندگی خواهد کرد و بارهاو بارها دادخواست خواهد و تن به اسارت مردی که از نظر ایشان دائم الخمر، پرخاشگر،مغرور،و بی قید است نمی دهد.

فلذا مستدعی است ضمن تدقیق در محتویات پرونده، دادنامه بدوی را مورد تأیید و تصدیق قرار دهید.

با نهایت سپاس و تجدید احترام

   

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص طلاق و دعاوی خانواده   

 چگونه یک وکیل خوب برای طلاق و خانواده پیدا کنم؟

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص و هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری کلیک کنید.

 

موسسه حقوقی دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است. اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب …..

021-86095462

9:00 تا 18:00

اطلاع از دلایل و موارد 9 گانه طلاق به درخواست زن

 

نمونه لایحه دفاعیه در خصوص طلاق به درخواست زو

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی خانواده تهران

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات حضرتعالی

احتراما در خصوص پرونده کلاسه …. موضوع طلاق به درخواست زوجه جهت تشحیذ ذهن مقام محترم دادگاه اشاره به نکات ذیل لازم و ضروری می باشد

1- موکل به موجب سند نکاحیه شماره … مورخ 15/4/94 تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره 12 تهران به عقد دائم آقای سیدحسن …. در آمده است ولی متأسفانه از بدو زوجیت خوانده با رفتارهای سوء و نابهنجار خود موکل را کراراً مورد آزار و اذیت قرار داده و بارها اقدام به ضرب و شتم موکل در اماکن عمومی، منزل پدری موکل و . . . نموده است. و با رها کردن موکل از زمان زوجیت هیچگونه اقدامی در جهت تشکیل زندگی مشترک و پرداخت نفقه به موکل ننموده است که در راستای اثبات این امر شهودی هستند که حاضر به ادای شهادت در محضر محترم دادگاه می باشند.

2- حسب اظهارات موکل خوانده هیچگونه تمایلی به داشتن رابطه زناشویی با موکل ندارد و از داشتن رابطه زناشویی با موکل هیچ لذتی نمی برد و به گفته خوانده موکل همسر ایده آل وی نبوده و تمایل به ایجاد رابطه جنسی گروهی دارد با این اظهار که من در روابط جنسی با یک نفر لذتی نمیبرم و از موکل خواسته روابط جنسی گروهی و چندنفره داشته باشند.

3- نکته دیگر آنکه خوانده با موکل رابطه جنسی خشن داشته و  وی را تحت فشار قرار داده و  با توهین و تهدید حین رابطه از موکل خواسته تا به پدرش فحاشی نماید که با امتناع موکل از این خواسته، خوانده وی را  مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت (حین رابطه زناشویی) قرار داده است.

4- خوانده با ارسال پیامک به یکی از دوستان نزدیک موکل به وی پیشنهاد داشتن رابطه نامشروع داده که ایشان حاضر به ادای شهادت در محضر دادگاه می باشند.

حال با عنایت به موارد مذکور در فوق وعدم تمایل موکل به ادامه زوجیت بدلیل سوء رفتارهای مکرر زوج و ترک انفاق و رها کردن موکل به مدت دوسال و داشتن خواسته های نامشروع (از زمان وقوع عقد) در جهت اثبات عسر و حرج زوجه صدور قرار استماع شهادت شهود و نهایتاً صدور حکم بر طلاق وفق مقررات مورد استدعا می باشد.

 

تماس و مشاوره با وکیل برای طلاق به درخواست زن -زوجه

 

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.

موسسه حقوقی دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است. اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب …..

نی نی سایت

نمونه لایحه دفاعیه در خصوص طلاق به درخواست زو
نمونه لایحه دفاعیه در خصوص طلاق به درخواست زو

503 Service Unavailable<br />

503

Service Unavailable

The server is temporarily busy, try again later!

Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *