نمونه تجدید نظر خواهی در امور کیفری

نمونه تجدید نظر خواهی در امور کیفری
نمونه تجدید نظر خواهی در امور کیفری

در جرایمی که با خشونت فیزیکی همراه است معمولاً ماجرا به وقوع جرایم جانبی و مرتبط دیگر منجر می شود.از جمله اینکه بسیار محتمل است طرفین به یکدیگر توهین نموده و مرتکب تهدید، قذف یا جرایمی از این دست نیز بشوند.از نظر حقوقی جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه حیثیت افراد دارای عنصر مادی یکسان یا مشابه نیستند که موضوع در قالب تعدد معنوی جرم مورد بررسی قرار گیرد و لذا جرایم مستقلی هستند که به جهت ارتباط و وحدت اصحاب دعوا جملگی در یک شعبه مورد رسیدگی قرار می گیرند.هر چند که از باب تعدد مادی در عمل فقط مجازات اشد اعمال می شود.جهت آشنایی مخاطبان گرامی با این قبیل موضوعات و پرونده های کیفری با چند عنوان مجرمانه نمونه یک لایحه راجع به وقوع جرایم متعدد تخریب، تهدید، توهین، درگیری و ضرب و جرح در ادامه آورده می شود.

 

اطلاع از مراحل شکایت کیفری در دادسرا

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر تهران ؛ 

نمونه تجدید نظر خواهی در امور کیفری

با سلام و تقدیم احترام

احتراما عطف به پرونده کلاسه ….. ،با تقدیم وکالتنامه از سوي آقاي محمدرضا …..، با استناد به بندهاي ب و ت ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفري اعتراض خود را نسبت به دادنامه صادره از شعبه 1180 دادگاه کیفري دو تهران اعلام داشته و موارد ذیل را در مقام تجدیدنظرخواهی به استحضار عالی می رساند:

 

1- در دادنامه صادره علت تخریب خودروي موکل، درگیري بین طرفین ذکر شده است. در واقع علت درگیري به وجود آمده بین موکل و متهمین، اعتراض توام با توهین متهمین به موکل به دلیل پارك خودروي موکل کنار دیوار خانه متهمین بوده است که اگر اعتراض به صورت مودبانه بود و هیچ گونه توهین و فحاشی از سوي متهمین نمی شد، هیچ گونه درگیري نیز به وجود نمی آمد.بنابراین علت درگیري به وجود آمده اعمال تحریک آمیز متهمین بوده و برخلاف مفاد دادنامه، ناخواسته نبوده است.

 

2- در پرونده حاضر، پنج نفرشاهد در دادسرا حاضر شده و اکثریت آن ها شهادت داده اند که علت شروع درگیري، فحاشی از سوي متهم، خانم اکرم …. بوده است که متاسفانه دادگاه محترم به این امر توجه ننموده است.

 

3- بنا به اظهارات شهود، متهم اقاي محمدرضا …. با پریدن بر روي کاپوت ماشین موکل، موجب تخریب آن شده که متاسفانه دادگاه محترم به این امر نیز توجه ننموده است.

 

4- در دادنامه صادره علت تخریب ماشین و نیز توهین و تهدید از سوي متهمین، درگیري بین طرفین و ضرب و جرح متهمین از سوي موکل عنوان شده است که در این خصوص دو نکته قابل تامل است:

1-4- آیا اگر فحاشی از سوي متهمین صورت نمی گرفت، درگیري به وجود می آمد؟مسلما خیر.پس باز هم این نتیجه حاصل می شود که متهمین عامل درگیري و تخریب خودرو هستند.

2-4- تخریب و توهین اقدامات منفی و جرم می باشند که بر اثر درگیري و یا خشم افراد اعمال می شود.آیا با عقل سلیم سازگار است که یک شخص در حالت خوشی و سرزندگی اقدام به تخریب اموال دیگران و یا توهین به آنان نماید؟اگر سوء نیت و عمدي در کار نباشد که دیگر عنوان تخریب و توهین ندارد لذا معلوم نیست که منظور دادگاه محترم از اینکه تخریب ناخواسته بوده چیست؟اگر بر اثر درگیري به وجود آمده که دیگر ناخواسته نیست و متهمین به دلیل انتقام جوئی و فرونشاندن خشم خود اقدام به توهین و تخریب کرده اند.لذا این بخش از دادنامه که اعلام داشته: تخریب به علت درگیري بین طرفین و ناخواسته بوده، با یکدیگر تعارض دارد چون هیچ اقدامی در حالت درگیري ناخواسته نیست.

 

5- در دادنامه صادره عنوان شده است که متهمین منکر بزه هاي ارتکابی بوده اند. کاملا طبیعی و با عقل سلیم سازگار است که هر متهمی منکر اقدام مجرمانه خود باشد.اگر متهمین منکر بوده اند در مقابل همه شهود به فحاشی و تخریب از جانب آنان شهادت داده اند.جالب است که دادگاه محترم انکار متهمین را که یک امر کاملا طبیعی است را به اظهارات شهود که دلیل محکمی بر اثبات جرم می باشد، ارجحیت داده است.اگر قرار بود با انکار هر متهمی، حکم برائت صادر شود دیگر بازجوئی و استناد به ادله دیگر امري کاملا بیهوده بود.

 

6- در دادنامه صادره به شکوائیه متهمین علیه موکل و نیز صدور دادنامه از شعبه 1162 دادگاه کیفري دو تهران اشاره شده است.در دادنامه مذکور، موکل به ضرب و جرح متهمین و پرداخت دیه محکوم شده است.چگونه است که در این دادنامه درگیري بین طرفین ناخواسته تلقی شده و حکم برائت متهمین صادر شده ولی در دادنامه صادره از شعبه 1162 موکل به پرداخت دیه محکوم شده است؟اگر درگیري ناخواسته بوده که در آن دادنامه نیز می بایست حکم برائت موکل صادر می شد و اگر ناخواسته نبوده که در این دادنامه نیز می بایست حق قانونی موکل رعایت می شد اینکه یک درگیري واحد که شروع آن نیز به علت فحاشی متهمین بوده، نسبت به موکل منجر به محکومیت شده اما نسبت به متهمین منجر به صدور حکم برائت شده، چیزي غیر از اجحاف در حق موکل می باشد؟؟؟

 

7- موکل گواهی پزشکی قانونی ارائه نموده که در آن به علائم آسیب دیدگی بر اثر جسم سخت اشاره شده است.بسیار جالب است که متهمین با ارائه همین گواهی اقدام به طرح شکایت علیه موکل نموده و دادگاه محترم موکل را به پرداخت دیه محکوم نموده اما در دادنامه حاضر، گواهی موکل نادیده گرفته شده است!!!

 

ریاست و مستشاران محترم، با عنایت به مراتب فوق چنانچه ملاحظه می نمایید، در دادرسی انجام شده به هیچ یک از ادله موکل توجه نشده و در صدور دادنامه حق موکل اجحاف شده است.مسلم است که دادنامه حاضر با مسامحه و در راستاي جرم زدایی صادر شده اما از طرف دیگر، موکل بر اثر همین درگیري طبق دادنامه شماره …. صادره از شعبه 1162 دادگاه کیفري دو به پرداخت دیه محکوم شده است.حال اگر دعوا و منازعه اي بوده مسلما طرفین در آن نقش داشته اند و باید مجازات عادلانه باشد این در حالی است که هم اکنون بر اساس دادنامه صادره، متهمین که شروع کننده منازعه و درگیري بوده اند تبرئه شده و موکل که در مقام دفاع از خود وارد منازعه شده به پرداخت دیه محکوم شده است. لذا آنچه مسلم است، اینست که اصول دادرسی عادلانه در پرونده حاضر رعایت نشده و همین امر باعث تضییع حقوق قانونی موکل شده است.لذا با عنایت به جمیع موارد فوق، رسیدگی قانونی بر مبناي انصاف و صدور راي شایسته مورد استدعاست. باتشکر

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص دعاوی کیفری و جزایی

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص و هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری کلیک کنید.

 

موسسه حقوقی دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است. اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب …..

نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی از رای کیفری دو کلاهبرداری و تنظیم تخصصی لوایح دیگر در سامانه هوشمند خدمات حقوقی داپکده

 

تجدید نظرخواه:                                      تجدید نظر خوانده:

تجدید نظر خواسته:                                  تاریخ ابلاغ:

نمونه تجدید نظر خواهی در امور کیفری

ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نطر استان…

سلام علیکم

با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از سوی تجدید نظر خواه آقای علی …. در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره ………….. مورخ ………..تصدیری از شعبه…. دادگاه کیفری دو …. مبین: تخریب عمدی (تلف یک فقره چک) /کلاهبرداری

بدینوسیله و به استناد ………….. نصوص حصری ذیل ماده 434 ق.آ.د.ک. 92 خاطر عالی را مستحضر می دارد رای تجدید نظر خواسته که بعلت عدم قناعت وجدانی قاضی محکمه نخستین و علما به منصه ظهور و صدور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده و شایسته نقض بدلایل و جهات قانئنی ذیل خواهد بود چه بر خلاف امور مدنی که ارزیابی ادله در هر مورد مقید به قواعد قانونی و صوری می باشد، در امور کیفری رژیم دلایل معنوی، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم، و یقین تهی از هر گونه شک معقول ملاک عمل و حاکم است.

با وصف فوق: رای محکمه نخستین وصف ظهور ثحت در ارگان قضایی را واجد نبوده و قابل توجیه قانونی نمی باشد زیرا اولا: هر جرم دارای ارکان متشکله مخصوص به خود است.

ثانیا: نظر به مفاد کیفر خواست صادره و توجها به شکایت موکل و عنایتا به اینکه حسب نظریه کارشناسان خصوصا هیات پنج و هفت نفره کارشناسی که اعلام داشته است: ثانیا: خطوط متن چک…….بانک…..مورخ…….به مبلغ………. میلیون ریال در مقایسه با خطوط استکتابی آقای……… از حیث خصوصیات و ویژگی های فنی و فردی تحریری، فشار قلم، توانایی تحریری، شکل حروف و نحوه اتصال و ارتباط آنها با یکدیگر و نقطه گذاری ها دارای تشابهات زیادی بوده و مطابقت دارد(مثبت) رابعا: یک فقره امضاء مورد ادعای متن چک موصوف در مقایسه با خطوط دست نویس تحریر شده با جوهر مشکی رنگ متن چک از لحاظ رنگ و جنس جوهر و یکدستی تحریری و شرایط نوشتاری کاملا یکسان بوده و می توان نتیجه گرفت که تحریر کلیه خطوط متن و یک فقره امضاء متن چک مورد ادعا با استفاده از یک قلم و در مرحله زمانی واحدی بوده و این اظهارات و سایر امارات موجد در پرونده خصوصا تخریب و تلف چک از سوی آقای ……و کشف قطعات پاره شده از سوی مامور انتظامی در صفحه…….پرونده دلالت دارد که چک موصوف را شخص آقای…. نوشته و امضاء نموده است. زیرا اگر چک موصوف توسط شخص صاحب امضاء می شد، با امضای صاحب حساب در تغایر نبود کما اینکه پاسخ استعلام بانک دلالت بر نقض امضاء و کسر موجودی (صفر) صاحب حساب دارد و این هم زمانی تحریر متن چک و امضاء و استفاده از قلم واحد دلالت بر امضاء آن توسط آقای م.س. دارد خصوصا اینکه در کلاهبرداری به جهت مصون ماندن از تعقیب و محاکمه ذیل اسناد، از امضائات متنوع استفاده می کنند، مضافا تجدیدنظر خوانده ردیف دوم آقای ……… با وصف فرصت کافی از تاریخ…..تاکنون…….. نسبت به معرفی صاحب حساب اقدامی ننموده است، این موضوع نشان می دهد که چک موصوف از جمله چک های ماخوذه را در بازار خرید و فروش می نمایند و اروراق پرونده نیز حکایت از علم و اطلاع تجدیدنظر خوانده آقای….از این امر داشته و با علم به این موضوع متن و امضای چک را ننموده و موفق به بردن مال موکل گردیده است. با توجه به مراتب این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که آقای…… از اتهام کلاهبرداری برائت تحصیل نموده است،مخدوش می باشد.

بنائا به مراتب و معنونه در فوق:

نقض رای مندرج در دادنامه پیش گفته و صدور حکم برائت موکل به اصرار تحت استدعاست و امید دارم آن قضات عالی مقام بی تجربگی این کمترین را به پای موکلم نگذارند.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل تجدید نظر خواه

جهت تنظیم تخصصی لایحه دفاعیه در مورد پرونده های خود میتوانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

تنظیم تخصصی لایحه دفاعیه

 

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه شما *

نام

ایمیل

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه شما *

نام

ایمیل

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

داپکده : سامانه هوشمند خدمات حقوقی در کشور میباشد که میتوانید تمامی امور حقوقی خود از مشاوره تا انجام امور وکالتی خود ر به وکلای ین مجموعه واگذار کنید.

 

شما می توانید جهت مشاوره تلفنی با وکلای پایه یک با بیش از پانزده سال تجربه در دعاوی مختلف حقوقی و  کیفری  در کل کشور و طرح مشکلات  و سوالات حقوقی خود در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل ، با تلفن ثابت با شماره 9099072835  تماس بگیرید و یا به  اینجا  مراجعه نمایید.

 نمونه درخواست تجدید نظر خواهی در امور کیفری

رياست محترم          

با سلام ،  احتراما به استحضارميرساند؛

نمونه تجدید نظر خواهی در امور کیفری

 در خصوص پروندة كلاسة        اينجانب        فرزند         نسبت به دادنامة شمارة         مبني بر محكوميت اينجانب  به            با توجه به  ( همان جهات و دلايل موجود در پرونده ) مستندا به بندهاي ب و ج  ماده 240 قانون آئين دادرسي كيفري  اعتراض  و تقاضاي نقض رأي صادره را داريم .  لذا خواهشمند است نظر به مراتب ياد شده اقدامات لازم را جهت رسيدگي به تجديد نظر خواهي اينجانب و ارسال پرونده به مراجع قضائي تجديد نظر مبذول فرمائيد .

 

باتشکر وتجديد احترام

در خصوص لایحه تجدید نظر خواهی چه می دانید؟ بعد از صدور رای قاضی در دادگاه بدوی (منظور از دادگاه بدوی، دادگاه اول است) چنانچه هر یک از طرفین پرونده به رای صادره معترض بودند، این امکان برای آنها وجود دارد که اقدام به تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی کنند. فرقی ندارد که دادگاه حقوقی یا کیفری باشد. قانون و قانون گذار این حق را برای همه آحاد ملت در نظر گرفته است. در صورتی که صدور رای از سوی قاضی مغایرت با صلاح و منفعت یکی از طرفین دعوا داشته باشد و شخص رای صادره را بر خلاف قانون حاکم در کشور بداند، در قالب لایحه ای اعتراض خود را به رای صادره نشان می دهد.

لایحه تجدید نظر خواهی، درخواستی مکتوب می باشد که شخص پس از صادر شدن رای بر پرونده و مورد دعوی، به منظور اعتراض بر حکم صادره اقدام به نوشتن و تنظیم آن می کند. راه های اعتراض به رای دادگاه در قالب های چون واخواهی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی و لایحه تجدید نظر خواهی است. ما در این متن به لایحه تجدید نظر خواهی  و نحوه تنظیم و قوانین مرتبط  به آن و در خصوص سوالات احتمالی شما مربوط به این موضوع خواهیم پرداخت. 

در مطلب فوق عنوان شد که از راه های اعتراض به رأی صادر شده  دادگاه حقوقی و کیفری ، تنظیم و تقدیم لایحه تجدید نظر خواهی است. مطابق قانون جمهوری اسلامی هر شهروند جامعه می تواند برای مطالبه حق خود به دادگاه مراجعه کند و خواهان حق خواهی به صورت قانونی شود. قانونگذار برای رسیدگی به حقوق ملت، شرایطی را پیش بینی کرده است. یکی از این شرایط پیش بینی شده، احتمال اعتراض و ناراضی بودن به نحوه رسیدگی به حق خواهی است، از این رو قانون تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی را تبیین کرده است. حق قانونی هر یک از کسانی است که به رای صادره معترض و ناراضی باشند. تسلیم لایحه تجدید نظر خواهی برای اعتراض به صورت خودکار، مانع اجرای حکم صادر شده می شود. در قانونی مدنی اصل بر قاطعیت رأی است. اما قانونگذار در مواقعی و برای پرونده هایی که  قابل تجدید نظر خواهی است، استثنا قائل شده است. زمانی که شخص مدعی، تمامی شرایط و قانون تجدید نظر خواهی را رعایت کند، قاضی پرونده ملزم به پذیرش خواهان او می شود. کسانی حق تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی را در قانون خواهند داشت که‌ مرتبط با پرونده حقوقی و کیفری باشند.

مفاد مندرج در لایحه تجدید نظر خواهی چیست؟

بر اساس مفاد مندرج در لایحه تجدید نظر خواهی هر یک از طرفین دعوا و کسانی که به نحوی نماینده آنان و یا وکیل آنها باشد، در بازه زمانی مشخص حق نوشتن و تنظیم لایحه تجدید نظر را دارند. مدت زمان تعیین شده بر طبق قانون برای اشخاص مقیم کشور بیست روز است و برای شخص ایرانی مقیم خارج کشور تا دو ماه فرصت واخواهی و تجدید نظر را دارند. مدت زمان تایید شده از تاریخ ابلاغ حکم دادگاه شروع می شود. در این فرصت زمانی داده شده باید خود شخص یا نماینده وی و یا وکیل قانونی او اقدام به تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی نماید. در صورتی که به هر دلیلی موفق به تنظیم آن در مدت مشخص شده نشد، لایحه تنظیم شده را با دلایل موجه تسلیم دفاتر دادگاه نماید. که در ادامه این مبحث به دلایل موجه عقب افتادن تسلیم و تنظیم لایحه خواهیم پرداخت.

نمونه تجدید نظر خواهی در امور کیفری

لایحه دفاعیه تجدید نظر را باید به کدام مرجع تسلیم کرد؟

همانطور که ذکر کردیم، برای تسلیم لایحه تجدید نظر خواهی باید ظرف مدت مشخص ۲۰ روز برای ایرانیان داخل کشور و مدت دو ماهه برای ایرانیان خارج از کشور بعد از ابلاغ حکم اقدام نمود. حال شاید این سوال برای خواهان واخواهی پیش بیایید که لایحه تنظیم شده را به کدام مرجع تحویل دهد و رسیدگی به آن مربوط به کدام مرجع ذی ربطی می باش ؟! دادگاه صادر کننده رای در مرحله اول و یا تسلیم لایحه به دفتر شعبه دادگاه تجدید نظر و یا به دفاتری بازداشتگاهی که در دادگاه تجدید نظر وجود دارد  مرجعی است که برای واخواهی به رای صادره دادگاه بدوی به آن می توان مراجعه کرد. حال اگر شخص به علتی مشخص در مدت زمان فرصت داده شده موفق به تسلیم لایحه دفاعیه تجدید نظر نشد امکان اینکه تقاضای تجدید نظر خواهی خود را به دادگاه صدور رای اول با بیان عذر خود از بابت تاخیر تسلیم کند، وجود دارد. در چنین موقعیتی دادگاه قبل از رسیدگی دوباره به پرونده و لایحه وی، ابتدا به بررسی عذر او از بابت تاخیر در فرصت زمانی می پردازد. اگر‌ عذر خواهان برای دادگاه موجه بود، دادگاه مکلف به رسیدگی لایحه تجدید نظر خواهد شد. چنانچه عذر تجدید نظر خواه موجه و غیر قابل قبول بود که تکلیف مشخص است. اما منظور از عذر موجه چیست و دادگاه چه عذری را موجه می داند؟ در متن زیر به جواب این سوالات خواهیم پرداخت.

عذر در تسلیم لایحه تجدید نظر خواهی از نظر دادگاه از چه جهتی موجه است؟

گفته شد؛ اگر شخص نتواند برای تنظیم و تحویل لایحه تجدید نظر خواهی در ظرف مدت بیست روزه یا دو ماه خود اقدام کنند، می توانند عذر خود را همراه با لایحه تنظیم شده به دادگاه صدور رای اول تسلیم کنند. دادگاه قبل از رسیدگی به لایحه وی، به بررسی عذر او می پردازد. زمانی که عذر عنوان شده وی  برای دادگاه موجه بود، دادگاه خود را مکلف به بررسی و رسیدگی دوباره به پرونده و بررسی لایحه دفاعیه تجدید نظر می داند. اما عذر موجه از نظر قانون چه عذری است که در زیر به آن پرداخته شده است؛

بیماری یا مریضی که شخص را از حرکت انداخته باشد. بدیهی است با گزارش پزشکی و بیمارستانی ذیصلاح می توان این ادله را اثبات نمود.

مرگ شخص نزدیکی و درجه یک نیز یکی از دلایل موجه است.مرگ  پدر و مادر، همسر یا فرزند عذری موجه به شمار می رود.  فوت هر یک از آنان ادله محکمه پسند و عذری موجه برای جا ماندن از فرصت تجدید نظر است.

حوادث طبیعی مثل؛ زلزله، سیل و یا آتش سوزی در خانه یا محل کار شخص از دلایل موجه دیگر است.

حبس و یا زندانی بودن شخص در مدت زمانی که شخص فرصت تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی را داشت.

پس طبق موارد بالا اگر شخص در هر یک از موقعیت های ذکر شده قرار بگیرد، می تواند عذر خود را به دادگاه تجدید نظر تسلیم کند.

اما در ادامه این مقاله به موضوع مهمی خواهیم پرداخت که بیشترین سوال در این زمینه از وکلای دادگستری پرسیده خواهد شد؛ چه آراء و احکامی صادر شده در امور حقوقی و‌کیفری شامل لایحه تجدید نظر خواهند شد؟!

احکام و آراء مندرج در لایحه تجدید نظر خواهی در امور حقوقی 

در مورد لایحه تجدید نظر خواهی، طبق ماده قانونی ۳۳۰ قانون اساسی چنین عنوان شده است؛ آرایی که در دادگاه های انقلاب و عمومی صادر می شوند، قطعی است. مگر در مواردی که قانونگذار برای جلوگیری از پایمال شدن احتمالی و سهوی حق و حقوق خواهان، آن را قابل تجدید نظر می داند. قبل از توضیح در این باره باید عنوان کرد که برخی از قرار های صادر شده در دادگاه که شرایط لازم را داشته باشند، نیز قابل تجدید نظر هستند. اما احکام قابل تجدید نظر به قرار زیر است؛

در دعاوی مالی که ارزش مال بیشتر از سیصد هزار تومان باشد. چنانچه ارزش مال سیصد هزار تومان یا کمتر باشد، امکان تجدید نظر برای رای صادره وجود ندارد.

زمانی که حکم صادر شده بر طبق رای یک یا چند نفر کارشناس باشد که طرفین به صورت کتبی رای آنها را قاطع بر دعوا قرار داده باشند.

حکم صادر شده ای که قابل استناد بر اقرار در دادگاه نباشد. چون منجر به اقرار قطعی دعوا خواهد شد و رسیدگی دوباره به پرونده دعوا را سالبه به انتفاء موضوع خواهد کرد ( یعنی در قضیه ای اصلا موضوعی وجود ندارد و می توان هر چیزی را از آن سلب نمود). البته این موضوع منوط به اقراری باشد که در دادگاه صورت بگیرد.

اگر طرفین دعوا هر کدام با توافق کتبی حق و حقوق تجدید نظر خواهی را از خودشان سلب نکرده باشند.

حکم مربوط به متفرعات دعوا ( منظور خواسته ای است که علاوه بر خواسته اصلی قابل مطالبه می باشد) البته زمانی امکان پذیر است که مطالبه اصلی دعوا قابل تجدید پذیر باشد.

کلیه احکامی که در دادگاه صادر شده باشد و مربوط به امور غیر مالی باشد، مثل نکاح، نسب و طلاق و غیره

اما در خصوص آراء قرار های قابل تجدید نظر باید، ابتدا درباره قرار های دادگاه توضیحی مختصر بدهیم. قرار دادگاه عبارت است از تصمیمی که دادگاه در امور ترافعی بین شاکی و متهم بر اساس عدالت باشد که بعضا یا کلا قاطع خصومت و دعوا نباشد. بعضی از قرار ها که حکم صادر شده راجع به اصل موضوع دعوا قابل تجدید نظر خواهی باشد، قابل تجدید نظر خواهی هستند. پس لزوم تجدید نظر خواهی برای قرار صادر شده در دادگاه اصل دعوا و حکم صادره است که آیا قابلیت تجدید نظر را دارد یا نه؟! حال قرار های که در زیر نام برده می شود، قابلیت تجدید نظر خواهی را دارند به شرطی که حکم صادره قابل تجدید نظر باشد؛

قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوا

قرار سقوط دعوا

قرار رد دادخواست یا ابطال آن که ر دادگاه صادر شده است.

قرار عدم اهلیت هر یک از طرف دعوا

احکام غیر قابل تجدید نظر در امور حقوقی

احکامی که غیر قابل تجدید نظر باشند و لایحه تجدید نظر خواهی به آن تعلق نگیرد، احکام و آراء قطعی می گویند. درباره آرایی که قابل تجدید نظر بودند، سخن گفتیم. اما این سوال پیش خواهد آمد که احکام غیر قابل تجدید نظر کدامند؟! اگر از راه های قانونی نتوان به احکامی اعتراض کرد، به آن احکام قطعی می گویند. این احکام نه قابل تجدید نظر هستند و نه قابل واخواهی است. احکام قطعی احکامی است که فورا قابل اجرا می باشند. هر حکمی که در موارد بیان شده احکام و قرار قابل تجدید نظر نباشد، احکامی است که به موجب قانون قطعی و بدون چون و چرا است. 

لایحه تجدید نظر خواهی در امور کیفری

در رسیدگی به لایحه تجدید نظر خواهی در امور کیفری، قانونگذار همانند امور احکام حقوقی،  اعتراض و خواهان لایحه تجدید نظر را پیش بینی کرده است و حق هر یک از طرفین دعوا می داند. در مورد امور کیفری شرایط خاصی را نیز تبیین کرده که لازم به ذکر است؛

در ماده قانونی ۴۲۶ تا ۴۴۷ آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ مصوب شده است، چنین بیان می کند؛ رسیدگی به امور کیفری در دادگاه تجدید نظر استان انجام می شود. اما برخی از موارد کیفری قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته می شود. به این منظور که صلاحیت رسیدگی دوباره، در صلاحیت مرجع دیوان عالی کشور می باشد. مرجع رسیدگی به تصمیمات دادگاه و لایحه تجدید نظر در امور اطفال و نوجوانان در یکی از شعب دادگاه استان انجام می گیرد و طبق قانون آیین دادرسی کیفری به دستور مستقیم قوه قضاییه تعیین خواهد شد. مرجع رسیدگی به آراء احکام دادگاه کیفری و فرجام خواهی و رسیدگی به جرائم نوجوانان و اطفال دیوان عالی کشور می باشد. اعتراض به برخی از احکام و آراء کیفری مانند امور حقوقی امکان تنظیم لایحه تجدید نظر وجود دارد، اما برخی از آرا و احکام قطعی است و قابل تجدید نظر نیستند. در ماده ۴۷۲ قانون‌ کیفری، احکامی که طبق این قانون قطعی و غیر قابل اعتراض هستند در متن زیر عنوان شده است.

احکام قطعی و غیر قابل تجدید نظر در امور کیفری

طبق گفته های فوق، برخی از احکام در دادگاه کیفری قطعی است و شامل تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی نمی باشند. این احکام به قرار زیر است؛

جرائمی که جزء جرایم ارتکاب تعزیرات درجه هشت باشد. جرایم درجه هشت تعزیرات به شرح زیر است؛

حبس تا سه ماه

جزای نقدی تا یک میلیون تومان (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)

مجازات تا ده ضربه شلاق

استثنائات بند الف نیز بر طبق قانون به قرار زیر می باشد؛

نمونه تجدید نظر خواهی در امور کیفری

ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی، بایگانی کردن پرونده

طبق ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی، قرار تعلیق تعقیب

طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، قرار توقف تحقیقات

طبق موضوع ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی، اعتراض دادستان درباره توبه

جرم هایی که مجازات آن فقط مربوط به جزای نقدی درجه هشت باشد و رای آن در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، رای صادره غیر قطعی محسوب می شود که در ماده قانونی ۹ و ۲۷ شورای حل اختلاف به آن پرداخته شده است.

تمامی آراء و احکام صادر شده برای جرایم نوجوان و کودکان جزء آرا غیر قطعی محسوب می شود.

در خصوص جرایمی که لازم به پرداخت دیه و ارش باشد و چنانچه که جمع یا میزان آن کمتر از یک دهم دریافتی دیه کامل باشد. نکته مهم در این خصوص، جرایمی که مشمول قصاص و عنوان حد باشد، همواره قابل تجدید نظر خواهی هستند. همچنین طبق ماده قانونی ۴۲۷ در خصوص مجازات های جایگزین حبس، معیار تجدید نظر خواهی همان مجازات اولیه می  باشد. یعنی مجازاتی که طبق قانون به مجازات اصلی یاد شده است. تمامی موارد بیان شده، احکامی است که در دادگاه امور کیفری رای صادر شده بر آن قطعی است. پس طبق قانون آراء و احکامی که قابل تجدید نظر هستند به قرار زیر است و در متن زیر به آن پرداخته ایم.

آراء و احکام و قرار قابل تجدید نظر در امور کیفری

بنا بر آیین دادرسی کیفری احکام و قراری که طبق قانون شامل لایحه تجدید نظر خواهی می شوند به موجب زیر است؛

احکامی که شامل برائت و محکومیت است.

قرار هایی که شامل موقوفی تعقیب، منع تعقیب، تعویق صدور حکم، قرار اناطه، قرار رد تجدید نظر خواهی و یا دادخواست واخواهی به شرط اینکه اصل دعوا قابل تجدید نظر خواهی باشد. به غیر از این موارد، تمامی احکام صادره شده قابل اعتراض در دیوان عالی کشور یا فرجام خواهی هستند. طبق ماده قانونی ۴۲۸ مجازات اسلامی؛ آراء صادر شده درباره جرم های است که موجب سلب حیات خواهد شد، قطع عضو، تعزیرات درجه سه یا تعزیرات بالا تر، حبس ابد و جرم های عمدی که بر علیه تمامیت جسمانی است و میزان دیه پرداختی آن نصف دیه کامل و یا بیشتر از نصف دیه کامل باشد، همچنین احکام صادر شده درباره جرایم مطبوعاتی و سیاسی همه موارد بالا، قابل بررسی در دیوان عالی کشور تحت عنوان فرجام خواهی است. 

مواردی نیز وجود دارد که رای صادر شده دادگاه همراه با محکوم شدن به پرداخت دیه یا ارش و تحمل ضرر و زیان است. در این صورت طبق قانون تعیین شده هر یک از آنها قابل تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی شوند، جنبه های دیگر حکم صادره به تبع قابل فرجام خواهی و تجدید نظر هستند.

اگر در حالتی هر یک از طرفین دعوا بنا به هر دلیلی حق فرجام خواهی و تجدید نظر خواهی را از خود سلب کرده باشند، قانون نیز بر این تصمیم ترتیب اثر خواهد داد. اما هر یک از طرفین در خصوص رد صلاحیت قاضی پرونده یا دادگاه می تواند خواستار تجدید نظر در رای باشند. پیش تر هم در تجدید نظر خواهی امور حقوقی گفته شد؛ مهلت تنظیم لایحه تجدید نظر برای ایرانیان داخل کشور، بیست روز است و برای ایرانیان خارج از کشور تا دو ماه فرصت تنظیم و تسلیم لایحه تجدید نظر را دارند. همچنین برای اعتراض به قرار بایگانی نمودن پرونده در در ماده ۸۰ و قرار نظارت قضایی در تبصره ماده ۴۲۷، ده روز می باشد. در دادگاه نظامی اعتراض به حکم صادر شده سه روز تعیین شده است.

افرادی که حق تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی در امور کیفری دارند؟

کسی که طبق آراء محکوم علیه و به تحمل مجازات خوانده شده است و یا وکیل یا نماینده وی حق تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی خواهند داشت. مدعی یا شاکی و وکیل یا نماینده قانونی وی نیز حق اعتراض به حکم پرونده را خواهند داشت. دادستان نیز از جهتی که رای صادره مخالف و مغایر با قانون باشد و حکم صادره تناسبی با جرم ارتکاب شده نباشد حق اعتراض بر رای از سوی قاضی پرونده خواهد داشت.

نکات مهم و قابل توجه در مورد رسیدگی به لایحه تجدید نظر خواهی

یکی از نکات مهم و قابل توجه این است که دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان فقط نسبت به هر آنچه که مورد فرجام خواهی و تجدید نظر خواهی واقع شده است، رسیدگی می شود. پس شخص تجدید نظر خواه باید کاملا به این موضوع آگاه باشد. اگر هر یک از طرفین دعوی تنها نسبت به فرجام خواهی و یا رای کیفری تجدید نظر خواهی اقدام نموده باشد، پس از تنظیم درخواست کتبی و پس از پرداخت هزینه دادرسی است که به این درخواست رسیدگی می شود. اما اگر در مورد ضرر و زیان جرم هر نوع ادعایی در این خصوص داشته باشد، باید مطابق قانون دادخواست کتبی خود را به دادگاه امور حقوقی تسلیم نماید. زیرا این مورد در حیطه کاری و وظایف دادگاه حقوقی می باشد. مگر در حالتی که درخواست نسبت به جنبه کیفری ضرر و زیان به صورت توامان تسلیم شده باشد.

در حالتی و نکته مهم در ارسال لایحه تجدید نظر و واخواهی، به قرار قانون تعیین شده اگر فرجام خواه و تجدید نظر خواه ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادخواست دعوای  ضرر و زیان ناشی از عمل جرم شود، در دادگاه بدوی یا صادر کننده رای اول به این ادعا رسیدگی می شود و رسیدگی آن خارج از نوبت می باشد.

هرگاه فرجام خواه یا تجدید نظر خواه در زندان باشد، بر حسب مورد، شخص از پرداخت هزینه دادرسی در فرجام خواهی و تجدید نظر معاف می باشد.

فرجام خواه و تجدید نظر خواه باید بر حسب مورد، دادخواست و لایحه تنظیم شده خود را به دفاتر دادگاه صادر شونده رای و یا به دفاتر زندان تحویل دهد. دفتر زندان یا دفتر دادگاه استان مکلف است، پس از ثبت، باید بلافاصله  آن را به دادگاه صدور کننده رای اول ارسال نماید. زمانی که تجدید نظر خواهی در وقت مشخص صورت گرفت، دفتر دادگاه پس از ثبت و رفع نواقص احتمالی موجود در تحقیقات و مستندات به دیوان عالی کشور و دادگاه مرکز استان ارسال نماید. دانستن این نکات برای هر شخصی که خواهان واخواهی باشد، مهم است. این نکات بیان شده برای امور حقوقی نیز تعمیم داده می شود.

رسیدگی‌ در دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر اصولا حضوری نمی باشد و بررسی بر اساس دفاعیات دو طرف و همچنین با توجه به محتویات پرونده صورت می پذیرد. البته گاهی بر حسب حساسیت پرونده نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی شود.

اصولا هزینه های پرداختی برای اعتراض در تجدید نظر در خصوص دعاوی مالی به قرار ۴.۵٪ می باشد.

دلایل برای تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی بر حکم صادر شده در دادگاه حقوقی و کیفری

پیش تر گفتیم؛ یکی از راه های قانونی اعتراض به حکم صادره شده دادگاه، تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی است. برای تنظیم و تسلیم این لایحه به دادگاه دلایل و جهاتی باید وجود داشته باشد تا کسی که به صدور حکم معترض است، اقدام به واخواهی دوباره نماید. همچنین پیش تر عنوان شد که تمامی احکام صادره قابل تجدید نظر نیستند، پس چه دلایلی باید وجود داشته باشد تا حکم قابل تجدید نظر باشد؟! دلایلی که به واسطه آنها می تواند به رای دادگاه معترض شد. در تنظیم لایحه تجدید نظر باید حتما دلیل خود را از اعتراض عنوان نمود. در ماده قانونی ۳۴۸ قانون آیین دادرسی جهات و دلایل تجدید نظر خواهی را بیان کرده است. دلایل و جهات لازم تجدید نظر خواهی به قرار زیر است؛

ادعا داشتن عدم اعتبار استناد و مستندات دادگاه؛ این دلیل زمانی کاربرد دارد که قاضی پرونده با استناد به یک ماده قانونی حکمی را صادر کند و شخص تجدید نظر خواه  مدعی باشد که این قانون به دلایلی در قانون بی اعتبار شده است.

ادعای نبودن شرایط قانونی شهادت شهود؛ یکی از دلایل اثبات شهادت شاهد است. شخص می تواند با استناد به این جهت یا دلیل درخواست تجدید نظر خواهی را خواستار شود. مبنی بر اینکه شاهد شرایط قانونی و صلاحیت شهادت را نداشته است.

ادعای توجه نکردن قاضی به دلایل ابزاری؛ تجدید نظر خواه می تواند مدعی بر این موضوع‌ شود، قاضی به ابزاری که برای دادگاه بر اثبات گفته های خود ارائه داده، توجه نکرده است. البته باید این دلیل ابزاری مهم باشد و نتیجه دادخواست را کاملا دگرگون کند.

ادعای عدم صلاحیت دادگاه و قاضی در رای صادره؛ زمانی که برای شخص تجدید نظر خواه عدم صلاحیت قاضی پرونده در قضاوت محرز باشد، می تواند با استدلال به این دلیل خواهان تجدید نظر در رای صادره باشد.

ادعای خلاف رای صادره با احکام اسلامی و شرعی؛ یکی از دلایلی که برای تجدید نظر قابل رجوع است، خلاف شرع بودن حکم است. یعنی حکم صادر شده توسط قاضی پرونده با قانون جمهوری اسلامی و یا احکام شرعی مغایرت دارد. رای دادگاه باید موافق اصول و قانون باشد. 

نحوه رسیدگی به لایحه تجدید نظر خواهی

نحوه رسیدگی به لایحه تجدید نظر خواهی به این صورت است که؛ دادگاه تجدید نظر در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه از یک رییس و دو مستشار تشکیل شده است. زمانی که پرونده و لایحه تجدید نظر به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است و در صورتی که تحقیقات و مستندات ضمیمه پرونده ناقص باشد، طبق ( قرار رفع )نقص پرونده را به دادگاهی که خواهان تجدید نظر شده است و یا به دادگاه بدوی( دادگاه صادر کننده رای) مرجوع می شود. دادگاه صادر کننده رای موظف به انجام دستورات دادگاه تجدید نظر است و تحقیقات و مستندات را کامل کرده و بدون اظهار نظر دوباره پرونده را ارجاع می دهد و یا اینکه خود دادگاه تجدید نظر استان خود اقدام به انجام تحقیقات در راستای پرونده می کند. این مراتب در صورتی است که تحقیقات ناقص باشند و اگر هیچ مشکلی در ضمیمه های پرونده نباشد، رسیدگی بدون فوت وقت انجام می شود. لازم است تا نحوه رسیدگی به هر یک از انواع کیفرخواست را توضیح دهیم.

زمانی که رای صادر شده از نوع قرار ها باشد و تحقیقات بیشتر لازم نباشد، همچنین قرار صادر شده طبق قانون اساسی کشور باشد، دادگاه تجدید نظر آن را تایید و به دادگاه صادر کننده رای اعاده می کند. ممکن است نظر دادگاه تجدید نظر بر نقض این حکم هم باشد که دادگاه صادر کننده باید خارج از نوبت به آن رسیدگی نماید.

زمانی که رای صادر شده توسط دادگاهی باشد که ذاتا صلاحیت محلی نداشته باشد، دادگاه تجدید نظر استان رای را نقض کرده و آن را به دادگاه ذیصلاح می فرستد و مراتب انجام شده را به دادگاه صدور کننده رای اطلاع خواهد داد.

طبق عملی شخص، متهم و مجرم شناخته می شود، حال اگر دادگاه تجدید نظر، نظر به این داشته باشد که این عمل شامل جرم نیست و یا از جهات قانونی یا عفو عمومی و در صورتی که متهم یا مجرم تحت تعقیب نباشد، رای صادره نقض می شود.

به جز موارد بیان شده فوق، در هر حالتی دیگر دادگاه تجدید نظر فورا اقدام به رسیدگی دوباره به پرونده می کند و اگر حضور طرفین دعوا و یا کسانی دیگر ضروری باشد، دستور به حاضر شدن آنها می دهد. در غیر این صورت بودن یا نبودن طرفین و یا وکیل آنها باعث انجام رسیدگی نمی شود.

دادگاه تجدید نظر جلسه ای را برای رسیدگی  به پرونده تشکیل می دهد و اقدام به رسیدگی می کند، پس از تصمیم گیری در خصوص پرونده، مراتب به قرار زیر است؛

در صورتی که رای صادر شده از نظر دادگاه تجدید نظر با توجه به ادله های موجود و قانون درست و مورد تایید باشد، پرونده را با ضمیمه نظر دادگاه تجدید نظر به دادگاه اول ارجاع داده می شود.

زمانی که دادگاه تجدید نظر برائت متهم را محرز بداند و این شخص تحت تعقیب نباشد، رای صادر شده را مقتضی می کند، حتی اگر شخص، خواهان تجدید نظر نشده باشد و یا اگر در زندان باشد، فورا آزاد خواهد شد.

زمانی که دادگاه تجدید نظر رای صادره از دادگاه بدوی یا صادر کننده حکم را خلاف شرع و احکام اسلامی و خلاف قانون تایید شده بداند، فورا رای صادره را نقض و رسیدگی از سر گرفته خواهد شد.

پس از انجام مراحل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر، این دادگاه موظف است که پس از پایان جلسه و یا در اولین فرصت نهایتا تا یک هفته باید رای صادره و یا تایید رای دادگاه را به اطلاع دادگاه و شخص تجدید نظر خواه برساند.

دفعات مجاز برای اعتراض به حکم دادگاه بر اساس لایحه تجدید نظر خواهی

همانطور که در این‌ مقاله متوجه شدید، معترض شدن به حکم دادگاه بدوی حق هر کسی است که با دلایل مشخص رای صادر شده را غیر عادلانه بداند. در این صورت اقدام به تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی می کند.

طبق قانون تجدید نظر و واخواهی، شخص فقط یک بار حق اعتراض و خواهان تجدید نظر بر حکم صادر شده را دارد. رای دادگاه تجدید نظر از دو حالت خارج نیست. ممکن است رای این دادگاه بر تایید رای صادره از دادگاه صادر کننده رای باشد و یا رای دادگاه تجدید نظر استان مبنی بر حکمی مغایرت با حکم صادر شده اولیه باشد. اگر شخص در دادگاه تجدید نظر به حق و هدف خود برسد که هیچ، اگر چنین نباشد و به رای دادگاه تجدید نظر معترض باشد، امکان اعتراض دوباره وجود ندارد. ممکن است این سوال برای کسی که به حکم دادگاه تجدید نظر هم معترض باشد، پیش بیایید که آیا امکان اعتراض دوباره به حکم موجود است؟ و یا امکان معترض شدن دوباره به دادگاه تجدید نظر وجود دارد؟ جواب این سوالات در متن زیر می باشد.

آیا اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر مجاز است؟

رای صادره در دادگاه تجدید نظر قطعی است. رای قطعی یعنی رای و حکمی که غیر قابل تجدید نظر باشد. برای این موضوع در دو صورت و حالت می توان استثنا قائل شد. در صورتی که شخص تجدید نظر خواه دلیل جدیدی را برای اثبات حق و حقوق خود پیدا کند، می تواند برای خواسته خود دوباره معترض به رای صادره شود. سند و دلیل و یا مدرک جدید را تقدیم دادگاه کرد و بر اساس آن دوباره دادگاه اقدام به رسیدگی دوباره نماید. همچنین اگر بعد از رای صادر شده در دادگاه تجدید نظر شخص تجدید نظر خواه ثابت کند که حکم خلاف شرع و مخالف احکام اسلامی است. در این دو حالت استثنایی مدعی می تواند خواهان رسیدگی دوباره به پرونده شود. همچنین دادگاه موظف به رسیدگی دوباره بر پرونده وی می شود.

نحوه تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی

برای تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی باید بر طبق ماده قانونی ۳۴۱۱ عمل کرد. طبق این قانون، متن لایحه تجدید نظر باید دارای مشخصات کامل باشد. نام و نام خانوادگی و تمام مشخصات فردی او از ملزومات تشکیل و تنظیم لایحه تجدید نظر است. آدرس کامل و درست محل اقامت نیز باید درج شود. اگر وکیل شخص اقدام به تنظیم لایحه کند، تمام مشخصات وی نیز باید ضمیمه لایحه شود. حکم صادر شده برای پرونده او در لایحه به صورت کامل درج شود. نوشتن کامل دلایل تجدید نظر خواهی و تاریخ ابلاغ رای ضروری است. برای تسلیم لایحه تنظیم شده باید به دفاتر امور قضایی تحویل مراجعه کرد و این درخواست در سامانه ثنا ثبت خواهد شد. مراتب رسیدگی از طریق الکترونیک به شخص اطلاع داده خواهد شد. بودن وکیلی با تجربه در کنار شخص کمک کننده و موثر خواهد بود. وکیل پایه یک دادگستری با چند و چون تنظیم و تشکیل و رسیدگی لایحه تجدید نظر خواهی آشنایی کامل دارد و موکل خود را در این خصوص راهنمایی کامل خواهد نمود.

لایحه تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی

این سوال شاید برای خواننده این متن و یا شخص‌ تجدید نظر خواه این سوال پیش بیایید که بین فرجام خواهی یا لایحه تجدید نظر خواهی کدام یک مناسب تر برای اعتراض به رای صادره شده است؟ اعتراض به شیوه تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی مناسب تر است. زیرا؛ در دادگاه تجدید نظر امکان و مجاز به ورود ماهیت دعوی وجود دارد و می توان رای صادر شده در دادگاه بدوی را نقض کرد. اما فرجام خواهی در دیوان عالی کشور فقط مجاز به بررسی و تشریح شکلی و توجه به رعایت کردن تشریفات دادرسی می باشد. اصولا به ماهیت دعوا کاری ندارد. پس مشخص است که پیگیری از طریق لایحه تجدید نظر قابل انعطاف تر است و امکان رسیدن به حق در این مورد بیشتر و عادلانه تر است.   

آیا رای صادره در دادگاه کیفری و تصمیمات دادگاه حقوقی قابل فرجام خواهی هستند؟

آرای و احکام صادره در دادگاه کیفری تحت هیچ عنوان قابل فرجام خواهی نیست. اما برخی از آراء تجدید نظر کیفری در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته می شود. در مورد تصمیمات و آراء حقوقی تمام دعاوی مربوط به دعاوی مالی بیشتر از دو میلیون ریال قابل فرجام خواهی هستند. همچنین برخی از امور غیر مالی نیز قابل فرجام خواهی است. که در مبحث فرجام خواهی در مورد آن بحث خواهد شد. جواب به این سوال یکی از متداول ترین سوالاتی است که شخص تجدید نظر خواه در امور کیفری و حقوقی که خواهند پرسید.

لزوم وجود وکیل در تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی

وجود وکیل مجرب و متخصص در امور تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی ضروری است. هر چقدر آگاهی شخص به زبان حقوقی زیاد باشد، باز به مشاوره وکیل مجرب نیاز پیدا خواهد کرد. همیشه در انجام امور قضایی حساس و پیچیده، وجود وکیل در رسیدگی به روند پرونده نیاز است. زیرا وکیل متخصص به تمامی نکات و ترفند های امور قضایی آگاه و مسلط است. وکیل نکات مهم و ضروری را به شخص یادآوری می کند و از نوشتن برخی جملات و اضافه گویی ها پرهیز می شود.

حق الوکاله وکیل برای تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی

یکی از موضوعاتی که شخص در مشاوره از وکیل و‌ یا کمک گرفتن از وی برای تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی مهم است، آگاه شدن از حق الوکاله وکیل است. معمولا حق الوکاله وکیل برای معترض شدن به رای دادگاه و تنظیم لایحه واخواهی، نرخ ثابتی ندارد. برخی از وکلای مجرب و حرفه ای که دانش حقوقی و تجربه آنان ثابت شده است، نرخ حق الوکاله بیشتری دارند. اما این نرخ بر اساس توافق طرفین یعنی وکیل ‌و موکل تعیین می شود. اما طبق تعرفه های قانونی حدودا ۴۰٪ از نرخ کل حق الوکاله اول در تنظیم دادخواست دادگاه بدوی، پرداختی لازم به وکیل در تنظیم فرجام خواهی و تجدید نظر خواهی است.

امیدواریم در این مقاله به هر آنچه که درباره لایحه تجدید نظر خواهی مورد ابهام و سوال بوده، مورد بررسی و توضیح قرار شده باشد و از این مقاله راضی بوده باشید.

مقاله های مرتبط:

تنظیم دادخواست توسط وکیل

وکیل ماده 477

لایحه اعتراض به نظر کارشناس

وکیل ملکی

لایحه اعتراض به رای دادگاه

وکیل شکایت از پزشک

وکیل کیفری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

آدرس: خیابان ولیعصر بالاتر از پل پارک وی خیابان خیام نبش کوچه قرنی ساختمان آریانا واحد ۴.۴

تلفن: 74 60 21 26 021

0912-485-75-72

ایمیل: info@layeheh.com

ما به عنوان گروهی از حقوقدان‌ها ، وکلا و اساتید دانشگاهی که هر یک در حوزه‌ای خاص تخصص داریم گرد هم آمده‌ایم تا در زمینه‌های محتلف حقوقی از قبیل تنظیم اظهارنامه، دادخواست، لایحه و غیره بدون آنکه نیازی به مراجعه حضوری متقاضی باشد، خدمت‌رسانی کنیم.

لازم به ذکر است خدمات ارائه شده توسط این مجموعه برای تمامی مردم عزیز کشورمان در هر کجای دنیا که باشند فراهم است. امید است از این رهگذر بتوانیم گامی هر چند کوچک در رفع مشکلات مردم خوب کشورمان بر داریم.

021-86095462

9:00 تا 18:00

ضرب و جرح عمدی تعبیر قانونگذار است از واژه های عامیانه کتک زدن، آسیب بدنی و صدمه بدنی که به صورت عمدی از سوی یک شخص علیه شخص دیگر اعمال و انجام شده است.حسب درخواست شاکی، تشخیص دادگاه و یا ویژگی های آسیب وارده مجازات این جرم می تواند حبس، جزای نقدی، پراخت دیه و یا قصاص باشد.در ادامه یک نمونه لایحه دفاعیه از سوی متهم که توسط وکلای دفتر وکالت دادگران حامی تنظیم و نگارش یافته است تقدیم حضور مخاطبان گرامی می گردد.

اطلاع از مراحل شکایت کیفری در دادسرا

نمونه تجدید نظر خواهی در امور کیفری

 

بسمه تعالی

ریاست محترم محاکم تجدید نظر استان تهران

با احترام در ارتباط با پرونده کلاسه ….. که منجر به صدور دادنامه شماره ….. از شعبه محترم ۱۰۸۷ داد گاه عمومی جزائی گردیده و دادنامه مذکور در تاریخ ۸۲/۱/۲۰ باینجانب ابلاغ گردیده است اینک در مهلت مقرر قانونی و در اجرای بندهای الف ، ب‌ و ج از ماده ۲۶۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بدان معترض و جهات و دلایل اعتراض خود را بشرح ذیل باستحضار میرساند:

1- دادنامه اصداری فوق بر اساس مندرجات کیفر خواست منعکس در پرونده میباشد با مداقه و ملاحظه کیفرخواست مذ کور به تحقیقات محلی و اقرار متهم به اصل درگیری اشارت رفته است .

 

اولا” – هیچگونه شهادت شهود در پرونده مشهود نیست و شاهدی از طرف شاکی به دادسرا (مرحله تحقیقات) و دادگاه تعرفه نشده است.

 

ثانیا” – تحقیق محلی بعمل نیامده و شاهدی در خصوص در گیری و ضرب و جرح مستند دادنامه گواهی نداده است .

 

ثالثا” – بشرح گزارش مورخ 85/09/20 ضابطین داد گستری (ستوان ….) که در پرونده منعکس است (شاکی صراحتا بیان نموده ….. ساعت ۱۱ شب پدر شوهر و برادر شوهرم همراه شوهرم وارد منزل شده و قصد کتک کاری مرا داشتند) وقتی شاکی بصراحه اعتراف می نماید قصد کتک کاری داشتند پس کتک کاری (ضرب و جرح) چگونه بوده ؟!! بوسیله چه شخصی ایجاد شده بایستی عرض کنم صرفا” توسط شخص شاکی و دلیل آن این است که ایشان اساسا” قصد زندگی ندارد و خودش بارها بیان کرده با اقداماتی میتوانم به راحتی طلاق بگیرم و اين یکی از آن اقدامات است که با ایجاد ضرب و جرح (خود زنی) بدان متوسل شده است .

 

رابعاً – با حضور ضابطین در محل و انجام تحقیق از ساکنین، تصدیق خواهید فرمود که حتی درگیری لفظی هم نبوده تا خدای ناکرده ضرب و جرح ‏ زیرا بنده به همسرم علاقمند و قصد زندگی را دارم.

 

خامسا” – ادعای ضرب و جرح و درگیری کذب محض است زیرا در همان شب، احدی از دوستانم بنام آقای حمید …. به اتفاق همسرش مهمان بنده بودند و شب را هم در متزل ما خوابیدند و حاضر به ادای گواهی در این ارتباط میباشند.

 

بنا به مراتب معروض و از توجه به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس کیفر خواستی اصدار یافته که اساسا” و اصولا” مستندات کیفر خواست در پرونده مشهود و منعکس نمیباشد و اقرار صریح شاکی در گزارش ۸۵/۹/۲۰ ضابطین منعکس در پرونده مثبت این واقعیت است که در واقع ضرب و جرح نبوده و گواهان هم حاضر به ادای گواهی در این ارتباط میباشد.لذا نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی از محضر قضات محترم دادگاه تجدید نظر مورد تقاضاست .

 

اطلاع از راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص دعاوی خانواده

مشاهده حکم بدوی و تجدیدنظر جرم ضرب و جرح عمدی در خصوص این پرونده

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.

در گروه وکلای دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) شما بدون اینکه دستمزد اضافی پرداخت نمایید جهت پیگیری بهتر و حصول نتیجه ی ارزشمندتر دو وکیل پایه یک دادگستری خواهید داشت و هر دو وکیل با تلاش و هم افزایی و هماهنگی، تمام تلاش خود را در جهت حصول نتیجه به نفع موکل بکار خواهند بست.

 

 

 

 

ادامه مطلب ……

%PDF-1.4
%
39 0 obj
>
endobj

xref
39 115
0000000016 00000 n
0000003037 00000 n
0000003136 00000 n
0000003629 00000 n
0000003759 00000 n
0000004486 00000 n
0000004599 00000 n
0000004710 00000 n
0000004735 00000 n
0000005820 00000 n
0000006782 00000 n
0000007716 00000 n
0000007850 00000 n
0000007980 00000 n
0000008401 00000 n
0000008426 00000 n
0000009491 00000 n
0000010381 00000 n
0000010515 00000 n
0000010540 00000 n
0000010967 00000 n
0000011887 00000 n
0000012340 00000 n
0000013327 00000 n
0000014330 00000 n
0000014399 00000 n
0000014498 00000 n
0000019714 00000 n
0000019982 00000 n
0000020337 00000 n
0000020406 00000 n
0000020516 00000 n
0000038358 00000 n
0000038622 00000 n
0000039363 00000 n
0000039432 00000 n
0000039535 00000 n
0000044923 00000 n
0000045192 00000 n
0000045547 00000 n
0000045923 00000 n
0000045971 00000 n
0000046346 00000 n
0000046394 00000 n
0000046463 00000 n
0000046566 00000 n
0000054075 00000 n
0000054336 00000 n
0000054797 00000 n
0000110230 00000 n
0000165663 00000 n
0000239460 00000 n
0000319854 00000 n
0000375287 00000 n
0000430720 00000 n
0000465262 00000 n
0000502675 00000 n
0000558108 00000 n
0000613541 00000 n
0000622721 00000 n
0000632577 00000 n
0000688010 00000 n
0000743444 00000 n
0000747871 00000 n
0000752554 00000 n
0000752580 00000 n
0000753062 00000 n
0000755773 00000 n
0000756113 00000 n
0000756505 00000 n
0000756851 00000 n
0000756901 00000 n
0000757263 00000 n
0000757313 00000 n
0000757676 00000 n
0000757726 00000 n
0000757752 00000 n
0000758059 00000 n
0000758190 00000 n
0000813624 00000 n
0000869058 00000 n
0000880714 00000 n
0000893275 00000 n
0000948709 00000 n
0001004143 00000 n
0001074781 00000 n
0001152226 00000 n
0001207660 00000 n
0001263094 00000 n
0001289644 00000 n
0001318559 00000 n
0001373993 00000 n
0001429427 00000 n
0001433612 00000 n
0001438013 00000 n
0001493447 00000 n
0001548881 00000 n
0001550584 00000 n
0001552336 00000 n
0001607770 00000 n
0001663204 00000 n
0001696610 00000 n
0001732997 00000 n
0001788431 00000 n
0001843865 00000 n
0001848209 00000 n
0001852816 00000 n
0001854092 00000 n
0001906564 00000 n
0001959036 00000 n
0001982144 00000 n
0002043755 00000 n
0002045639 00000 n
0002113332 00000 n
0000002596 00000 n
trailer
]/Prev 3087165>>
startxref
0
%%EOF

153 0 obj
>stream
hb“Pf`jg`gAD؀cCPPያ&2?

ft`)X$: .AP A!

021-86095462

9:00 تا 18:00

مراحل رسیدگی به جرم کلاهبرداری عبارت است از : ثبت شکواییه و درخواست شروع شکایت – انجام تحقیقات و تعقیب مجرم در دادسرا – صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی در داسرا – ارسال پرونده به دادگاه و تشکیل جلسه رسیدگی در دادگاه کیفری دو – صدور حکم محکومیت و تعیین میزان مجازات در دادگاه – در صورت درخواست تجدیدنظر، ارسال پروندده به دادگاه تجدیدنظر – در صورت محکومیت متهم و قطعیت حکم، ارسال پرونده به اجرای احکام دادسرا جهت اجرای حکم – پیگیری احضار، اعمال و اجرای مجازات توسط اجرای احکام کیفری و شروع پروسه مجازات.شاکی و متهم در طول جریان رسیدگی علاوه بر امکان حضور و تنظیم صورتجلسات، حق خواهند داشت جهت دفاع از خود لایحه دفاعیه تقدیم مراجع رسیدگی نمایند.جهت اطلاع و ایجاد ذهنیت مخاطبان گرامی یک نمونه لایحه دفاعیه در خصوص جرم کلاهبرداری تقدیم حضور می گردد.لایحه دفاعیه را می توانید پس از مشورت با وکیل ، خود تنظیم کرده و یا تنظیم آن را به یک وکیل متخصص و با تجربه در زمینه دعاوی کیفری و کلاهبرداری بسپارید.

اطلاع از مراحل شکایت کیفری در دادسرا

نمونه تجدید نظر خواهی در امور کیفری

قضات و مستشاران محترم محاکم تجدیدنظراستان تهران

باسلام و احترام

با تقدیم وکالتنامه شماره …… بوکالت از تجدیدنظرخواه خانم پرستو ….. مطالب ذیل را در مقام اعتراض نسبت به دادنامه شماره ….. مورخ 24/6/94 صادره از شعبه 1163 دادگاه عمومی کیفری تهران و احقاق حق موکل باستحضار می رساند:

دادنامه مورد اعتراض مشعر است بر برائت تجدیدنظرخوانده، با عنایت به محتویات پرونده و دلائل موجود و همچنین مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، عنوان مجرمانه کلاهبرداری عبارتست از تحصیل مال دیگری با توسل به وسیله متقلبانه بدین شرح که وسیله متقلبانه را نیز توسل به حیله و فریفتن مردم وبردن مال تلقی نموده است.

باید به عرض مقامات محترم تجدیدنظر برسانم موکل حدود یکسال و نیم گذشته همسر خویش را از دست داده و زمانیکه قصد اجاره کردن آپارتمانی بعنوان سرپناه برای خود و دو دخترش را داشت با شخصی بنام آقای حمیدرضا ….. (تجدیدنظرخوانده) آشنا می شود و از آنجا که مشارالیه از فوت همسر موکل مطلع و همچنین از دارا شدن موکل از سهم الارث همسر متوفایش در جریان بوده با طرح و نقشه قبلی (طبق اظهارات خودشان) با ایجاد رابطه صمیمانه و رفت و آمدهای مکرر به منزل موکل جهت جلب اعتماد وی، نسبت به پیاده نمودن طرح و نقشه سوء خود اقدام نمودند. بدین صورت که تجدیدنظرخوانده با پیشنهاد رهن آپارتمان خویش به موکل به مبلغ 80 میلیون تومان نوشته ای را امضاء نمودندو مقرر گردید آپارتمان مزبور در رهن موکل قرار گیرد ولی متأسفانه آقای حمیدرضا …. برخلاف گفته هایش نه تنها آپارتمانی در اختیار موکل قرار نداد بلکه اقدام به انعقاد قرارداد باطلی با موکل نموده که از آن عقد رهن برمی آید و نه اجاره و نه هیچ قرارداد دیگری و بعداً اصل آن را پاره کرده و عملا دست موکل از هر چیزی خالی ماند و با فریب پول وی را گرفته و  موکل را با توهین و فحاشی و الفاظ رکیک مواجه ساخته است.(پیوست شماره یک)  نکته مهم آنکه طبق دستور مقام قضایی اینجانب بهمراه مامورین محترم کلانتری به آدرس درج شده بر روی کاغذی که تجدیدنظرخوانده آپارتمان خود را در رهن موکل قرار داده بود مراجعه نموده و مشخص گردید آپارتمان مذکور متعلق به شخص دیگری غیر از تجدیدنظرخوانده می باشد.

که گزارش مامور محترم کلانتری نیز مؤید این مطلب می باشد. و همین امر نیز از مصادیق توسل به وسایل متقلبانه و فریب و حیله نیز می باشد.  در دادنامه مورد اعتراض قاضی محترم اشاره به مالکیت تجدیدنظر خوانده نموده و بیان داشته اند ملک مورد اجاره متعلق به متهم است لازم به ذکر است متهم در جلسه رسیدگی با ابراز کپی سند مالکیت خویش اظهار نموده ملک مورد رهن در مالکیت خودم می باشد اما نکته آنجاست که در زمان نوشتن رهن آپارتمان، تجدیدنظرخوانده بطور کاملاً حرفه ای آدرس را طوری تغییر داده که موکل را گمراه نماید. که همین امر نیز از مصادق توسل به وسایل متقلبانه نیز می باشد.  

علی ایحال با توجه به موارد مذکور در فوق و احراز سوءنیت تجدیدنظرخوانده اثبات شده در مراحل اولیه رسیدگی و همچنین توسل به وسایل متقلبانه (اعم از طرح دوستی  با موکل جهت جلب اعتماد وی، وعده رهن آپارتمان غیر انعقاد یک قرارداد باطل و بی اعتبار و  بردن مال موکل و . . . ) از محضر مقامات محترم تجدیدنظر با توجه به محتویات پرونده تقاضای امعان نظر و بذل توجه در خصوص احراز جرم کلاهبرداری و نقض دادنامه بدوی  و احقاق حقوق از دست رفته موکل مورد استدعا می باشد.

با نهایت سپاس و تجدید احترام

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل برای جرم کلاهبرداری

اطلاع از شرایط وقوع وعناصر جرم کلاهبرداری

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.

موسسه حقوقی دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است. اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب …..

تقاضای کاهش سن یا افزایش سن و به طور کلی اصلاح تاریخ تولد در شناسنامه با چند انگیزه و دلیل می تواند انجام شود؛ یکی اینکه سن واقعی فرد چیز دیگری باشد و در شناسنامه به اشتباه درج شده و یا شناسنامه یکی از خواهران یا برادران یا فرد دیگری را به وی اختصاص داده باشند و دیگر اینکه فرد برای استفاده از امتیازات قانونی مانند تحصیل ، مهاجرت، استخدام و عضویت در تیم های ورزشی اقدام به کاهش یا افزایش سن بنماید.قانونگذار جز در مورد اول یعنی زمانی که سن فرد واقعاً در شناسنامه اشتباه درج شده باشد اجازه و امکان چنین کاری را نمی دهد.اگر میزان تغییر سن کمتر از سال باشد مرجع صالح برای تقدیم درخواست محاکم دادگستری هستند و برای بیش از سال باید تقاضا را به اداره ثبت احوال محل داد.در ادامه یک نمونه لایحه دفاعیه در خصوص کاهش سن که تقدیم دادگاه تجدیدنظر شده است جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان گرامی ارائه می گردد.

اطلاع از نکات مهم اصلاح مندرجات شناسنامه

 

ریاست محترم و مستشاران معزز دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نمونه تجدید نظر خواهی در امور کیفری

باسلام

احتراماً عطف به پرونده کلاسه …. اینجانب به وکالت از خانم (س.الف) نسبت به دادنامه صادره اعتراض داشته و موارد ذیل را به استحضار عالی می رساند ؛

 

1- شناسنامه ای که توسط موکل مورد استفاده قرار می گیرد متعلق به خودشان نیست در واقع ایشان متولد سال 68 هستند اما شناسنامه که متعلق به خواهر متوفی ایشان می باشد مربوط به سال 63 می باشد.

 

2- با توجه به اینکه پدر موکل نظامی بوده و ایشان در شهرهای مختلفی تحصیل کرده اند لذا دسترسی به مدارک تحصیلی ایشان در مقاطع پایین تر عملاً امکانپذیر نبوده اما مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی ایشان که در سال 88 اخذ شده نشان می دهد سن واقعی ایشان کمتر است چرا که با وجود تعداد بسیار زیادی دانشگاه در هر شهری، دیگر پشت کنکور ماندن آن هم به مدت هفت سال منطقی به نظر نمی رسد و با عقل سلیم سازگار نیست.

 

3- کارشناسان پزشکی قانونی با انجام چند مرحله معاینه پزشکی به این نتیجه رسیدند که سن موکل کمتر از سن شناسنامه ای بوده و بنابراین سن ایشان را تقریباً سی سال  اعلام کرده اند. این نظریه، تأیید کننده اظهارات موکل می باشد اما دادگاه محترم بدوی به نظریه پزشکی قانونی که اماره ای بر صحت خواسته موکل می باشد ترتیب اثر نداده و خواسته موکل را رد کرده اند.

 

4- موکل برای اثبات اظهاراتش، به شهادت شهود استناد کرده است که آنها در اظهاراتشان صراحتاً اعلام کرده اند که در دوران تحصیل مقاطع ابتدایی با موکل هم دوره بوده اند این در حالی است که سن شهود کمتر از موکل بوده بنابراین هم دوره بودن شهود و موکل بیانگر صحت اظهارات موکل می باشد در حالی که دادگاه محترم بدوی به جای اینکه به این امر مهم توجه کند برعکس، کم بوده سن شهود را ایراد تلقی کرده و بر همین اساس خواسته موکل را رد کرده است.

 

ریاست محترم دادگاه با عنایت به موارد فوق، استدعا دارد پرونده باسعه صدر بیشتری مطالعه گردد تا از تضییع حق موکل جلوگیری به عمل آمده و اجازه ندهند این مشکل بیش از این زندگی موکل را تحت تأثیر قرار دهد. لذا رسیدگی مجدد و نقض دادنامه صادره و صدور حکم شایسته مورد استدعاست.

 

باتشکر و تقدیم احترام

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل برای اصلاحات شناسنامه و اسناد سجلی

مشاهده سوال حقوقی و پاسخ وکیل دادگستری در خصوص کاهش سن

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

موسسه حقوقی دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است. اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب ……

نی نی سایت

نمونه تجدید نظر خواهی در امور کیفری
نمونه تجدید نظر خواهی در امور کیفری

Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *