نظر جنابعالی چیه

نظر جنابعالی چیه
نظر جنابعالی چیه

 

چندی پیش با سوالی و نظر سنجی روبرو شدم بنام کلفت من نجمه که در آن مریم روزگار و نظر جنابعالی چیه و تعدادی از دیگر دوستان نظرات خود را اعلام کردن ولی دیگه خبری از ادامه این مطلب نشد و مشخص نشد که به چه نتیجه ای رسیدیم در واقع جمع بندی نکردیم خوب اگه نشنیدین و اطلاعی ندارین من براتون عنوان میکنم.

مریم روزگار و نظر جنابعالی چیه هردو دارای کلفتی بودن بنام نجمه که به آنها خدمت میکرد و سوال این بود که آیا شما هم دوست دارین که کلفت داشته باشین یا نه؟ اگر جواب بله هست چرا؟ و اگر خیر هم چرا؟ و دوست دارین کلفت شما تا چه حد و اندازه در اختیار شما باشه؟ تمام وقت نیمه وقت؟ و برای چه منظور دوست دارین کلفت داشته باشین، فقط نظافت منزل؟ یا نه کلیه کارهای مورد نیاز برای راحتی شما؟ نوع برخورد و رفتار با کلفت شما به چه صورتی باشه؟ ملایم، خشن و تحقیر آمیز؟ در صورت بروز خطا و اشتباه از طرف کلفت شما رفتار و تنبیه شما در قبال اون چیه ؟ اگر کلفت شما از دستوری که دادین سر باز بزنه یا انجامش نده یا به درستی انجامش نده چه حرکتی با اون میکنین؟

خلاصه نظر کلی راجب این موضوع رو لطفا بدین بدون خجالت و واقعیت عنوان کنین تا جمع بندی بشه، و این ادامه نظر مریم روزگار و نظر جنابعالی چیه میباشد.

با سپاس از شما بزرگواران

……  خلاصه من که داشتم رو کول اکرم حسابی حال میکردم با صدای بلند درس خوندیم و برای اکرم هم تکرار میکردم و ازش سوال میکردم که ببینم اون خنگول فهمیده،  اونم جواب میداد و خداروشکر داشتیم داشتیم خوب پیش میرفتیم ، تا اینه دیدم صدای هن هن و نفس نفس میاد از اکرم چند سوال پرسیدم دیدم داره بسختی جواب میده ، گفتم چت شده اکرم خوبی، گفت بله لیلا خانم گفتم پس چرا صدات میلرزه ، گفت خانم فکر کنم ۴ ساعتی هستش دارم شمارو رو کولم میگردونم گفتم شوخی نکن الان ۴ ساعت شده نگاه کردم دیدم بله ۴ ساعته من رو کول اکرم نشستمو دارم سواری میکنم خندیدمو گفتم دیدم پاهام درد نگرفته خسته نشدم نگو رو کول تو هستم ، پاهای اکرم کم کم به لرزه افتادن گفت خانم اجازه هست بشینم، گفتم البته وقتی نشست دیدم کل صورتش خیس شده پر از عرق و بعد از پیاده شدنم ولو شد رو زمین و نفس نفس میزد گفتم چه باشگاهی می خواستی بری اینقدر عرق بریزی مجانی، تازه درس هم بخونی بدون اینکه خودت بخوای، درحالی که نفس نفس میزد خندید و گفت بله لیلا خانم راست میگین، گفتم یه عکس یادگاری از روز اول برناممون و پیشرفتمون میگیرم خاطه خوبی میشه ، درحالی که اکرم دراز کشیده بود منم ایستاده بودم پامو گذاشتم رو سینش و گفتم شکار منی اکرم بخند یه سلفی بگیرم اکرم هم خندید و یه عکس سلفی انداختم و گفتم برو صورتتو بشور حالت جاش بیاد ، بعد یه آب میوه بریز بخوریم حال کنیم، اکرم که حسابی عرق کرده بود کلی کالری سوزونده بود رفت کلی خوراکی برداشت بخوره، گفتم تو هم باید رژیم بگیری کمتر بخوری و بیشتر تحرک کنی، غذاها رو از جلوش برداشتم اون بکش من بکش خلاصه ریختن رو زمین شروع کرد از زمین برداشتن و خوردن منم شروع کردم زیر پاهام لهشون کردم که دیگه اون نخوره ، اکرم گفت چرا له میکنی گفتم تا دیگه نخوری، رفتم دستشویی اومدم دیدم دیگه اون غذاهای له شده رو زمین نبود و تمیز شده بود گفتم حتما جمعشون کرده، ولی بعدا فهمیدم نه اونا رو خورده بود چون چند باری امتحان کردم غذارو میریختم زمین که بیشتر از وعدش نخوره اوایل جلون نمیخوردشون روش نمیشد بعدا کم کم دیگه روش باز شد غذای له شده زیر پامو دیدم چهار چنگولی میخوردش، حسابی تعجب کرده بودم ولی عادت شده بود غذای اضافیمو میریختم رو زمین لهش میکردم و اونم همش رو میخورد، من نتونستم حجم غذاشو کم کنم و فهمیدم که با غذا اصلا شوخی نداره حتی حاظره غذای له شده زیر پاهامو بخوره، گفتم نوش جونت حالا که اینقدر لذت میبری، فقط حسابی خر سواری میکردمو کولی بهم میداد و عرق میریخت بحای ورزش و منم چون نتونستم تغییرش بدم گفتم پس بزار من لذت خودمو ببرم ورزشمو بکنم، درسمو روی کول اکرم بخونم اونم هر کاری خواست بکنه تا من فارق التحصیل شدم ولی اکرم رد شده بود و نتونست مدرک بگیره و فقط تا آخر درسم خدمتکارم بود و بهم سرویس میداد و پولشو میگرفت …….. الان بعد از ۱۸ سال اکرم روزی ۳ بار در هفته میاد خونم کارهای خونمو انجام میده و یاد اون روزها رو باهم میکنیم و میخندیم .

…… خلاصه روزهای خوبی رو داشتم سپری میکردم هم من و هم اکرم اونم خیلی خوشحال و راضی بود هم غذاشو میخورد هم پولشو میگرفت هم جای گرم و نرمش رو داشت و خلاصه حسابی حال میکرد از اانجام کارهای من و خونه هم حسابی لذت میبرد. نزدیک امتحانات آخر ترم شده بود و فشدگی خوندن درسام و ورزشم روزانه من ، من عادت داشتم موقع درس خوندن راه برم و بلند بلند درس بخونم و تو اون روزها اینقدر راه میرفتم که دیگه پاهام از خستگی نا نداشتن، ورزش هم که میکردم دیگه بیشتر از بیش پاهام درد میگرفت . اکرم یکروز ازم پرسید مگه مجبوری اینقدر راه بری درس بخونی بشین بخون گفتم عادتم اینه نمیتونم غیر از این درس بخونم ، بهش گفتم تو چرا نمیخونی، چرا ورزش نمیکنی، خیلی چاق شدی خیلی اضافه وزن داری مریض میشی . گفت میدونم ولی از غذا نمیتونم بگذرم حوصله ورزشم ندارم ، بهش پیشنهاد دادم که میخوای هم درس بخونی و هم لاغر کنی، گفتش چجوری گفتم من راه میرم درس میخونم، بجای اینکه راه برم تو راه میری ، گفت متوجه نشدم گفتم خنگول من من میشینم رو کولت منو راه ببر منم با صدای بلند درس میخونم با این کار هم بعد از یه مدت لاغر میشی چون بهم کولی میدی درس رو میشنوی چون دارم بلند میخونی و ورزش هم برات میشه منم پاهام خسته نمیشه اکرم کمی فکر کرد گفتش باشه قبوله امتحانی انجامش بدیم. هردوتامون از این پیشنهاد راضی بودیم و گفتیم امتحانی بریم ببینیم چقدر جواب میده ، خلاصه صبح شد طبق روال هر روز و روتین من رفتم برای ورزش و دویدن برگشتم اکرم داشت صبحونه آماده میکرد ، سلام اکرم سلام لیلا خوب بود آره مثل همیشه به به چه صبحونه ای گشنمه ، اول لیلا خانم بیا آماده شی بد صبحونه ، نشستم رو صندلی جلوی در پاهامو گذاشتم رو استول زیر پایی و اکرم اومد و بند کتونیمو باز کرد و از پاهام در آوردشون و جورابمو از پاهام در آورد و با ظرف آب پاهامو شست و خشکش کرد و صبحون رو برام آورد منم تا صبحونه بخورم اونم کتونیمو دستمال کشید تو جاش گذاشت و جورابمو برد شست و پهنش کرد تا خشک بشه صبحونم تموم شد رفتم دوش بگیرم تا برگشتم سفره جمع شده ظرفها شسته شده بود دمپایی حوله ای رو پام کرد و حوله رو تنم کرد موهامو خشک کرد و منم کتاب رو برداشتم و اونم بعد از پهن کردن حوله دیدم چهار زانو جلوم نشسته  گفتم چی شده گفت مثل اینه یادتون رفته ، گفتم چیرو گفتم قرار شد سوار کولم بشین، خندیدمو گفتم راست میگی فراموش کرده بودم ، اکرم آخ یادم رفت بزارین کرم پاتونو بزنم گفتم باشه نشستم رو شونه هاش اونم کرم پامو زد گفت لیلا خانم آماده هستین؟ گفتم بله بلند شو ، بلند شد و راه افتاد اکرم چاق و خپل راحت منو بلند کرد و مثل یه اسب قوی راهم برد منم که رو کولش داشتم حال میکردم ……

….. خلاصه اکرم نقل و مکان کرد از خوابگاه به خونم چیزهای زیادی نداشت فقط یه دست رختخواب و یه چمدون لباس و وسایل دانشگاهی که گوشه از یکی از اتاقهام گذاشت ، اوایلش روم نمیشد بهش کار بدم و ازش بخوام که به کارهای خونه و نظافت که قرارمون بود انجام بده و منم به ازاش بهش پول بدم بهش بگم و اونم زیاد خودش تو این موضوع نبود و طبق روال دو دانشجوی هم اتاقی مدتی رو گذروندیم و از اونجایی که درس خونم نبود نمیذاشت منم درس بخونم تمام هزینه های خونه رو داشتم میدادم و تازه حقوق کار نکرده اکرم هم داشتم ، فقط هر از گاهی غذا درست میکرد و ظرفهارو میشست و هفته ای هم یکبار جارو میزد ، دیدم اینجوری نمیشه اونم به روی خودش نمیاره ، تصمیم گرفتم براش برنامه کاری بریزم ، و یه لیست بلند بالا از کارهای روزانه و کارهای خونه رو بهش دادم ، و بر خجالتم یه روز غلبه کردم و گفتم اکرم این برنامه کاریت و ساعاتش رو برات نوشتم که طبق این برنامه کارا رو انجام بدی ، اکرم بعد از شنیدن این حرفم کمی تو هم رفت و از دستم دلخور شده بود ، ولی چاره ای نداشتم چون اون نه اجاره میداد نه پولی برای خرید خونه ماشاالله هم که مثل چی خوراکیهامو میخورد پول ماهانه هم که میگرفت. گفتم اشکالی نداره بذار دلخور بشه لازم بود اینکار رو انجام بدم ، خلاصه بدون هیچ حرفی اکرم بعد از گرفتن لیست کارهاش رفت تو اتاق و در رو هم بست من هم مشغول به درس خوندن شدم، بعد از ساعاتی اکرم شروع به انجام کارهاش طبق لیست داده شده کرد و این موضوع منو کمی آرومم کرد، چند هفته ای بر این منوال گذشت و اکرم با بیمیلی کارهارو انجام میداد و باهام هم حرف نمیزد تا اینکه یه روز بهش گفتم من به زور نیاوردمت گفتم دستت خالیه بهت کمک کنم و از خوابگاه شلوغم نجاتت بدم که بتونی درسات رو بهتر بخونی ،اگه دوست نداری میتونی برگردی، اکرم که تو این مدت حسابی بهش خوش گذشته بود خیلی سخت بود دوباره برگرده ، غذا آرامش و راحتی که اینجا داشت تو خوابگاه نداشت تازه هم پول ماهانه میگرفت کمک هزینه بود براش، این بود که بعد از دقایقی فکر کردن عذر خواهی کرد و گفتش که تمام کارهامو انجام میده و نمیذاره دست به سیاه و سفید بزنم . منم گفتم لازم نیست  تمام کارهامو انجام بدی تو همون لیستی رو که بهت دادم انجام بده کافیه ، ولی از اون اصرار که نه شما نمیخواد هیچ کاری کنین فقط درستونو و ورزشتونو انجام بدین تمام کارهارو به من بسپارین. منم مخالفت نکردم و گفتم هرجور راحتی، فکر کنم تازه فهمیده بود که در چه شرایطی قرار گرفته، خلاصه از اون تایم به بعد من فقط درس میخوندم و ورزشمو انجام میدادم همین و اکرم صفر تا صد کارهارو انجام میداد، دستشویی ، حموم ، آشپزخونه، اتاقها رختخواب کف زمین گردگیری شستن ظرفها و درست کردن غذا… خلاصه حسابی شده بود کارگر خونم ، منم چون حسابی داشتم لذت میبردم با فکر بازتر و بهتر به درس و ورزشم میرسیدم ……..

اسمم لیلا ، ۲۲ سالمه و دانشجوی زبان در دانشگاه شیراز بودم .

الان که ۱۸ سال از اون وقت میگذره دوست داشتم یکی از خاطرات اون دوران رو براتون تعریف کنم . هر شخصی برای خودش یه استعداد و توانایی هایی داره که میتونه از اونها به نفع خودش و بکارگیری برای شرایط بهتر لحظات خود استفاده کند ، من از دانشجویان به قول خودمون خر خون بودم والبته باهوش ولی با مطالعه زیاد و نفر اول دانشگاه بودم و معدلم همیشه بالای ۱۹ بود . تو اون دوران با دختری که هم کلاسی من بود آشنا شدم بنام اکرم ، اون دختری چاق با قدی نسبتا کوتاه و خیلی دختر خنگ و گیرایی ضعیفی داشت ، تنها فکر و ذکرش فقط خوردن بود و به هیچ عنوان از هیچ خوردنی نمیگذشت و اصلا هم شوخی سر غذا نداشت ، خلاصه کشته مرده خوردن بود. ولی از درس و امتحان و دانشگاه شاگرد آخر بود ، اکرم از قشر متوسط رو به پایین جامعه بود و به سختی خانوادش براش پول میفرستادن و این موضوع باعث میشد که کمی زندگی سختری نسبت به بقیه داشته باشه . من که از لحاظ مالی مشکلی نداشتم و خانواده من جزو قشری که از لحاظ مالی غنی بودن بودیم، و این موضوع باعث شد که کمکی به اکرم از لحاظ مالی بکنم ولی نمیدونستم چطوری؟ چون بعد از مدتی دوستی از اخلاق اکرم خبر داشتم و اونم دختری بود که بخاطر غرورش حاظر نبود به روی خودش بیاره ولی خوردن زیاد اجازه نمیداد که بگذره از غذا و برای غذا خوردن دست به هر کاری میزد و تنها نقطه ضعفش غذا بود. البته من این موضوع رو بعدا فهمیدم که براتون تعریف میکنم ، از اونجایی که من درس زیاد میخوندم و مطالعه زیاد داشتم دیگه وقتی برای دیگر کارهامو نداشتم تا اینکه همین موضوع باعث شد که برای کمک مالی به اکرم ازش بخوام که تو کارهای من کمک کنه و منم در ازاش بهش پول بدم، کارهای مثل نظافت خونه ، شستن لباس ، غذا درست کردن و …. خلاصه به هر روشی که بود بهش پیشنهاد دادم و اکرم هم بعد از چندروز به قول اینکه به کسی از بچه ها نگم قبول کرد. من در یک خونه دربست اجاره ای تنها بودم و اونم در خوابگاه بود که قرار شد کلا به خونم نقل و مکان کنه، اکرم دختر مهربون و تمیزی بود و واقعا از لحاظ نظافت و انجام کارهاش خیلی مرتب و منظم بود …..

نظر جنابعالی چیه

سکوت همجا رو فراگرفته بود طوری که تیک تاک ساعت بگوش میرسید……

من در حالی که ابرو بالاانداخته بودم و غره شده بودم زیر چشم نگاهی به زهرا انداختم چهرش سرخ شده بود و سرش پایین بود ، پامو گذاشتم زیر چونش آوردم بالا تا تو چشاش نگاه کنم ، گفتم چت شده ساکت شدی ؟ درحالی که با پام صورتشو به بالا گرفته بودم زهرا از ترس و خجالت چشماشو بسته بود ، تو این حال متوجه شدم که نجمه هم مات و مبهوت داره اوضاع رو نگاه میکنه ، بهترین شرایط رو دیدم که هم نجمه رو تنبیه کنم و هم زهر چشمی از زهرا بگیرم که بفهمه کلفتی من جدی و شوخی نیست ، چون یکبار هم به نجمه تذکر داده بودم موقعیت رو مناسب دیدم ، با همون پای راستم که زیر چونه های زهرا بود چنان ضربه محکمی با کف پام به صورت نجمه زدم که نقش زمین شد و این کارم شدت عصبانیتم رو بیشتر کرد و از روی مبل بلند شدم و پامو روی صورت نجمه که بر اثر ضربه سرخ و از بینیش بخاطر برخورد با زمین خونی شده بود گذاشتم و اونقدر در افکار و قدرتم غرق شده بودم که متوجه نشدم صورت نجمه زیر پاهام در حال له شن بود.

در همین موقع دیدم زهرا به پاهام افتاده و اون پامو که صورت نجمه رو داشت له میکرد با خواهش و تمنا و التماس نوازش و بوسه میزد که ببخشمش و پامو از روی صورتش بردارم و این التماسهای زهرا باعث افزایش غرور و قدرت بیشتر من میشد ، تا اینکه کمی با بوسه هایی که زهرا به پاهام میزد و میگفت ببخشید خانم غلط کردم، پامو از صورت خونی نجمه برداشتم و پاهای خودمم خونی شده بود که داد زدم احمق عوضی هم پاهامو کثیف کردی و هم کف خونه رو آشغال بدرد نخور زود باش پاهامو تمیزش کن ، زهرا جلدی پرید و بسمت آشپزخونه دوید و ظرف آب و دستمال تمیز آورد ، نجمه هم که بخاطر ضربه محکم و فشار پام رو صورتش گیج و گنگ بود به زحمت بلند شد و دماغشو گرفت که خون بیشتری رو زمین نریزه و بسمت دستشویی رفت تو همین موقع بود که زهرا با آب و دستمال زیر پاهام نشست و شروع به تمیز کردن و شستن پاهام کرد، منم نگاهش کردمو گفتم دختر جون این آشوب رو تو درست کردی ، اونم با ترس و لرز و من من گفت : ببخشید خانم غلط کردم من فقط نمیدونستم تو اون موقعیت چی بیگم و فقط گوشم به فرمایشات شما بود، من گفتم : خفشو دیگه بسته چرند و پرند تحویلم نده این شرایط و نحوه برخوردم با کلفتمه خواستی آزمایشی چند روزی میای رازی بودم میشی کلفتم نخواستی هم که هری برو پی کارت که حوصله تو رو ندارم، ….

تو همین موقع گوشیمو برداشتم و تیکه فیلمی از زهرا که داشت پاهامو تمیز میکرد گرفتم. بعد از تموم شدن کارش و تمیز کردن خون ریخته شده رو کف زمین وسایلشو جمع کرد و گفت خانم تا کی وقت دارم بهتون خبر بدم؟ گفتم: هروقت تصمیم قطعی گرفتی، زهرا : چشم خانم ، با اجازتون من برم، خداحافظ. 

نجمه که مثل بید میلرزید و اون گوشه وایستاده بو سرش پایین بود ، محلش نذاشتم و فیلم کوتاه گرفته شده رو با دوستای صمیمیم شر کردم ، همینطور که محو سوال و جواب و واکنش دوستام به کلیپ ارسالیم بودم نیم نگاهی به نجمه انداختم که همینطور وایستاده بود ، گفتم چت شده ؟ همینو میخواستی؟ تو که بعد از چند سال کلفتی من با اخلاقم آشنا بودی چرا؟ حالت جا اومد ، حواست به کارت نباشه از اینم بدتر سرت میارم فهمیدی کلفت احمق ، گمشو یه نوشیدنی برام بیار ، نجمه : چچششم خاانم االلاان میارم خدمدتون . اومد لیوان آب پرتقال رو بهم داد و زیر پاهام نشت و همونطور که تربیت شده بود شروع به بوسیدن پاهام کرد و غلط کردم و منو ببخشید و …. منم که داشتم لذت میبردم لبخندی هم رو لبام بود گذاشتم که همینطور به کارش ادامه بده و اونم میدونست تا من نگم باید همینکار رو ادامه بده ، تا آب پرتقالم که تموم شد، گفتم : بسته دیگه پاهامو آبدهنی کردی کلفت خنگ از این به بعد فقط و فقط حواست به انجام وظیفت باشه حتی اگه کسی رو داشتم میکشتم تو فقط کارتو انجام میدی فهمیدی؟ نجمه: بله خام حتما همینطور که فرمودین انجام میدم.گفتم : خوبه برو به کارات برس امشب هم از شام خبری نیست فهمیدی، نجمه: بله خانم ممنونم از شما…..

دوستانم که از کلیپ ارسالیم هیجان زده شده بودن چندی نگذشت که اونها هم کلیپهایی مثل کلیپ من تو سایت فرستادن چلنج جالبی شده بود که یکی از دوستام گفت از این به بعد هرکی یک کلیپ تو سایت بذاره با کلفت و نوکرش برای هرکی قشنگتر بود اون برنده است و هرکی بد تر بود بازنده و بازنده هم باید بقیه رو مهمون کنه قبوله …. 

ادامه دارد

بهش گفتم ، خوب از خودت بگو ببینم بیشتر خودتو معرفی کن …. زن کارگرم گفت : اسمم زهراست کلفت شما 25 سالمه لیسانس ادبیات عربی خوندم و چند سالی هست که ازدواج کردم یک دختر بچه 4 ساله دارم و بخاطر مشکلات مالی و دارمد کم و هزینه بالای زندگی مجبور به جویار کار شدم چون کاری پیدا نکردم مجبور شدم بخاطر دخترم هر کاری کنم که اون راحت باشه و حاضرم دست به هر کاری بزنم و انجام بدم ولی اون در راحتی باشه … من که با شنیدن این حرفها غرور و قدرتی منو فراگرفت که بادی به غبغب انداختمو سینه هامو سپر تر کردم ابروهایی بالا انداختمو و با خنده ایی بر لبام گفتم… آهای نجمه احمق داری چیکار میکنی ؟ نجمه گفت : خخخاننننم ببخشید حواسم پرت شده بود شروع به ماساژ دادن شد… گفتم کلفت عوضی یکبار دیگه ببینم کارتو وظیفتو درست انجام نمیدی مثل سگ میندازمت بیرونو حسابی تنبیه ت میکنم فهمیدی احمق  !  نجمه : بله خام ببخشید گوه خوردم غلط کردم … من : و تو دختر جون اولا هنوز قبولت نکردم که کلفتم باشی دوما شوهرت اینقدر به پاهام افتاد و التماسم کرد تا قبول کردم ببینمت ، در مرحله اول من همینطور که میبینی نجمه کلفتمه و از صفر تا صد تمام کارامو انجام میده مثل یه خر از صبح کار میکنه تا پاسی از شب مثل یه سگم برام دم تکون میده و بهم وفاداره ولی چون شوهرتم به عنوان کارگر مغازم مثل خر برام کار میکنه پابوسم شده بود الان اینجایی برای پذیرفتنت این شرایطمنه:

من به احترام خیلی اهمیت میدم باید مثل یه نماز گذار مدام جلوم سجده کنی و ازم بابت پذیرفتنت به عنوان کلفتم و روزی که بهت میدم تشکر کنی ، من خیلی جدی، سخت گیر و مقرراتی هستم باید تمام و کمال تمام دستوراتمو مو به مو انجام بدی و فقط یک کلمه بشنوم ازت بله خانم و چشم خانم ، من از اینکه دستور میدم و کلفتم برام انجامش میده حسابی لذت میبرم و اصلا شماها برای همین اینجا هستین که من دستور بدم شما انجامش بدین برای راحتی من و آرامش و لذتم، لذتم زمانی صورت میگیره که ببینم کلفتم داره دستوراتمو با دل و جون و با کمال دقت انجامش میده و من بادیدنش لذت ببرم ، اگر خنده رو لبام بود دارم لذت میبرم و راضی هستم در غیر از اینصورت کارتو داری اشتباه انجام میدی ، من هر کاری رو توقع دارم کلفتم برام انجام بده درواقع من هیچ کاری جز دستوردادن انجام نمیدم پس از کوچکترین کارم تا بزرگترین کارمو شما کلفتا باید انجام بدین.

من روزانه به شما امتیاز میدم بابت عملکرد کاراتون و نحوه انجام دستوراتم و اگر لذت ببرم نمره کافی میگیرین در غیر از اینصورت نمره منفی ، جمع امتیاز روزانه شما 100 هستش که اگر در کل ماه هر روز 100 بگیرین حقوق ماهانه قرارداد شما به شما کامل پرداخت میشه ، که تابحال پیش نیومده که نمره هر روز شما 100 بشه ، واگر منفی بشین باید اضافه کار کنین برام تا به مثبت برسین در غیر این صورت فقط رایگان برام کار میکنین ، پس خوب دستوراتمو انجام بدین من لذت ببرم و نمره مثبت بگیرین، ساعت کاریت از 8 صبح تا 8 شب هستش همه روز هفته غیر از جمعه ها که اگر نیازت داشتم میای و اضافه کاری میگیری ، یه قرارداد مرتب منظم و سفت و سخت در محضر مینویسم و طبق اون عمل میکنیم. 

ضمنا شروع کارت به عنوان کلفت من بعد از چند روز آزمایشی کار کردنت آغاز میشه اگر از کارت راضی بودم و این حس لذت رو به من منتقل کنی ، فهمیدی دختر جون …..

سکوت فضا رو در بر گرفت طوری که صدای تیک و تاک ساعت شنیده میشد ….

ادامه دارد…..

….. و ادامه داستان

همانطور که گفته بودم من به همراه دخترم و کلفت شخصی خودم نجمه با هم زندگی میکنیم و کلفتم شرایط و محیط خونه رو با انجام وظایفش محیطی گرم و نرم با آرامش برام محیا کرده که بسیار لذت بخش هستش برام. کارگرهای مغازه من دو پسر مجرد و دو پسر تازه ازدواج کرده هستن ، از کارشون راضی هستم چون وظایف خودشونو بلدن و درست انجام میدن و مشکلی با اونها ندارم، ولی چند وقتی هست که دو کارگر تازه ازدواج کرده خواهش و تقاضایی به من کردن که به دلیل مشکلات مالی و شرایط اقتصادی نیاز به پول دارن ولی نه اضافه حقوق بیشتر از اون محتاج هستن . از زبان کارگرم … سلام خانم همونطور که خدمدتون عرض کردم شرایط زندگیم خیلی سخت شده …. من : چکاری از دست من بر میاد ؟ …. کارگرم : همسرم جون و با انرژی میشه اونم تو مغازه با ما کار کنه لطفا؟ … من : نه چون ظرفیت کارگرای اینجا تکمیله ! …. کارگر: جایی کاری یا شغلی آشنایی دارین که بره کار کنه فقط مطمئن باشه هر جایی نمیتونم بفرستمش …. من: کار مطمئن و جای امن … اممم فکر کنم کار خونه بهترین باشه ! …. کارگر : اوه بله خانم منم فکر کنم کارگر خونه باشه و اون شخص رو بشناسین جای خوبیه … من: من که کلفت دارم بزار ببینم دوستام کی کلفت نیاز داره بهت خبرشو میدم ولی قبلش باید خانومتونو ببینم و باهاش صحبت کنم … کارگر: چشم خانم خیلی از لطفتون ممنونم، کی بیان برای صحبت ؟ … من: خبرت میکنم. چند روز بعد قرار ملاقات گذاشتیم که بیاد خونمون….. من رو کاناپه تکیه داده بودم و چای میخوردم و تلویزیون میدیدم و نجمه کلفتم داشت پای منو با روغن مخصوص که تازه گرفته بودم ماساژ میداد که زنگ درمون به صدا در اومد … نجمه ببین کیه! … چشم خانم ، زن کارگرم بود … نجمه:خانم با شما کاردارن …. من: بگو بیاد تو …. نجمه: چشم خانم …… زن کارگرم : سلام خانم ….. نگاهی به سرتا پای اون انداختم و کارگرم گفته بود که لیسانس ادبیات داره و تو دلم گفتم بیچاره با لیسانس ادبیات قراره کلفتی کنه و از لباس و شرایطش مشخص بود که نیاز به پول داره و کار لازمه ، منم که با چند تا از دوستام صحبت کرده بودم همشون دوتا سه تا کلفت و نوکر داشتن و جایی برای اون نبود ، گفتم بیا بشین و اونم پایین مبل نزدیک استیل زیر پایی که پای من روش بود نشست و به کلفتم گفتم تو ادامه کارت رو بده و اونم به ماساژ پاهام ادامه داد ، تو این موقع به چشمای اون دختر که 24 یا 25 ساله میخورد انداختم از خجالت سرش رو پایین انداخته بود ، بهش گفتم …………..

ادامه دارد…….

نقل قول از بانوی خوبی بنام مریم

بانویی هستم که به دلیل مشکلات خانوادگی بسیار از همسرم جدا شدم و با تنها دخترم زندگی میکنم که تمام دنیای من هستش . شکر خدا از لحاظ مالی وتوان مالی رو پای خودم هستم و مشکلی ندارم هم تو کار مشارکت در ساخت و ساز هستم و هم مغازه ای دارم که چند کارگر در آن مشغول به کار هستن . حدود ۲ سال هم خانمی افغانی چون کس و کاری نداشته و تنها بوده با ما زندگی میکنه بنام نجمه ، اون که جا و پناهی نداشت من بهش جا و پناه دادم و در ازای این کار من اون هم به عنوان کلفت من مشغول به خدمت من در خانه هستش. کل کارهای من و دخترم رو از صفر تا صد انجام میده و من و دخترمم دوسش داریم و بهش عادت کردیم، نجمه کلفت حرف گوش کن و کاری هستش و نمیذاره من حتی دست به سیاه و سفید بزنم تمام کارامو انجام میده و منم بابت این انجام وظیفش هواشو دارم. کارگرای مغازه هم کارگرای خوبی هستن و همشون کارشونو خوب انجام میدن و وظایفشونو خوب بلدن و اصلا رو حرف من حرف نمیزنن و فقط اطاعت امر میکنن و کارای مغازه رو درست انجام میدن. خلاصه همه چی برام خوب و خوش میگذره و با وجود کلفتم نجمه و کارگرام تو مغازه من در آرامش و راحتی هستم و در کنار دختر گلم زندگی خوبی دارم. . . . .

ادامه دارد…..

شما دوست عزیز و بانوی ایرانی نظرتون راجب به زندگی بانوی گرامی مریم چیه؟ آیا می پسندین؟ دوست دارین همچین جایگاهی داشته باشین ؟ در غیر اینصورت روش شما با اون شرایط به چه صورتی هستش؟

همانطور که میدانید در زمانهای قدیم بردگان برای ارباب های خود بکار گرفته میشدند و تمامی کارهای محوله و دستور داده شده به آنهارا انجام میدادند و به طبع چون آنها خریداری شده بودند و یا اسیر بودند که به بردگی بکار گرفته میشدند رفتارهای اربابان با آنها خشن ، تحقیر آمیز و بی رحمانه می بوده و به مرور زمان بردگان اسم و نامشان را به کلفت و کنیز تغیر داده و از اسارت و خرید و فروش بخاطر بوجود آمدن طبقات مالی و زندگی به فقیر و غنی تغییر شکل دادند .

و فقرا برای امرار معاش خود به کلفتی و کنیزی اشرافزادگان و اغنیا می پرداختند و از این شرایت اغنیا به راحتی ، لذت و استفاده از تایم خود از زندگی بهره میبردند و از آنها استفاده می کردند و کنیزان هم به ازای خدمات خود بسته به نوع توافقشان پول یا غذا یا هردو و یا جای خواب دریافت میکردند . 

رفتار اربابان با کلفتها و کنیزان و یا نوکرها متفاوت بوده که با ملایمت یا خشونت و یا تحقیر و بعضی از این حالات را در بر میگرفته، حال اگر شما جاین اربابان بودید و یا هستید که نوکر، کنیز و یا کلفت دارید چگونه با آنها برخورد و رفتار می کردید؟ چه انتظاراتی از آنها داشتید ؟ و چه امتیازاتی در قبال وظایفشان به آنها می دادید ؟ بطور کل رفتار و کردار و دستورات شما با آنها چگونه می بود؟

نظر جنابعالی چیه؟ – بیاید نظراتونو بگید

http://nazarejenabali.blogfa.com/

SHARE

SHARE

Date Range

نظر جنابعالی چیه

TODAY’S RATING


>1,000,000

Date Range

BEST MONTH

August

Date Range

HIGHEST TRAFFIC ON

Wednesday

Date Range

Hey there! Start your review of nazarejenabali.blogfa.com

AVERAGE USER RATING

LOAD TIME


0.2 seconds

16×16

TO VIEW CONTACTS

FOR PRIVACY ISSUES

PAGES IN THIS WEBSITE

9

SSL

EXTERNAL LINKS

1

SITE IP

149.56.201.253

LOAD TIME

0.234 sec

SCORE

6.2

نظر جنابعالی چیه؟ | nazarejenabali.blogfa.com Reviews

https://nazarejenabali.blogfa.com

نظر جنابعالی چیه؟ – بیاید نظراتونو بگید

نظر جنابعالی چیه

نظر جنابعالی چیه؟ – برده داری2

http://www.nazarejenabali.blogfa.com/post/5

اول بابت تاخیرم یک معذرت خواهی می کنم ازتون. در مورد بحثی که راه افتاد نظرات گوناگون بود. ساغرتنها معتقد بود رفتار قدیمی ها بخاطر سواد پایینشون با برده هاشون بد بوده و اگه خانم ساغرتنها الان کسی داشت که کنیزیشو می کرد بهش به چشم یک دوست نگاه می کرد،خب این دیدگاه برای من قابل احترام بود و به نظرم ایشون بجای شعار دادن که من عمرا برده داشتم و. گفتن اگه کنیز داشتن رفتار خوبی با کنیزشون داشتن. سپیده صداقت خوبی داشت و حرف دلشو زد بدون دادن شعار و.سپیده تو کامنتش گفت:. عزیزم یک سوالایی می پرسی. موقعی که حوصله ا…

نظر جنابعالی چیه؟

http://www.nazarejenabali.blogfa.com/1391/09

نمی دونم چرا همه از حرف های من سو برداشت کردید. من حد و حدود اینکه من صاحبخونه ام و نجمه خدمتکار خونه را رعایت می کنم اما به اندازه اش و حتی بیشتر از اون چیزی که نیاز هست هوای نجمه را دارم و خودشم اینو خوب فهمیده،معمولا کلفت ها از روی تملق دست صاحبخانه را می بوسند اما نجمه معلومه واقعا از روی عشق بعضی موقع ها دست منو می بوسه و میگه خانوم شما بگی بمیر میمیرم. حالا دیگه قضاوت باشما. نوشته شده در چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ساعت23:16توسط حدیث. اول بابت تاخیرم یک معذرت خواهی می کنم ازتون. احسان به نکته خوبی اشاره …

نظر جنابعالی چیه؟ – من و نجمه

http://www.nazarejenabali.blogfa.com/post/6

نمی دونم چرا همه از حرف های من سو برداشت کردید. من حد و حدود اینکه من صاحبخونه ام و نجمه خدمتکار خونه را رعایت می کنم اما به اندازه اش و حتی بیشتر از اون چیزی که نیاز هست هوای نجمه را دارم و خودشم اینو خوب فهمیده،معمولا کلفت ها از روی تملق دست صاحبخانه را می بوسند اما نجمه معلومه واقعا از روی عشق بعضی موقع ها دست منو می بوسه و میگه خانوم شما بگی بمیر میمیرم. حالا دیگه قضاوت باشما. نوشته شده در چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ساعت23:16توسط حدیث. یک دختر ماه مثل همه دخترای دیگه. بیست و یک سالمه،به شدت عاشق بحث کردنم.

نظر جنابعالی چیه؟ – همجنس بازی

http://www.nazarejenabali.blogfa.com/post/2

به نظر شما ما باید با همجنس بازان چکار کنیم؟ طبق دستورات دین مانعشون بشیم و احکام دین را نسبت به آنها جاری کنیم؟ نوشته شده در پنجشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۱ساعت14:50توسط حدیث. یک دختر ماه مثل همه دخترای دیگه. بیست و یک سالمه،به شدت عاشق بحث کردنم. با همه عالم و آدم بحث می کنم. این وبلاگم راه انداختم تا هر دفعه با یک بهانه ای بحث کنم و از نظرای بقیه با بهره بشم(البته بقیه هم از نظرم با بهره میشن). خیلی خب هرکسی پا کاره اعلام کنه. منو با نظر جنابعالی چیه؟ لینک کنید تا با هر اسمی که خواستید لینکتون کنم.

نظر جنابعالی چیه؟ – شروع

http://www.nazarejenabali.blogfa.com/post/1

نمی دونم باید برای اولین پست وبلاگم چی بنویسم؟ من حدیثم،یک دختر دانشجو که علوم سیاسی میخونه.من بچه بروجردم اما بخاطر دانشگاه فعلا ساکن تهرانم. من با نجمه(خدمتکارم)که اون هم بچه بروجرده و بابام گرفتش تا کارامو انجام بده و من با خیال راحت درسامو بخونم زندگی می کنم. همیشه دوست دارم نظرات مردم در مورد مسائل مختلفو بدونم بخاطر همین این وبلاگو راه انداختم تا هم با آدمای جدیدی آشنا بشم و هم نظراتشونو در مورد مسائل مختلف بدونم. یه بوس گرم به لپ همه دخترای گلی که این مطلبو خوندن. یک دختر ماه مثل همه دخترای دیگه.

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

9

nazarehomes.com

Parked at Loopia

This domain has been purchased and parked by a customer of Loopia. Use LoopiaWHOIS. To view the domain holder’s public information. Are you the owner of the domain and want to get started? Login to Loopia Customer zone. And actualize your plan. Register domains at Loopia. Protect your company name, brands and ideas as domains at one of the largest domain providers in Scandinavia. Search available domains at loopia.com. Get full control of your domains with LoopiaDNS. Create your website with WordPress.

nazarehostel.com

Nazaré Hostel

Beach Hostel with a view. The best shower in town. Bed in 4-Bed Mixed Dormitory Room. Just 100 metres from the beach, Nazaré Hostel has a youthful, modern and relaxed atmosphere, though welcomes people of all ages – all at a competitive price. Free Wi-Fi is available throughout the hostel. Linen and towels included. Nazaré has long been a popular destination for tourists, with it’s delightful mix of beautiful beaches, strong traditional culture, relaxing atmosphere and interesting history as a fishing vi…

nazarehotels.com

Nazare Hotels and Accommodation

NazareHotels.com guarantees the best hotel rates in both cities and regional destinations – ranging from small family hotels to luxury hotels. No hotel reservation fees. The NazareHotels.com reservation system is secure and your credit card and personal information are encrypted. We operate with high standards and guarantee your privacy. There are planty of hotels in Nazare, Portugal. Find and book your Nazare hotel! Combining contemporary design with traditional Portuguese hospitality, this hotel is loc…

nazareimoveis.com.br

Nazaré Imóveis | Locação e venda de Imóveis.

11 4331.4433/ WhatsApp (11) 9.5313-3309. Venda R$ 1.800.000,00. Parque Dos Pássaros , São Bernardo Do Campo – SP. Venda R$ 1.850.000,00. Parque Dos Pássaros , São Bernardo Do Campo – SP. Aluguel R$ 1.500,00. Centro , São Bernardo Do Campo – SP. Venda R$ 551.000,00. Vila Eldízia , Santo André – SP. Venda R$ 700.000,00. Conjunto Residencial Jussara , São Bernardo Do Campo – SP. Aluguel R$ 6.000,00. Rudge Ramos , São Bernardo Do Campo – SP. Aluguel R$ 2.100,00. Centro , São Bernardo Do Campo – SP. Residenci…

nazarejadid.blogspot.com

یک نظر جدید: مجموعه یادداشت‌ها

هیچ پستی وجود ندارد. هیچ پستی وجود ندارد. اشتراک در: پیام‌ها (Atom). یک نظر جدید: مجموعه یادداشت‌ها. به راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل. و گر مراد نیابم، به قدر وسع بکوشم. Khorasanizadeh [at] gmail [dot] com.

nazarejenabali.blogfa.com

نظر جنابعالی چیه؟

نمی دونم چرا همه از حرف های من سو برداشت کردید. من حد و حدود اینکه من صاحبخونه ام و نجمه خدمتکار خونه را رعایت می کنم اما به اندازه اش و حتی بیشتر از اون چیزی که نیاز هست هوای نجمه را دارم و خودشم اینو خوب فهمیده،معمولا کلفت ها از روی تملق دست صاحبخانه را می بوسند اما نجمه معلومه واقعا از روی عشق بعضی موقع ها دست منو می بوسه و میگه خانوم شما بگی بمیر میمیرم. حالا دیگه قضاوت باشما. نوشته شده در چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ساعت23:16توسط حدیث. اول بابت تاخیرم یک معذرت خواهی می کنم ازتون. احسان به نکته خوبی اشاره …

nazarek.info

Nazarek Finance | my business my profit

My business my profit. Online Blood Bank Management Software. August 11, 2015. RESPONSIBILITY OF BLOOD BANK. View full post ». Posted in Banking and Money. Selling Cakes, Cookies And Pies You Need Liability Insurance. August 11, 2015. It matters not if you bake those chocolate chip cookies once a week for the community center and sell them to make extra money for your son’s little league uniform; if you are selling food products you need liability insurance. One type of insurance coverage that should be …

nazarekalhor.blogspot.com

نازارکلهر, دانلود رایگان جدیدترین و بهترینها : بازی عکس فیلم تم نرم افزارو… انواع گوشی موبایل

نازارکلهر, دانلود رایگان جدیدترین و بهترینها : بازی عکس فیلم تم نرم افزارو. انواع گوشی موبایل. نازارکلهر ) گه وراترین سه رچاوه ی شیعرکوردی دانلودوگرتنی موسیقاوگورانی ووینه *نازارکلهر*دانلود 100% رایگان بازی تم نرم افزار و.برای موبایل. ۱۳۹۴ بهمن ۲, جمعه. Support] : Renew Your Account Information! Support] : Renew Your Account Access! Support team offers the best service in 2016, to protect your account and the best shopping and safe Just access to the link below and follow the steps carefully. 0 ده نگه کان.

nazareken.skyrock.com

Music Blog of nazareken – nazareken – Skyrock.com

Roots rock reggae,ragga,hip hop,dancehall and vibes. 03/02/2007 at 11:43 AM. 10/06/2011 at 7:53 AM. Nazara;Nazareken;Tiken;Straiika;Madinina;West indies;972;973;971;974;Respect;Love;Unity;Peace Jah Ra. Subscribe to my blog! Nazareken en concert prive! Nazara;Nazareken;Tiken;Straiika;Madinina;West indies;972;973;971;974;Respect;Love;Unity;Peace Jah Rastafar I;. Posted on Friday, 10 June 2011 at 7:53 AM. NAZAREKEN Boutik sur Pepita Store. Add this widget to my blog. Add this video to my blog. Don’t forget …

nazarela.blogspot.com

Sheila Nazarela

Ocorreu um erro neste gadget. Se gostar bem.senão tá bem também! Total de visualizações de página. Terça-feira, 29 de novembro de 2011. 4 da manhã.só tenho o que dizer, que quando estou sem ele eu perco o sono.perco o chão.acho que é amor. Links para esta postagem. Quarta-feira, 8 de junho de 2011. Presente para o dia dos namorados! Acho que já ficou demodê dar um presentinho embrulhado, algo que custe caro e que não deixa história. Esqueça mágoas, competições, pois ele não quer presente, ele quer você d…

nazarela.com

nazarela.com – Bridal

Using silk lightweight fabrics, exploring the beauty of magnificent laces, combining the innovation of the style with perfect techniques make Nazarela gowns the best choice for modern bride who wants her gown to be unique. A very important element for designer is the choice of her fabrics and laces. Each piece is created and produced in NYC. We would love to hear from you! If you are a bride or a retailer send a message to let us know any questions you may have! Brooklyn, NY, USA.

FOLLOW US ON

SITEMAP

Copyrights © PageGlimpse . All Rights Reserved.

By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms and Conditions

خانه » روانکاوی اینجا – آنجا – همه جا » روانکاوی در انجمن فرویدی » من دنبال این نیستم که ببینم نظر جنابعالی چیه؟!

گرگلی سارسعدلوبچاقچی:
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام وادب

موضوع مطلب یا علی، بازپرس به من و دونفر دیگر از اعضا میگفت:«از دید من شما منحرف شده اید»!!!(تاریخ انتشار۱۲تیر۱۳۹۵).
و اما بعد
ماشالا۱۰۰۰ماشالا شما که دیگه چشم پزشک دارید!که دست به تیغش هم خوبه!
خب عزیز برادر! بده ی تیغی هم رو چشما شما بندازه تا اینقدر دیدت، انحراف نبینه!

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دگران برتو نخواهند نوشت!
من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت
(حافظ)

راستی یادم رفت بگم که من دنبال این نیستم که ببینم نظر جنابعالی چیه؟!
من دنبال نظر خدای بزرگ هستم!ولاغیر!(که برام خیلی مهمّه!).

نظر جنابعالی چیه

با سپاس
گرگلی سارسعدلو بچاقچی
ازکویر سیرجان(استان کرمان)
۱۶تیر۱۳۹۵


پیوند کوتاه به این مطلب:

[ پیشگفتار ]

در هر جایگاه شغلی که باشیم، خیلی از درخواست ها و مکاتبات ما لازم است به صورت کتبی انجام شود و اگر یک طرف این ارتباط، شرکت/سازمان یا شخصیت حقوقی باشد، بهتر است این ارتباط در قالب “نامه اداری” انجام شود. از آنجایی که رعایت اصول نگارش چنین نامه هایی میتواند نقش پر رنگی در رسیدن ما به نتیجه ی لازم داشته باشد، در این نوشته سعی شده است تمام نکات لازم برای رسیدن به یک خروجی اصولی گردآوری شود.

.

به هر نوشته ای که حاوی یک یا چند موضوع اداری بوده و به عنوان وسیله ی ارتباط در داخل و خارج سازمان مورد استفاده قرار گیرد “نامه اداری” گفته می شود .

نکته : نامه اشخاص به سازمان ها قبل از ثبت در دفتر دبیرخانه “عمومی” و پس از تشریفات ثبت ”اداری” تلقی می شود.

نظر جنابعالی چیه

نکته : گاهی نامه های اداری نام واحدی که آن را تهیه کرده است به خود میگیرد. مثلا نوشته هایی که در واحد مالی سازمان تهیه می شود گاهی به نام ” نامه های مالی ” خوانده می شود. پس اگر با عناوینی مانند :  نامه های مالی، نامه های بازرگانی، نامه ی فنی، نامه های حقوقی، نامه های آموزشی و… برخورد کردید منظور نوشته ای است که در آن واحد مربوطه تهیه شده است.

نکته : نامه های اداری از لحاظ زمان اقدام به “عادی“، “فوری“، “خیلی فوری” و “آنی” طبقه بندی میشوند.

نکته : نامه های اداری از لحاظ  حساسیت و امنیت به “عادی“، “محرمانه“، “خیلی محرمانه“، “سری” و “به کلی سری” طبقه بندی میشوند.

.

.

.

۱- سربرگ (شامل: لوگو، تاریخ، شماره، پیوست و آدرس)

۲- عنوان (شامل: گیرنده، فرستنده و موضوع نامه)

۳- متن اصلی (شامل: مقدمه، پیام، نتیجه، قدردانی)

۴- امضا (شامل: مشخصات فرستنده (اسم و سمت) و امضا)

۵- رونوشت (در صورت ارسال نامه برای چند نفر)

.

.

بخش مربوط به عنوان شامل گیرنده، فرستنده و موضوع نامه میباشد. (در مدل های عنوان نویسی متداول، فرستنده در بخش امضا آورده میشود) .

برای مشخص کردن مخاطب، ابتدا شخصیت حقیقی (نام شخص)، سپس شخصیت حقوقی (سمت اداری) گیرنده را بنویسید. برای نمونه : جناب آقای … رئیس محترم …

نکته : به کار گرفتن واژه هایی مانند ”مدیریت“، ”ریاست“ و ”معاونت“ پس از نام اشخاص جایز نیست. به این دلیل که این گونه واژه ها بیانگر جایگاه های اداری اشخاص و عمل و فن اداره کردن سازمان است. بهتر است شغل سازمانی آنها (به جای جایگاه های اداری) نوشته شود: مدیر، رئیس و معاون. (اگر نام اشخاص در عنوان نامه به کار گرفته نشود می توان از واژه های ”مدیریت“، ”ریاست“ و ”معاونت“ به تنهایی استفاده کرد که بسیار هم مطلوب است)

نکته : چنانچه با واحد مشخصی از یک سازمان باید ارتباط برقرار شود پس از نوشتن عنوان کلی و گذاشتن یک خط فاصله (-) نام حوزه مورد نظر نوشته می شود مثل: وزارت بازرگانی – مدیریت امور استان ها در صورتی که ارتباط درون سازمانی باشد، عنوان کلی حذف و تنها به واحد مورد نظر اکتفا می شود مثل: اداره کل امور اداری

بنویسید

ننویسید

جناب آقای دکتر… فقط عنوان مربوط به کار ذکر می شود.

جناب آقای دکتر… رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم شرکت … و مشاور عالی مقام محترم وزارت … و رئیس با کفایت مرکز… وعضو محترم شورای …

جناب آقای … رییس محترم هیات تخلفات اداری وزارت …

جناب آقای … ریاست هیات محترم تخلفات اداری وزارتخانه

.

موضوع باید رسا و گویا باشد نه چندان بلند که در محل جای نگیرد و نه چندان کوتاه که فهم نامه را دچار مشکل سازد.

بنویسید

ننویسید

نکته : در برخی اداره ها ، به ویژه مراکز نظامی ، ابتدای نامه را به صورت زیر می آورند:

از : به : موضوع :

در مواردی که مقام و جایگاه گیرنده ی نامه بالاتر باشد، “به” قبل از “از” نوشته میشود.

به : از : موضوع :

این شکل از درج مخاطب دیگر کمتر مورد استفاده قرار میگیرد.

.

در نوشتن نامه های اداری سه اصل را در نظر داشته باشید. ۱- دقت (درستی) ۲- اختصار ۳- وضوح (روشنی) فراموش نکنید که هدف رسیدن به خواسته ای مشخص در کمترین زمان ممکن است.

نوع محتوای نامه در نگارش اهمیت زیادی دارد. بهرحال بیان و جملات در نامه های درخواستی متفاوت است با نامه های امری. از این رو دانستن تقسیم بندی ای از محتوا خالی از لطف نیست. نامه های اداری از لحاظ محتوا به انواع زیر تقسیم می شوند:

نظر جنابعالی چیه

۱- نامه با ماهیت اطلاعی یا خبری : محتوای اینگونه نوشته ها اطلاع رسانی و ارائه نتیجه یک اقدام می باشد. نوشتن این نامه ها در دو جهت، واحد یا مقام پایین به بالا و از بالا به پایین مبادله می شود.

۲- نامه با ماهیت دستوری (امری) : اینگونه نوشته ها ازمقام بالا خطاب به کارکنان یا موسسات زیرمجموعه تهیه و ابلاغ می شود و انجام کار یا نتیجه اقدامی را می خواهد.

۳- نامه با ماهیت درخواستی: اغلب نوشته های بین سازمان ها ، واحدها و اشخاص ماهیت درخواستی دارند. درآن تقاضایی مطرح می شود که معرف آن واژه ” خواهشمند است ” می باشد. نامه های درخواستی عموماً برای مقام بالا دست نگاشته می شود، به ویژه آنکه شناسه فاعلی جمله ها از اول شخص به سوم شخص تغییر می یابد که قصد نویسنده نامه احترام و ارزشگذاری به مقام مخاطب می شود.

۴- نامه با ماهیت بازدارندگی : محتوای این گونه نوشته ها که می تواند با دستوری یا درخواستی باشد انجام کاری را منبع و یا اقدام و حرکتی را متوقف می سازد.

۵- نامه با ماهیت هماهنگی : این گونه نوشته ها بین واحدهای مختلف یک سازمان مبادله و یا از مقام بالای سازمانی به واحدهای زیر مجموعه ارسال می شود. محتوای این گونه نوشته ها ، ایجاد هماهنگی درانجام امور می باشد.

 

منظور از سلسله مراتب، جایگاه سازمانی فرستنده و گیرنده است که در نگارش متن نامه نقش مهمی دارد. در ادامه نمونه هایی آورده شده است.

۱- به مافوق :

خاطر عالی مستحضر است که … به استحضار می رساند … توجه آن مقام را به این موضوع معطوف می دارد که …

 

۲- به هم ردیف :

به اطلاع میرساند … اشعار میدارد … به طوری که اطلاع دارید …

 

۳- به مادون :

تذکر می دهد … لازم است یادآوری نماید که … محتاج تذکر است که …

متن اصلی هر نامه را میتوان به بخش های زیر تقسیم کرد:

مقدمه پیام نتیجه

در بیشتر نوشته های اداری در آغاز و قبل از مقدمه عبارتی برای ” ادب و احترام ” و در پایان بعد از نتیجه ” تشکر و سپاسگزاری ” اضافه می شود.

.

در نامه اداری برای نوشتن مقدمه محدودیت هایی وجود دارد و نمی توان از شعر، مثل، لطیفه و .. مانند برخی نوشته های غیر اداری استفاده کرد.

چنانچه نامه در پاسخ یا تعقیب نامه ی دیگری باشد، نامه با ذکر سابقه آغاز میشود. (بیان سابقه نامه به عنوان مقدمه) برای ذکر سابقه عبارات زیر رایج هستند :

– عطف به نامه شماره…. – بازگشت به نامه شماره… – در پاسخ به نامه شماره… – با توجه به بخشنامه شماره… – در اجرای دستور تلفنی مورخ…. – در اجرای دستور شفاهی آن مقام… – پیرو نامه شماره….

نکته : چون پاسخ ها به طور معمول مدتی بعد از وصول نامه، تهیه و ارسال می شود بهتر است بعد از سابقه، موضوع نامه نیز ذکر شود تا خواننده نیازی به چک کردن سابقه نداشته باشد و اتلاف وقت کمتری صورت گیرد.

مثال : بازگشت به نامه شماره….در مورد چگونگی پرداخت پاداش پایان سال کارکنان به آگاهی می رساند: …..

بازگشت (پاسخ) :

در پاسخ به نامه یا دستور رسیده تهیه و ارسال می شود.

بازگشت به نامه شماره….مورخ …. در پاسخ ‌نامه شماره … مورخ …. در جواب نامه شماره … مورخ ….

(نکته : بهتر است جای “مورخ” ، از “به تاریخ” استفاده شود. مثلا : بازگشت به نامه شماره … به تاریخ …)

 

پیرو (در تعقیب) :

چنانچه نامه ای به دنبال نوشته های قبلی و به منظور پیگیری یا اصلاح نامه قبلی نوشته شود. (به بیان ساده تر، برای پیگیری جواب نامه ای که ارسال کرده ایم یا اصلاح و تکمیل نامه ای که قبلا ارسال کرده ایم، نامه بعدی را “پیرو” آن نامه میزنیم.)

پیرو نامه شماره….مورخ/به تاریخ در تعقیب‌ نامه شماره …

نکته : در مورد پیرو، ممکن است ما فرستنده نامه اول نبوده باشیم و یا اینکه مخاطب گیرنده اصلی نامه نبوده باشد. ( نامه را بصورت رونوشت دریافت کرده باشد)

 

عطف :

عطف را بعضی ها معادل عربی همان بازگشت میدانند و کاربرد آنها را یکی میدانند. بعضی ها هم تفاوت زیر را برای آنها نوشته اند:

نامه پاسخ یا به عبارت دیگر نامه بازگشت به نامه ای گفته می شود که در جواب نامه ای که مخاطب قبلا برای ما ارسال نموده است، تهیه و ارسال می کنیم، در حالیکه در نامه عطف، ما نامه خود را به نامه ای مرتبط می کنیم که مخاطب ما نیز آن نامه را دریافت کرده در حالیکه ممکن است ما فرستنده آن نبوده ایم و یا اینکه او گیرنده نامه نبوده است( نامه را بصورت رونوشت دریافت نموده باشد) می توان گفت نامه عطف اعم از نامه پاسخ می باشد یعنی نامه پاسخ راهم دربر می گیرد.

نکته : اگر نویسنده لازم باشد به مصوبه یا نامه ای استناد کند، از عطف استفاده میکند. نکته : اگر نویسنده ی نامه بخواهد توجه مخاطب را به نامه یا موضوعی که پیش از آن بیان شده جلب نماید (و نه پاسخ مستقیم به یک نامه)، از عطف استفاده میکند.

نکته : در مورد نامه هایی که ابتدا نوشته می شود و بدون سابقه قبلی است باید در مقدمه علت و بهانه نوشتن نامه به روشنی بیان شود.

مثال: – از آنجا که افزایش سطح مهارت های شغلی کارکنان، همواره یکی از اهداف مورد نظر این دفتر بوده است؛ با توجه به نیاز سازمانی، اولین دوره آموزش ضمن خدمت ویژه کارکنان….

– به استحضار می رساند که با توجه به برگزاری ” همایش بین المللی زعفران : داروی گیاهی هزاره سوم ” از تاریخ ۲۳ لغایت ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ..

– احتراما با توجه به رفع نواقص موجود در پرونده و تعهد نامه مدیرعامل شرکت لابراتوار های داروهای گیاهی طبیعت زنده در مورد …

– در راستای سند تفاهم نامه استاندار محترم با معاومن توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس محترم جمهور و به منظور ارائه گزارش پیشرفتبرنامه های تحول اداری دستگاههای اجرایی استان در تحقق تفاهم نامه مذکور ضروری است ، …

نکته : چنانچه بهانه نوشتن نامه اجرای تکلیف قانونی باشد، اشاره به اصل یا قانون و ماده و تبصره ضروری است.

مثال: در اجرای ماده ۸ قانون مجازات افشای نامه های طبقه بندی شده و به منظور بررسی و تنظیم پیش نویس آیین نامه طرز نگهداری اسناد محرمانه دولتی….

نکته : با در نظر گرفتن سلسله مراتب، از اصطلاحات و عبارات مناسب در متن خود استفاده کنید. برای نمونه :

به مقام مافوق: «خاطر عالی مستحضر است که… » «به استحضار می رساند» «توجه آن مقام را باین موضوع معطوف می دارد که …»

به مقام همردیف: «به آگاهی میرساند…» «اشعار می دارد…» «بطوری که آگاهی دارید..»

به مقام پایین تر:

«به اطلاع میرساند…» «تذکر می دهد» «لازم است یادآوری نماید که» «محتاج تذکر است»

در بیشتر نامه های اداری در آغاز و قبل از مقدمه عبارتی برای سلام و ادب و احترام آورده میشود.

.

مانند: به امید همکاری های بیشتر دستور مساعد شما راه گشای مشکل خواهد بود از حسن نیت شما سپاسگزارم با آرزوی توفیق جناب عالی

نکته : هرگاه ضمن نامه تقاضای انجام کاری شده باشد بهتر است از این کلمات و اصطلاحات اداری استفاده شود:

مقامات مافوق: «متمنی است دستور فرمائید» یا «تمنا دارد مقرر فرمائید»

مقامات همردیف: «خواهشمند است دستور فرمائید» یا «تقاضا دارد که دستور فرمائید».

مقامات مادون: «مقتضی است..» یا «لازم است دستور دهید…»

– خواهشمند است دستور اقدام را صادر کنید.

– قبلا از همکاری شما کمال امتنان را داریم.

– قبلا از همکاری آن مقام محترم کمال امتنان را دارم.

– دستور فرمایید نسبت به …. اقدام لازم را بعمل آورند.

– خواهشمند است دستور فرمایید جهت ….. اقدام لازم مبذول گردد.

– پیشاپیش از حسن نظر جنابعالی کمال تشکر خویش را ابراز نموده و توفیق جنابعالی و دیگر همکاران محترم مجموعه را از خداوند منان خواستارم.

– پیشاپیش از حسن توجه و دستور مساعد و عاجل جنابعالی کمال تشکر و امتنان را داریم.

– پیشاپیش از جنابعالی کمال تشکر را دارم.

– با توجه به مطالب فوق، انتظار می رود همکاران محترم در اجرای مفاد بخشنامه مذکور دقت لازم را داشته باشند.

– از داوطلبان خواهشمند است مدارک لازم را تا آخر وقت اداری ۹۲/۲/۳۰ به دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت کنند.

.

این بخش شامل مشخصات امضا کننده نامه (فرستنده نامه) و امضای وی میباشد.

.

هر نامه به طور معمول در سه نسخه تهیه می شود: نسخه اول برای گیرنده، نسخه دوم برای بایگانی و نسخه سوم برای اقدام کننده گاهی ضرورت ایجاب می کند تا علاوه بر گیرنده اصلی، اشخاص و یا واحدهایی از متن نامه آگاهی یابند. در این صورت نام آن اشخاص و واحدها با عنوان رونوشت در زیر نوشته اداری درج و برای هر یک تصویر یا نسخه ای از نامه ارسال می شود.

رونوشت نامه ها به دو منظور ارسال می شود: ۱ـ جهت اطلاع؛ ۲ـ اقدام. بنابراین در نگارش نامه ها، اگر برای درخواست باشد عمدتاً «جهت اطلاع (استحضار)» به افراد رونوشت می شود، اگر چنانچه جنبه امری داشته باشد «جهت اقدام» رونوشت می شود.

– اداره کل  امور اداری برای اطلاع و آمادگی لازم

– آقای…. رئیس محترم امور پرسنلی برای اطلاع و تنظیم لیست پرسنل مشمول

.

در عرف اداری دستوراتی است که در قالب عبارات یا جملات کوتاهی توسط مدیران و سرپرستان در حاشیه نوشته های اداری خطاب به واحدها و افراد نوشته می شود. به این دستورها «پی نوشت» و «هامش نویسی» هم گفته می شود.

مثال:

– با سلام و احترام /  لطفا اقدام لازم مبذول فرمایید.  /  سپاس – مراتب جهت بررسی به دایره مالی  /  با احترام – آقای… لطفا اقدام فرمایید. – اقدام شود. – موافقم، اقدام کنید. – گزارش شود. – فوری اقدام لازم انجام شود.

اعلام، به معنای ”آگاهانیدن” و ”آگاه کردن” و ”شناساندن” است و با افعال ”می‌دارد” و ”می‌نماید” و ”می‌کند” و ”می‌شود” و ”می‌گردد” به‌کار می‌رود. ”اعلام نظر” هم زمانی به‌کار می‌رود که فرستنده برای اجرای کار، نیاز به نظر مشورتی شخص ثانوی دارد  و با ذکر آن از مخاطب یا مقام بالاتر نظرخواهی می‌کند.

 

ایفاد در لغت به معنای فرستادن و روانه کردن است.

مثال: بدینوسیله یک نسخه … مربوط به …. جهت هرگونه اقدام لازم ایفاد می گردد.

 

معانی : ۱. درخور، مناسب، شایسته ۲. حاجت، ضرورت، لزوم ۳. سبب، موجب، علت ۴.تقاضا‌کننده؛ خواهان

مقتضی دانستن = ۱ – شایسته دانستن . ۲ – لازم دانستن  (مثال :  هر موقع شهربانی مقتضی بداند دوچرخه های کرایه را معاینه خواهد نمود . )

اقدام مقتضی = مجموعه فرمان هایی است در مورد کارهای خاص ، لازم ، قانونی و ضروری که در حیطه اختیارات مسئول ذیربط قرار دارد .

مثال :

– لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضی در این خصوص مبذول نمایند. – خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمائید. – بدینوسیله پیرو مذاکرات تلفنی بعمل آمده با جنابعالی خواهشمند است وقت ملاقاتی جهت مدیر عامل این شرکت در وقت مقتضی جهت ارایه و معرفی حضوری منظور فرمایید. – نظر به اینکه اینجانب در روز … تاریخ … جهت ملاقات با همکاران عزیز درسالن جلسات شرکت حضور خواهم داشت لذا خواهشمند است به نحو مقتضی مراتب به اطلاع کلیه کارکنان محترم رسیده تا درصورت تمایل به سالن جلسات مراجعه نمایند. – خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ارسال تائیدیه به این شرکت اقدام مقتضی معمول فرمایند. – مقتضی است جهت حضور نماینده محترم آن شرکت در جلسه هماهنگی لازم انجام و اسامی ایشان به این امور اعلام گردد. – لذا خواهشمند است درخصوص حضور اعضای تیم جناب آقایان تام و جری دستورات مقتضی را صادر فرمایید.

 

مبذول = بخشیده شده، خرج شده، مصرف شده. مبذول فرمایید = فرمان دهید مبذول داشتن = دادن ، بخشیدن، عنایت کردن، به کار بردن. مبذول فرمودن = مبذول کردن = بخشیدن، دادن، واگذار کردن

مثال :

– خواهشمند است با توجه به … مساعدت لازم مبذول فرمایید. – لذا خواهشمند است درصورت صلاحدید با تقاضای بنده موافقت فرموده و دستورات لازم را در این خصوص مبذول فرمایید. – لذا خواهشمندم مساعدت لازم مبذول و دستورات لازم را صادر فرمایید. – خواهشمند است در این خصوص عنایت لازم مبذول فرمایید. – خواهشمند است دستور فرمایید بمنظور برگزاری جلسه در تاریخ … برای بررسی موارد کاری و مباحثه فنی بررسی و اقدام لازم مبذول و نتیجه را جهت هماهنگی های لازم به این امور اعلام فرمایند.

 

به معنای ”پایین نوشته شده” میباشد.  به مطالبی که در پایین کاغذ و نامه می آید گفته می شود . پی نوشت بطور معمول برای نوشتن دستور اجرا به کار می رود که در حقیقت ” هامش ” نامه است .

 

واژه‌ای است عربی و در لغت به معنای حاشیه و مرز. در اصطلاح اداری مترادف با ”پی نوشت” و ”حاشیه” است و به مطالبی که در حاشیه نامه نوشته می شود گفته میشود.

 

هر مدرکی که همراه نامه فرستاده می شود پیوست نام دارد.

 

عبارت است از نسخه برداری یا کپی برداری از نامه اصلی . اگر نامه ای اداری دارای سه رونوشت برای سه جای مختلف باشد ، آن نامه در پنج نسخه تایپ می شود که سه نسخه برای آن سه مقصد مشخص و یک نسخه از رونوشت نیز برای بایگانی قسمت مربوطه در نظر گرفته می شود . یک نسخه هم نامه اصلی است .

 

به دفتری گفته می شود که برای ثبت تمام نامه های وارده و صادره به کار گرفته میشود و بطور معمول در دبیرخانه نگهداری می شود .

.

نکته : “ذیل” درست است یا “زیر” ؟ و اصولا کی “ذیل” استفاده کنیم، کی “زیر”؟

معانی که برای ذیل آمده است: (فرهنگ فارسی معین)

۱ – دامن جامه ؛ پایین هر چیز. ۲ – آخر هر چیز. ج . اذیال . ۳ – دنباله ، پایین . ۴ – دامنه . ۵ – بخشی در پایین کتاب که برای توضیح بعضی مطالب متن نویسند. ۶ – رساله یا کتابی که در تکمیل مطالب کتاب دیگر نویسند.

 

ذیل در نامه های اداری که دارای جدول باشه استفاده میشه جدول که پایین امضا باشه ذیل استفاده میشه

ذیل الذکر : آن چه در پایین ذکر شده است. آن چه در زیر آورده شده است.

نکته : قبل از ارسال نامه این پرسشها را از خود بپرسید :

اگر پاسخ همه این پرسش ها “آری” است مطمئن باشید که یک نامه خوب تهیه کرده اید.

نکته : کاربر نادرست برخی واژه های ترکیبی ساخته شده در زبان فارسی

واژه هایِ ممهور ، نمایانگر ، نظرات ، تکمیل نقایص،  نوین و واژه های مجعولِ فوق الذکر ، صدر الذکر و ذیل الذکر را نباید در جمله به کار برد.توضیح آنکه :

 واژه ممهور ، از « مهر» که واژه ای فارسی است بر وزن مفعول عربی ساخته شده است و به کاربردن آن نادرست است. به جای آن می توان مهر شده را به کار برد.

و اما نمایان خود صفت است و نیازی به اضافه کردن پسوند صفت ساز «گر» ندارد.

نظر نیز واژه سه حرفی عربی است و وازه های سه حرفی در زبان عربی با «ات» جمع بسته  نمی شوند.

نقایص جمع نقیصه است و نقیصه به معنای عیب و خوی بد است. بنا بر این ترکیب تکمیل نقایص ترکیب نادرستی است. به جای آن باید گفت و نوشت: رفع نقایص

نوین هم ترکیب نادرستی است؛ زیرا « نو » خود صفت است و نیازی به استفاده از پسوند صفت ساز «ین» نیست. بنا بر این عبارت اقتصاد نوین و عبارت های مشابه آن نادرست است.

نکته : کاربرد نادرست عبارت  رایج « لازم به ذکر است »

به کاربردن عبارت های « لازم به ذکر است » ، « لازم به توضیح است » یا « لازم به یاد آوری است » نادرست است ؛ زیرا لازم حرف اضافه « به » نمی گیرد ؛ چنانکه نمی گوییم « لازم به میز است » بلکه می گوییم « میز لازم است ».

به جای این عبارت ها می توان گفت : « لازم است توضیح داده شود » ، « لازم است یاد آوری شود » ؛ هر چند که بهتر است از این عبارت های قالبی رایج استفاده نکنیم.

به جای این عبارت های قالبی می توان از عبارت هایی همچون «یاد آوری می شود» ، «تأکید می نماید»، «گفتنی است»، «خاطر نشان می سازد» و… به نحوی که  متناسب با مفهوم مورد نظر در جمله باشد استفاده کرد.

نکته : کاربرد نادرست واژه های جمع (فارسی یا عربی)

گاهی برخی از واژه های عربی رایج در زبان فارسی با نشانه های جمع فارسی(ها و ان) جمع بسته و به کار برده می شوند. وازه هایی مانند : اسبا ب ها ، سلاح ها و امورات از این قبیل اند که در واقع دوباره با نشانه های جمع فارسی جمع بسته شده اند به کار بردن این ترکیب ها نادرست است. باید آنها را بدون نشانه جمع فارسی و یا به صورت سبب ها ، اسلحه ها و کارها نوشت .

همین طوراست واژه هایی مانند: آثارها ، اشعارها ، حروف ها و اعمال ها و مدارک ها که باید بدون علامت جمع « ها » نوشته شود.

واژه های فارسی را نیز نباید با نشانه ها ی جمع عربی جمع بست؛ زیرا  نشانه جمع در فارسی « ها » و « ان » است . از این رو واژه های پیشنهادات ، گزارشات ، فرمایشات ، سفارشات و تراوشات که متأسفانه در بسیاری از گفتارها و نوشتارهای فارسی استفاده می شود نادرست است .

واژه های سه حرفی عربی مانند : نظر و خطر و اثر را نیز ،‌ نباید به صورت نظرات و خطرات و اثرات نوشت ؛ زیرا شکل صحیح نوشتاری آنها نظرها ، خطرها و اثرها (آثار) است

همین طور گاهی واژه هایی همچون : بازرس ، استاد و داوطلب را که فارسی اند به صورت « بازرسین» ، «اساتید» و  «داوطلبین » جمع   می بندند و غلط است ؛ زیرا همه اینها فارسی اند؛ به جای آنها باید گفت و نوشت : بازرسان ، استادان و داوطلبان.

نکته : تناسب در معنا و کاربرد واژه ها

برخی از واژه ها که کاربرد فراوانی هم در نوشته ها دارند ،گاهی به غلط به کار برده می شوند. واژه هایی مانند : «چنانچه» به معنی اگر، «چنانکه» به معنی همان طور که، « انجام » به معنی پایان، و « ذیل » به معنی دنباله است. از این رو به کار بردن آنها در غیر این معانی نادرست است.

همچنین، از به‌کار بردن واژه‌ها وترکیب هایی مانند : « با این وجود » به جای « با وجود این » ، « روی این اصل » به جای « از این رو» ، « شکیل » به جای « خوشگل » ، «کنکاش» به جای « کاوش یا کند وکاو» ، « مکفی » به جای « کافی » و« نشانگر» به جای « نشان دهنده » نیز باید پرهیز شود .

به همین منوال ، بهتر است از به کار بردن واژه ها یا عبارت های « انتظار رفتن » به جای « انتظار داشتن » ، « بر علیه» به جای « ضد یا بر ضد » ، « جهت » به جای « برای » ، « در پیرامون » به جای « درباره » ، « می رود که … » به جای « نزدیک است که…» ، « به بهانه » به جای « به مناسبت »  دوری شود .

تاریخ:۱۳۹۰/۰۷/۱۰ شماره:۱۲۵/۹۰ پیوست:ندارد

جناب آقای مسرور

مدیر عامل شرکت اندشه پرداز

موضوع: خدمات پس از فروش دستگاه چاپگر

با احترام

به استحضار می رساند در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۱ یک دستگاه چاپگر مدل A100 توسط شرکت بهار سبز  از شرکت اندیشه پرداز خریداری گردیده است. متاسفانه  بعد از گذشت یک هفته از راه اندازی، دستگاه روشن نمی شود .

با شرکت اندیشه پرداز در این مورد تماس گرفته شد و جناب آقای محسنی مسئول خدمات پس از فروش اظهار فرمودند که باید دستگاه به شرکت انتقال یابد. در حال حاضر ارسال دستگاه برای شرکت بهار سبز امکان پذیر نمی باشد.

خواهشمند است در رابطه با اعزام کارشناس جهت تعمیر دستگاه دستورات لازم را صادر فرمایید.

از حسن توجه جنابعالی صمیمانه تشکر می نماید.

با تقدیم احترام

علی سلطانعلی

مدیر اداری شرکت بهار سبز

 

 

(منبع : megawatt.blogfa.com )

www.ariansystem.net www.meta4u.com www.sabteahval.ir و …

 

پ ن : مطالب این صفحه از تعدادی کتاب و منابع اینترنتی جمع آوری شده است. مطمئنا مطالب کامل یا بدون نقص نیست. ولی سعی کردم مطالب را به گونه ای جمع آوری و طبقه بندی کنم که به درد شما عزیزان بخورد. پیشاپیش از اینکه تخصص لازم بابت پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در دیدگاه های این صفحه را ندارم عذرخواهی میکنم. البته امکان پاسخگوهی توسط کاربران دیگر هست. امیدوارم سوالات شما توسط دوستان دیگر پاسخ داده شود.

موفق و سلامت باشید.

توضیحاتتون عالی بود کامل بود و خیلی کمکم کرد

خواهش میکنم. خوشحالم که تونسته کمکی کنه.

سلام آقا رضا منم امید علی فتاحی (طوبی تاک) وبگردی میکردم دنبال نمونه نامه ای بودم اومدم این سایت دیدم شما هستین موفق باشی داداش خیلی خوشحال شدم

فدات امید جان. شما هم موفق باشی برادر

سلام، عالی بود. سپاس

بسیار جامع و آموزنده بود تشکر

درستش همین مطلب بالا هست. استاد ما می‌گفت خود شخص چه مادون باشه و چه مافوق ،از جایگاهی که داره مهم تره پس حتما اول اسم شخص و سپس عنوانش رو بنویسید

سلام توی یه نامه خوندم : لاجرم اجرای آسفالت موارد اشاره شده در ۷ روز باقیمانده میسر نبود_ این نامه هیچ ربطی به اسفالت و کار اجرایی اسفالت نداشته و نامه هم صحیح بوده میخواستم بدونم منظورش از آسفالت چی میتونه باشه

سلام ، با توجه به معنی کلمه آسفالت ، احتمال اینکه منظور پوشش دادن یا پاک کردن موارد اشاره شده بوده .

سلام. تو اون نمونه نامه اداری که در پایان اضافه کردید. چند نمونه از کاربردهایی که خودتان منع کردید رو به کار برده بودید: مدیر عامل محترم جهت به جای برای تقدیر و تشکر قبل از اسم نویسنده

در سند ذمه مهمی که دفترخانه برای من نوشته است به جا کلمه «است» از کلمه «می‌باشد» استفاده کرده اند آیا این کار مشکل حقوقی برای من ایجاد نخواهد کرد ؟ چون دیگران میگویند «می‌باشد» فعل غلطی است !

سلام و عرض ادب بسیار عالی بود. موفق و سلامت باشید

سلام، با تشکر از مطلب خیلی خوبتون من فقط می خوام بدونم که جای درست برای نوشتن ارکان نامه کجاست؟ مثلا حاشیه چقدر باشه، عنوان کجا نوشته بشه، امضا کجا باشه؟ فونت اداری چی باشه؟ سایزش چند باشه و ….. این ها رو از کجا می شه قانونی ش رو پیدا کرد؟

حاشیه رو برگه A4 از بالا و پایین هرکدام۴cm ، از گوشه سمت راست ۳cm، سمت چپ ۲cm مناسب است.

اونارو که همینجا توضیح دادن😑

در کلاسهای اداری به ما گفتند اگر مافوق به مادون نامه میزند اول اسم و بعد عنوان مخاطب را بیاورد و برعکس

سلام. چیزی که در کلاس به شما گفتند رو ملاک قرار بدید. این نوشته صرفا با جمع آوری و بررسی نوشته های موجود در وب تنظیم شده. ممکنه مشکلاتی هم داشته باشه.

سلام ببخشید میخواستم بدونم در حین نوشتن نامه اداری کدوم یک از جملات زیر درسته. احتراما به استحضار می رساند،اینجانب احتراما”به استحضار می رساند اینجانب

بسیار عالی بود و کمک بزرگی به نگارش نامه هایم کرد. سپاس.

ممنون . خیلی عالی بود. جامع و کامل

با سلام اگر امکان دارد فایل PDF مطالب نیز جهت دانلود و استفاده قرار داده شود. ممنون

سلام. امکان کپی پیست از متن نوشته هست. یه تایمی میخواد که نوشته ها رو ببرم تو ورد، مرتب کنم و پی دی اف کنم. اگه وقت کنم حتما این کار رو خواهم کرد.

آقای احمدی با سلام خیلی عالی بود. ممکنه خواهش کنم چند نمونه نامه اداری و رسمی و یا مجموعه ای از نامه ها را روی سایت بار گذاری نمایید ، بهر حال از زحمات شما متشکریم و این هم توقع زیادی است. با سپاس

سلام. نمونه های زیادی تو وب هست. منم اگه فرصت کردم چشم.

ممنون از اطلاعات. خیلی خیلی بدردم خورد ممنونم واقعا.

سپاس از لطفی که دارید و این مطالب خیلی خوب را جمع آوری کردید و به ما هدیه دادید

با سلام خیلی عالی وکارامدبود.

با احترام و ادب ضمن آرزوی توفیق جنابعالی،مطالب کاملا کلیدی و کاربردی بود و بسیار ارزنده در نامه نگاری آینده اینجانب خواهدبود با امتنان

مطالب بسیار کاربردی و مفیدی بود، بسیار عالی. فقط یک سوال: تفاوت الی و لغایت در نگارش رو هم لطف می کنید؟

با سلام بسیار عالی و مفید بود. سپاسگزارم

بابا تو دیگه کی هستی

سلام ، وقت بخیر بنده مدت بیست سال است که در اداره دولتی مشغول خدمت هستم،باور کنید بعد از خواندن مطالب شما بسیار شگفت زده بودم.زیرا الان فهمیدم که بیشتر نامه‌های اداری ،دولتی ، اشتباه بوده و متاسفانه ادامه دارد. ای کاش مدیران و کارمندانی که با بند (پ) وارد بدنه اداره‌های دولتی میشوند حداقل یک دوره اصول نامه‌نگاری را پاس بفرمایند. ممنون از مطالب بسیار عالی و آموزنده.خدا قوت💐🌹🌺

با سلام ممنون از سایت خوب شما تشکر

سپاس فراوان. بسیار کاربردی و مفید است. تقریبا هر روز برای استفاده از مطالب به این صفحه مراجعه میکنم. قطعا خیر و نیکی بسیاری را در ازای این مطالب به دست خواهید آورد. پایدار باشید.

سلام مفید و کاربردی بود

سلام مطالب خوبی گفته شده بود تشکر می کنم فقط کاش در باره واژه غلط می باشد هم توضیح می دادید چون خیلی در نامه های اداری رایج است .

سلام واقعا اطلاعات کامل و کافی بود واسه بده،خیلی متشکرم از ادمین محترم

خیلی کامل و جامع ممنون از مطلب خوبتون

سلام . ممنون از مطلب مفید . یک سوال : آیا پیوست نامه هم باید شماره نامه و تاریخ و امضا داشته باشد ؟ با تشکر

بنظرم داشته باشه خوبه چون اگه پیوست از نامه جدا بشه راحتر میشه مجدد وصلش کرد.

سلام خیلی خوب و اموزنده بود ممنون

با سلام جناب آقای رضا احمد آبادی – مدیر محترم سایت از ارائه نتیجه وقتگیر جمع آوردی مطالب (اصول نگارش نامه های اداری) که در نهایت در اختیار هم وطنان قرار داده‌اید ، سپاسگزارم .از مطالب استفاده خواهم کرد

با سپاس بسیار عالی جامع و کاربردی

سلام ممنون از اطلاعاتی که در اختیار گذاشتین

یه سوال دارم از خدمتتون: اینکه در پایان نامه های اداری از کلمه ایشان استفاده میشه ((پیشاپیش از همکاری ایشان کمال تشکر را دارد.)) آیا درست هست یا نه؟ و اگر که درسته یک نمونه برام بفرستین. با تشکر و خسته نباشید.

مطالب بسیار کاربردی و مفیدی بود، بسیار عالی.ممنونم خداقوت

با سلام وتشکر از سایت بسیار خوبتان .پمپ های وکیوم کیان پارس

سلام .بسیار خوب بود .با تشکر

سلام. ممنون از مطالب جامع و کاملتون.

سلام واقعا مطالبتون عالی بود به من واقعا کمک کرد . خیلی ممنونم .

با درود و سپاس فراوان مطلب بسیار سودمند بود گفتنی است واژه‌ی اسلحه جمع سلاح است و به کار بردن نشانه‌ی جمع (ها) با اسلحه درست نیست بنابراین سلاحها واژه‌ی درستی است.

سلام. ممنون بابت توضیحاتتون

سلام ممنون از توضیحاتتون در بخشی از نامه که کاری انجام شده باید با چه فعلی نوشته بشه؟ مثلا در این سال‌های که در دانشگاه الف تدریس «کرده ام» فعالیتهای چون … آیا درسته؟؟

سلام واقعا تشکر میکنم از مطالب بسیار مفید و کاربردی که ارائه کردید براتون آرزوی موفقیت دارم سخاوت فقط مرتبط به مال یا ثروت نیست نشر علم بدون هیچگونه تنگ نظری، از نشانه های سخاوت باطنی است و حتما خداوند حکیم بر ذهن و فکر و قلم و قدمتان برکت خواهد داد. درپناه خدا

سلام. سپاس از شما. مطالب خیلی دقیق و اصولی بیان شده. وجود مثال های واقعی و کاربردی، همچنین ذکر حالت های نادرست در مکاتبات، به فهم بهتر مطلب کمک کرده. موفق باشید

“لذا خواهشمند است درخصوص حضور اعضای تیم جناب آقایان تام و جری دستورات مقتضی را صادر فرمایید ” !! خیلی جالب بود ;)) یکجا هم در مورد صفت “نو” و پسوند صفت ساز “ین” توضیح داده شده که ترکیب شان اشتباه است ، مثل “اقتصاد نوین” ، میخوام بگم تو انتخاب اسم بانک کشور فارسی زبان به این نکته دقت نشده ! 🙂

سلام‌ ، وقت بخیر آیا‌ فقط نامه های سازمان ها عنوان محرمانه یا سری و …‌ می‌گیرند ؟ و بین مدیریت و کارکنان یک شرکت خصوصی نمی شود این عناوین را بکار برد و اگر امکانش وجود داره بار حقوقی در صورت افشا هم پیدا می کنن ؟ ممنون می شوم اگر راهنمایی بفرمایید . از توضیحات جامع شما هم ممنونم

سپاس برای توصیحات خوبتون

سلام وقت بخیر مطالبتون خیلی فوق العاده بود ولی من نامه نگاریم خیلی ضعیف هست توی هلدینگی کار می کنم که فقط کارش نامه زدن به شرکتهای تابعه می باشد برای پیدا کردن واژه می مانم بلد نیستم جمع کنم لطفا راهنماییم کنید اگر امکان دارد با سپاس فراوان

سلام. نمونه نامه زیاد ببینید. خیلی کمک میکنه.

سلام از چه فونت و چه سایزی باید استفاده کنیم؟

لطفا در خصوص نامه نگاری های نظامی ام مطلب بزارین ممنون

سلام وقت بخیر ممنون از توضیحاتتون من بخش آخر رو درست متوجه نشدم از نوشتن شکیل به جای خوشگل پرهیز کنیم؟ شکیل بهتر نیست؟( و همینطور موارد دیگه ی همین بخش ) و اینکه من سالهای دور کتابی رو خونده بودم در رابطه با نامه نگاری ، در اون کتاب قید شده بود قسمت عنوان نامه در نامه از زیردست به بالادست و بالعکس متفاوته از نظر ارجحیت اسم و عنوان گیرنده نامه ( کدوم اول نوشته بشه ) ولی متاسفانه این مطلب رو که دقیقش رو هم فراموش کردم هیچ جای دیگه ندیدم ، به نظرم موضوع مهمی هست و قاعدتاٌ نباید در هر دو مدل نامه یکسان باشه .

سلام، من هم مثل سایر افرادی که قبل از بنده نظر داده اند_ شگفت زده و متشکرم. چون به وضوح مشخصه که بسیار وقت گذاشتین و سعی کردین که مطالب علمی و دقیق رو بارگذاری کنید تا همگی اصول نامه نگاری رو یاد بگیرند.

سلام و ادب عالی سپاسگزارم

سلام ممنون از مطالب خیلی خوبتون

سلام ممنون از توضیحات کاربردیتون

با سلام مختصر و مفید بود سپاس

سلام روز شما بخیر خسته نباشید بسیارمفیدو ارزشمند بود فقط یک سوال برای من هست درقسمتی از نامه از طرف مدیرعامل نوشتم خواهشمند است ایشون میگن خواهشمندم درسته میشه لطفا راهنمایی بفرمائید متشکرم

الان مثلا بگن نه، خواهشمند است درسته. میخوای رو حرف مدیر عامل حرف بزنید شما؟ 😁 دیگه نامه خودشه میگه اینطوری بزن دیگه!!!

با سلام اقا دمت گرم تمام ابهاماتم برای نگارش رفع شد فقط یک سوال برای اطلاع مافوق از یک نامه مثلا اداره ای در شهرستان رونوشت به اداره استان و بعد اداره کل کشور باید نوشت؟ و اینکه اگر بخواهیم سازمان های دیگر جهت نظارت در جریان باشند چطوری باید حسب محتوای نامه و مخاطب و موضوع سازمان نطازتی مربوطه را پیدا کنم؟

با سلام و احترام توضیحاتتون کامل و عالی بود خیلی خیلی متشکر و سپاسگزارم فقط من در قسمت ارسال و ایفاد بعد از خوندن این پیچ مشکل داشتم که جای دیگه جوابمو پیدا کردم و دوست داشتم اینجا ذکر کنم؛ اشتباه رایج اینه که بسیاری از افراد موقع نامه نگاری به جایگاه مخاطب نامه توجه نمی کنن و به اشتباه و جای هم از اونها استفاده می کنن. بنابراین لازم میدونم این موردو همینجا اصلاح کنم چنانچه مخاطب نامه، از نظر جایگاه سازمانی پایینتر از شما قرار داره از عبارت “ارسال” ، اگر هم رده هست از “ایفاد” و اگه جایگاه بالاتری داره از “تقدیم” استفاده کنیم محمدی

سلام و خسته نباشید. در آخرای مطلب نوشتید که بجای واژه (برای) از واژه (جهت) استفاده نشود. اما در نمونه نامه اداری که در انتها گذاشتید، از عبارت (جهت تعمیر دستگاه) استفاده شده است.آیا این نادرست نیست؟

با سلام مطالب بسار عالی بود در اداره ما نامه ها از ادبیات بسیار بالایی استفاده می شود یعنی نامه با اصول انگارشی نوشته می شه

کامل‌ترین و بهترین منبع واقعا بینظیره مچکرم

هرکسی هستی اینو نوشتی کلی دعا به جونت کردم ، خیلی کمکم کرد 💛🌻

عالی و مفید توضیح دادین ممنونم 🌹🌹

با درود و احترام میخواستم بدونم در نامه نگاری دارای پیوست مراتب بحضور ارسال می گردد مراتب بحضورتان ارسال می گردد کدام صحیح است سپاس

سلام. به نظر من، اگر فرد مورد خطاب دارای مقام بالاتری می باشد مراتب جهت استحضار بحضور ایفاد می گردد. مناسب تر هست.

ببخشید اصلاح می کنم، مراتب بپیوست جهت استحضار بحضور ایفاد می گردد.

سلام آیا امکان این وجود دارد که شماره دو نامه با هم مشابه باشد؟

درود بسیار عالی. فقط یک مورد نظرات درسته یا نظرها؟ مگه نظر ٫٫عربی٫٫ و نشانه جمع ٫٫ها٫٫ پارسی نیست؟

باسلام و عرض ادب اگرنامه دارای چندین صفحه باشد،آیا ذکر به نام خدا یا باسمه تعالی در تمام صفحات الزامیست؟

سلام اگر بخوایم یک نامه تایید کنیم از چه جمله استفاده کنیم

سلام دوست عزیز ، ممنون از مطالب مفیدتون ، لطفا تفاوت نظر به و عنایت به رو هم توضیح بدین ممنون ، منتظر پاسخ شما هستم .

سلام ، چرا در انتهای نامه های اداری مخصوصا نامه هایی که به عنوان گواهی صادر می شود می نویسند (این گواهی جهت ….صادر و هیچگونه ارزشی ندارد، آیا این توهین به اداره و شخص نیست؟

سلام وقت بخیر. آیا مستنداتی که همراه نامه قراره ارسال بشه، میشه تو قسمت پایین نامه پیوست زد یا حتما باید قسمت بالا سمت چپ نامه نوشته بهش؟

محسن سلام لطفا در مورد نقل قول از مقام بالاتر برای همکاران هم ردیف خود ،بجای “بفرموده”از چه کلمه مناسبتر میتوان استفاده کرد؟ (در اداره های غیر نظامی)

عالی بود ممنون

ممنون..یه سوال..فرق جهت اقدام لازم با جهت اقدام مقتضی چیه؟

سلام یه سوال منظورتونو از متن زیر نفهمیدم

اگر نامه را از طریق اینترنت (ایمیل، تلگرام و ..) مکاتبه میکنید، نامه را درون سربرگ رنگی خود قرار دهید. میتوانید از رنگ های ملایم مثل آبی هم در متن اصلی استفاده کنید.

(نامه را درون سربرگ رنگی قرار دهید) ؟؟؟

حیف وقتی که گذاشتم و این صفحه را خواندم.

سلام، ممنون از اطلاعات کامل و مفیدتان آیا آوردن ویرگول بعد از *با سلام * صحیح است؟ با سلام، احتراما به استجضار می‌رساند، ……

با سلام. آیا نوشتن به پیوست به صورت بپیوست صحیح می باشد؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Δ

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب ایران (IRSNT) در سال ۱۳۷۹ تاسیس و تحت شماره ۲۱۹ در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسیده است.

درباره انجمن | هیات مدیره | کمیته ها | تماس با انجمن

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب ایران می باشد | طراح سایت

شما می توانید سوالات خود را در زمینه های مختلف کلیه، مجاری ادراری، زگیل تناسلی مردان و زنان و سایر بیماری های جنسی را از صفحه پرسش از دکتر  بپرسید. 

 

لطفا در متن سوال اطلاعات شخصی خود مثل نام و نام خانوادگی ، آدرس ، شماره تماس قرار ندهید.!!!!

چنانچه سوالی ندارید و به دنبال مقاله ای خاص هستید می توانید از باکس های زیر استفاده کنید:

 به راحتی از طریق تلگرام سوالات خود را از دکتر بپرسید و در سریعترین زمان ممکن پاسخ خود را دریافت کنید.

نظر جنابعالی چیه


تعداد سوالات


عمل های موفق


تعداد مقالات


دستاوردهای علمی

جهت آسایش و حفظ سلامتی شما بیماران عزیز از ، سیستم ویزیت آنلاین در این سایت فعال شده است. شما می توانید به جای
پرسش از دکتر و یا مراجعه حضوری، به صورت تلفنی با پزشک متخصص صحبت کنید.

آدرس و شماره تماس مطب

موضوعات مهم

دسترسی سریع

مطالب جدید


+54 مطلب


+54 مطلب


+54 مطلب


+54 مطلب


+54 مطلب


+54 مطلب

نی نی سایت

نظر جنابعالی چیه
نظر جنابعالی چیه

Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *