معنی جلب نظر کرد

معنی جلب نظر کرد
معنی جلب نظر کرد

شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید.

ترتیب بر اساس:

برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت.

واژه: جلب نظر كرد

ترور را بخوانید.تروریست را بخوانید.تروریسم را بخوانید.معنی جلب نظر کرد

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

متأسفانه سرور با خطا مواجه شد. مشکل را بررسی می‌کنیم و به زودی حل خواهیم کرد.


استلفت النّظر

1
Law::
with the joint views of

فرهنگ تشریحی – کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

مقررات مربوط به سلب آزادی و ضبط/توقیف طی تحقیقات در مورد ارتکاب جُرم.

یک تحقیقات در مورد ارتکاب جُرم یا یک به اصطلاح تحقیقات مقدماتی پلیس بایستی وقتی آغاز شود که فرض شود که جُرم ارتکابی مشمول پیگرد قانونی عمومی است. طی تحقیقات مقدماتی بررسی می شود که چه کسی بطور منطقی می تواند مظنون به ارتکاب جُرم باشد و اینکه آیا دلایل کافی برای محاکمه او در دادگاه وجود دارد یا نه.

مظنون منطقی درجه پایینی از مظنونیت است. به این مفهوم که وضعیت های تجریدی وجود دارند که تا حدی قوی حاکی از آن هستند که فرد مرتکب جُرم مورد سوء ظن شده باشد.

مظنون به دلایل احتمالی درجه بالاتری از مظنونیت است. مظنونیت علیه یک فرد با قضاوت عینی بروز می کند که مجوز و مبنای آن وجود ادله ثبوت در یک پرونده است.

در اینجا به وجود مبناهای عینی توجه می شود که انتظار برود دادگاه حکم محکومیت صادر خواهد کرد. دادستان بایستی در مورد وجود دلایل کافی برای اقامه دعوی علیه یک فرد موضع گیری کند.معنی جلب نظر کرد

اگر برای جلب یک فرد دلیل وجود داشته باشد ممکن است قرار دستگیری یک فرد در موارد اضطراری توسط یک مأمور پلیس صادر شود. از فرد دستگیر شده بایستی در اسرع وقت بازجوئی شود و پس از آن دادستان بلادرنگ قرار بازداشت موقت وی را صادر می کند. اگر مظنون بازداشت موقت نشود بایستی قرار دستگیری بلافاصله باطل شود.

مقررات دستگیری یک فرد در ماده های 7 و 8 فصل 24 قانون دادرسی وجود دارد.

یک فرد را می توان طی مدت انتظار برای رسیدگی به قضیه بازداشت در بازداشت موقت نگهداشت. همچنین در مواردی که در تحقیقات حائز اهمیت بسیار باشد نیز می توان فرد را در بازداشت موقت نگهداشت. قرار بازداشت موقت یک فرد توسط دادستان صادر می شود. دادستان بایستی حداکثر تا ساعت 12 روز سوم پس از قرار بازداشت موقت، درخواست بازداشت فرد را تسلیم دادگاه کند. مقررات مربوط به بازداشت موقت یک فرد در ماده های 6، 11، 12 و 13 فصل 24 قانون دادرسی وجود دارد.

در صورت وجود احتمال برای آنکه یک فرد طی تحقیقات در مورد ارتکاب جُرم از چنگ قانون فرار کند، بطور مثال کشور را ترک کند، در انجام تحقیقات مشکل ایجاد کند یا به ارتکاب جُرم ادامه دهد می توان او را بازداشت کرد. لازمه بازداشت فرد آنست که مظنون به ارتکاب جُرمی باشد که برای آن مجازات حبس تعزیری به مدت یک سال یا بیشتر تعیین شده باشد.

اگر برای جُرم در مقیاس مجازات حداقل دو سال حبس تعزیری تعیین شده باشد همیشه بایستی قرار بازداشت وی صادر شود، ولی در برخی از موارد استثناء وجود دارد. قرار بازداشت توسط دادگاه صادر می شود، پس از آن دادستان بایستی ظرف مدت 14 روز اقامه دعوی کند، ولی این مدت در برخی از موارد می تواند با صدور قرار از سوی دادگاه تمدید شود. مقررات مربوط به بازداشت یک فرد در ماده های 1 تا 5 و 18 فصل 24 قانون دادرسی وجود دارد.

مفهوم دستگیری، بازداشت موقت یا بازداشت آنست که فرد محبوس می شود و بغیر از وکیل خود تماس او با سایر افراد محدود است. اگر این احتمال وجود داشته باشد که فرد بازداشتی در انجام تحقیقات مشکل ایجاد کند دادگاه می تواند قرار محدودیت تماس او با دنیای بیرون را محدود کند، بطور مثال او نتواند روزنامه ها را بخواند، رادیو گوش کند یا تلویزیون تماشا کند. مقررات مربوط به سلب آزادی در ماده 5 فصل 24 قانون دادرسی وجود دارد.

افراد دستگیر و بازداشتی موقت معمولاً در بازداشتگاه موقت پلیس جنب اداره پلیس نگهداری می شوند. افراد بازداشت شده در بازداشتگاه تحت مسئولیت اداره مراقبت از بزهکاران نگهداری می شوند. اگر برای فرد بازداشتی محدودیت تعیین نشده باشد می تواند با سایر بازداشتی ها معاشرت کند.

عموم مردم هم می توانند یک فرد را دستگیر کنند که به دستگیری همگانی موسوم است، مشروط بر آنکه جُرم ارتکابی بتواند به حبس تعزیری ختم شود، فرد در حین ارتکاب جُرم کشف شود یا از محل ارتکاب جُرم فرار کند. عموم مردم می توانند همچنین فردی که برای ارتکاب جُرم تحت تعقیب قرار دارد را نیز دستگیر کنند. فرد دستگیر شده بایستی در اسرع وقت به پلیس تحویل داده شود.

مقررات مربوط به دستگیری همگانی در ماده 7 فصل 24 قانون دادرسی وجود دارد.

پلیس یا دادستان تحقیقات ارتکاب جُرم را راهبری می کنند که به آنها بازپرس ارشد گفته می شود. آنها در مورد اقداماتی که بایستی در تحقیقات انجام شود تصمیم گیری می کنند. بطور مثال ممکن است تصمیم بگیرند اشیائی که در تحقیقات اهمیت دارند ضبط/توقیف شود. مقررات مربوط به ضبط/توقیف در ماده 1 فصل 27 قانون دادرسی وجود دارد.

اگر جُرم بتواند به حبس تعزیری ختم شود انجام تفتیش محل از مظنون برای یافتن اشیاء قابل ضبط/توقیف مجاز است. مقررات مربوط به تفتیش محل در ماده 1 فصل 28 قانون دادرسی وجود دارد.

اشیاء ضبط/توقیف شده بایستی بازپس داده شوند یا در اختیار کسی که از حق داشتن آنها برخوردار باشد، بطور مثال مالک اصلی اشیاء، قرار داده شوند.

اشیاء را مصادره نیز می توان کرد، یعنی یا منهدم می شوند یا در اختیار دولت قرار می گیرند. این می تواند بطور مثال شامل غنائم ارتکاب جُرم یا اشیائی باشد که بعنوان وسایل کمکی یا اسلحه برای ارتکاب جُرم از آنها استفاده شده باشد. مقررات مربوط به مصادره در فصل 36 قانون جرائم کیفری وجود دارد.


Tools


درباره


در تماس باشید

معنی و ترجمه کلمه نظر او را جلب کرد از فارسی به عربی دیکشنری معادل از سایت جوابگو دریافت کنید.

جواب : اِجْتَذَبَ اهتامَه.

این مطالب توسط ربات جمع آوری شده است در صورت نارضایتی به ما اطلاع دهید تا محتوای مطلب شما را حذف کنیم.

قرار جلب به دادرسی، از انواع قرارهای صادره از سوی دادسرا بوده که به معنای این است که اتهام، متوجه متهم است. اثر این قرار، صدور کیفر خواست توسط دادستان و ارسال پرونده، جهت رسیدگی و صدور حکم مجازات، به دادگاه کیفری می باشد. قرار جلب به دادرسی، جزو قرار های غیر قابل اعتراض است و اعتراض به آن، ممکن نیست.

برای مشاوره قرار جلب به دادرسی

برای مشاوره قرار جلب به دادرسی

 

وقتی جرمی اعلام می شود، بازپرس یا دادیار پرونده، رسیدگی به جرم را آغاز می کند. یعنی بررسی می کند که جرم، چگونه و توسط چه کسی رخ داده و چه اسباب و ادواتی در آن استفاده شده است؛ به این رویه در حقوق، انجام تحقیقات مقدماتی می گویند. در واقع، از وظایف بازپرس یا دادیار، این است که متهم پرونده را پیدا کند.معنی جلب نظر کرد

 وقتی بازپرس، توانست، این مراحل را طی کند، به یک جمع بندی می رسد و نظرش را اعلام می کند. نظر دادرس، از دو حالت خارج نیست؛ یا از نظر او متهم، مجرم است و یا نیست. بسته به اینکه در تحقیقات مقدماتی دادسرا، فرد متهم، مجرم شناخته شود یا خیر، یکی از انواع قرارهای دادسرا، نظیر، منع تعقیب، موقوفی تعقیب، جلب دادرس و سایر موارد مندرج در قانون، صادر می گردد که هر کدام، آثار حقوقی متفاوتی به دنبال دارند.

در این مقاله، قصد داریم، این موضوع را بررسی کنیم که قرار جلب به دادرسی چیست؟ و سپس، در خصوص اثر این قرار و نحوه اعتراض به آن توضیح دهیم و بگوییم که بعد از قرار جلب به دادرسی چه می شود. چنانچه، پیرامون موضوع قرار جلب دادرس و اعتراض به آن، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.

هنگامی که جرمی اتفاق می افتد، پس از اعلام جرم، توسط ضابطین قضایی یا شکایت شاکی خصوصی، در اکثر موارد، پرونده، جهت انجام تحقیقات مقدماتی، به دادسرا فرستاده می شود. در دادسرا، بازپرس یا دادیار پرونده، اقدام به بررسی ادله و مدارک موجود در پرونده نموده و پس از انجام تحقیقات کامل، با توجه به ادله و بسته به اینکه فرد متهم، مجرم شناخته شود یا خیر، اقدام به صدور انواع قرار دادسرا می نماید.

منع تعقیب، موقوفی تعقیب و جلب دادرس، از انواع قرار دادسرا می باشند که هر کدام، آثار و تبعات حقوقی مخصوص به خود را دارند. منع تعقیب، به معنای فقدان ادله کافی، جهت انتساب جرم به متهم پرونده است و موقوفی تعقیب، در صورت وجود مواردی، نظیر فوت متهم پرونده، شمول عفو و سایر شرایط قانونی مندرج در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، صادر می گردد. 

با توجه به مقدمات بالا، در پاسخ به این پرسش که قرار جلب دادرس چیست؟ و بعد از قرار جلب دادرسی چه می شود؟ باید گفت: قرار جلب دادرس، از انواع قرار نهایی دادسرا بوده و در صورتی صادر می گردد که بازپرس یا دادیار، تشخیص دهد، اتهام، متوجه متهم پرونده است. پس از صدور قرار جلب دادرس، بازپرس باید، این قرار را برای دادستان ارسال کند. دادستان، سه روز فرصت دارد، به بررسی پرونده بپردازد و در صورتی که با نظر بازپرس، درباره صدور قرار جلب دادرس موافق بود، اقدام به صدور کیفرخواست نماید.

در قسمت قبل، توضیح دادیم که قرار جلب دارس چیست و شرایط صدور آن چگونه است. پس از پاسخ به این پرسش که قرار جلب دادرس چیست، قصد داریم در خصوص اثر صدور قرار جلب به دادرسی، صحبت کنیم و بگوییم، بعد از صدور قرار جلب به دادرسی چه می شود. اثر صدور قرار جلب به دادرسی، در ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است.

بر اساس این ماده:” در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه، بازپرس، مکلف است، متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم کند و با اخذ آخرين دفاع و تامين مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد ” . بنابراین، اثر قرار جلب به دادرسی، احضار متهم، تفهیم اتهام به او و ارسال پرونده، به دادگاه کیفری می باشد. 

 

در قسمت های قبل، در پاسخ به این پرسش که قرار جلب دادرس چیست؟ و بعد از قرار جلب به دادرسی چه می شود؟،  گفتیم که از انواع قرار نهایی دادسرا در قانون آیین دادرسی کیفری، قرار جلب به دادرسی می باشد که منجر به صدور کیفر خواست و ارجاع پرونده به دادگاه کیفری می شود. در این قسمت، قصد داریم در خصوص اعتراض به قرار جلب به دادرسی و قابل اعتراض بودن یا نبودن این قرار، صحبت کنیم.

ماده 270 قانون آیین دارسی کیفری، قرارهای قابل اعتراض صادره از سوی دادسرا را مشخص کرده است که شامل قرار منع، موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی، قرار بازداشت موقت، ابقا و تشدید تامین به تقاضای متهم و قرار تامین خواسته به تقاضای متهم می باشند. این موارد حصری بوده و بر این اساس، قرار جلب به دادرسی، قابل اعتراض نمی باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قرار جلب به دادرسی در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قرار جلب به دادرسی پاسخ دهند .

 

 

برای مشاوره قرار جلب به دادرسی

برای مشاوره قرار جلب به دادرسی


درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با ایمیل یا شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 6000 تومان ) در ارتباط باشید تا از مزایای مشاوره حضوری سایت مشاوره دینا بهره مند گردید. همچنین می توانید از طریق فرم ارتباط با ما، پیام ها و انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و …. هیچگونه وابستگی ندارد.

جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.


قانون مجازات اسلامی جدیدDownloads-icon


دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییهDownloads-icon


فرم پیش نویس ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییهDownloads-icon


فرم پیش نویس ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستریDownloads-icon


ظرفیت پذیرش آزمون اخذ پروانه مشاوره خانوادهDownloads-icon
نی نی سایت

معنی جلب نظر کرد
معنی جلب نظر کرد

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.