معنای نظر دادن به انگلیسی

معنای نظر دادن به انگلیسی
معنای نظر دادن به انگلیسی

ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “نظر دادن” عبارت است از advise , comment , judge.

عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “نظر دادن” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای شما آورده شده است:

advise , comment , judge

disinterested , impartial , objective , unbiased , unbiassed , impersonal

innocence

معنای نظر دادن به انگلیسی

innocent

opinion , view, standpoint , suggestion, viewpoint

gaudy

waiver

view

bighearted

poll

نکته 1– نکته مهمی که در ترجمه فارسی به انگلیسی “نظر دادن” باید به آن نیز توجه نمائید این است که این ترجمه در چه متن و یا محیطی قرار است استفاده شود. مثلاً آیا عبارت فارسی “نظر دادن” یک عبارت و اصطلاح فارسی عامیانه است و یا رسمی و یا تخصصی است. این موضوع در انتخاب معادل انگلیسی “نظر دادن” نقش تعیین کننده ای دارد.

نکته 2– زمانی که قرار است متن فارسی را به انگلیسی ترجمه کنید، حتما لازم نیست همیشه عین ترجمه فارسی “نظر دادن” به انگلیسی منعکس شود.

زیرا یک متن مخصوصاً متن تخصصی می تواند به صور مختلف ترجمه شود. مثلا

1- ترجمه تحت الفظی عبارت فارسی. مثلاً اینکه تک تک کلمات عبارت “نظر دادن” را به انگلیسی تبدیل کنیم که به این کار ترجمه تحت الفظی عبارت “نظر دادن” می گویند.

2- و ترجمه محتوایی عبارت “نظر دادن” به انگلیسی که از نظر محتوی هیچ فرقی با متن اصلی ندارد و مفهوم را به دقت و به درستی ترجمه می کند و تازه در نوشته های تخصصی بیشتر کاربرد دارد.

نکته 3– در فارسی بدلیل عدم اعراب گذاری روی حروف در کلمات ممکن است در نوشته یکی باشند ولی در تلفظ و معنی یکسان نباشد. مثلاً “پر” در یک نوشته می تواند به معنی ” پَر پرنده ” باشد و یا ” پُر “. (حتی همین عبارت “نظر دادن” نیز ممکن است جور دیگری تلفظ شود که معنای متفاوتی داشته باشد.)
پس در انتخاب معادل انگلیسی “نظر دادن” دقت کنید که در متن مبدا و اصلی معنی واژه ها به چه صورت است تا در ترجمه انگلیسی آن دچار اشتباه نشوید.

نکته 4– ترجمه فارسی به انگلیسی در متون تخصصی ظرافت خاصی را می طلبد:
مثلاً “پیش پرداخت” را می توان به صورت “prepayment” و همچنین “advnace payment” ترجمه نمود. در نوشته های انگلیسی ترجمه دوم شایع و رساست.

جستجو در متون تخصصی خارجی موضوع را روشن می کند و مفهوم نگارش ما را در ذهن خواننده انگلیسی زبان بهتر منتقل می کند. در خصوص ترجمه انگلیسی کلمه یا اصطلاح “نظر دادن” هم آیا این موضوع صدق می کند؟

پس بهترین راه در ترجمه کردن معنی از فارسی به انگلیسی خصوصاً در مباحث تخصصی، چک کردن معنای دقیق انگلیسی به انگلیسی کلمات خصوصاً در دیکشنری تخصصی آن موضوع می باشد.

بطور کلی زمانیکه می خواهید متن یا عبارتی را از فارسی به انگلیسی ترجمه و معنی کنید نکات ذیل را حتماً مدنظر خود قرار دهید.

– معنی متناسب با متن را پیدا کنید:

همانطور که می دانید اکثر کلمات انگلیسی، دارای معانی متعددی هستند. گاهی، این معانی با هم در تناقضند. مثلا کلمهٔ oath که هر دو معنی “قسم” و “فحش” را میدهد.
در برخی موارد نیز، معانی یک کلمه تاحدی به هم نزدیک است که انتخاب معنی درست و متناسب با متن، برای مترجم سخت و پیچیده می‌شود.

این مهارت با تمرین ترجمه، به آسانی حاصل می‌شود. به عبارت دیگر، انتخاب معنی درست و مقتضی متن، در ترجمه‌های بعدی آسانتر خواهد بود. آیا این موضوع در خصوص ترجمه انگلیسی advise , comment , judge برای عبارت فارسی “نظر دادن” صدق می کند؟

– انگلیسی مدرن صرف فعل ندارد و بیشتر به واسطه استفاده از فعل های کمکی و تغییر ساختار جمله عبارات و معانی پیچیده را می رساند.

گذشته از اختلافات کوچک در تلفظ، نکات کوچک گرامری و انتخاب واژه های تا حدی متفاوت زبان انگلیسی در مناطق مختلف جهان به یک شکل صحبت می شود و انگلیسی زبان های جهان به سادگی میتوانند از طریق این زبان با هم ارتباط برقرار کنند.

– انگلیسی جنسیت ندارد:

در زبان انگلیسی اسامی جنسیت ندارند. برخلاف نزدیکترین زبان ها به این زبان یعنی آلمانی و فرانسه که هر دو دارای جنسیت برای اسامی هستند در انگلیسی چنین قاعده ای نداریم. جنسیت اسامی تنها محدود به زبان های آلمانی و فرانسه نیست.

بخش بزرگی از زبان ها مانند تمام زبان های شرق اروپا (روسی و بیشتر زبان های اسلوایی)، زبان عربی و زبان های نزدیک به آن، زبان اسپانیایی و زبان های نزدیک به آن دارای جنسیت برای اسامی هستند.

پس در ترجمه فارسی به انگلیسی “نظر دادن” از این منظر کار شما بسیار ساده می شود.

– در زبان انگلیسی افعال صرف نمی شوند:

در زبان انگلیسی افعال تقریبا صرف نمی شوند. این موضوع هم برخلاف بخش بزرگی از زبان ها از جمله آلمانی، فرانسه، روسی، عربی، اسپانیایی و حتی فارسی است.

صرف نشدن فعل ها، استفاده از آنها را در جمله بسیار ساده می کند؛ که این موضوع در ترجمه انگلیسی “نظر دادن” سبب می شود کار شما ساده گردد.

– تلفظ انگلیسی:

تلفظ در زبان انگلیسی یکی از اولین نکاتی است که توجه شما را جلب می کند. بر خلاف فارسی در انگلیسی کلمات الزاما به آن صورتی که گفته می شوند نوشته نمی شوند و این سبب اشتباهاتی خصوصا برای زبان آموزان مبتدی می شود.

به این نوع از کلمات با تلفظ یکسان و املای متفاوت در زبان انگلیسی، Similar Words گفته می شود.

در واقع انگلیسی ساختار یکپارچه ای برای تلفظ واژه ها ندارد. به همین دلیل باید تلفظ واژه ها را به صورت جداگانه حفظ کنید. این موضوع در طول یادگیری لیست واژه های ضروری زبان انگلیسی بسیار با اهمیت است.

– زمان ها:

معنای نظر دادن به انگلیسی

بیشتر زمان ها یا tenses در زبان انگلیسی تقریبا فاقد معادل و ترجمه فارسی هستند. یعنی مثلا زمان حال ساده را نمی تواند با با هیچ یک از زمان ها در فارسی معادل کرد.

این موضوع برای زمان هایی مثل زمان حال کامل به مراتب بیشتر به چشم می آید. یادگیری معنای دقیق این زمان ها از طریق تمرین ممکن خواهد بود.

– افعال عبارتی:

افعال عبارتی یا phrasal verbs که اصطلاحاً به آن ها افعال دوکلمه ای نیز گفته می شود، افعالی هستند که از ترکیب حرف اضافه با یک فعل ساخته می شوند و معنایی کاملا متفاوت نسبت به فعل اصلی دارند. این افعال در فارسی معادل ندارند و در ابتدا برای فارسی زبان ها گیج کننده به نظر می رسند. لیست مهمترین افعال عبارتی (دوکلمه ای) Phrasal Verbs زبان انگلیسی را می توانید در EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

– ریشه کلمات، پسوندها و پیشوندهای زبان انگلیسی

معمولاً دانستن ریشه کلمات انگلیسی، دانستن لیست پسوندهای انگلیسی و لیست پیشوندهای انگلیسی کمک بزرگی به یادگیری زبان انگلیسی می کند و به طور فزاینده ای سبب افزایش دامنه واژگان زبان انگلیسی در فرد می شود.

– انواع ضمایر:

در زبان انگلیسی برای حالت فاعلی، مفعولی و ملکی ضمایر شخصی متفاوتی داریم که معادل فارسی ندارند. البته یادگیری این ضمایر معمولا خیلی سخت نیست و با کمی تمرین می توانید به آنها مسلط شوید.

– برخی کلمات معادل فارسی ندارند:

معادل، ترجمه و معنی مناسب فارسی برای برخی از کلمات انگلیسی گاهاً وجود ندارد یا هنوز برای آن کلمه ای ساخته نشده است. سعی نکنید آن‌ها را حتماً ترجمه کنید. به عنوان مثال چنانچه متنی مربوط به علم کامپیوتر را ترجمه می‌کنید، حتما می دانید که واژهٔ “windows” نیازی به معادل فارسی ندارد.

در واقع بیان معادل فارسی “پنجره‌ها” برای این کلمه در این متن، اشتباه است. این نکته را می‌توانید با کسب آشنایی از واژگان هر حوزه علمی رعایت کنید.

– آیا می توان به این راحتی یک متن تخصصی فارسی (مثل مقاله فارسی، پایان نامه فارسی، کتاب تخصصی فارسی و …) را به متن انگلیسی تبدیل کرد؟

آیا با دانش زبانی دست و پا شکسته می توان دل به دریای متون تخصصی زد؟ بله، تبدیل متن انگلیسی به فارسی راحت تر است، اما اگر قرار است متن، ترجمه فارسی به انگلیسی شود، آنجاست که توان علمی، میزان آشنایی به زبان انگلیسی و دقت نظر مترجم اهمیت زیادی پیدا می کند.

– حروف تعریف:

در زبان فارسی ما برای حالت معرفه حرف تعریف نداریم. در حالی که در انگلیسی حرف تعریف the نشان دهنده معرفه بودن یک اسم است. این تفاوت باعث ناآگاهی بسیاری از فارسی زبانان از نحوه استفاده از حرف تعریف the در زبان انگلیسی می شود.

استفاده نابه جا این حرف تعریف در بین زبان آموزان و مترجمین مبتدی بسیار رایج است. با گذشت زمان به استفاده درست از حرف تعریف عادت می کنید.

– حروف اضافه:

ساختار استفاده از حروف اضافه در فارسی و انگلیسی تا حد زیادی متفاوت است. در واقع حروف اضافه بین این دو زبان قابل معادل سازی نیستند.

گاهی در یک جمله فارسی از حرف اضافه استفاده می کنیم در حالی که در معادل انگلیسی همین جمله هیچ حرف اضافه ای وجود ندارد (برعکس این موضوع هم زیاد اتفاق می افتد.).

– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.

– امروزه با پیشرفت دانش و تکنولوژی، استفاده از ترجمه ماشینی فارسی به انگلیسی “نظر دادن” نظیر ترجمه عبارت و متن با گوگل ترنسلیت Google Translate توسط عده ای، زیاد به چشم میخورد.

همچنین بروز و ظهور نرم افزارهای ترجمه انگلیسی “نظر دادن” و اخیراً نیز اپلیکیشن های اندروید و اپلیکیشن های ios برای ترجمه فارسی به انگلیسی عبارت “نظر دادن” بوجود آمده اند.

شاید بتوان برای استفاده روزمره در محاوره های انگلیسی و یا در زمان آموزش از این ابزارها استفاده نمود و به آن ها بسنده کرد، ولی در ترجمه هایی که قرار است در محیط ها رسمی نظیر جلسات کاری، پرزنت و ارائه در سمینارها و نمایشگاه ها، بستن قراردادهای تجاری، ترجمه و سابمیت مقالات علمی و تخصصی در مجلات و نشریات خارجی، ترجمه کتاب های تخصصی و پایان نامه ها و …

در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.

کسب درآمد دلاری از گوگل با حسام عالمیان

© کپی رایت 2017 – 2021, کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان

این وبسایت جهت ارائه تجربه بهتر و بارگذاری سریعتر از کوکی استفاده می‌کند. (بیشتر بخوانید)

تو به سختي ميتوني واسه نظر دادن حق داشته باشي.

You hardly have the right to comment on mine.

آقای نای تلی، شما برای نظر دادن راجع به مشکلاتی که به وابستگی آدمها مربوط میشود قاضی خوبی به حساب نمیآیید.

You are the worst judge in the world, Mr.Knightley, of the difficulties of dependence.


Tools

معنای نظر دادن به انگلیسی


درباره


در تماس باشید

شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید.

ترتیب بر اساس:

برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت.

واژه: نظر دادن

خشک دامن را بخوانید.خشک دست را بخوانید.خشک رود را بخوانید.

معنای نظر دادن به انگلیسی

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

متأسفانه سرور با خطا مواجه شد. مشکل را بررسی می‌کنیم و به زودی حل خواهیم کرد.


( ~. دَ) [ ع – فا. ] (مص ل .) اظهار عقیده کردن ، عقیدة خود را بیان کردن .

شما واژه‌ای در دفتر واژه ثبت نکرده‌اید.

ترتیب بر اساس:

برای رفع محدودیت کاربر ویژه شویدبا حذف کوکی‌، لیست لغات از بین خواهد رفت.

واژه: نظر دادن

مؤدبانه را بخوانید.مودت را بخوانید.مودع را بخوانید.

معنای نظر دادن به انگلیسی

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

متأسفانه سرور با خطا مواجه شد. مشکل را بررسی می‌کنیم و به زودی حل خواهیم کرد.


نظر دادن . [ ن َ ظَ دَ ] (مص مرکب ) رای خود اظهار کردن . (یادداشت مؤلف ). اظهار نظر کردن . ابراز عقیده کردن . || تخفیف دادن در خراج : سلطان به سخن او التفات نکرد و فرمود که من ایشان را [ سلجوقیان را ] نظر ندهم که مرا از امثال ایشان اندیشه تواند بود. (راحةالصدور راوندی ). نظر خواست از خراج سیستان و موفق نظر بداد هزارهزار درم . (تاریخ سیستان ). رجوع به نظر شود.

اصطلاحات وجملات مفید, عبارات و اصطلاحات کاربردی

471 بازدید

🅾 #نظر_دادن #نظر_پرسیدن 🅾

🅾What do you think about this problem?
🅾 در مورد این مشکل چه فکر میکنید؟

🔵 What do you think of my new house?
🔵 در مورد خانه ی جدید من چه فکر میکنید؟

🔴 Do you have any thoughts on that?
🔴 آیا فکری در موردش دارید؟

معنای نظر دادن به انگلیسی

🔵 How do you feel about that?
🔵 در موردش چه حسی دارید؟

🔴 What is your opinion?
🔴 نظرت چیست؟

🔵 Do you have any idea?
🔵 آیا هیچ ایده ایی داری؟

🔴 Do you have any opinion on this matter?
🔴 آیا در این مورد نظری داری؟

🔵 What’s your view?
🔵 دیدگاه ات چیست؟

🔴 Please tell me your opinion on this subject.
🔴 لطفا” نظرت را در مورد این موضوع به من بگو

🔵 What is your opinion about that?
🔵 نظرت در موردش چیست؟

🔴 Can you give me your thoughts on the report?
🔴 میشه نظرت رو در مورد گزارش به من بدهی؟

🔵 What are your feelings about his behavior?
🔵 حس شما در مورد رفتارش چیست؟

🔴 Who do you recommend?
🔴 چه کسی را توصیه میکنی

🔵 Could you suggest a good hotel?
🔵 میشه یه هتل خوب پیشنهاد کنی

🔴 The final decision rests with you
🔴 نظر نهایی باشماست

🔵 Could you please comment on this?
🔵 میشه لطفا در این مورد نظر بدید

🔴 I have no comments to make
🔴 از اظهار نظر معذورم

🔵 Did it catch your eyes
🔵 ایا نظر شما را جلب کرد

🔴 Do you want to exchange views with him
🔴 ایا میخواهی با او تبادل نظر کنی

🔵 I hope it serves your purpose
🔵 امیدوارم نظر شما را تامین کند

🔴 Nothing more occurs to me
🔴 چیز دیگری به نظرم نمی اید

برچسبآموزش اصطلاحات کاربردی اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

7
 − 
6
 = 

.hide-if-no-js {
display: none !important;
}

 


to express an opinion


to make a suggestion

دیکشنری آموزشی بیاموز، یک دیکشنری آنلاین و رایگان است که با هدف استفاده زبان
آموزان زبان های
انگلیسی، آلمانی و فرانسه طراحی شده. در طراحی این دیکشنری گذشته از استاندارد بودن محتوا، توجه
ویژه ای
به المان های آموزشی شده است.

معنای نظر دادن به انگلیسی

دیکشنری
انگلیسی

دیکشنری
آلمانی

دیکشنری
فرانسه

دیکشنری
ترکی استانبولی

دیکشنری
اسپانیایی

دیکشنری
عربی

خانه

وبسایت آموزشی

درباره ما

تماس با ما

آموزش
زبان ترکی

آموزش
زبان انگلیسی

آموزش
زبان فرانسه

آموزش
زبان آلمانی

دیکشنری
انگلیسی

دیکشنری
آلمانی

دیکشنری
فرانسه

دیکشنری
ترکی استانبولی

دیکشنری
اسپانیایی

دیکشنری
عربی

خانه

وبسایت آموزشی

درباره ما

تماس با ما

آموزش
زبان ترکی

آموزش
زبان انگلیسی

آموزش
زبان فرانسه

آموزش
زبان آلمانی

آموزش زبان انگلیسی (رایگان) > آموزش اصولی انگلیسی مقدماتی > توصیف یک خانه زیبا به انگلیسی +متن و معنای فارسی

در این درس با واژگان انگلیسی جالبی روبرو خواهید شد که می توانید برای توصیف خانه خودتان یا هر شخص دیگری از آنها استفاده کنید. یک خانه، بازتاب شخصیت یک فرد است و در اینجا تعدادی واژه مفید و کاربردی را در اختیارتان قرار می‌دهیم تا هنگام گفتگو در مورد خانه های زیبا به کار ببرید.

این درس مکالمه زبان انگلیسی به شما ۱۰ کلمه انگلیسی برای توصیف احساس و اتمسفر خانه یک شخص را آموزش می‌دهد. این درس رایگان زبان انگلیسی برای شروع مکالمه درباره یک خانه مفید خواهد بود و می تواند آغاز خوبی برای گفتگو باشد. فهرست زیر، کلماتی از این درس زبان انگلیسی به همراه معنای آنها و اینکه چطور می‌توانید از آنها در جملات انگلیسی استفاده کنید، را ارائه می‌دهد:

Cozy– جایی که احساس راحتی و صمیمیت دارید/ دنج

Rustic– خانه‌ای که حال و هوای روستایی دارد.

معنای نظر دادن به انگلیسی

Vintage– خانه‌ای با اثاثیه و طراحی داخلی قدیمی اما باارزش و قیمتی/ وینتاژ

Minimalistic– خانه‌ای که اثاثیه کمی دارد اما باسلیقه، ساده و مرتب چیده شده است/ مینیمالیستی

Luxurious– خانه‌ای که پرزرق و برق به نظر می‌رسد و پر از اثاثیه لوکس است/ لوکس/ لاکچری

Contemporary– خانه‌ای با جدیدترین اثاثیه و طراحی داخلی/ مدرن

Elegant– خانه‌ای بسیار باکلاس که با سلیقه چیده شده است/ شیک

Spacious– خانه‌ای که بزرگ است و فضای زیادی دارد.

Picturesque– خانه‌ای که مانند یک نقاشی به نظر می‌رسد/ زیبا و خوش منظره

امیدوارم این درس مکالمه انگلیسی به شما در استفاده بهتر از کلمات برای توصیف خانه کمک کند و در کل دایره واژگانتان تقویت شود.

آیا تا به حال به خانه کسی رفته‌اید و فکر کرده‌اید که چقدر زیباست؟ خب، چنین خانه‌هایی که واقعا زیبا باشند، بی‌شمارند و یک خانه در واقع شخصیت فرد را نشان می‌دهد. دقیقا ظاهر یک خانه، علایق یک شخص و اینکه سلیقه‌اش چیست را نشان می‌دهد.

بنابراین اگر می‌خواهید زیبایی خانه کسی را توصیف کنید یا اگر قصد دارید به کسی بگویید که چقدر خانه‌اش زیباست یا اینکه تمی که خانه‌تان بر آن اساس طراحی شده را توصیف کنید، در این درس با ما همراه باشید چون امروز قصد داریم در مورد اینکه یک خانه چگونه است، صحبت کنیم.

بیایید نگاهی به لیست واژگانی که در این مقاله داریم، بیندازیم. اولین مورد Cozy، به معنای دنج می‌باشد. در حال حاضر Cozy کلمه‌ای است که می‌شود در موارد بسیاری مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود قطعا می‌شود برای توصیف خانه فرد دیگری هم استفاده شود. بنابراین اگر زمانی خانه‌ای به نظرتان فضای بسیار راحت و صمیمانه ای داشت، بدانید که به یک خانه دنج رفته‌اید.

حتما بخوانید: ضروری ترین idiom ها و اصطلاحات انگلیسی به فارسی

شما خود به خود در چنین خانه‌ای حس می‌کنید که در خانه خودتان هستید. بنابراین اگر آن نوع احساس مثبت را نسبت به یک خانه خاص دریافت کردید، می‌توانید بگویید که آن خانه خاص بسیار دنج است. چنین خانه‌ای بسیار راحت است و می‌توانید بگویید من در آن فضا کاملا حس می‌کنم در خانه خودم هستم. خوب، پس Cozy به معنای بسیار راحت است و احساس صمیمیت با خود به همراه دارد. بسیار خب، در نتیجه شاید در یک جمله، بتوان گفت که “Mary’s house is very cozy, I love visiting her place.” که یعنی “خانه مری بسیار دنج است، من عاشق دیدن آنجا هستم.”

خوب، مورد بعدی که ما در این لیست داریم، Rustic است. حالا به چه نوع خانه‌ای Rustic می‌گویند؟ Rustic یا روستایی خانه‌ای است که تم آن خانه، اثاثیه و چیدمانش برایتان آشناست، حس طبیعت و روستا دارد. بسیار طبیعی و ساده است و جذابیت جزئی گذشته‌ها را دارد. خب، پس یک تم روستایی دارد. چیزی که احتمالا در یک خانه که روستایی به چشم می‌آید، بسیار قدیمی به نظر رسیدن وسایل آن است. خب، احتمالا شاهد یک عالمه اثاثیه چوبی در چنین خانه‌ای خواهید بود که احساس بسیار طبیعی بودن و در روستا بودن را القا می‌کند.

حتما بخوانید: ۷ فیلم مکالمه انگلیسی در فرودگاه (کاربردی +رایگان)

واژه بعدی ما Vintage است. در حال حاضر vintage یک کلمه بی‌نهایت با کلاس است. وقتی می‌گویید چیزی وینتاژ است، به این فکر می‌کنید که چیزی قدیمی است، ابدی است و زمان خاصی ندارد اما هنوز کاملا زیبا و شیک است. بسیاری از مردم عاشق این هستند که اثاثیه و نمونه خاص عتیقه‌ای در خانه‌شان داشته باشند. این مدل اثاثیه‌ها بسیار باارزش هستند. آنها بسیار گران‌قیمت و بی‌نهایت قدیمی هستند و بسیار خوب از آنها نگهداری می‌شود.

در نتیجه اگر یک خانه به سبک وینتاژ دارید به این معناست که شما درانتخاب اثاثیه منزل گل سرسبد را انتخاب کرده‌اید. در این خانه شما اثاثیه بسیار باکلاسی دارید که ظاهر بسیار زیبایی به خانه‌تان داده است. پس Vintage به این معناست که خانه‌تان به احتمال زیاد اسباب و به طور کلی ظاهر قدیمی و البته ارزشمندی دارد. استایل کلی خانه شما بسیار قدیمی است. خب پس شاید در یک جمله بتوان گفت که “Peter’s house has a vintage look to it because he loves classy old furniture.”

حتما بخوانید: مکالمات عمومی زبان انگلیسی (دانلود رایگان ۱۰۰ درس مبتدی)

Minimalistic کلمه بعدی است. این واژه از کلمه Minimal، به معنای استفاده از حداقل تا حدامکان، گرفته شده است. در نتیجه این روزها، بسیاری از مردم مایلند خانه‌هایشان را بسیار مینیمالیستی نگه دارند. آنها دوست دارند وسایل بسیار ساده و به اندازه کافی و مورد نیاز را در خانه‌هایشان داشته باشند و علاقه ای به شلوغ کردن فضا ندارند. آنها دوست دارند خانه‌شان فضای بیشتر و لوازم کمتری داشته باشد. پس یک خانه مینیمالیستی، اثاثیه کمتری دارد و بسیار باز است. و البته از نظر ظاهری هم حداقلی است. پس در یک جمله احتمالا می‌توانید بگویید که “I like to keep my house look minimalistic. I don’t like it to be overcrowded with too many things.”

نوبت کلمه Luxurious است. از خود کلمه می‌توان فهمید که از واژه Luxury گرفته شده است. خب پس وقتی می‌گویم Luxurious، در مورد چنین خانه صحبت می‌کنم شما می‌دانید یک خانه زیباست که کاملا با وسایل لوکس و مجلل پر شده است. همچنین می‌دانید که در یک خانه لوکس فرش‌ها، مبلمان و اثاثیه و دیوارها حتما زیبا هستند و شگف‌آور به نظر می‌رسند.

حتما دانلود کنید: همه جملات کاربردی انگلیسی در زندگی روزمره با ترجمه و تلفظ +PDF

همه چیز واقعا زیبا به نظر می‌رسد، پس لاکچری هستند. Luxurious را حتی می‌توان در مورد یک هتل هم به کار برد و لزوما فقط برای یک خانه کاربرد ندارد. حتی اگر با یک تور به سفر بروید، ممکن است در یک هتل لوکس که همه چیز آن بسیار مجلل است، اقامت داشته باشید. در نتیجه شاید حتی روزی بیاید که بتوانید در یک جمله بگویید ” We stayed in a luxurious hotel in Spain last year.”

بسیار خب پس Luxurious به معنای هر چیزی است که بسیار مجلل و پرزرق و برق یا بسیار لوکس به نظر برسد.

مورد بعدی Contemporary است. در حال حاضر این کلمه خیلی مد شده است. خب اگر یک خانه مدرن دارید به این معناست که ذاتا کاملا مینیمالیستی است. پس خانه‌ای با سبک مدرن و معاصر شبیه به سبک مینیمالیستی است با این تفاوت که این خانه از جدیدترین وسایل مد روز برخوردار است. جدیدترین رنگهای روی دیوار و آخرین وسایل منزل از ویژگی‌های این سبک است.

حتما بخوانید: آموزش تقویت مکالمه زبان انگلیسی با تکنیک سایه

همه چیز کاملا جدید است. شما در این خانه وسایل آنتیک و قدیمی یا دیوارهایی با رنگهای قدیمی که قبلا خیلی کاربرد داشت، پیدا نخواهید کرد. همه چیز کاملا جدید، بسیار مدرن و به سبک روز است. خب پس Contemporary به معنای خانه‌ای است که جدیدترین الگو، رنگها، وسایل را در خود جای داده و هر چیزی کاملا نوین است.

Elegant واژه بعدی ما است. این کلمه باز هم یک صفت است که می‌توان برای توصیف بسیاری از چیزها از آن استفاده کرد. شما می‌توانید از این واژه برای توصیف افراد و البته وصف خانه خودتان یا دیگران بهره ببرید. پس باز هم Elegant خانه‌ای است که واقعا برجسته و عالی است. خب اگر از چنین خانه‌ای دیدن کردید، صرفنظر از اینکه شاید ۵ سال پیش آن خانه را دیده باشید، همیشه زیبا و شیک به نظر می‌رسد. این خانه خاص همیشه بسیار باکلاس و خوش طرح است. پس می‌توانید بگویید بسیار با سلیقه طراحی شده است. کسی که در چنین خانه‌ای زندگی می‌کند، احتمالا می‌تواند یک هنرمند باشد. در نتیجه کسی که ذاتا باسلیقه و هنرمند است در انتخاب رنگها و وسایل هم با ظرافت عمل می‌کند و این باعث می‌شود خانه‌اش بسیار شیک و زیبا به نظر برسد.

حتما بخوانید: بهترین جملات انگلیسی برای شروع راحت مکالمه +معنی فارسی

با کلمه Spacious ادامه می‌دهیم. این واژه مشخصا از Space گرفته شده است. پس با این اوصاف فهم اینکه گفته می‌شود خانه من یا هر کس دیگری جادار و بزرگ است، آسان خواهد بود. این بدان معناست که آنقدر فضا زیاد است که می‌توان آزادانه حرکت کرد. می‌دانید که اگر بچه‌ها در این خانه باشند، می‌توانند به راحتی و آزادانه بازی کنند. این سبک خانه ها به خاطر زیادی وسایل شلوغ و به هم ریخته نیستند و احتمالا بسیار بزرگ می‌باشند. پس یک خانه جادار در درجه اول فضای زیادی دارد که احتمالا متراژ بالاست و وسایل کمی دارد. پس می‌توان در یک جمله گفت که

“Maria’s house is really spacious and my kids love visiting her home for this reason.”

و در نهایت نوبت کلمه Picturesque می رسد. معنای دقیق این کلمه چیست؟ اگر توجه کنید می بینید که از کلمه Picture گرفته شده است. پس ظاهر چنین خانه یا مکانی اینطور به نظر می‌رسد که واقعا بخشی از یک نقاشی است. بسیار زیباست و انگار نقاشی شده است و یک اثر هنری و عکس است. پس اگر از این کلمه یعنی Picturesque در قالب یک جمله استفاده کنید، ممکن است اینطور بگویید که “John’s house is so picturesque, it looks so beautiful, it looks like it’s a painting.”

بسیار خب در اینجا به معنای واقعی کلمه این طور به نظر می‌رسد که یک نقاشی زیباست.

حتما بخوانید: اصطلاحات و جملات مربوط به آدرس دادن در انگلیسی + نکات مهم

بله، در نتیجه تعدادی واژه بسیار جالب وجود دارند که می‌توانید برای توصیف اینکه خانه‌تان چطور به نظر می‌رسد، یا شاید برای توصیف خانه فرد دیگری که اخیرا دیده‌اید، استفاده کنید. پس از کلمات قدیمی مثل nice و Beautiful و Grand دست بردارید، شما می‌توانید از واژگان بهتری مثل Rustic، Minimalistic، Contemporary، Spacious استفاده کنید و دایره لغاتتان را برای صحبت درباره یک خانه گسترش دهید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معنای نظر دادن به انگلیسی

فرستادن دیدگاه

کاشت مو روانپزشک متخصصان تغذیه دندانپزشک کاشت ابرو لیفت صورت  لیپوساکشن جراح پلاستیک کلینیک جراحی بینی ارتودنسی

با بیش از ۱۵ سال سابقه درخشان در امر آموزش و فروش محصولات آموزشی، تنها به کیفیت و رضایت مشتری می اندیشیم !

© استفاده از مطالب چرب زبان با دادن لینک مستقیم به سایت به عنوان منبع بلامانع است.

تبلیغــات     تماس با ما


Downloads-icon


دانلود رایگان۱۲درس آموزش ۳۰۰۰ تا از واژگان مهم انگلیسی (فیلم فارسی+جزوه PDF)Downloads-icon
نی نی سایت

معنای نظر دادن به انگلیسی
معنای نظر دادن به انگلیسی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.