تعریف ارتباط از نظر روانشناسی

تعریف ارتباط از نظر روانشناسی
تعریف ارتباط از نظر روانشناسی

تبدیل pdf به wordDownloads-icon

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

ارتباط (به انگلیسی: Communication) فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده به شرط همسان بودن معانی بین آن‌هاست. معنا در علم ارتباط شامل مفاهیم ذهنی و احساسات می‌شود. ارتباطات فرایندی است که در آن معنا بین موجودات زنده تعریف و به اشتراک گذاشته می‌شود که بسیاری بر این باورند که ریشه آن از یونان نشأت میگیرد.
ارتباط به یک فرستنده، پیام ، رسانه و گیرنده نیاز دارد. هرچند گیرنده نیاز ندارد حضور داشته باشد یا از منظور فرستنده برای برقراری ارتباط در زمان ارتباط آگاه باشد‍؛ بنابراین ارتباطات می‌تواند در سراسر مسافت‌های گستردهٔ زمانی و مکانی رخ دهد. ارتباطات نیازمند آن است که بخش‌های ارتباط، ناحیه‌ای از مشترکات ارتباطی را به اشتراک بگذارند.

برخی از دانشمندان و کارشناسان، در مورد این‌که ارتباطات یک علم است (Science) اختلاف نظر دارند. هنوز برخی از اساتید این حوزه مانند رابرت کریگ (Robert T. Craig) «ارتباطات» را یک حوزهٔ مطالعاتی (Communication Theory as a Field) می‌دانند. این دیدگاه می‌خواهد تأکید کند که ارتباطات به لحاظ وسعت، عمق و تنوعی که دارد نمی‌تواند در یک رشتهٔ علمی گنجانده شود، بلکه فراتر از آن باید به آن به عنوان یک حوزهٔ علمی و مطالعاتی چند رشته نگاه کرد که از آن چندین رشتهٔ علمی می‌تواند زاییده شود. به عبارت دیگر، باید به «علوم ارتباطات» قائل بود و نه «علم ارتباطات».

ارتباط عمل انتقال معانی مورد نظر از سوژه یا سازمان به دیگری از طریق فهم متقابل نشانه ها است.

مراحل مهم ذاتی هر ارتباط این است:

تعریف ارتباط از نظر روانشناسی

۸- تفسیر[۱]

مطالعهٔ علمی ارتباط می‌تواند تقسیم شود به:

. نظریه اطلاعات

. مطالعات ارتباطات که به ارتباط انسانی مرتبط است.

. بیوسمتیک که به‌طور عمومی ارتباط در و میان ارگانیزم زنده را بررسی می‌کند

مجرای ارتباط می‌تواند بینایی، شنوایی، لمسی (مانند بریل)، بویایی، الکترومغناطیسی و زیست شیمیایی باشد.

ارتباط انسانی برای استفادهٔ گسترده از زبان انتزاعی منحصر به فرد است. توسعهٔ تمدن رابطهٔ نزدیکی با پیشرفت ارتباط از دور دارد.

بشر گفتاری و تصویر زبان می‌تواند به عنوان یک سیستم از نمادها (گاهی اوقات به عنوان (lexemes)
شناخته می‌شود) و دستور زبان (قواعد) که در آن دستکاری از نشانه‌هاست توصیف کرد. کلمه “زبان”
هم چنین به مشخصات مشترک از زبان اشاره دارد. آموزش زبان به‌طور معمول بیشتر در سنین کودکی بشر رخ می‌دهد. بیش از هزاران زبان بشری الگوهایی از صدا یا حرکت را به کار می‌برند برای نمادهایی که قادر می‌سازد همراه با دیگران در اطراف آن‌ها ارتباط برقرار کند. زبان به نظر می‌رسد ویژگی‌های خاص خود را به اشتراک می‌گذارد اگر چه بسیاری از این‌ها شامل استثنائات هستند. بین زبان و لهجه هیچ خط تعریف شده‌ای وجود ندارد. زبان‌های ساخته شده مانند اسپرانتو، زبان‌های برنامه‌نویسی، و فرمول‌های مختلف ریاضی به ویژگی‌های به اشتراک گذاشته شده توسط زبان انسانی لزوماً محدود نمی‌باشد. تنوع به معنی شفاهی و غیر شفاهی از ارتباط وجود دارد مانند زبان بدن، تماس چشمی، زبان اشاره، paralanguage، ارتباطات لامسه‌ای، chronemics، و رسانه‌ها شامل تصاویر، گرافیک، صدا، و نوشتن.

مهم ترین نکته در برقراری ارتباط آن است که پیام به روشی مناسب ارسال شود به طوری که برداشت طرف مقابل، منطبق با هدف برقراری ارتباط باشد. برای برقراری یک ارتباط مؤثر، استفاده همزمان و متناسب از ارتباط کلامی و غیر کلامی لازم است.

ارتباطات غیر کلامی فرایند رساندن معنا را در صورت پیام‌های بدن از طریق ژست، زبان بدن یا استقرار؛ چهره و تماس چشمی، ارتباط جسم مانند لباس، مدل مو، معماری، نمادها
و سمبل‌ها، همچنین از طریق مجموع موارد فوق توصیف می‌کند. ارتباط غیرکلامی نیز به عنوان
سکوت زبان نامیده می‌شود و نقش کلیدی در زندگی روزمره بشر در روابط اشتغال به درگیری‌های
رمانتیک را دارد. گفتار همچنین دارای عناصر غیر کلامی معروف به para language است.
این خدمات شامل کیفیت صدا، احساسات و سبک صحبت کردن و همچنین ویژگی‌های عروضی مانند
ریتم، تکیه صدا و استرس است. به همین ترتیب، موضوعات نوشته شده شامل عناصر غیرکلامی
مانند شیوه دست خط، نظم معنایی از کلمات و استفاده از شکلک برای انتقال عبارات احساسی به
صورت تصویری است.

ارتباطات تصویری انتقال نظرها و اطلاعات از طریق ایجاد نمایش‌های تصویری است. در درجه اول با
تصاویر دو بعدی ، شامل علائم، فن چاپ، نقاشی، طراحی گرافیک، تصویر، رنگ‌ها ومنابع
الکترونیکی، ویدئو و تلویزیون همراه است. تحقیقات اخیر در این زمینه بر روی طراحی وب سایت و قابلیت
استفاده گرای گرافیکی متمرکز شده‌است. طراحان گرافیکی از روش‌های ارتباط تصویری
در عمل حرفه می‌کنند.

ارتباطات کلامی، در حالیکه در درجه اول به ارتباط کلامی سخن اشاره می‌کند گفته می‌شود،
به‌طور معمول در هر دو مورد،بر کمک‌های کلامی و غیر کلامی عناصر، برای حمایت از انتقال معنی
تکیه دارد. ارتباط کلامی شامل بحث و گفتگو، سخنرانی‌ها، نمایش‌ها، ارتباطات بین فردی و بسیاری از
انواع دیگر است. در ارتباطات چهره به چهره زبان بدن و چگونگی صدا نقش مهمی را بر عهده
دارد و ممکن است تأثیر بیشتری بر شنونده داشته باشد.(نسبت به محتوای در نظر گرفته شده از واژه‌هایی که گفته میشود.)
مجری ماهر باید توجه مخاطب و ارتباط با آن‌ها را در نظر بگیرد. به عنوان مثال از گفتن یک جک
توسط دو نفر یکی ممکن است مخاطب را با توجه به زبان بدنش و تن صدایش بسیار سرگرم کند در
حالیکه نفر دوم با استفادهٔ دقیق از همان کلمات شنوندگان را خسته و عصبانی کند[نیازمند نقل قول]
کمک‌های بصری می‌تواند به آسان کردن ارتباطات مؤثر کمک کند و تقریباً همیشه در سخنرانی‌ها
برای مخاطبان استفاده می‌شود.
به‌طور گسترده‌ای گفته شد و به‌طور گسترده شکلی که به اشتباه تفسیر شد استفاده شد تا اهمیت حالت
تحویل را تأکید کند”ارتباطات شامل ۵۵٪ زبان بدن، ۳۸٪ تن صدا، ۷٪محتوای کلمات،”به
اصطلاح”قانون ۷٪ـ۳۸٪ـ۵۵٪”[۱] با این حال این چیزی نیست که تحقیقات اخیر ذکر کردـ بلکه،
زمان انتقال احساسات، اگر زبان بدن، لحن صدا، و واژه ناسازگار باشند در آن هنگام زبان بدن و لحن
صدا را بیشتر از یک کلمه باور خواهند داشت‍[۲][نیازمند روشن] به‌طور مثال شخصی در حالی که من
من کنان، قوز کرده، با نگاه به دور می‌گوید”از ملاقات شما خوشحال هستم”به عنوان بی‌احترامی
تفسیر خواهد شد (بحث بیشتر در آلبرت محرابیان، سه عنصر از ارتباطات)
مدل ارتباطات:نوشته شده شفاهی تصویری الکترونیکی غیر شفاهی

در طول زمان اشکال و ایده‌هایی دربارهٔ ارتباط بین مراحل استفاده از تکنولوژی تولید شده‌است.
پیشرفت‌هایی شامل روانشناسی ارتباطات و و روانشناسی رسانه، پدیدار شدن رشته‌ای از مطالعه.
پیشرفت ارتباطات را به سه مرحله انقلابی به نام «انقلاب اطلاعات ارتباطات» تقسیم کرده‌اند. (نیازمند
منبع)
در طول مرحله اول ارتباطات کتبی ابتدا با استفاده از نشانه‌ها یا علائم تصویری پدیدار شدند. این
علائم تصویری از سنگ ساخته شده بودند، از این رو ارتباطات کتبی هنوز قابل حرکت نبودند.
در طی مرحله دوم نگارش با پدیدار شدن بر روی کاغذ، پاپیروس، خاک رس، موم و غیره آغاز شد.
الفبای عمومی مرسوم شده بود و برای یکسان بودن زبان در میان مسافت‌های طولانی پذیرفته شد.
یک جهش در تکنولوژی زمانی رخ داد که گوتنبرگ چاپ مطبوعات را در قرن ۱۵ اختراع کرد.
مرحله سوم با انتقال اطلاعات از طریق امواج و سیگنال‌های کنترل الکترونیکی مشخص می‌شود.
ارتباطات بنابراین فرایندی است که معنی اختصاصی داشته‌است و این تلاش را نقل می‌کند تا درک
مشترکی را به وجود آورد.
این فرایند که نیازمند به فهرست وسیعی از مهارت در پردازش فردی، گوش دادن، مشاهده
، صحبت کردن، سوا ل تجزیه و تحلیل حرکات و ارزیابی امکان مشارکت و همکاری است.
موانع ارتباط موفق شامل پیام اضافی (زمانیکه یک شخص پیام‌های بسیار زیادی در یک زمان دریافت
می‌کند)، و پیچیدگی پیام است.[۴]

همچنین ببینید:ارتباط‌شناسی (علم) و ارتباطات واقع در بین رشته‌های خاص
هر تبادل اطلاعات بین موجودات زنده به معنی تبادل علامت‌هایی که موجود زنده می‌فرستد و
دریافت می‌کند می‌تواند به عنوان یک شکل ارتباطی باشد؛ و حتی موجودات اولیه مانند مرجان‌ها
دارای سر رشته ارتباط هستند. ارتباطات غیرانسانی اغلب شامل سلول سیگنالینگ، ارتباط سلولی و
انتقال شیمیایی بین موجودات اولیه مانند باکتری‌ها و در داخل گیاهان و پادشاهی قارچ‌ها می‌باشد.

حوزه گسترده‌ای از ارتباطات حیوانی شامل بسیاری از مسائل ETHOLOGY است. ارتباطات
حیوانات می‌تواند به عنوان هر رفتار یک حیوان که به رفتار کنونی و آینده دیگر حیوانات تأثیر
می‌گذارد تعریف شود. به مطالعه ارتباطات حیوانی جانورشناسی گفته می‌شود (و تشخیص از انسان‌شناسی، مطالعه ارتباطات انسانی) نقش مهمی را درتوسعه نژادشناسی، جامعه‌شناسی و مطالعه
شناخت حیوانات بازی کرده‌است. ارتباطات حیوانات، در واقع مفهوم درستی از دنیای حیوانات است.
به‌طور کلی، دریک رشته به سرعت در حال رشد، و حتی در قرن ۲۱ میلادی تا کنون، بسیاری از
برداشت‌های اولیه مربوط به زمینه‌های مختلف از جمله استفاده از نام شخصی نمادین، احساسات
حیوانات، فرهنگ حیوانات و یادگیری، و حتی رفتار جنسی، در استدلال‌های طولانی تغییرات اساسی
به خوبی شناخته شده‌است.

ارتباطات در داخل سازمان گیاه مشاهده می‌شود یعنی در داخل سلول‌های گیاهی و بین سلول‌های
گیاهی، بین گیاهان از گونه‌های یکسان یا مرتبط و بین گیاهان و موجودات غیر گیاهی، به ویژه در
ناحیه ریشه. ریشه‌های گیاه هم‌زمان با ساقه زیرین باکتری‌ها، قارچ‌ها و با حشرات در خاک ارتباط
برقرار می‌کند. این نشانه همزمانی با واسطهٔ متقابل قواعد نحوی، عملی و معنایی را معین می‌کند
و ممکن است به خاطر سیستم عصبی گیاهان غیر متمرکز شود.
معنی اصلی کلمه «نورون» در یونانی «بافت گیاه» است و تحقیقات اخیر نشان داده‌است که بسیاری از
فرایندهای ارتباطات درون سازمان گیاه مانند دستگاه عصبی است[۵] گیاهان از طریق مواد فرار
ارتباط برقرار می‌کنند زمانیکه در معرض رفتار حمله گیاه‌خوار هستند تا به گیاهان همسایه هشدار
بدهند. هم‌زمان آن‌ها مواد فرار دیگری تولید می‌کنند تا انگل‌ها را به خود جذب کنند که به این گیاه‌خوارها حمله کنند.
در شرایط استرس گیاهان می‌توانند کد ژنتیکی که از والدینشان به ارث بردند بازنویسی کنند و به
بزرگانشان یا پدر بزرگ و مادر بزرگشان رجوع کنند.
قارچ‌ها برای هماهنگ‌کردن و سازماندهی رشد و توسعه خود از قبیل تشکیل رشته رشدکننده قارچ
و ثمره بدن ارتباط برقرار می‌کنند. قارچ‌ها همراه با گونه‌های همسان و مرتبط و هم چنین با
موجودات غیر قارچی در انواع زیادی از تعاملات زیستی، مخصوصاً همراه با باکتری‌ها، یوکاریوت‌های تک سلولی گیاهان و حشرات از طریق منشأ حیاتی نیمه شیمیایی ارتباط برقرار مکنند. ماشه‌های
نیمه شیمیایی به سازمان قارچی به شیوه‌ای خاص واکنش نشان می‌دهند، در حالیکه اگر مولکول‌های شیمیایی یکسان قسمتی از پیام حیاتی نباشند آن‌ها به ماشه‌های سازمان قارچی واکنش نشان
نمی‌دهند. این به این معنی است که سازمان قارچی می‌تواند در میان مولکول‌های شرکت‌کننده در
پیام‌های حیاتی و مولکول‌های مشابه که در این موقعیت بی ربط است، متفاوت باشد. تاکنون پنج
مولکول مختلف اولیه شناخته شده‌است تا الگوهای مختلف رفتار را از قبیل رشته‌ای، جفت‌گیری،
رشد و بیماری‌زایی هماهنگ کند. هماهنگی رفتاری و تولید مواد سیگنالینگ از طریق فرایند تفسیر
به دست می‌آید که سازمان را قادر می‌سازد تا بین خود و غیر خود، نماینده حیاتی، پیام حیاتی از
گونه مشابه، مرتبط، یا گونه‌های غیر مرتبط و حتی فیلتر کردن «صدا» یعنی مولکول‌های مشابه
بدون محتوای حیاتی متفاوت باشد.

اولین مدل عمده برای ارتباط به وسیله کلود شانون و وارن ویور برای آزمایشگاه‌های بل (۶)در سال
۱۹۴۹ آمد. مدل اصلی به جهت بازتاب کردن عملکرد رادیو و فناوری‌های تلفن طراحی شده بود.
مدل اولیه آن‌ها متشکل بود از سه بخش اصلی:فرستنده، کانال و گیرنده. فرستنده قسمتی از تلفنی بود که
شخص با آن صحبت می‌کرد، کانال خود تلفن بود، و گیرنده قسمتی از تلفن بود که در آن یک نفر
می‌تواند صدای فرد دیگری را بشنود. شانون و ویور همچنین پی برده بودند که بیشتر اوقات ایستگاهی
وجود دارد که مانع گوش دادن به یک مکالمه تلفنی می‌شود، که آن‌ها پنداشتند پارازیت است.
در یک مدل ساده، اغلب به عنوان مدل انتقال یا نمای استاندارد از ارتباطات، اطلاعات یا مضمون (برای
مثال یک پیام در زبان طبیعی) به چند شکل فرستاده می‌شود (بعنوان زبان گفتاری) از یک emisor /
فرستنده/رمزگذار به یک مقصد/گیرنده/رمز گشا. (این مفهوم معمولی از ارتباطات به راحتی ارتباط را
وسیله‌ای برای گرفتن و فرستادن اطلاعات می‌بیند) نقاط قوت این مدل سادگی، کلی گرایی و کمیت
گرایی است. دانشمندان اجتماعی کلود شانون و وارن ویور ساختار این مدل را بر اساس عناصر زیر
بیان کردند:

شانون و ویور استدلال کردند که در این نظریه سه سطح از مشکلات برای ارتباط وجود دارد.

نقد و بررسی مدل انتقال با بیان دانیل چندلر:

در سال ۱۹۶۰، دیوید برلو مدل خطی ارتباط شانون و ویور (سال ۱۹۴۹)را گسترش داد و مدل
ارتباط smcr را ایجاد کرد.[۷] مدل ارتباطی فرستنده ـ پیام ـ کانال ـ گیرنده ـ مدل را به درون بخش‌های متخصصی جدا می‌کند و توسط دانشمندان دیگر گسترش یافته‌است.
ارتباطات معمولاً همراه چند بعد اصلی توصیف می‌شود:پیام (چه نوع کارهایی ارتباط برقرار
می‌کند)، منبع /emisor / فرستنده/ رمزگذار (توسط اشخاص)، شکل (در فرم)، کانال (به واسطه
رسانه)، مقصد/ گیرنده/ هدف/ رمز گشا (به اشخاص)، و گیرنده. ویلبر اسکرم (۱۹۴۵)نیز نشان داد که
ما باید بررسی کنیم که یک پیغام (خواسته یا نا خواسته) در هدف پیام تأثیر دارد.[۸] میان
طرفین، ارتباطات شامل اعمالی نظیر دانش تجربی مشورت، ارائه مشاوره و فرمان، پرسش سؤال
می‌باشد و این اعمال ممکن است در یکی از راه‌های مختلف ارتباطات فرایندهای زیادی داشته باشد.
این شکل بستگی به توانایی ارتباط گروه دارد. محتوا و شکل ارتباط با هم می سازند پیامی را که به
سوی مقصد فرستاده می‌شود. هدف می‌تواند خود شخص، شخص یا موجود دیگر، نهاد دیگر (مانند یک
شرکت یا گروهی از موجودات) باشد. ارتباط می‌تواند به عنوان ادارهٔ فرایندهای انتقال اطلاعات به وسیله سه سطح از قواعد وابسته به
طبی دیده می‌شود:

بنابراین، ارتباطات متقابل اجتماع است جاییکه در آن حداقل دو عامل مورد تداخل یک مجموعه مشترک
از قواعد طب را به اشتراک می‌گذارند. این قوانین به‌طور معمول در بعضی از احساسات نادیده
گرفته می‌شود خود ارتباطی برگزار می‌شود. خود ارتباطی، شامل ارتباط درون فردی که از طریق
دفتر خاطرات روزانه یا صحبت کردن با خود است، هر دو پدیده ثانویه به دنبال فراگیری اولیه
توانایی‌ها و ظرفیت‌های ارتباطی در تعامل اجتماعی هستند.

با توجه به این نقاط ضعف، بارنلود(۲۰۰۸) یک مدل معاملاتی از ارتباط را پیشنهاد کرد.[۹]فرضیه
اصل مدل معاملاتی ارتباطات این است که ارسال و دریافت پیام را به صورت هم‌زمان بکار می‌گیرند.

یک فرستنده و یک گیرنده کمی پیچیده‌تر متقابلاً به یکدیگر وابسته هستند. این نگرش دوم از
ارتباطات، اشاره می‌کند به عنوان مدل تشکیل دهنده یا دیدگاه کسی که قانون را به طرز ویژه‌ای
تعبیر می‌کند، بر نحوه ارتباطات فرد به عنوان عامل تعیین‌کننده از راه پیامی که تفسیر خواهد شد
تمرکز می‌کند. ارتباط به عنوان یک کانال مشاهده می‌شود: که این اطلاعات سفر از یک فرد به فرد
دیگری تصویب می‌شود و این اطلاعات از ارتباط خود جدا می‌شوند. به عنوان یک مثال خاص از
ارتباط عمل سخنرانی نامیده می‌شود. فیلترهای شخصی فرستنده و فیلترهای شخصی گیرنده ممکن
است بسته به سنت‌های مختلف منطقه‌ای، فرهنگ، و جنسیت تغییر یابد؛ که ممکن است معنی در نظر
گرفته شده محتویات پیام تغییر پیدا کند. در حضور «صدای ارتباطات» در کانال انتقال (هوا در این
مورد) دریافت و رمز گشایی از مطالب ممکن است ناقص شود، به این ترتیب عمل سخنرانی ممکن
نیست به اثر مطلوبی دست پیدا کند. یک مشکل با این کدگذاری ـ فرستادن ـ دریافت ـ رمزگشایی مدل
این است که فرایندهای رمزگذاری و رمزگشایی اشاره می‌کنند که فرستنده و گیرنده دارای هر
چیزی است که این عملکردها به عنوان کد کتاب، و این که این‌ها کد دو کتاب هستند، خیلی کم، اگر
شباهت یکسان نیست. اگرچه چیزی شبیه کد کتاب‌ها توسط مدل ضمنی است، آن‌ها در هیچ جای مدل
ارائه نمی‌شوند، که مشکلات مفهومی زیادی را تولید می‌کند.

نظریه هایcoregulation توصیف می‌کند ارتباطات را به عنوان یک فرایند خلاق و پویا و مداوم،
به جای تبادل گسسته از اطلاعات است. رسانه‌های کانادایی محقق هارولد لنیس داشت نظریه‌ای که
مردم استفاده می‌کنند انواع مختلف رسانه‌ها به ارتباط و که یکی از آن‌ها انتخاب خواهد شد به
استفاده از امکانات مختلف برای شکل و دوام جامعه (وارک، مکنزی ۱۹۹۷) ارائه دهد. مثال معروف
او این است که با استفاده از مصر باستان و نگاه در راه‌های آن‌ها که خودشان به واسطه رسانه‌ها با
خواص خیلی مختلف سنگ و پاپیروس می‌ساختند. پاپیروس چیزی است که او «فضا صحافی»
می‌نامد. آن ساخته شده ممکن است انتقال دهد دستورها نوشته شده د رفضای امپراتوری و جنبش
لشکر کشی‌های نظامی دور و دولت استعماری را قادر می‌سازد. سنگ دیگر «زمان اتصال» است، از
طریق ساخت معبد و اهرام می‌تواند اقتدار نسل به نسل خود را حفظ کند، از طریق این رسانه‌ها
می‌توانند آن‌ها شکل ارتباط را در جامعه خود تغییر دهند (وارک، مکنزی ۱۹۹۷).

حوزه‌های تخصصی ارتباطات به مسایل مختلفی می‌پردازند از جمله:

مطالعات رسانه‌ای نام حوزه‌ای از علوم ارتباطات است که به مطالعه رسانه‌های جمعی و آثار آن‌ها بر افراد و جوامع می‌پردازد.
از پیشگامان این حوزه مارشال مک‌لوهان و استوارت هال هستند.
در ایران مطالعات رسانه‌ای به عنوان زیر مجموعه‌ای از علوم ارتباطات در دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی تدریس می‌شود.

ارتباطات رشته‌ای دانشگاهی است که به بررسی پدیدهٔ ارتباط می‌پردازد.
ارتباط فرایند تبادل دادههاست که معمولاً از رهگذر سامانهای از نمادهای مشترک انجام می‌گیرد.
ارتباطات امروزه دارای دو حوزه کلی است، یکی ارتباطات به عنوان یکی از شاخه‌های علوم انسانی که شامل زیرشاخه‌هایی از جمله مطالعات ارتباطی و روزنامه‌نگاری و روابط عمومی است، و دیگری ارتباطات به عنوان یکی از شاخه‌های فناوری که مخابرات از زیرشاخه‌های آن به‌شمار می‌آید.

ارتباطات علم برقراری ارتباط است و دارای شاخه‌های گوناگون از جمله ارتباطات انسانی و ارتباطات همگانی است.
ارتباط به معنای ایجاد رابطه تعامل و گفتگو است.
در حال حاضر ارتباطات جزو مهم‌ترین و مورد علاقه‌ترین علوم است.

ارتباطات رشته‌ای دانشگاهی است که به بررسی پدیدهٔ ارتباط می‌پردازد. ارتباط فرایند تبادل داده‌هاست که معمولاً از رهگذر سامانه‌ای از نمادهای مشترک انجام می‌گیرد. ارتباطات امروزه دارای دو حوزه کلی است، یکی ارتباطات به عنوان یکی از شاخه‌های علوم‌انسانی که به ارتباطات اجتماعی معروف است و در ایران شامل زیرشاخه‌هایی از جمله تحقیق در ارتباطی جمعی، مدیریت رسانه، روزنامه‌نگاری، روابط عمومی، مدیریت رسانه خبرگزاری‌ها، تبلیغات بازرگانی و خود ارتباطات اجتماعی است و دیگری ارتباطات به عنوان یکی از شاخه‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات است که IT و ICT و مدیریت IT در ایران از زیرشاخه‌های آن به‌شمار می‌آید.

ارتباطات در ارتباطات اجتماعی بر اساس سیستم اجتماعی مورد نظر تعریف می‌شود به‌طور مثال در ارتباطات انسانی «تفهیم و تفاهم و تسهیم معنی» (علی اکبر فرهنگی) قابل کاربرد است ولی در رسانه‌ها از تعریف محسنیان راد استفاده می‌شود که می‌گوید «فراگرد انتقال پیام از گیرنده به فرستنده مشروط بر اینکه مفهوم متجلی شده در گیرنده شبیه معنی مورد نظر فرستنده باشد» البته برای موارد دیگر مانند موسیقی باید از تعاریف دیگری در ارتباطات استفاده کرد.

تعریف ارتباطات در علوم پایه از مدل شانون و ویور استفاده می‌کند و در آن انتقال سیگنال و اطلاعات از مهم‌ترین ارکان به‌شمار می‌آید.

رشته ارتباطات دارای گستره وسیعی است. نخستین کالج‌هایی که به آموزش علوم ارتباطات می‌پرداختند، مدارس روزنامه‌نگاری بودند. تا مدت‌ها میان متخصصین روزنامه‌نگاری و اندیشمندان رشته تازه ایجاد شده ارتباطات بر سر موضوع علم ارتباطات جدل وجود داشت. این موضوع کماکان به صورت کامل حل نشده‌است. از چالش‌های دیگر ارتباطات نسبت آن با حوزه‌های مثل جامعه‌شناسی، نقد ادبی، مطالعات فرهنگی، مطاعات فیلم و سینما و… است. واقعیت آن است که ارتباطات ماهیتی میان رشته ایی داشته و در ارتباطات با حوزه‌های متعدد علوم انسانی قرار دارد.

به‌طور کلی می‌توان گفت از نسبت میان علوم ارتباطات با سیاست، گرایشی تحت عنوان ارتباطات سیاسی از نسبت میان ارتباطات و توسعه گرایشی تحت عنوان ارتباطات و توسعه و از نسبت میان مدیریت و ارتباطات رشته روابط عمومی شکل گرفته‌است. رشته روزنامه‌نگاری نیز که بنیان اولیه این رشته محسوب می‌گردد. تحولات به وجود آمده در حوزه ارتباطات راه دور اینترنت و شبکه نیز موضوع و گرایش مهم دیگری در مطالعات ارتباطات است. مطالعه رسانه‌ها با رویکرد نقد فرهنگی از حوزه‌های دیگر این رشته‌است…

۱. ^ Mehrabian, Albert (1971). Silent Messages (1st ed.). Belmont, CA: Wadsworth.

۲. ^ Debunking the 55%, 38%, 7% Rule, by Judith E. Pearson

تعریف ارتباط از نظر روانشناسی

3. ^ [ruct/Communications/default.aspx “communication”]. office of superintendent of Public Instruction. Washington. ruct/Communications/default.aspx. Retrieved March ۱۴، ۲۰۰۸.
۴. ^Montana, Patrick J. & Charnov, Bruce H. ۲۰۰۸. Management. 4th ed. New York. Barron’s Educational Series, Inc. Pg 333.

۵. ^ Baluska, F. ; Marcuso, Stefano; Volkmann, Dieter (2006). Communication in plants: neuronal aspects of plant life. Taylor & Francis US. p. ۱۹. . http://books.google.com/books?id=IH9N4SKWTokC&pg=PA19&dq=plant+communication+processes+are+neuronal-like#v=onepage&q=plant%20communication%20processes%20are%20neuron-like&f=false. “…the emergence of plant neurobiology as the most recent area of plant sciences.”

۶. ^ Shannon, C. E. , & Weaver, W. (۱۹۴۹). The mathematical theory of communication. Urbana, Illinois: University of Illinois Press

7. ^ Berlo, D. K. (1960). The process of communication. New York, New York: Holt, Rinehart, & Winston.

۸. ^ Schramm, W. (۱۹۵۴). How communication works. In W. Schramm (Ed.), The process and effects of communication (pp. 3–26). Urbana, Illinois: University of Illinois Press.

۹. ^ Barnlund, D. C. (2008). A transactional model of communication. In. C. D. Mortensen (Eds.), Communication theory (2nd ed. , pp47–57). New Brunswick, New Jersey: Transaction.

۱۰. ^ Roy M. Berko, et al. , Communicating. 11th ed. (Boston, MA: Pearson Education, Inc. , ۲۰۱۰) ۹–۱۲

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

ارتباط جمعی به فرایند انتقال پیام از فرستنده یا فرستندگان با استفاده از وسایل ارتباطی نظیر روزنامه، کتاب، امواج رادیو، تلویزیون و غیره برای گروه غیر محدودی از مردم با سرعتی زیاد گفته می‌شود.

ارتباط جمعی خودانگیز که کاستلز بیان می‌کند به این معنی است که هر فرد در ابتدا به دنبال سوژه و محتوای مورد علاقه خود می‌رود. ولی ما نمی خواهیم آن روزنامه نگار فعال قاطی جریانات فتنه ایی انقلاب شود می‌توان گفت این ارتباط جمعی جدید یک (خود) دارد. همین (خود) است که فرد را ترغیب به تعامل می‌کند. حضور این (خود) در سه مرحلهٔ تولید، توزیع و انتخاب پیام آگاهانه و مبتنی بر نیاز هر کس، شخصی‌سازی شده‌است.

در ارتباط جمعی پیام ارسال می‌شود از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی و ارتباط غیر مستقیم است مخاطب محتوا و پیامی را که پخش می‌شود دریافت می‌کند بدون انتخاب ولی در ارتباط جمعی خود انگیز مخاطب خودش انتخاب می‌کند و دنبال سوزه مورد نظر خود می‌گردد در هردو نوع ارتباط وسائل ارتباط جمعی انتقال دهنده پیام هستند.

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

ارتباط غیرلفظی به معنی فرستادن و دریافت کردن پیام و برقراری ارتباط به وسیله پیام‌های غیرلفظی یا به صورت بدنی است.

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

مطالعات ارتباطات (انگلیسی: Communication studies) یا علوم ارتباطات یک رشتهٔ دانشگاهی است که به مطالعهٔ ارتباطات می‌پردازد.این رشته با روابط عمومی و روزنامه‌نگاری از جهاتی همپوشانی دارد و در عین حال به پژوهش در حوزه رسانه‌ها و مدل‌های ارتباطی می‌پردازد‌.

بخشی از مطالعات ارتباطی با فرایندهای ارتباطات انسانی در ارتباط است. سه نوع ارتباط وجود دارد: کلامی، شامل گوش‌دادن به یک فرد برای درک معنای پیام؛ نوشته، که در آن یک پیام خوانده می‌شود؛ و ارتباط غیر کلامی که شامل توجه به یک فرد یا موضوع که از طریق اشارات آن معنی استنباط شود.

این رشته شامل طیف وسیعی از موضوعات است، از بحث‌های چهره به چهره یا گفتگو با رسانه‌های خبری مانند پخش تلویزیونی است.
مطالعات ارتباطی همچنین بررسی نحوهٔ تفسیر پیام‌ها از طریق زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، معنوی، هرمنوتیک و ابعاد اجتماعی آن‌ها را تفسیر می‌کند.
آمار به عنوان یک رویکرد کمی به علوم ارتباطی نیز به تحقیق در مورد علم ارتباطات برای تأیید ادعاها اضافه شده‌است.

دانش ارتباطات در زمانی به وجود آمد که دانشجوی ویلبر شرام، بنیان‌گذار مؤسسه تحقیقات ارتباطات در دانشگاه ایلینوی، یعنی دیوید برلو، به دانشگاه ایالتی میشیگان آمد و اولین بخش از هنر ارتباطات عمومی را در اوایل دهه ۱۹۵۰ تأسیس کرد.
اگر چه بخش‌های دیگر علوم ارتباطی در جای دیگر نیز وجود داشت، دولت میشیگان اولین بخش در ایالات متحده بود که صرفاً به مطالعهٔ علوم ارتباطات با استفاده از رویکرد کمی اختصاص یافته بود و این یکی از قوی‌ترین برنامه‌های ایالت میشیگان است که در سطح ملی در مطالعهٔ ارتباطات انسانی قرار داشت.

تعریف ارتباط از نظر روانشناسی

برنامه‌های مطالعات ارتباطی در دانشگاه‌ها نام‌های مختلفی از جمله ارتباط، ارتباطات، مطالعات ارتباطی، ارتباط گفتار، مطالعات لفظی، مطالعات رسانه‌ای، هنر ارتباطی، ارتباط جمعی، محیط زیست رسانه، تحقیقات ارتباطی و ارتباطات و علوم رسانه در برنامه درسی بر اساس غلظت متفاوت است.

مطالعات ارتباطی جنبه‌های علوم اجتماعی و علوم انسانی را در هم می‌آمیزد. بسیاری از کارهایی که در این زمینه انجام می‌شود، علمی است.
به عنوان یک علم اجتماعی این رشته اغلب با جامعه‌شناسی، روانشناسی، انسان‌شناسی، زیست‌شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد و سیاست عمومی همخوانی دارد.
از دیدگاه علوم انسانی، ارتباطات با لفاظی و تعصب درگیر است (برنامه‌های فارغ‌التحصیل سنتی در مطالعات ارتباطی تاریخ خود را به سخنان بنیاد یونان باستان ردیابی می‌کنند)
تمرکز بر روی توسعهٔ تحقیقات، مطالعات ارتباطی را جدا از مقولات ارتباطی جامع می‌کند. بسیاری از دانشجویانی که این زمینه را انتخاب کرده‌اند این کار را انجام می‌دهند تا جاه‌طلبی‌های سطح دکترا را دنبال کنند. مقررات تحصیل در مقطع کارشناسی، بر آمادگی دانشجویان برای ارائهٔ سوالات مربوط به ماهیت ارتباطات در جامعه و توسعه ارتباطات به عنوان یک حوزهٔ خاص تمرکز دارد.

در ایالات متحده، انجمن ارتباطات ملی (NCA) نه حوزه متمایز، که اغلب باهم تداخل دارند، در رشته ارتباطات گسترده‌تر به رسمیت می‌شناسد که شامل: تکنولوژی، انتقادی-فرهنگی، سلامت، بین فرهنگی، گروه بین فردی کوچک، ارتباط جمعی، سازمانی، شعار سیاسی و ارتباطات زیست‌محیطی می‌باشد.

دانشجویان دوره‌های آموزشی که این زمینه‌ها را می‌گذرانند سایر برنامه‌ها و دوره‌ها که اغلب در برنامه‌های ارتباطی یکپارچه می‌شوند شامل روزنامه‌نگاری، نقد فیلم، تئاتر، روابط عمومی، علوم سیاسی (به عنوان مثال، استراتژی‌های مبارزات سیاسی، سخنرانی عمومی، اثرات رسانه ای در انتخابات) و نیز رادیو، تلویزیون و تولید فیلم است. اخیراً، ارتباطات متصل به کامپیوتر و پیامدهای رسانه‌های جدید برای ارتباط، تحقیقات و دوره‌های جدیدی را به خود جلب کرده‌است.

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

ارتباطات زیستی (انگلیسی: Biocommunication) یا ارتباطات بیولوژیک در مطالعهٔ علوم زیست‌شناسی، به نوع ویژه‌ای از ارتباط درون‌گونه‌ای یا بین‌گونه‌ای گیاهان، حیوانات، قارچ‌ها، تک‌یاختگان و میکروارگانیسم‌ها اطلاق می‌شود. این ارتباطات شامل تعاملات مرتبط با سه سطح از قوانین جمله‌شناسی، کاربردشناسی و معناشناسی است.

نشانه‌ها در اکثر موارد مولکول‌های شیمیایی، نیمه شیمیایی، لمسی، یا در حیوانات بصری و صوتی هستند. ارتباطات زیستی حیوانات می‌تواند شامل ادای صوتی (بین گونه‌های پرندگان مشابه) یا تولید فِرومون (بین گونه‌های مختلف حشرات)، سیگنال‌های شیمیایی بین گیاهان و حیوانات (همان‌طور که در تولید تانین توسط گیاهان آونددار برای هشدار دادن به حشرات استفاده می‌شود) و ارتباط شیمیایی میان گیاهان و درون گیاهان باشد.

ارتباط بیولوژیک قارچ‌ها نشان می‌دهد که بدون ارتباطات میسلیایی متابولیسم بین عصبی باکتری‌های گیاهی قارچ‌ها و سلول‌های ریشه گیاه نمی‌توان تغذیه گیاهان را ساماندهی کرد.

همانطور که در مقاله ی مهارت های زندگی اشاره کردیم یکی از مهمترین مهارت ها ، برقراری ارتباط موثر می باشد.

انسان ها سه نیاز بنیادی دارند. نیاز به شایستگی ، خود مختاری و   نیاز به داشتن ارتباط با دیگران. شاخصه انسان سالم علاقه اجتماعی به دیگران و میل به برقراری رابطه است. اما ارتباطات اجتماعی در عین اینکه مزایای زیادی دارد، گاهی هم ممکن است دردسرهایی درست کند. مثلا اینکه درشرایطی رفتار دیگران ممکن است موجب خشم ما شود، گاهی در روابط خود ممکن است دچار تعارض شویم یا حتی در رابطه ای به بن بست برسیم.

سال ها پیش یکی از روان شناسان برای شبیه سازی این موضوع از یک مثال استفاده کرد. او روابط انسان ها را به زندگی جوجه تیغی ها تشبیه کرد. جوجه تیغی ها در فصل زمستان برای اینکه از سرما در امان بمانند باید تا حد ممکن به هم نزدیک شوند، این کار باعث می شود تا گرمای مناسبی تولید شود و سرما آن ها را اذیت نکند ولی باعث آسیب رساندن به بدنشان هم می شود چرا که تیغ ها باعث زخمی شدن پوست آن ها می شود. روابط ما هم همین طور هستند. همان قدر که به داشتن رابطه نیازمندیم، گاهی همین رابطه برای ما دردسر ساز می شود.

منظور از ارتباط موثر در واقع مدیریت کردن همین مشکلات است. اینکه بتوانیم احساس خود را به طرز صحیحی به طرف مقابل ابراز کنیم و یا مثلا مشکلات خود با دیگران را به شیوه برد – برد حل کنیم.

فهرست

تعریف ارتباط از نظر روانشناسی

در برقراری ارتباط موثر با دو مسئله رو به رو هستیم :

گاهی انسان ها نحوه برقراری ارتباط را می دانند ولی توانایی برقراری ارتباط را ندارند. دلیل این موضوع وجود یک سری مشکلات شخصیتی است که توانایی ارتباط موثر را از انسان می گیرد که در ادامه توضیح داده می شود.

خلق افسرده : شخصی که افسرده است دچار انزوای اجتماعی می شود و کمیت و کیفیت رابطه هایش به طرز محسوسی کاهش پیدا می کند.

اضطراب : افرادی که اضطراب زیادی را تجربه می کنند، از روابط اجتناب می کنند یا بر عکس به دلیل اضطراب زیاد ممکن است وارد حریم خصوصی افراد شوند.

شخصیت پارانوئید یا شکاک: این افراد رابطه کارآگاهی دارند و دائما در حال کنترل دیگران هستند. مدام فکر می کنند که سایرین در حال نقشه کشیدن برای آنها هستند و قصد دارند به آن ها صدمه بزنند.

شخصیت خود شیفته : این افراد رابطه فرماندهی دارند، به حالت دستور و تحکم با دیگران ارتباط برقرار می کنند.

افراد وابسته: این افراد در رابطه بیش از حد دچار وابستگی می شوند و برای خود و دیگران مشکلاتی درست می کنند.

شخصیت اسکیزوئید: شخصیت اسکیزوئید به شخصیتی گفته می شود که کاملا انزوا گزین است. این افراد در واقع هیچ میلی به برقراری ارتباط با دیگران ندارند.

در مواردی که با مشکلات بالا روبه رو هستیم باید با مشاوره و روان درمانی این مسئله رو حل کنیم تا بتوانیم به سطح مناسبی از ارتباط موثر برسیم. اما گاهی انسان ها از سلامت روان برخوردار هستند ولی از چگونگی برقراری ارتباط موثر اگاه نیستند. یعنی توانایی دارند ولی آگاهی ندارند.

برقراری ارتباط موثر و کارآمد شامل ۳ اصل اساسی می باشد. شما علاوه بر شناسایی موانع برقراری ارتباط موثر باید این اصول را به خوبی بدانید و در ارتباطات خود به صورت عملی از آنها استفاده کنید. این سه اصل شامل:

برای برقراری یک ارتباط باید یاد بگیریم پیشگام شویم و یا به اصطلاح خودمان سر صحبت را باز کنیم یا مواقعی پیشنهاد دوستی بدهیم. اما گاهی موانعی وجود دارد که مانع از این کار می شود. در مقاله خود آگاهی از یک مثلث شناختی صحبت کردیم و مفهوم باورهای بنیادین – خطاهای شناختی و افکار خود کار منفی را توضیح دادیم. گاهی همین موارد مانع از پیشگام شدن ما می شود. این افکار مواردی از این دست هستند:

ممکن است مرا تحویل نگیرند.

شاید دوست نداشته باشد با من رابطه داشته باشد.

چرا من اول باید رابطه برقرار کنم.

دلیلی برای شروع رابطه ندارم.

اگر پشیمان شدم چه طور قطع رابطه کنم.

حتما طرف مقابل دوست ندارد، رابطه شروع شود.

چه طوری شروع کنم؟ ممکنه این بار هم شکست بخورم.

ممکنه فکر کنه دارم چابلوسی می کنم.

این افکار در روابط ما اختلال ایجاد می کنند. برای توضیح بیشتر از مفهوم پیشگویی خودکام بخش استفاده می کنم. پیشگویی خود کام بخش سازه ای است که در روان شناسی اجتماعی مطرح شده است. پژوهشگران برای اینکه نقش افکار و پیش داوری انسان را در روابط نشان دهند یک موقعیت آزمایشی را طراحی کردند. در این موقعیت یک فرد که بسیار شخص صمیمی و برون گرایی هست در یک اتاق می نشیند و مسئول یک مصاحبه شغلی است . این فرد از هدف آزمایش بی اطلاع است.

در بیرون از اتاق سه نفر در انتظار هستند. دو نفر همدست آزمایش گر و یک نفر بی اطلاع از هدف آزمایش. نفر اول داخل اتاق می رود و هنگام خروج به سایرین می گوید شخص مصاحبه کننده بسیار فرد بد اخلاق و عبوسی است. نفر دوم هم همین گفته را تکرار می کند. وقتی شخص سوم که در واقع بی اطلاع از هدف آزمون است و داخل می رود ، رفتاری خشک و رسمی نشان می دهد ، متعاقب همین رفتار نیز شخص مصاحبه گر رفتاری رسمی تر نشان می دهد . در حالیکه در واقع این طور نبوده و تحت تاثیر شخص مقابل رفتار خود را تغییر داده است.

در واقع ما تحت تاثیر یک سری پیش داوری در روابط خود عمل می کنیم، دیگران نیز تحت تاثیر قرار گرفته و رفتار شان متفاوت می شود، این تغییر رفتار باعث می شود ما فکر کنیم که پیش داوری های ما درست بوده است . به این موضوع پیش گویی خود کام بخش گفته می شود. مثلا شخصی فکر می کند که دیگران دوست ندارند با او رابطه داشته باشند، به همین دلیل از دیگران کناره گیری می کند، سایرین نیز با مشاهده این رفتار دقیقا همین فکر را در مورد وی می کنند که او دوست ندارد با ما رابطه داشته باشد و ارتباط خود را کم تر می کنند و شخص تصور می کند که افکار او درست بوده است.

برای پیشگام شدن باید موانع شناختی که مانع می شود را بشناسیم و آن را برطرف کنیم.

منظور از شناخت، شناخت دنیای روانی انسان ها است. این شناخت لایه لایه است و باید اجازه دهیم تدریجی اتفاق بیفتد. ابتدا از لایه های سطحی تر تا کم کم به لایه های عمیق تر برسیم. این فرایند هم در مورد خودمون باید اتفاق بیافتد و هم در مورد دیگران. ابتدا باید نقاط ضعف و قوت خودمان را بشناسیم و سپس نقاط ضعف و قوت دیگران را . در برقراری یک ارتباط موثر بسیار مهم است که ویژگی های طرف مقابل را بشناسیم و با استفاده از همین ویژگی ها روابط خود را مدیریت کنیم.

وقتی نهالی را می کاریم خیلی حساس است. با هر بادی ممکن است آسیب ببیند. روابط ما هم همانند یک نهال به مراقبت احتیاج دارد. این مراقبت همیشگی است. حفاظت از رابطه به توانایی و آگاهی احتیاج دارد. هر دو این عوامل در حفاظت از رابطه مهم است. در ادامه به برخی از مواردی که به حفاظت از رابطه کمک می کند اشاره می شود.

مثلا وقتی خانمی از اینکه همسرش دیر به خانه آمده است عصبانی است برای ابراز صحیح این خشم می تواند از این گفت و گو استفاده کند :

وقتی دیر به خانه می رسی ( توصیف رفتار مقابل)، من نگران می شوم ( بیان احساس)، فکر می کنم که اتفاق بدی ممکن است برایت افتاده باشد ( بیان فکر زیربنایی) لطفا از این به بعد اگر قرار است دیر به خانه بیایی به من اطلاع بده (بیان درخواست به صورت مثبت و عینی )

این گفت و گو می تواند در موقعیت های مختلف تعمیم پیدا کند . در مواجهه با یک دوست، همکار و … اما نکته مهم این است که باید حتما تمرین کنیم تا بتوانیم در شرایط خاص این دیالوگ را به کار ببریم.

این نحوه مکالمه فواید زیادی دارد. از جمله اینکه خشم یا هر احساس منفی دیگه ای را به طور ساده بیان کرده ایم. از همه مهم تر اینکه تحت تاثیر احساس منفی خود به طرف مقابل توهین نکرده ایم و کیفیت رابطه تخریب نشده است. همین طور طرف مقابل دقیقا می فهمد که ما از او چه انتظاری داریم.

تعریف ارتباط از نظر روانشناسی

مواردی که در بالا ذکر شدن خلاصه ای از اصول مهم در برقراری یک رابطه موثر می باشد. اما باید یادمان باشد که هر مهارتی نیاز به تمرین کردن دارد و مواردی که گفته شد نیز از این قاعده مستثنی نیستند. برای کسب مهارت ارتباط موثر ، هر یک از اصول گفته شده را گام به گام تمرین کنید تا به تدریج بتوانید مهارت خود را در این زمینه افزایش دهید.

آیا این موارد در برقراری ارتباط موثر به شما کمک کرده است؟ نظر خود را در بخش زیر ارسال کنید! همچنین می توانید جهت دریافت ” مشاوره رایگان ” با متخصصین توان درمان ارتباط برقرار کنید.

وبسایت توان درمان در سال 1396 با هدف ارائه بهترین خدمات توانبخشی و درمانی در سراسر کشور تاسیس شده است. فعالیت تیم توان درمان در حیطه گفتاردرمانی، کاردرمانی، اعضای مصنوعی، فیزیوتراپی، روانشناسی و مشاوره، مددکاری اجتماعی می باشد. پشتیبانی توان درمان بصورت تمام وقت پاسخگوی مشکلات و سوالات کاربران می باشد.

قوانین و مقررات

کلیه حقوق متعلق به وبسایت توان درمان می باشد. 1396 -1400 All Rights Reserved © 2017 – 2021 Tavandarman.com

خانم هستم

آقا هستم

فرآيندي است كه به وسيله آن اطلاعات و احساسات خود
را از طريق پيام هاي كلامي و غيركلامي با ديگران در ميان مي گذاريم.
اين
تونايي موجب تقويت رابطه گرم و صميمي ما با ديگران به ويژه اعضاي خانوده مي شود و
سلامت رواني و اجتماعي ما را بيش از پيش فراهم نموده و به قطع روابط ناسالم ما
منجر خواهد شد.

انواع ارتباط
1.ارتباط كلامي : تمامي جنبه
هاي گفتار، يعني زبان و ابزارهاي كلامي را شامل مي شود كه در آن چگونگي صحبت كردن
از جمله، سرعت كلام، تن و آهنگ صدا نيز مطرح است.
2.ارتباط غيركلامي : به ساير
فعاليت هاي گفته مي شود كه كاركرد ارتباطي دارند

در سطور زیر روشی ارائه شده که به تقویت مهارت های
ارتباط غیر کلامی تان کمک می کند. در حد امکان سعی کنید دوربینی تهیه و از یکی از
دوستان خود بخواهید تا شما را همه جا دنبال کند و از شما در موفقیت های مختلف فیلم
ویدیوئی تهیه کند به ویژه هنگام صحبت با دیگری، یا به هنگام خطاب قرار دادن گروهی،
منتهای تلاش خود را بکنید تا آن ها را نادیده بگیرید؛ سبک طبیعی حرف زدنتان را
تصحیح نکنید

رابطه های غیر کلامی عبارتند از:زبان بدن ،نحوة
نشستن، ایستادن و راه رفتن ،نحوة
استفاده از دستانتان
ظاهر ،نحوة پوشش ،نحوة
آرایش مو و صورت و غیره ،نگرش ،اطمینان به خود ،احساسات

عوامل تأثيرگذار در روابط بين فردي
گوش دادن فعال :
گوش
دادن به شنيدن فرق دارد، چرا كه شنيدن امري است غيرارادي و شامل تمام صداهايي مي
شود كه همواره از محيط دريافت مي كنيم.
گوش
دادن فعال مهارتي است كه فرد با كسب آن، مي آموزد چگونه به پيام هاي كلامي و
غيركلامي گوينده توجه نمايد تا درك معاني و فهم احساسات دقيق تر حاصل شود، كه اين
امر موجب تقويت روابط بين فردي را فراهم مي آورد.
اهميت دادن :
يعني
بتوانيم به احساسات نيازها، و خواسته هاي فرد مقابل توجه نشان دهيم. زماني روابط
بين فردي تقويت مي شود كه با توجه به توان و ظرفيت خود در مقابل عملكردهاي ديگران
رفتار مناسبي داشته باشيم.
سؤال كردن :
پرسيدن
از رايج ترين و در عين حال ساده ترين مهارت هاست. زيرا پرسيدن علاوه بر شفاف سازي
پيام، موجب برانگيختن تفكر افراد مي گردد. به خاطر داشته باشيم طرح سؤالات مكرر،
به قصد مچ گيري ، نه تنها به تقويت رابطه بين فردي كمك نمي كند، بلكه موجب تضعيف و
مختل شدن آن نيز مي شود.
احترام گذاشتن :
يعني
پذيرفتن و گرامي داشتن بي قيد و شرط ديگران.
با
ديگران به گونه اي رفتار كنيم كه احساس نمايند برايشان ارزش و احترام قائل هستيم.
يكي از نشانه هاي احترام گذاشتنف رعايت قواعد و مقررات موقعيتي است كه در آن قرار
مي گيريم.
ابراز وجود :
از
مهارت هاي مهم در برقراري ارتباط، ابراز وجود است كه شامل بين افكار، احساسات، اعتقادات
و حقوق خويش است، به گونه اي كه در ديگران ايجاد مقاومت و ناراحتي ننمايد.
بديهي
است افراد خجالتي و كمرو در ابراز وجود بيش از ديگران با مشكل مواجه هستند.
نه گفتن
مهارتي
است كه فرد بتواند در مقابل درخواست نابه جاي ديگران از كلمه نه استفاده كند.
كساني كه از قدرت نه گفتن عاجز باشند همواره در روابط بين فردي خود با مشكل مواجه
شده و از ارتباط خود احساس امنيت و خرسندي نمي كنند.
كار گروهي :
از
ويژگي هاي كار گروهي تقويت همكاري، همفكريف همدلي و هماهنگي بشتر بين اعضاي گروه
مي باشد. اين خود تقويت روابط بين فردي اعضاي گروه را بيش از پيش فراهم مي نمايد.
كاركردهاي روابط بين
فردي
– موجب كسب و حفظ موقعيت و جايگاه افراد نزد ديگران مي شود.
– افراد به درستي و نادرستي عملكرد خود و ديگران بيشتر پي مي برند.
– موجب افزايش توانايي افراد براي مقابله با ناسازگاري ها و مشكلات
زندگي مي شود.
– آرامش روحي و امنيت رواني بيشتر افراد را فراهم مي آورد.
– فرصتي به وجود مي آورد تا افراد چيزهاي جديدي ياد بگيرند و افق ديدشان
را وسعت ببخشند.
– موجب احساس مسؤوليت بيشتر افراد نسبت به يكديگر مي شود.
– باعث تقويت احساس همدلي، همكاري ، هماهنگي و همفكري افراد با ديگران
مي شود.

توصيه هايي براي تقويت
روابط بين فردي
1. محيط را آماده برقراري ارتباط نماييم و
سعي كنيم در ارتباط، شروع كننده خوبي باشيم مثل يك سلام و احوالپرسي گرم و فشردن
دست فرد مقابل.
2. در برقراري ارتباط به شرايط، موقعيت و
شخصيت افراد توجه كنيم و متناسب با آن رفتار نماييم. مثلاً نحوه برقراري ارتباط ما
با كودكان، سالخوردگان، بيماران و يا در جشن عروسي، مجلس عزا مي بايست متفاوت از
يكديگر باشد.
3. هنگام صحبت كردن سخنان يكدگير را قطع
نكنيم.
4.براي تقويت ارتباط، از
پراكنده گويي، پرگويي و مقدمه چيني زياد پرهيز نماييم.
5. بدانيم، گوش دادن فعال نيازمند كسب
مهارت بوده و به انرژي و تعهد نيازمند است.
6. هنگام حضور در مكان هاي جديد ابتدا به
دنبال آشنايان باشيم، سپس افرادي را جستجو كنيم كه با آن ها راحت تر مي وان ارتباط
برقرار كرد.
7. در ارتباط بين فردي علاوه بر كدام، از
روش هاي غيركلامي مانند ( گوش دادن – نگاه كردن – استفاده از ژست ها وچهره ها – ايما و اشاره و …) به خوبي استفاده
8.براي ادامه يك ارتباط خوب
از تمجيد و تحسين مناسب و به جا استفاده كنيم. مانند(خوشحالم با شما هم صحبت شدم –
خيلي خوب گفتيد –
آفرين من هم با نظر شما موافقم و …)
9.از تحقير و سرزنش و توهين
ديگران خودداري كنيم. مانند (تو اصلاً نمي فهمي – هنوز بچه هستي – بگو بزرگترت حرف بزنه و ..)
10. در صورت قطع ارتباط، تنها ديگران را
مقصر ندانسته و خود براي ارتباط مجدد پيش قدم شويم.
11. هنگام صحبت از قضاوت در مورد رفتار
گوينده اكيداً پرهيز كنيم. مانند (اگر اين كار را نمي كردي، اين طور نمي شد – خب ، تقصير خودت بوده و …) به جاي استفاده از اين عبارت مي توانيم بگوييم :
بهتره
مسئله را يك بار ديگر مرور كنيم.
12. با احترام به ديگران، احترام خود را
تضمين نماييم.
13. براي مقابله با كمرويي و خجالت افراطي
مي توان ازافراد آگاه و متخصص (مشاورف روانشناس) كمك گرفت.
14.از افراد و يا مكان هايي
كه در آن جا دچار مشكل مي شويم، فهرستي تهيه كرده و با كمك گرفتن از ديگران (به
ويژه متخصصين) به فكر حل آن ها باشيم.
15.سعي كنيم با برقراري ارتباط
خوب و مؤثر در خانواده، الگوي مناسبي براي ديگر اعضاي خانواده باشيم.
16.در صورت روبه رو شدن با
نظر مخالف ديگران بهتر است با تحمل آن در تقويت رابطه ي بين فردي خود تلاش نماييم.
17.در مواقع عدم امكان ارتباط
حضوري از ديگرابزارهاي ارتباطي مانند تلفن زدن، نامه نوشتن و…. در تقويت ارتباط
مناسب خود با ديگران تلاش نماييم.
18. افرادي كه در برقراري و ايجاد ارتباط
ضعيف هستند به كارهاي گروهي (ورزشي، فرهنگي ، اجتماعي و…) راهنمايي كنيم.
19. با شركت در مكان هاي اجتماعي ( جشن ها
و سخنراني ها و مراسم مختلف در مساجد و مدارس و مكان هاي عمومي) در تقويت ارتباط
خود با ديگران تلاش نماييم.
20.با آگاهي از حقوق خود و
ديگران در روابط بين فردي از سوء استفاده هاي احتمالي پيشگيري نماييم.
21. توانمندي ها و مهارت هاي ارتباطي خود
را شناخته و در عمل به كار بگيريم. مانند (شوخي و طنز به جا و ..)
22. افراد خانواه، دوستان خود را با اسم
كوچك وپسوندهاي زيبا صدا بزنيم. مانند (پسرم – عزيزم – دختر
گلم – همسر گرامي و ..)
23.شنونده ي خوبي براي ديگران
باشيم و آن ها را تشويق نماييم راجع به خودشان صحبت كنند . مانند (نظر شما چيست؟ –
شما چه فكر مي كنيد؟ – احساس خوبت را بگو و ..)

ثبت دیدگاه فقط برای اعضای سایت امکانپذیر است. لطفا
ثبت نام کنید.

هنر زندگی اولین سامانه مشاوره روانشناسی تخصصی کشور با مجرب ترین مشاوران روانشناسی پاسخگوی سوالات و مشکلات شما در زمینه های مشاوره خانواده ، ازدواج ، طلاق ، تربیت کودک ، جوانان ، مهارت های ارتباطی ، ترک اعتیاد ، مشاوره روانشناسی ، روان درمانی و … می باشد. به امید زندگی شاد و سالم برای یکایک مردم ایران…

با عضویت در خبرنامه، از جدیدترین و بهترین کتاب ها و مقالات روانشناسی اطلاع پیدا کنید…

تعریف ارتباط از نظر روانشناسی

© کلیه حقوق برای حامی هنر زندگی محفوظ می باشد. انتشار مقالات با ذکر منبع بلامانع می باشد.

بالغینی که برخوردار از امنیت ‌اند :

بالغین دوری کننده :

بالغین مضطرب و دو شخصیتی :

بالغین درهم ریخته :

%PDF-1.7
%
24 0 obj
>
endobj

54 0 obj
>/Filter/FlateDecode/ID[]/Index[24 61]/Info 23 0 R/Length 132/Prev 149841/Root 25 0 R/Size 85/Type/XRef/W[1 3 1]>>stream
hbbd“`b“

ارتباط عاطفی یک جنبه از روابط بین فردی است که به شدت در روابط برای هر فرد متفاوت بوده و در هر زمان می تواند فرق داشته باشد، درست مانند ارتباط فیزیکی. ارتباط عاطفی شامل داشتن دیدگاهی برای نزدیکی به یکدیگر است که اجازه می دهد احساسات شخصی خود را باهم در میان بگذارید و بعلاوه با انتظار درک شدن، دریافت مهربانی و محبت و نشان دادن توجه همراه است.

صمیمیت عاطفی می تواند در مکالمات شفاهی و غیرشفاهی توضیح داده شود. میزان راحتی، موثر بودن برای هم و تجربیات مشترک از نزدیکی به یکدیگر می تواند نشان دهنده ی صمیمیت عاطفی بین زوجین باشد. ارتباطات صمیمانه هم نشان داده شده (مثلا با صحبت کردن) و هم قابل اجراست (مانند نزدیک به هم نشستن دوستان در یک صندلی پارک و در سکوت)

صمیمیت عاطفی در اصل به اعتماد بستگی دارد و همچنین به طبیعت رابطه و فرهنگی که در آن قرار دارید. صمیمت فیزیکی متفاوت از صمیمیت جنسی است. صمیمیت جنسی می توان در عین بودن یا نبودن صمیمیت عاطفی ایجاد شود. صمیمت جنسی متفاوت از صمیمیت عاطفی است زیرا حس نزدیکی جنسی اغلب بدون هیچگونه محتوا و منظور جنسی ایجاد نخواهد شد. اما صمیمت عاطفی یک اتفاق روانی است که وقتی اتفاق می افتد که سطح اعتماد و ارتباط بین دو فرد به گونه ای است که باعث می شود دو طرف بخواهند عمیق ترین احساسات خود را با یکدیگر شریک شوند. با توجه به پیش زمینه و توافقی که دو فرد به هم دارند صمیمت فیزیکی می تواند شامل افشا کردن افکار، احساسات و عواطف فردی باشد تا بتواند به درک یکدیگر، حمایت مشترک یا ایجاد حس همراهی باهم کمک کند. حتی صمیمیت عاطفی می تواند شامل شریک شدن در یک کار باشد.

صمیمیت عمیق نیاز به سطح بالایی از روراستی و شفافیت دارد. مکالمات یک نکته ی کلیدی در هر رابطه ی عاطفی صمیمانه هستند. برای مثال در یک رابطه با فاصله ی زیاد دو طرف اغلب ارتباط ضعیفی دارد. اما مکالمات در اینگونه روابط اغلب می توانند قوی تر باشند، در مقایسه با روابط عادی، زیرا دو طرف را مجبور می کند روال مکالمه را افزایش دهند. این روال می تواند برای بسیاری از افراد با حس اضطراب و ناراحتی زیادی همراه باشد. اما باید بدانید این احساسات به تدریج از بین رفته و با صبر و گذر زمان حل خواهند شد. زوج هایی که وارد روال صمیمیت عاطفی می شوند اغلب با هم راحت تر هستند. ان ها حس می کنند می توانند رویاها و بخش های مثبت شخصیت خود را در کنار نقاط منفی ای که ممکن است در شخصیت خود داشته باشند با یکدیگر در میان بگذارند. در این روابط مسلما لحظات خوش و ساعت های سختی خواهد بود. صمیمیت عاطفی یعنی بتوانید در مورد احساسات خود صحبت کنید تا نشان دهید چقدر به آن فرد اهمیت می دهید. کمبود صمیمیت عاطفی می تواند با گذاشتن زمانی برای بودن در کنار شریک خود در طول رابطه بهبود یابد. بسیاری از متخصصان پیشنهاد می دهند هر زمان مشکلی ایجاد شد همان اول در مورد آن صحبت کنید. این کار برای ادامه داشتن صمیمیت عاطفی عاقلانه است. راست گفتن، نشان دادن قدردانی و ادامه داشتن مکالمات روتین نیز می تواند صمیمت عاطفی شما را پایدار نگه دارند.

مقیاس صمیمیت عاطفی یا EIS مقیاسی است که شما را قادر می سازد تا صمیمیت عاطفی خود در رابطه را ارزیابی کنید. هدف این مقیاس پیش بینی خروجی های متفاوتی است که در نتیجه ی روابط صمیمانه ایجاد می شوند.

تعریف ارتباط از نظر روانشناسی

این مقیاس بر اساس مطالعه روی موارد مختلفی انجام شده است که ترکیبات پایه ای برای یک رابطه ی صمیمانه هستند. به این سوالات پاسخ داده می شود تا میزان درستی هریک از این موارد در مقایسه با شرایط واقعی شما بررسی گردد. پنج مورد وجود دارد:

این پاسخ ها به ارزش های مشخصی که شخصیت فرد را می سازند ارتباط داده می شوند، مانند سلامت روانی و فیزیکی، حمایت اجتماعی و سلامت.

نتایجی که توسط این مقیاس مشخص می شوند یک رابطه ی مثبت بین افزایش صمیمیت عاطفی و افزایش حمایت اجتماعی، موثر بودن فرد، رضایت او از زندگی و ئیگر جنبه های مثبت را به اثبات رسانده است. همچنین ارتباط منفی بین کاهش صمیمیت عاطفی و افزایش استرس، درد و خستگی فرد را نشان می دهد. یک رابطه ی صمیمانه یک هدف احساسی و حس تعلق ایجاد می کند که باعث بهبود سلامت روانی و فیزیولوژیکی خواهد شد.

زوجی که یکدیگر را ملاقات کرده و در تلاش برای دانستن بیشتر در مورد هم هستند به نوعی صمیمیت عاطفی ایجاد می کنند. شما با مکالمات متفکرانه هریک سعی دارید ریزترین نکات در مورد هم را بفهمید. شما متوجه می شوید چه چیزی او را خوشحال می کند، چه چیزی باعث عصبانیتش می شود و چه چیزی باعث می شود یک جشن بزرگ گرفته و بسیار شکرگزار شود. او متوجه خواهد شد چه چیزی شما را به گریه می اندازد، چه چیزی باعث می شود لبخند مرموزانه ای داشته باشد و چه چیزی شما را می ترساند. شما هریک در مورد دیگری چیزهایی یاد گرفته و حس همدلی و دلسوزی داشته و احساساتتان را باهم در میان می گذارید.

برای اینکه یک زوج بتوانند از فواید صمیمیت عاطفی لذت ببرند باید بخواهند با هم همدل بوده و نسبت به هم آسیب پذیر شوند.

اینکه به یک نفر اجازه دهید وارد حریم خصوصی رازها، دردها و لذت های شما شود یعنی ریسک می کنید. یک چنین ریسک مهمی نیاز به وجود اعتماد دارد.

وقتی اعتماد از بین رفت برگشت آن کاری سخت و طولانی خواهد بود. بدون یک ارتباط عمیق عافی مسیر عشق برای شما بسته خواهد شد. وقتی این ارتباط شکسته شده یا نادیده گرفته شود عشق نیز از شما دور خواهد شد.

از آنجایی که احساسات هر فرد متفاوت است هیچ نشانه ی جهانی برای برقراری ارتباط عاطفی بین دو فرد وجود ندارد. یک علامت واقعی این است که هریک دیگری را به دنیای درون خود را می دهد.

شما اتفاقات خنده داری که در محل کار برای شما رخ داده را تعریف کرده و همچنین روزهای بدی که هیچ چیز درست پیش نرفته است را باهم در میان می گذارید.

شما هردو می خواهید یکدیگر را وارد رویاهای کودکی و دوران جوانی خود کنید. مکالمات به سادگی بین شما شکل می گیرند. حتی در سکوت، زوجی که ارتباط عاطفی عمیقی دارند بازهم حس راحتی خواهند داشت. شما حس می کنید می توانید به راحتی هرچیزی را با او درمیان بگذارید بدون اینکه برنجد یا بخواهد از شما فرار کند و او نیز همین حس را به شما دارد.

ارتباط عاطفی موضوعی بسیار شخصی است زیرا هر فرد احساسات فیزیکی و عواطف مختلفی دارد.

شاید هربار که نام او را صدا می کند در دلش غوغایی می شود. او می تواند جمله ی شما را کامل کند یا حتی ممکن است به طور همزمان در مورد یک موضوع شروع به صحبت کنید. آیا این یک ارتباط عمیق است یا تنها یک اتفاق؟

دیدگاه هر فرد در این زمینه متفاوت است.

به یاد داشته باشید بین جذب فیزیکی و ارتباط عاطفی تفاوت وجود دارد. شاید یکی از این ها به دیگری منتهی شود، جذب فیزیکی یک حس قوی است که مسیر را به سمت ارتباط عاطفی و عشق آغاز می کند.

اگر در ازدواج می خواهید با هم از سختی های زندگی بگذرید ارتباط عاطفی اهمیت زیادی خواهد داشت.

وقتی همسرتان وارد خانه ای می شود که در آن شریکش می خواهد از او دور شده و در هیچ چیزی با او شریک نباشد این رابطه آسیب خواهد دید. نفرت ایجاد شده، عدم توافقات به وجود آمده، آسیب های ایجاد شده و نداشتن اعتماد ازدواج را در حالت آشفتگی و ناراحتی نگه می دارد.

اگر حس می کنید ارتباط عاطفی بین شما و همسرتان از بین رفته است سعی کنید علت این موضوع را پیدا کنید. آیا اشتباه غیرقابل بخششی یاعث ایجاد این فاصله بین شما شده است؟ شاید عصبانیت، حرفی که زده شده یا کاری که انجام شده باعث این درد عاطفی یا فیزیکی شده است؟ شاید یکی از شما به خاطر نداشتن زمان یا عدم تمایل برای برخورد با یک مشکل دست از تلاش برای حفظ این ارتباط برداشته است؟ وقتی عدم پذیرش یا اینگونه مشکلات وارد رابطه می شوند گسترش دوباره ی تمامی بخش های مهم ارتباط عاطفی کار سختی خواهد بود.

اگر سالم ترین رابطه ی ممکن را می خواهید داشته باشید یاد بگیرید چگونه ارتباط عاطفی عمیقی با شریک خود برقرار کنید.

با داشتن این بخش در رابطه ی خود، تمام چیزهای دیگر به طور طبیعی در جریان خواهند افتاد. در اینجا نکاتی اورده شده است که می تواند به شما کمک کند پیوندی غیرقابل شکست ایجاد کنید:

باید بدانید شریک شما چه خواسته ها و نیازهایی از زندگی و شما دارد. این یعنی وقتی صحبت می کند دقت زیاد به او داشته باشید. وقتی می خواهد رازی را با شما در میان بگذارد کلمات او را دنبال کرده و سعی کنید در قلب او راه یابید.

زوجی که در یک رابطه ی تازه شکوفا شده هستند احتمالا مشکلی در ابراز محبت ندارند اما زوج هایی که ازدواج کرده اند شاید از فرسوده شدن رابطه ی خود رنج برده و نیاز به کار کردن روی ابراز محبت به یکدیگر داشته باشند.

هر روز صبح و هر شب یکدیگر را ببوسید. گرفتن دست های یکدیگر، بغل کردن و ابراز محبت راه های روشن کردن آتش عشق فیزیکی هستند.

در میانه ی یک بحث داغ تهمت ها و کلمات بدی هستند که خود را نشان داده و غیرعمد به فرد مقابل آسیب می زنند.

یاد بگیرید عادلانه باهم بجنگید. اگر نمی دانید چطور این کار را انجام دهید شاید بتوانید به دنبال کتابی مرتبط گشته یا از یک مشاور کمک بگیرید. در زمان بحث موضوعات گذشته را میان نیاورید. در زمان حال مانده و از دلایل منطقی برای کاری که انجام داده یا حس خود استفاده کنید.

باید بین شما حس اعتماد وجود داشته باشد. این بلوک سازنده ی ارتباط عاطفی در یک شب قابل دستیابی نخواهد بود. زمان می برد تا با شخص دیگری حس امنیت داشته باشید. باید اعتماد خودش به طور طبیعی شکل گیرد.

هردو شما باید از نظر عاطفی برای فرد دیگر حضور داشته باشید. اگر به هر شکلی بخواهید خود را از فرد دیگر دور نگه دارید نمی توانید خود را برای احتمالات یک رابطه ی عاطفی قوی آماده نگه دارید.

اغلب در ازدواج ها زوج ها قبل از اینکه بتوانند دوباره ارتباط عاطفی بین خود را برقرار کنند باید مشکلاتی که ان ها را تحت فشار گذاشته است حل کنند. با هم مشکلات را شرح داده و سپس راه حلی برای کاهش یا از بین بردن کلی موانع پیدا کنید.

وقتی بزرگترین مشکلات بین شما حل شدند می تواند ارتباط عاطفی از دست رفته بین خودتان را دوباره بسازید.

ارتباط عاطفی موضوعی پیچیده و فردی است اما می تواند رابطه ی شما را بسیار تحت تاثیر قرار دهد. بدون داشتن یک ارتباط قوی، رابطه ی شما نمی تواند از یک دوستی ساده فراتر برود.

ماندن در رابطه ای بدون ارتباط عاطفی یعنی در نهایت یکی از زوجین یا هردو به این احساسات پایان خواهند داد زیرا به نظرشان چیزی جاافتاده است. و البته درست می گویند. در این ارتباط یک چیز وجود ندارد: یک زنجیر قوی که دو فرد را به هم متصل می کند و باعث ایجاد عشقی عمیق و پایدار می شود که برای همیشه ماندگار خواهد بود.

سعی کنید دنیا را از دیدگاه او ببینید تا واقعا متوجه شخصیت واقعی اش شوید. این یعنی وقتی که نمی دانید چرا این کار را کرده است یک گام به عقب برگردید. ببینید او چگونه به این شرایط واکنش نشان می دهد و سعی کنید خودتان را جای او قرار دهید. شاید حالا انتظار این کار را از او داشته باشید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

تعریف ارتباط از نظر روانشناسی

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

Δdocument.getElementById( “ak_js” ).setAttribute( “value”, ( new Date() ).getTime() );نی نی سایت

تعریف ارتباط از نظر روانشناسی
تعریف ارتباط از نظر روانشناسی

Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *